iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 3. 2009
20:55 na ČT2

1 2 3 4 5

167 hlasů
55595
zhlédnutí

Zašlapané projekty

Příběh zvaný flexareta

Proč skončila výroba legendárního fotoaparátu?

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zašlapané projekty - Příběh zvaný flexareta

 • 00:00:00 .
 • 00:00:20 Troufám si tvrdit,
  že v bývalém Československu
 • 00:00:23 flexareta nechyběla
  snad v žádné domácnosti.
 • 00:00:27 V dobách své největší slávy patřila
  ke světové špičce.
 • 00:00:35 Flexaret je chlapeček,
 • 00:00:38 ale protože ať je léto nebo zima,
  flexareta fotí prima,
 • 00:00:41 tak se říkalo flexareta.
 • 00:00:45 Nemám rád slovo kultovní, ale pokud
  bych se měl o flexaretě vyjádřit,
 • 00:00:49 tak bych o ní řekl, že je typicky
  kultovním fotoaparátem
 • 00:00:52 české rodiny 60. a řekněme 70. let.
 • 00:00:57 Byl to jeden z přístrojů,
 • 00:01:00 který jsem ještě kupoval na poukaz
  okresního národního výboru.
 • 00:01:04 Protože se málo vyrábělo,
 • 00:01:07 tak flexarety se prodávaly na poukaz
  pro doktory, fotografy apod.
 • 00:01:11 Mně se podařilo získat jeden poukaz
  na flexaretu.
 • 00:01:18 Je to naše národní pýcha - s tím jsem
  začínal a s tím budu končit.
 • 00:01:22 Málokdo ví, že flexareta byla
  2. profesionálním fotoaparátem
 • 00:01:27 lidí z časopisu Live v Americe.
 • 00:01:32 Čili je to spolehlivá,
  důvěryhodná věc.
 • 00:01:35 Stane se, že fotoaparát selže,
  ale flexareta mě nezklamala.
 • 00:01:39 Zůstávám tomuto věrný.
 • 00:01:44 Budu vám vyprávět příběh fotoaparátu,
 • 00:01:47 který měl před sebou
  skvělou budoucnost.
 • 00:01:50 Ambiciózním plánům ale odzvonilo
  rozhodnutí vývoj ukončit
 • 00:01:53 a v rámci RVHP se spojit
  s východními Němci.
 • 00:01:57 Meopta byla pověřena vyššími úkoly
 • 00:02:00 a výroba fotoaparátů se do Přerova
  už nikdy nevrátila.
 • 00:02:08 Legenda jménem flexaret je vlastně
  můj začátek v Meoptě.
 • 00:02:11 Začínala jsem tam jako učeň,
 • 00:02:14 mám k Meoptě vztah po rodičích,
  protože tatínek tam pracoval.
 • 00:02:18 Flexareta byla legenda
  meopťácké výroby,
 • 00:02:21 legenda, která putovala světem:
  letem světem s flexaretem.
 • 00:02:27 Když jsem měla příležitost
  vybírat si další školu,
 • 00:02:30 rozhodla jsem se, že budu designér.
 • 00:02:35 Flexaret mě oslovil jako 12-letého
  chlapce, když si ho tatínek koupil
 • 00:02:38 v Lipníku nad Bečvou.
 • 00:02:42 Protože jeho Codac Retina zkolaboval,
  tak koupil flexaret,
 • 00:02:46 byla to dvojka.
 • 00:02:49 Byl to můj miláček, se kterým jsem
  dělal první fotky,
 • 00:02:52 ty jsem si vyvolával, zvětšoval atd.
 • 00:02:57 Já osobně mám s flexaretou
  mnoho zkušeností,
 • 00:03:01 protože jsem začínal hned
  po revoluci v oboru fotografickém,
 • 00:03:05 kupoval jsem, prodával jsem
  fotoaparáty.
 • 00:03:08 Vždycky při pohybu zboží,
  tzn. koupi a prodeji,
 • 00:03:11 byla flexareta dominantní,
  protože celá řada typů
 • 00:03:15 je stále dobře funkčních
  i po těch dlouhých letech.
 • 00:03:22 Flexareta a zvětšováky Meopty
  umožnily masám lidí,
 • 00:03:28 kteří začínali mít zájem o dovolené,
  o výjezdy na hory,
 • 00:03:32 fotografovat svou rodinu, krajinu.
 • 00:03:36 Lidé přivezli film,
 • 00:03:39 který si buď vyvolali sami,
  nebo si jej dali vyvolat,
 • 00:03:42 a měli 12 obrázků 6x6, které se už
  třeba ani nemusely zvětšovat.
 • 00:03:47 Vývojky byly levné, každý chtěl mít
  v koupelně svou malou fotolaboratoř
 • 00:03:50 a měl to.
 • 00:03:53 A lidé to dovedli, dařilo se to
  a flexareta rostla, rostla a rostla.
 • 00:04:14 Historie výroby flexaretu začíná
  rokem 1939, kdy Meopta,
 • 00:04:21 vlastně její předchůdce
  firma Optikotechna,
 • 00:04:26 koupila od bratří Bradáčů firmu,
  která vyráběla dvouoké zrcadlovky
 • 00:04:30 autoflex a flexst.
 • 00:04:35 Tyto dva přístroje jsou
  k nerozeznání podobné,
 • 00:04:38 rozdíl je jen v nápisu.
 • 00:04:40 Na jednom je Bradáč, na druhém
  Optikotechna Přerov.
 • 00:04:45 Flexareta přinesla formát 6x6
  do českých luhů a hájů.
 • 00:04:51 I když tehdy byla řada převíjecích
  přístrojů na tento formát,
 • 00:04:56 byly třeba z Německa, nebo staré Agfy
  a Codacy 6x9,
 • 00:05:00 tam byly i adaptéry na 6x6
  a adaptéry na 6x4,5.
 • 00:05:07 Samozřejmě i v Česku
  aparát flexareta,
 • 00:05:11 protože byla vyráběna
  ve větších objemech,
 • 00:05:15 tak byla dostupná široké veřejnosti.
 • 00:05:22 V oblasti jemné mechaniky k výrobě
  zařízení fotoaparátů atd.
 • 00:05:28 bylo Československo
  v předválečné době
 • 00:05:31 na vyspělé evropské,
  možná i světové špičce.
 • 00:05:36 Výrobky některých našich továren
  opravdu obstály
 • 00:05:40 v mezinárodní konkurenci
 • 00:05:43 a pokud šlo o vývoj a schopnost
  výroby, Československo tehdy patřilo
 • 00:05:48 ke světové špičce.
 • 00:05:52 Dovolím si tvrdit, že je to jeden
  z nejdokonalejších přístrojů,
 • 00:05:56 které na tehdejším trhu byly.
 • 00:06:00 Není to nějak technicky
  složitý přístroj,
 • 00:06:04 jeho ovládání je velmi jednoduché,
  až by se dalo říci primitivní.
 • 00:06:08 Flexaret nikdy neaspiroval na to,
 • 00:06:12 aby byl špičkovým
  profesionálním přístrojem,
 • 00:06:16 jeho určení vždy bylo
  pro amatérské fotografy.
 • 00:06:22 Tehdy byly přístroje všechny
  tak stejné a flexareta byla domácí,
 • 00:06:27 ale podle mě i jiných měla
  lepší objektivy.
 • 00:06:40 Tyto přístroje měly jednu obrovskou
  výhodu oproti ostatním
 • 00:06:44 a sice, že umožňovaly
  přesné zaostření obrazu
 • 00:06:49 pomocí pozorování na matnici
 • 00:06:52 a také velmi dokonalé
  komponování záběrů.
 • 00:06:57 Tuto zrcadlovku jste mohl mít
  kdekoliv - dole, nahoře, nad hlavou.
 • 00:07:03 Také formát snímků 6x6 umožňoval
  fotografovi zvolit,
 • 00:07:08 jestli motiv bude na šířku,
  na výšku nebo zůstane čtvercový.
 • 00:07:15 Miluji formát čtverce, tzn. 6x6.
 • 00:07:18 Byly na to předsádky, dalo se
  fotografovat zblízka
 • 00:07:24 a pokud mám nějakou fotografii,
  která je známá,
 • 00:07:28 tak vždycky je dělána flexaretou.
 • 00:07:44 Projektem flexarety poprvé otřásl
  nástup studené války.
 • 00:07:48 Hrozilo, že fotoaparáty budou muset
  v Meoptě ustoupit vojenské výrobě.
 • 00:07:53 Boj proti imperialismu
  měl v 50. letech prioritu.
 • 00:08:04 V souvislosti s rokem 1948
  a znárodněním, došlo k situaci,
 • 00:08:09 že civilní výroba byla opět
  poněkud utlumena,
 • 00:08:13 jelikož podnik Meopta, který
  oficiálně vznikl 1.1.1946,
 • 00:08:18 byl nucen zajišťovat vojenské dodávky
  vojenských přístrojů,
 • 00:08:25 hlavně optiky do různých zaměřovačů,
  dalekohledů pro vojenské účely.
 • 00:08:30 Celé toto odvětví bylo označeno
  jako speciální výroba.
 • 00:08:36 Vojenský program v závodě Přerov
  způsobil,
 • 00:08:43 že výroba přístrojů flexaret byla
  přesunuta do závodu v Hynčicích.
 • 00:08:50 Z mého pohledu se přistavěla obrovská
  část výrobních hal,
 • 00:08:55 tam chodili zvlášť prověřovaní
  pracovníci jen pro speciální výrobu.
 • 00:09:01 Konstruktéři jezdili
  do Sovětského svazu
 • 00:09:05 a co skutečně dělali,
  to opravdu nevím.
 • 00:09:11 Že se určitý druh výroby v Meoptě
  zastavil a přesunul se jinam
 • 00:09:15 a zase naopak do Přerova byly
  koncentrovány výrobky jiné,
 • 00:09:19 to bylo podstatou plánování v RVHP.
 • 00:09:23 Organizovat to, plánovat výrobu,
  vývoj a obchod, bylo jen přenesení
 • 00:09:28 národního plánování
  na mezinárodní úroveň.
 • 00:09:32 Že se tím úplně potlačila konkurence,
 • 00:09:35 v mnoha případech se tím
  přetrhala tradice,
 • 00:09:38 která se vyvíjela po 10-letí,
 • 00:09:40 na to se nemyslelo.
 • 00:09:53 Přelom 60. a 70. let znamená nástup
  zcela nových konstrukcí
 • 00:09:58 a vůbec typů přístrojů.
 • 00:10:01 Už 60. léta v západní Evropě
  přinášejí možnost
 • 00:10:06 automatizace celého procesu
  fotografování,
 • 00:10:10 což Meopta dá se říci zaspala.
 • 00:10:14 Zatímco na západě jsou
  již přístroje,
 • 00:10:18 které plně automatizují
  celý proces fotografování,
 • 00:10:23 tak Meoptě ujel vlak.
 • 00:10:26 Nikdo netlačil na to, aby byly
  vyvíjeny nové modely, nová řešení.
 • 00:10:31 Tvůrci v Meoptě byli určitě
  pyšní na flexaret,
 • 00:10:36 ale práce byla zastavena z důvodů,
  že další vývoj nebyl žádoucí,
 • 00:10:41 protože technologie jinde ve světě
  nás válcovala už nejen přesností,
 • 00:10:47 která tady byla tradicí,
 • 00:10:50 ale v rámci RVHP byly fotografické
  přístroje přiděleny do Jeny
 • 00:10:55 a Meopta toto privilegium ztratila.
 • 00:11:00 Jeden z hlavních důvodů byly závěrky.
 • 00:11:04 Nedostatek fotouzávěrek velkých
  průměrů,
 • 00:11:08 kvalitních a cenově dostupných
  pro ČSSR.
 • 00:11:12 Modernizace flexarety by žádala
  zvýšení světelnosti
 • 00:11:18 a to znamenalo mít závěrku
  většího průměru.
 • 00:11:25 Závěrku většího průměru
  už nedovedl leckdo vyrobit.
 • 00:11:30 Ona musí cvakat na dovolené 6 filmů,
  za život 6 tisíc filmů,
 • 00:11:36 a měla by fungovat.
 • 00:11:43 Tyto jsme dělali v Meoptě Hynčice
  u Broumova.
 • 00:11:48 Ale byla to Meopta, pak jsme to
  museli přestat vyrábět
 • 00:11:53 a museli přivážet aparáty z Německa.
 • 00:11:56 A ty byly špatné.
 • 00:12:01 Na úrovni RVHP to asi v 70.
  a 80. letech nebylo tak,
 • 00:12:05 že by si na tom jeden nebo druhý stát
  nějak zvlášť pomohl,
 • 00:12:09 nebo že by tím Sovětský svaz
  vykořisťoval své malé spojence,
 • 00:12:13 oni na to vlastně svým způsobem
  doplatili všichni.
 • 00:12:18 Určitě to je obrovská škoda,
  protože kdyby se pokračovalo,
 • 00:12:21 tak určitě by to byl fotoaparát
  rovnocenný rolleflexu
 • 00:12:24 či ostatním značkám v té době
 • 00:12:27 a mohl se vyvíjet
  tím ideálním směrem.
 • 00:12:31 Určitě se do zahraničí
  prodávala obrovsky.
 • 00:12:34 Především velkou reklamu flexaretám
  udělali Hanzelka a Zikmund,
 • 00:12:38 protože ji používali
  na všech svých cestách
 • 00:12:41 a je to konečně vidět
  i v jejich cestopisech.
 • 00:12:44 Oni možná měli i jiné fotoaparáty,
  ale fotografovali hlavně flexaretou.
 • 00:12:51 V představě komunistických plánovačů
  znamenalo rozvíjet průmysl
 • 00:12:55 rozdělit průmyslovou výrobu.
 • 00:12:58 Víceméně snahou opravdu bylo
 • 00:13:02 vyrovnat životní a ekonomickou úroveň
  jednotlivých zemí.
 • 00:13:06 V případě, že bychom uvažovali
  o Rumunsku a Československu,
 • 00:13:10 s rozdílnou počáteční ekonomickou
  a sociální úrovní,
 • 00:13:14 tak toto přiblížení samozřejmě muselo
  na jedné straně znamenat
 • 00:13:17 samozřejmě přibrždění vývoje
  na straně druhé.
 • 00:13:21 Tady čistě ekonomické zřetele šly
  stranou, bylo to politické zadání.
 • 00:13:31 Začátek konce flexarety nastává
  s příchodem typu 7.
 • 00:13:36 Byl to poslední model přístroje,
  u něhož už ovšem nebyly
 • 00:13:41 české závěrky značky Metax,
 • 00:13:44 které vyráběla firma
  Chronotechna Šternberk.
 • 00:13:49 Meopta ale počítala s tím, že bude
  dodávána východoněmecká závěrka
 • 00:13:52 značky Prestor.
 • 00:13:55 Na těchto uzávěrkách začal být
  kámen úrazu.
 • 00:14:00 NDR ale chtěla předstihnout
  západoněmecké výrobce uzávěrek
 • 00:14:05 a zkonstruovali speciální
  uzávěrku Prestor.
 • 00:14:09 Ty ale byly špatné. Vždycky se jich
  více než polovina vracela.
 • 00:14:24 Konec flexaretu - rozhodnutí o jeho
  ukončení, přišlo v roce 1968
 • 00:14:30 v souvislosti se situací, která
  nastala po invazi spojeneckých armád
 • 00:14:38 Firma Meopta byla opět nucena uvolnit
  výrobní kapacity
 • 00:14:43 pro výrobu přístrojů, které
  zajišťovaly obranu státu.
 • 00:14:48 Do různých států se přidělovaly
  typy výrob
 • 00:14:52 a tuto techniku už nebylo
  možné dál vyrábět,
 • 00:14:55 protože byla přesunuta do Jeny.
 • 00:14:58 Asi bychom pokračovali,
 • 00:15:01 myslím, že by se k nám dostala
  i ta elektronika,
 • 00:15:04 že bychom pokračovali, kdyby tato
  politická situace nenastala.
 • 00:15:14 Kdysi jsme byli velmoc třeba
  ve výrobě motocyklů, automobilů,
 • 00:15:19 všechno to přešlo.
 • 00:15:22 Ale pokud RVHP přikázala, tak je to
  jedna z fatálních chyb,
 • 00:15:27 které toto nesmyslné společenství
  udělalo,
 • 00:15:31 protože tohoto aparátu je škoda.
 • 00:15:35 Je skvělý a myslím, že je to
  jeden z českých výrobků,
 • 00:15:39 na který můžeme být pyšní.
 • 00:15:43 Flexaret nebyl jediným fotoaparátem,
  který roku 1968 ukončil život.
 • 00:15:51 Byly vyráběny i krásné přístroje
  značky Stereomikromat
 • 00:15:55 a Stereomikromat 2,
 • 00:15:58 pro dvojice stereoskopických snímků,
 • 00:16:01 které se pak následně zakládaly
  do stereokotoučků.
 • 00:16:06 Jsou jedněmi z nejkrásnějších
  přístrojů, které se u nás vyráběly.
 • 00:16:12 Flexareta skončila.
  Oživit ji - těžko.
 • 00:16:16 Na flexaretu nebyli lidi - mluvím
  o konstruktérech,
 • 00:16:20 a poptávka klesala.
 • 00:16:23 Přišel inverzní barevný kinofilm,
 • 00:16:27 fotoaparáty z NDR byly
  krásné, moderní
 • 00:16:30 a každý měl na krku kinofilmák.
 • 00:16:35 To myslím ovlivnilo flexaretu,
  že pomalu uhynula.
 • 00:16:50 Poslední vyrobené kusy flexaret
  byly v roce 1970
 • 00:16:55 a obecně se dá říci,
 • 00:16:59 že rokem 1970 skončila výroba
  fotoaparátů v Československu.
 • 00:17:05 S flexaretem celým světem - tento
  reklamní slogan provázel na cestách
 • 00:17:10 i legendární dvojici Hanzelka
  a Zikmund.
 • 00:17:14 Kdyby se socialistické Československo
 • 00:17:17 nezbavilo špičkového výrobku,
 • 00:17:20 možná jsme si dnes na cesty
  nemuseli pořizovat
 • 00:17:22 fotoaparáty japonských značek.
 • 00:17:25 Tak to končí vždy, když nad
  zdravým rozumem zvítězí politika.
 • 00:17:30 Skryté titulky: Milena Vlčková,
  Česká televize, 2009.

Související