iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 5. 2009
23:45 na ČT2

1 2 3 4 5

57 hlasů
26733
zhlédnutí

Zašlapané projekty

Mikroskop, který předběhl dobu

Vynález dvou plzeňských lékařů se zrodil v nesprávné zemi a době.

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zašlapané projekty - Mikroskop, který předběhl dobu

 • 00:00:00 .
 • 00:00:20 Vědci odjakživa toužili vidět dál,
  hlouběji a podrobněji.
 • 00:00:24 To jim umožnil mikroskop.
 • 00:00:26 Jeho vývoj posunul dopředu vynález,
  který se v 60. letech minulého stol.
 • 00:00:30 zrodil na lékařské fakultě v Plzni.
 • 00:00:41 Nevím proč, nevím jak, nevím,
  čí to byl zájem, ale mikroskopy,
 • 00:00:46 které se tady vyráběly
  dlouhá desetiletí,
 • 00:00:49 se vyrábět přestaly
  a je to všecko pryč a za námi.
 • 00:00:56 Přes naše úsilí, aby se té výroby
  někdo ujal, se velice obávám,
 • 00:01:01 že mikroskop tohoto principu
  mimo nás 2 nikdo nepostavil.
 • 00:01:07 Určitě velká škoda, že tento vynález
  v té době zapadl
 • 00:01:11 a nebyl dál podporován,
  ale v každém případě by přinesl
 • 00:01:15 jak československému i českému státu,
  tak i vynálezci
 • 00:01:18 slávu i finanční prostředky.
 • 00:01:24 Budu vám vyprávět příběh mikroskopu
  a jeho vynálezce, Mojmíra Petráně.
 • 00:01:29 Vyvinul ho a sestavil se svým
  spolupracovníkem, Milanem Hadravským.
 • 00:01:33 Po roce 1968 je ale režim odstavil
  na vedlejší kolej.
 • 00:01:38 A tak zapadl i jejich vynález.
 • 00:01:58 První mikroskop mi daroval táta,
  když jsem v roce 1945 začal studovat,
 • 00:02:05 a od té doby jsem ho stále
  vylepšoval.
 • 00:02:11 Vylepšoval jsem, něco k němu
  přivynalezl
 • 00:02:14 a pak jsem se seznámil s hochy,
  kteří mikroskopy vyráběli v Praze,
 • 00:02:23 z čehož se později stala Meopta,
  až ji pak nakonec zlikvidovali.
 • 00:02:28 V lednu to bylo právě 53 let, co jsem
  v této místnosti dělal 1. zkoušku
 • 00:02:35 na lékařské fakultě, zrovna z fyziky.
 • 00:02:39 Medicínu jsem tak úplně nezanedbal,
  nakonec jsem udělal
 • 00:02:43 i atestaci z interny, ale víceméně
  ten vztah k technice mi zůstal.
 • 00:02:48 A v té době jsem se dozvěděl, že na
  tehdejším Ústavu lékařské fyziky,
 • 00:02:54 kde nějaký rok předtím nastoupil
  profesor Petráň jako přednosta,
 • 00:03:00 shánějí pomocného asistenta, což se
  dalo dělat už v 6. ročníku studia,
 • 00:03:06 tak jsem tady nastoupil
  jako výpomocný asistent.
 • 00:03:10 K našemu vynálezu jsem se dostal tak,
  že doktor Bureš, můj starý přítel,
 • 00:03:16 badatel ve fyziologii, doporučil
  profesoru Gábošovi
 • 00:03:22 z Yalovy univerzity v Connecticutu
  ve Spojených státech,
 • 00:03:28 že bych mu snad mohl pomoct,
  když se chtěl podívat do mozku,
 • 00:03:33 na mozkové buňky, jak pracují.
 • 00:03:36 Tak jsem říkal, že samozřejmě
  pomůžu rád.
 • 00:03:42 Zapřemýšlel jsem nad tím a říkal si,
  že bude potřeba osvětlovat
 • 00:03:48 bod po bodu.
 • 00:03:50 To, co chceme zobrazovat,
  a všechno ostatní, co je okolo,
 • 00:03:55 co je osvětleno rozptýleným světlem,
  vyhodit ještě dřív,
 • 00:03:58 než se s tím cokoliv dalšího
  bude dělat.
 • 00:04:17 Nápad profesora Petráně je někdy
  ze začátku roku 1964,
 • 00:04:21 kdy jsme se potkali na chodbě před
  polednem, a on mi říkal:
 • 00:04:28 "Prosím tě, co kdybychom zkusili
  něco takového??
 • 00:04:32 Měli jsme k dispozici soustruh,
  frézu a 2 ruce.
 • 00:04:36 To byla doba, kdy já jsem neviděl
  ani kapesní kalkulačku. U nás nebyly.
 • 00:04:42 Takže jsem se rozhodl,
  že to zkusíme tak,
 • 00:04:46 že budeme osvětlovat a zobrazovat
  ne 1 bod, ale několik set bodů
 • 00:04:50 najednou tak, aby se dalo vymazat
  všechno, co je mezi nimi.
 • 00:04:54 Ten mikroskop se dost odlišuje
  od mikroskopů,
 • 00:04:57 které tehdy existovaly
  a byly k dispozici.
 • 00:05:00 Třeba pro biologii nebo pozorování
  povrchu nějakých vzorků tím,
 • 00:05:03 že pokud se díváte na vzorek, který
  má nějaký objem a není tenkým řezem,
 • 00:05:10 v běžném mikroskopu vidíte ostře
  nějakou část vzorku,
 • 00:05:15 a ty ostatní části jsou rozostřené.
 • 00:05:18 Kdežto tento mikroskop umí ze
  zkoumaného vzorku vybrat tenký řez
 • 00:05:23 a vybírá ho opticky.
 • 00:05:26 Ten vzorek se nemusí rozřezat.
 • 00:05:28 A jenom to, co je zaostřené,
  je vidět.
 • 00:05:31 A na to vymyslel jistý pan Nipkow
  už před více než 100 lety
 • 00:05:35 Nipkowův kotouč, se kterým
  začaly dělat televize.
 • 00:05:40 Profesor Petráň tento disk upravil
  pro účely optické mikroskopie,
 • 00:05:45 zmenšil ho z průměru 50 cm
  na zhruba 10 cm.
 • 00:05:49 Kotouč připomíná obyčejné CD,
  tzn., že 1 disk obsahuje
 • 00:05:53 1000 až 10 000 děr současně
  a umožňuje osvětlení preparátu
 • 00:05:59 v 1000 místech zároveň.
 • 00:06:01 Je to vynikající, když se pozoruje
  kostní tkáň, zuby nebo něco,
 • 00:06:05 co má 3rozměrnou strukturu.
 • 00:06:08 Možnost udělat z toho 3rozměrný obraz
  je naprosto vynikající
 • 00:06:12 a v běžných mikroskopech
  naprosto nedosažitelná.
 • 00:06:21 Stavbu jsme dokončili někdy
  v listopadu 1964.
 • 00:06:28 Byl to první prototyp, který ovšem
  silně strádal na světle
 • 00:06:33 z důvodů ryze fyzikálních.
 • 00:06:35 A jediný zdroj světla,
  který bylo možno použít,
 • 00:06:40 byla přímá projekce slunečního
  kotouče na 1 oblast
 • 00:06:45 onoho Nipkowova disku.
 • 00:06:48 Ovšem v prosinci jasné slunce
  v Plzni, což nešlo,
 • 00:06:53 takže tehdy přítel profesora Petráně,
  akademik Zachar z Bratislavy,
 • 00:06:59 nám zajistil, že jsme se s tím celým
  mohli odstěhovat na Lomnický štít.
 • 00:07:04 Na ochoz kolem hvězdárny
  jsme postavili zrcadlo.
 • 00:07:09 1 byl u zrcadla a házel prasátko od
  slunce otevřeným oknem do místnosti
 • 00:07:17 a 2. seděl u mikroskopu
  a koukal na preparovaný mozek
 • 00:07:22 ve skleničce mikroskopem.
 • 00:07:25 Na Lomničáku jsme zjistili, že asi
  bude mít cenu vložit do toho
 • 00:07:31 další práci.
 • 00:07:32 Kupodivu tam bylo vidět to,
  co profesor Petráň předpokládal
 • 00:07:37 a v co jsme doufali.
 • 00:07:49 Mikroskop, abych byl přesný
  konfokální mikroskop
 • 00:07:52 s dvojitým řádkováním, byl tedy
  vynalezen a úspěšně vyzkoušen.
 • 00:07:57 Jeho autoři na konci roku 1966 podali
  patentovou přihlášku.
 • 00:08:02 Čekal jsem, že se bude dále
  pokračovat rozumně
 • 00:08:08 pro blaho socialismu
  a československého lidu.
 • 00:08:12 Takže jsme byli záhy vyvedeni
  z omylu.
 • 00:08:16 Proběhlo něco kolem patentování,
  průběh byl místy komický,
 • 00:08:24 místy tragikomický, protože když jsme
  to přihlásili k patentování,
 • 00:08:30 tak vykřikoval náš milý děkan,
  že patentové poplatky platit nebude,
 • 00:08:36 poněvadž nějakému Petráňovi nemá
  smysl platit, že si tady něco vyrábí.
 • 00:08:43 To, že člověka nějak omezují,
  se samozřejmě nelíbí vůbec nikomu.
 • 00:08:50 A myslím si, že se to potom odrazilo
  i na jeho tělesném zdraví.
 • 00:08:59 V určitém období měl vážné onemocnění
  a soudím, že to souviselo se stresem,
 • 00:09:09 který prožíval.
 • 00:09:13 Odborník světové úrovně a pedagog,
  Mojmír Petráň,
 • 00:09:17 se v období Pražského jara přidal
  na stranu reformátorů.
 • 00:09:20 Bouřlivá doba ho vynesla do výboru
  fakultní organizace KSČ.
 • 00:09:24 Netušil, že zanedlouho
  bude všechno jinak.
 • 00:09:40 Nové vedení KSČ vidělo situaci tak,
  že se mu režim rozsypal pod rukama
 • 00:09:46 a že se mu v roce 1968 skoro
  pod rukama rozsypala také KSČ.
 • 00:09:52 Čistky, které postupně přišly
  a které vrcholily opravdu
 • 00:09:56 až na začátku 70. let, protože měly
  postupný ráz, probíhaly tak,
 • 00:10:00 že se každý člen dostal
  před prověrkové komise,
 • 00:10:03 u některých bylo rozhodnuto předem.
 • 00:10:06 Byl jsem ve výboru fakultní
  organizace komunistické,
 • 00:10:09 a to až do té doby, než mě vyloučili,
  to bylo v roce 1970.
 • 00:10:14 Mě vyučoval osobně náš pan děkan.
 • 00:10:18 Byli jsme kontrarevolucionáři.
 • 00:10:21 Hadravský byl varovaný,
  ať se mnou nespolupracuje,
 • 00:10:24 jestli se chce dodělat
  vezdejšího chleba.
 • 00:10:26 Zaplať pán Bůh, mě nebylo
  odkud vyrazit.
 • 00:10:29 Nebyl jsem v tomto spolku.
 • 00:10:31 Situace někdy byly až tristní,
  že mi někdejší děkan vzkázal,
 • 00:10:38 že když se budu od profesora Petráně
  na schůzi veřejně distancovat,
 • 00:10:43 budu přednostou ústavu, na což jsem
  jako poslední asistent vůbec nárok.
 • 00:10:50 Kde to šlo, tam jsme byli v práci
  nějakým způsobem omezováni.
 • 00:10:57 Velice často s sebou vyškrtnutí
  nebo vyloučení ze strany
 • 00:11:00 neslo i postihy ve sféře.
 • 00:11:02 Tedy profesní, pakliže to byli vědci,
  znamenalo to na dlouhá léta
 • 00:11:07 nebo i celých 20 let nemožnost se
  habilitovat, stát se profesorem,
 • 00:11:12 jezdit do zahraničí, pakliže ti lidé
  mohli na univerzitách
 • 00:11:16 nebo v akademiích věd zůstat.
 • 00:11:22 Byli kamarádi, kteří nám v těchto
  okolnostech nadále pomáhali,
 • 00:11:29 a to bez rozdílu na partajní
  nebo nepartajní příslušnost.
 • 00:11:35 Pracoval jsem dál.
 • 00:11:37 Zakázali mi kazit mládež, to je
  pravda, ale nezakázali mi pracovat.
 • 00:11:43 Jenom mi nedávali peníze,
  bylo potřeba dělat na koleně.
 • 00:11:46 Když se mohl věnovat práci
  na vynálezu, dá se říct,
 • 00:11:50 že to určitým způsobem bylo i štěstí.
 • 00:11:57 Takže jsme vylepšovali, vždycky jsme
  postavili nový kus,
 • 00:12:01 kde poučeni z chyb předchozích jsme
  to trochu vylepšili,
 • 00:12:06 až se tady objevil v roce 1982
  profesor Alan Both z Londýna,
 • 00:12:15 jinak velký přítel ČR, a vědělo se,
  že v Plzni mají
 • 00:12:21 nějaký divný mikroskop.
 • 00:12:23 Takže u něj strávil rovnou 4 hodiny
  a pak prohlásil:
 • 00:12:28 "Pánové, tohle chci.?
 • 00:12:30 Takže jsme mikroskop udělali a já už
  si nepamatuju, kolik stál,
 • 00:12:34 ale mám pocit, že něco kolem
  200 000 Kč.
 • 00:12:37 Bohužel mimo to, že jsme stavěli
  mikroskop, se muselo nějak vyběhat,
 • 00:12:43 aby se ten mikroskop dal do Londýna
  skutečně prodat.
 • 00:12:48 Jakmile vláda slyšela
  o 28 000 dolarech,
 • 00:12:55 téměř zvroucnili a pomocí divného
  podniku zahraničního obchodu,
 • 00:13:04 který se jmenoval Služba výzkumu,
  povolili,
 • 00:13:08 že jsme ten mikroskop jednoho dne
  naložili do mého automobilu Škoda 120
 • 00:13:13 a odjeli s tím do Londýna.
 • 00:13:17 Za to erár dostal nemalý peníz,
  my jsme z toho měli akorát práci
 • 00:13:22 a trošku slávy.
 • 00:13:28 V okamžiku, kdy byl mikroskop v roce
  1983 doručen do Anglie,
 • 00:13:35 a tehdy to bylo poměrně dramatické,
  protože Petráň s Hadravským
 • 00:13:43 to sice vyváželi regulérně, ale podle
  vrozených českých zvyků to do Anglie
 • 00:13:49 přes Kanál pašovali a byli
  v Anglii zatčení,
 • 00:13:53 že když tam do 1 hodiny nedoručí
  3000 liber jako kauci na mikroskop
 • 00:13:59 a celní proces, zůstanou tam
  zavření do pondělka.
 • 00:14:03 Až si musel Alan, chudák, vypůjčit
  u svých známých v hotovosti
 • 00:14:08 28 000 liber a jít nás vyplatit
  do celního skladu,
 • 00:14:13 peníze potom samozřejmě
  dostal zpátky.
 • 00:14:24 Pak to dokonce vzali na výstavu
  vynálezů do Vídně,
 • 00:14:29 kde jsme dostali tuhle
  velkou medaili.
 • 00:14:34 Soudruzi na to nic, protože mnoho
  z toho se jim ani nedoneslo,
 • 00:14:46 a když se jim doneslo,
  měli jen vztek, a jinak nic.
 • 00:14:50 Pak jsme vyráběli zde, v rámci
  fakulty, několik kusů mikroskopu,
 • 00:14:57 a prostřednictvím podniku
  zahraničního obchodu Služba výzkumu
 • 00:15:04 jsme exportovali nejdál do Ameriky,
  kde jich bylo asi 4 nebo 6 kusů.
 • 00:15:11 Newyorská univerzita na Long Islandu,
  ve Stonibhurgu, něco je v Iowa City,
 • 00:15:17 něco je na George Town University
  ve Washingtonu.
 • 00:15:21 Občas k nám potom přijela návštěva
  ze zahraničí,
 • 00:15:27 např. u nás byl profesor Bold,
  vím, že se potom policie zajímala,
 • 00:15:32 kde spal, a bylo to u nás.
 • 00:15:35 Byla to nehlášená návštěva a nějaké
  takové komplikace kolem toho byly.
 • 00:15:44 Až sametová revoluce rehabilitovala
  Mojmíra Petráně.
 • 00:15:47 Konečně se mohl stát řádným
  profesorem Univerzity Karlovy.
 • 00:16:04 Byl jsem zrovna v Londýně
  s mikroskopem od nás udělaným
 • 00:16:09 a telegrafovali mi, že mám přijet
  do Prahy, že mě udělají profesorem.
 • 00:16:19 A já jsem říkal, že když jsem na to
  mohl čekat 20 let,
 • 00:16:22 tak snad počkám ještě pár týdnů,
  než se vrátím z Londýna.
 • 00:16:27 Myslím, že on už to tolik neprožíval.
 • 00:16:31 Že mu velkou radost udělalo spíš
  vyznamenání od pana prezidenta,
 • 00:16:36 kterého si velmi považuje.
 • 00:16:39 Pana profesora Petráně si považují
  i jinde ve světě.
 • 00:16:41 Je znám v odborné komunitě,
  dokonce ve svých 82 letech
 • 00:16:46 měl úvodní vystoupení na slavné
  mezinárodní konferenci
 • 00:16:49 Focus on Microscopy v německé Jeně.
 • 00:16:53 Bohužel uznání a vyznamenání se mu
  dostalo až po revoluci.
 • 00:16:58 Tenkrát za minulého režimu ne,
  nebylo to možné.
 • 00:17:13 Možná si řeknete, konec dobrý,
  všechno dobré. Ale kdepak.
 • 00:17:17 Příběh Mojmíra Petráně
  a Milana Hadravského
 • 00:17:20 je jen 1 z mnoha příkladů,
  jak zlovolná totalitní moc
 • 00:17:24 dokáže zašlapat vynikající
  tvůrce i jejich projekty.
 • 00:17:39 Skryté titulky: Věra Mikulenková
  Česká televize, 2009

Související