iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 10. 2009
22:50 na ČT2

1 2 3 4 5

67 hlasů
68338
zhlédnutí

Zašlapané projekty

Tunel na Jadran

Karel Žlábek málem splnil sen Čechů o vlastním moři.

18 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zašlapané projekty - Tunel na Jadran

 • 00:00:20 Rychlík Jadran spojuje v létě
  Prahu se Splitem.
 • 00:00:23 Do Chorvatska jede přes Slovensko
  a Maďarsko 21 hodin.
 • 00:00:27 Kdyby trasa vedla přes Rakousko
  a tunely,
 • 00:00:30 cesta by se zkrátila na čtvrtinu.
 • 00:00:37 Když jsem zjistil, že to Pragoprojekt
  zamítl, říkal jsem si:
 • 00:00:40 "Bože, hoši, co jste to udělali??
 • 00:00:43 Vědělo se o tom v zahraničí
  a brali to jako přínos myšlenky
 • 00:00:48 pro řešení dopravy v Evropě.
 • 00:00:51 Za pár hodin by zde bylo zboží,
  které sem putovalo týdny.
 • 00:00:56 Označilo by se to za stavbu století.
 • 00:01:03 Povím vám příběh projektu
  profesora Karla Žlábka
 • 00:01:06 na propojení Československa
  s jaderským pobřežím Jugoslávie.
 • 00:01:11 I dnes nám může připadat
  jako utopie,
 • 00:01:13 jeho autor byl ale spíš
  vizionářem.
 • 00:01:23 Pan profesor o tom uvažoval
  od r. 1944,
 • 00:01:27 kdy přemýšlel, jak spojit
  Československo s mořem
 • 00:01:32 a jak vytvořit přístup k moři.
 • 00:01:36 Dopravní směr hospodářství šel
  od severu k jihu, do Terstu.
 • 00:01:46 Najednou jsme byli odříznuti
  od Terstu.
 • 00:01:49 Říkal: "Co by se stalo, kdybychom my
  spojili Terst tunelem??
 • 00:02:08 Toto jsou jediné zachované fotky
  mého prastrýce Karla Žlábka,
 • 00:02:17 které se dochovaly.
 • 00:02:20 Na této fotce jsou sourozenci
  Žlábkovi, nejstarší je Karel.
 • 00:02:28 Toto jsou rodinné fotky,
  zase sourozenci Žlábkovi.
 • 00:02:36 Tady i s manželkami.
 • 00:02:40 Tady je pan profesor při práci:
  klasický profesor.
 • 00:02:48 Profesor Žlábek byl profesorem
  na Vysoké obchodní škole
 • 00:02:52 Československého učení technického,
 • 00:02:54 tehdy to byla
  Vysoká škola obchodní,
 • 00:02:57 dnes Vysoká škola ekonomická.
 • 00:03:01 Učil tam určité obory
  v ekonomii.
 • 00:03:06 Na svůj nápad byl pyšný,
  právem to prosazoval,
 • 00:03:13 protože byl dobrý.
 • 00:03:19 Takové projekty začínají fantazií.
 • 00:03:23 Když psal Verne romány,
  byla to v té době fantazie,
 • 00:03:28 ale během doby se to stalo
  reálnou myšlenkou.
 • 00:03:45 V 60. letech, kdy doba byla
  uvolněnější
 • 00:03:47 a KSČ více naslouchala lidem,
  kam si přejí směřovat,
 • 00:03:52 tak by možná víc rezonovala touha
  Čechoslováků dostat se k moři.
 • 00:04:00 V r. 1918, když vznikla naše
  republika, tak to vypadalo,
 • 00:04:06 že v rámci poválečného rozdělování
  dostaneme 1 ostrov
 • 00:04:10 a všichni žili ideou,
  že budeme mít ostrov.
 • 00:04:16 Proto se domnívám, že v 60. letech
  by to našlo ohlas
 • 00:04:20 a pod tlakem veřejného mínění by
  stavba měla větší šanci na úspěch.
 • 00:04:33 Tehdy se dělaly
  tzv. vrcholové tunely.
 • 00:04:35 Vystoupalo se do velkých výšek
  a krátkým tunelem se překonalo pohoří
 • 00:04:44 On přišel s jinou myšlenkou:
  vybudovat železniční trať,
 • 00:04:48 která má minimální spády tak,
  aby byla co nejrychlejší
 • 00:04:52 a nejekonomičtější.
 • 00:04:54 Navrhuje ve své myšlence
  sklony kolem 4 promile,
 • 00:05:02 což je relativně rovná trať.
 • 00:05:04 Projevili o to velký zájem Rakušané.
 • 00:05:09 Rakouským velvyslancem byl u nás
  doktor Rudolf Kirschläger.
 • 00:05:19 Na základě této studie si zavolal
  profesora Žlábka
 • 00:05:22 a diskutovali o tom.
 • 00:05:24 Byl velmi pro to.
 • 00:05:27 Takovýto projekt vyžaduje
  v každé době politickou podporu.
 • 00:05:35 Bez politické podpory
  to nepostavíte.
 • 00:05:42 Tehdy to rezonovalo v Československu,
 • 00:05:44 protože jsme byli rozděleni
  na východní a západní blok.
 • 00:05:48 Tunel k Jadranu, který ústí
  v Jugoslávii,
 • 00:05:51 znamenal, že neopouštíme
  východní svět,
 • 00:05:55 ale přitom jsme s mořem spojeni.
 • 00:06:01 Mezi Jugoslávií a Československem,
  ale ještě důležitější
 • 00:06:04 mezi Bělehradem a Moskvou,
  docházelo v 60. letech
 • 00:06:09 k dalšímu sbližování,
  ale přibližování mělo své meze
 • 00:06:16 a skončilo v srpnu 1968
  po okupaci Československa
 • 00:06:22 sovětskou armádou a armádami
  dalších států Varšavské smlouvy.
 • 00:06:40 Tehdy československá vláda měla
  jiné starosti.
 • 00:06:43 Stavělo se pražské metro,
  dělala se dálnice,
 • 00:06:48 připravovaly se další stavby,
  modernizovala se železniční síť
 • 00:06:54 po celé republice.
 • 00:06:56 Byla to zajímavá myšlenka,
  protože tehdy byla doprava zboží
 • 00:07:03 z přístavů obtížná
  přes tyto velké hory.
 • 00:07:14 Myšlenka se zdála,
  že by to šlo.
 • 00:07:20 Když s projektem tunelu k Jadranu
  spojíme slova jako prestiž,
 • 00:07:24 suverenita, obdiv k technickým
  vymoženostem,
 • 00:07:30 jistě by se to označilo
  za železniční stavbu století,
 • 00:07:34 tak pak to dává smysl.
 • 00:07:36 Nevím, zda prestiž nebo stavba
  století jsou dost důležité pojmy,
 • 00:07:43 abychom kvůli nim proinvestovali
  miliardy.
 • 00:07:52 Trasa začínala
  za Českými Budějovicemi.
 • 00:07:56 Zde jsme překonávali první
  pohraniční hory v délce asi 70 km
 • 00:08:01 a dostali jsme se do údolí Dunaje.
 • 00:08:04 Pak následovaly 2 dlouhé tunely
  přes 100 km:
 • 00:08:07 jeden na straně rakouské,
  druhý na straně bývalé Jugoslávie,
 • 00:08:12 nyní Slovinsku.
 • 00:08:14 Tunely byly velmi dlouhé
  a podcházely horské hřbety.
 • 00:08:24 Předpokládaly se 2 tubusy s tím,
  že vprostřed by byl servisní tunel,
 • 00:08:31 aby se dalo do těch úseků
  bezpečně zajíždět a chodit
 • 00:08:37 a kontrolovat tunel.
 • 00:08:40 Zároveň to měly být únikové cesty,
  kdyby došlo k havárii.
 • 00:08:48 Tunel končil v oblasti Terstu,
  ve Slovinsku,
 • 00:08:55 kde se měl vybudovat speciální
  přístav z rubaniny,
 • 00:08:59 tj. z toho, co se vytěží.
 • 00:09:04 Tam se měla soustředit nakládka
  a vykládka zboží
 • 00:09:09 a tehdy to bylo nadčasové
  dělat umělý přístav,
 • 00:09:15 i když ve světě se už
  takové stavby realizovaly.
 • 00:09:27 Je to nákladný projekt.
 • 00:09:30 Československo se svými zdroji
  by to asi neutáhlo.
 • 00:09:34 Na 2. stranu je to projekt,
  který se buduje přes Československo,
 • 00:09:40 Rakousko a Jugoslávii a muselo se
  počítat s tím,
 • 00:09:43 že tyto státy by se na projektu
  podílely,
 • 00:09:46 že by to nebyl tunel, kdy podkopeme
  Rakousko a nebudeme si ho všímat.
 • 00:09:52 Rakousko mělo tehdy větší možnosti
  jak získat finance na stavbu.
 • 00:09:58 Pokud jde o sehnání financí,
  bylo to reálné.
 • 00:10:09 Uvažovalo se o tom, že by byly
  speciální vozy,
 • 00:10:13 protože tehdy na 200km rychlost
  podvozky nebyly,
 • 00:10:21 takže by se vytvořily
  nové podvozky.
 • 00:10:26 Uvažovalo se o kontejnerové dopravě,
  protože by byla nejschůdnější.
 • 00:10:36 Řešil i takové problémy,
  jako je supersonický třesk
 • 00:10:39 při vjezdu do tunelu,
  tzn. když rychlík jede rychlostí
 • 00:10:43 nad 200 km, vzniká rázová tlaková
  vlna, která se šíří rychlostí zvuku
 • 00:10:49 a je to nepříjemné
  pro okolní obyvatele.
 • 00:10:53 Omezoval rychlost asi na 160 km,
  pod kritickou rychlost 200 km.
 • 00:11:04 Za pár hodin byste tu měli zboží,
  které sem putovalo týdny.
 • 00:11:09 Musely být mrazírenské vozy
  a já nevím, co všechno.
 • 00:11:12 Špatné to nebylo.
 • 00:11:15 Verne měl ponorky
  a podmořská města,
 • 00:11:21 to je dnes běžná věc.
 • 00:11:25 Technické řešení je
  navrženo moderně,
 • 00:11:30 jak se dnes navrhují tunely.
 • 00:11:32 Profil tunelu odpovídá německé
  směrnici nových, rychlých tunelů.
 • 00:11:39 Systém je dělaný tak,
  že jsou 2 tunelové trouby dopravní
 • 00:11:43 a jedna servisní -
  opět moderní způsob.
 • 00:11:47 Propojení je asi po 250 m
  z důvodu bezpečnosti,
 • 00:11:51 opět se to teď navrhuje podle
  posledních směrnic Rady Evropy
 • 00:11:56 pro bezpečnost tunelu.
 • 00:11:59 V tom předběhl dobu.
 • 00:12:06 Prostřednictvím ministerstva vnitra
  se začala myšlenka zpracovávat
 • 00:12:10 do studie v r. 1979.
 • 00:12:15 V tom roce to bylo propracováno
  po stránce tunelářské, ekonomické
 • 00:12:21 a finanční.
 • 00:12:35 Studie tunelu, kterou vypracoval
  tým odborníků,
 • 00:12:37 ukazovala na úskalí
  gigantické stavby.
 • 00:12:40 Profesor Žlábek se ale nevzdával.
 • 00:12:45 To byla bojovná osobnost,
  která se nedala.
 • 00:12:52 On asi narazil u vysoce postavených
  lidí a věděl,
 • 00:13:01 že když za tím nepůjde sám,
  tak tomu nepomůže,
 • 00:13:10 že nemůže spoléhat na cizí pomoc.
 • 00:13:16 Nutili ho ke vstupu do strany s tím,
  že to byla podmínka k tomu,
 • 00:13:23 aby mohl pracovat v zahraničí.
 • 00:13:27 Měl nabídky přednášet v Jižní
  Americe, v Riu na univerzitě.
 • 00:13:35 Kdyby vstoupil do strany,
  otevřel by se mu celý svět,
 • 00:13:38 což odmítl.
 • 00:13:43 Měli jsme to 2 roky.
 • 00:13:45 Snažil jsem se, veden profesorem
  Žlábkem, protože jsem měl
 • 00:13:50 výkonné pravomoce,
  on je neměl.
 • 00:13:55 Domlouvali jsme se, jak co udělat,
  aby to nezůstalo ležet,
 • 00:14:01 aby se to nepohřbilo
  a zůstalo to živé.
 • 00:14:06 Podklady byly v určitém stádiu
  hotové a odevzdány k dalšímu
 • 00:14:14 projednání, které vedl
  profesor Žlábek.
 • 00:14:20 Jak jednání dopadala,
  jsme informováni nebyli,
 • 00:14:26 jen jsme se dozvěděli,
  že dál se pokračovat nebude.
 • 00:14:35 Pragoprojekt studii vrátil
  profesoru Žlábkovi,
 • 00:14:40 že s tím nechce nic mít.
 • 00:14:44 To byl nůž do srdce Žlábkova.
 • 00:14:55 Myslím, že hlavní důvod,
  proč se akce nerealizovala,
 • 00:14:59 byla situace politická.
 • 00:15:00 Nebylo možné, aby vzniklo dílo,
  které prochází 3 politickými systémy
 • 00:15:08 a to by se Sovětskému svazu nelíbilo.
 • 00:15:13 To byl hlavní důvod.
 • 00:15:17 To byla z politického hlediska
  utopie,
 • 00:15:22 zabývám se historií,
  ne technickými vědami,
 • 00:15:28 z politického hlediska to byla
  věc nerealizovatelná.
 • 00:15:36 V dohledné době dokončuje Švýcarsko
  své 2 rychlostní tunelové tratě.
 • 00:15:44 První je východo-západní
  ze St. Galenu do Ženevy
 • 00:15:50 dlouhá 315 km a úsek
  severo-jižní z Basileje
 • 00:15:56 do Bellinzona na hranici s Itálií.
 • 00:16:03 Je 190 km dlouhá,
  jsou to samé tunely.
 • 00:16:09 Kde budou jezdit vlaky rychlostí
  až 500 km/h.
 • 00:16:17 Kdyby se ten tunel otevíral dnes,
  kdy uplynulo 30 let
 • 00:16:22 od plánové dostavby tunelu,
  tak by to mělo vliv
 • 00:16:26 na intenzitu kamionové dopravy,
  která zatěžuje ČR.
 • 00:16:32 Je to jen 1 argument, protože tunel
  měl např. zlepšit životní prostředí.
 • 00:16:45 Snažil se projekt obhájit
  na všech stranách:
 • 00:16:49 rozesílal dopisy,
  psal i prezidentu republiky.
 • 00:16:55 Určitě to nesl těžce.
 • 00:17:06 Byl to jeho životní sen,
  životní projekt a jeho život.
 • 00:17:13 On tím žil.
 • 00:17:32 Cestu k Jadranu zkrátila českým
  turistům chorvatská dálnice.
 • 00:17:35 Autem se k moři dostanete
  rychleji než vlakem.
 • 00:17:38 Pohodlnější, bezpečnější,
  ekologičtější i ekonomičtější
 • 00:17:42 dopravní prostředek na této trase
  stále čeká na svou šanci.
 • 00:17:50 Skryté titulky: Milena Nečadová,
  Česká televize, 2009

Související