iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 2. 2011
22:00 na ČT2

1 2 3 4 5

36 hlasů
6847
zhlédnutí

Neznámí hrdinové

Věděli, že jdou na smrt

Vladimír Maděra byl za války v Británii u všech misí Zvláštní skupiny D, která připravovala výsadky do protektorátu. Těsně po osvobození se podílel na formování našich paradesantních jednotek. Odměnou mu byl kriminál, ztráta hodnosti a profese horníka.

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Neznámí hrdinové - Pohnuté osudy

 • 00:00:03 NEZNÁMÍ HRDINOVÉ
 • 00:00:39 Ty archivy sháním,
  když to tak spočítám,
 • 00:00:43 tak jsou to takové tři skříně.
 • 00:00:48 Kde mám volné místo,
  tam to uchovávám.
 • 00:00:56 Ta činnost na Moravském Slovácku
  byla odbojově nejpestřejší,
 • 00:01:04 protože my jsme sousedili
  se slovenskou hranicí,
 • 00:01:09 byly možné odchody, tak jsme
  vybudovali X přechodových cest atd.
 • 00:01:19 Můj odboj začal hodně brzy,
  v roce 1939.
 • 00:01:27 V té době se u nás začala tvořit
  odbojová skupina.
 • 00:01:33 Tak jsme tady na Velehradě
  vybudovali takovou skupinu
 • 00:01:39 v počtu tak 100 lidí.
 • 00:01:44 Obrana národa, to byla ilegální
  vojenská organizace,
 • 00:01:50 která vznikla z popudu některých
  českých generálů
 • 00:01:53 a vyšších důstojníků hned na začátku
  nacistické okupace.
 • 00:01:57 A sledovala dva cíle.
 • 00:01:59 Jedním byla příprava národního
  povstání proti okupantům ve chvíli,
 • 00:02:04 kdy to vojensky bude mít
  opodstatnění.
 • 00:02:06 A druhým cílem bylo odesílat mladé
  muže do zformované
 • 00:02:09 československé zahraniční armády.
 • 00:02:15 25. února 1940 jsem dostal zprávu,
  abych okamžitě přijel do Hradiště.
 • 00:02:24 V té době začalo to velké zatýkání
  a je pravděpodobnost,
 • 00:02:31 že někteří projeví
  z těch méně odolných spojek,
 • 00:02:37 a přijdou také pro vás.
 • 00:02:41 A my jsme cestu do zahraničí
  měli už připravenou.
 • 00:02:48 Těch cest do ciziny bylo několik.
 • 00:02:50 První nejznámější vedla přes Polsko,
  odkud pak byli transportováni
 • 00:02:55 pomocí zaoceánských lodí
  do Francie.
 • 00:02:58 V září 1939, kdy bylo Polsko
  napadeno, tato trasa končí.
 • 00:03:03 Přichází balkánská trasa,
  kdy naši vojáci odcházeli
 • 00:03:07 přes Slovensko, Maďarsko
  do Jugoslávie,
 • 00:03:10 kde bylo záchytné středisko,
  které je transportovalo
 • 00:03:15 přes Turecko, Řecko do Sýrie.
 • 00:03:18 A ze Sýrie a Libanonu do Francie,
  kde se tehdejší
 • 00:03:22 čs. armáda formovala.
 • 00:03:27 Tam se také poprvé setkal s tím,
  co je válka, fronta,
 • 00:03:32 protože když v květnu 1940
  byla Francie napadena,
 • 00:03:36 odešly dva pluky čs. pěchoty
  bojovat na frontu.
 • 00:03:44 Němci napadli Francii,
  urychleně jsme byli postrojeni
 • 00:03:49 a jednoho krásného dne jsme odjeli
  vlakem z východu na západ
 • 00:03:56 směrem na Paříž, načež my jsme večer
  po rotách byli odvedeni
 • 00:04:04 přímo do bojové linie.
 • 00:04:08 Columier se to jmenovalo,
  u té řeky a u dráhy,
 • 00:04:15 tam jsme si vybudovali postavení.
 • 00:04:20 Ovšem Němci útočili na náš 2. pluk,
  který byl předsunutý,
 • 00:04:26 začal ustupovat.
 • 00:04:29 Takže na druhý den večer
  už jsme dostali minometnou palbu,
 • 00:04:35 už německé hlídky pronikaly
  až na nás,
 • 00:04:38 tak započalo válečné období.
 • 00:04:45 Terén se zvedal a tam byl vinohrad.
 • 00:04:49 Uprostřed vinohradů vpravo
  byla hluboká cesta
 • 00:04:54 a přijížděli tam Němci.
 • 00:04:57 Tak Sláma nechtěl ustoupit a říkal:
  "Kluci, zastřílíme si."
 • 00:05:03 Tak když byli na dostřel,
  spustili jsme palbu
 • 00:05:08 a pokud jsem viděl,
  tak jedna trojkolka sjela do boku,
 • 00:05:13 vyvrátila se na bok,
  jedno auto zůstalo stát,
 • 00:05:17 ostatní rychle otočil a jeli zpět.
 • 00:05:22 Vladimír Maděra
  ve dnech 16.-18. června 1940
 • 00:05:26 poznal válku se vším všudy
  a prokázal, že je stejně statečný
 • 00:05:30 jako jeho kamarádi.
 • 00:05:34 Přišel Kratochvíl, velitel pluku,
  nechal nás nastoupit:
 • 00:05:40 "Kdo chce pokračovat v boji,
  zůstane stát.
 • 00:05:44 Kdo chce vystoupit
  a nechce pokračovat,
 • 00:05:47 ať odejde do levého rohu."
 • 00:05:51 A protože nás mnoho v naší armádě
  bylo francouzsko-českých rodin,
 • 00:05:57 tak spousta vystoupila a odešla.
 • 00:06:01 A my, co jsme zůstali,
  tak nám říkal:
 • 00:06:05 "Máme tři možnosti. Rozejít se
  a soukromně každý, jak chce,
 • 00:06:11 směr Španělsko.
 • 00:06:13 Druhý bylo po velkých skupinách.
 • 00:06:17 A třetí, všechno jako jeden
  velký útvar,
 • 00:06:21 protože nás už nebylo
  skoro ani 3500."
 • 00:06:26 Stojí za zmínku, že když později
  za boje ve Francii
 • 00:06:30 byli ti nejstatečnější ze statečných
  vyznamenáni
 • 00:06:33 Francouzským válečným křížem
  a Československým válečným křížem,
 • 00:06:37 nacházíme v tom seznamu plno mužů,
  kteří později vstoupili
 • 00:06:40 do našich parašutistických jednotek.
 • 00:06:44 A ono skutečně naše velitelství
  navázalo spojení s Londýnem,
 • 00:06:48 s Benešem,
  Beneš navštívil Churchilla.
 • 00:06:51 Ráno přišel, nástup!
 • 00:06:55 A už jsem viděli, že je dobře
  podle toho, jak mluvili,
 • 00:07:00 že to bude dobré.
 • 00:07:05 Z francouzských přístavů
  je především britské lodě
 • 00:07:09 evakuovaly za velice dramatických
  okolností přes Gibraltar
 • 00:07:13 do Velké Británie, kde se znova
  od začátku začala formovat
 • 00:07:17 naše čs. zahraniční armáda.
 • 00:07:28 V roce 1941, když se na území
  Británie zformovaly základy
 • 00:07:32 čs. armády, tak tzv. 2. zpravodajské
  oddělení exilového ministerstva
 • 00:07:37 národní obrany potřebovalo být
  ve styku s domácím odbojem,
 • 00:07:41 aby mohlo přijímat jak zpravodajské
  informace, tak ho podporovat
 • 00:07:46 materiálně. K tomu existovala
  jediná cesta, vzduchem.
 • 00:07:50 Proto bylo nutné vycvičit výsadkáře,
  kteří by tyto úkoly plnili.
 • 00:07:56 Na jaře přišlo od ministerstva
  takové vyzvání,
 • 00:08:00 kdo by se chtěl dobrovolně přihlásit
  pro službu u nás jako parašutista.
 • 00:08:07 Bylo nás opravdu hodně.
 • 00:08:10 Každý zdravý moravský Slovák
  a další, tak hned k veliteli praporu
 • 00:08:16 mě zavedli, podal mi ruku a říká:
  "Začínáme pro pomoc
 • 00:08:24 domácímu odboji s výcvikem lidí.
 • 00:08:30 Ti lidé budou odesláni, je potřeba
  je vyzbrojit, vystrojit
 • 00:08:37 a spoustu jiných věcí.
 • 00:08:41 Budeš mít na starosti vyzbrojování,
  vystrojování, ukrývání atd."
 • 00:08:49 Proto vzniká při zpravodajském
  oddělení tzv. zvláštní skupina D,
 • 00:08:54 která měla za úkol výcvik
  parašutistů, jejich přípravu,
 • 00:08:58 úkolování a technické vybavení
  a zázemí.
 • 00:09:01 Jedním z hlavních protagonistů
  skupiny D byl major
 • 00:09:05 a pozdější generál,
  legionář Karel Paleček,
 • 00:09:08 kterému později legionáři říkali
  Táta parašutistů.
 • 00:09:13 A tak se ocitl jednoho dne
  v této skupině i Maděra.
 • 00:09:18 Tenkrát bylo dost českého ošacení,
  protože důstojníci se vzdávali
 • 00:09:25 českých oděvů, dávali nám to
  k dispozici.
 • 00:09:29 Tak jsem si to prohlédl, ukázal,
  vybereš, oblečeš
 • 00:09:35 a během týdne pojede zkušební
  parašutista do Československa.
 • 00:09:41 A skutečně, přišli tehdy dva,
  Cupal a Rýdl, parašutisté.
 • 00:09:48 Oni ještě nebyli rozhodnuti,
  kterého pošlou.
 • 00:09:53 Cupal byl moc nápadný,
  takový hezký.
 • 00:09:57 Kdežto Rýdl byl takový nenápadný.
  Tak zvolili Rýdla.
 • 00:10:04 Tak jsem jim ještě udělal obrázky,
  jak nasedá do auta a odjíždí
 • 00:10:11 do konspirativního bytu.
 • 00:10:16 Maděra se staral
  o vybavení kamarádů,
 • 00:10:19 jak o jejich civilní obleky,
  které měli mít při vysazení,
 • 00:10:24 tak o další zázemí,
  které přestavovaly různé tlumoky
 • 00:10:28 a další vybavení pro seskok
  a operační nasazení
 • 00:10:31 v týlu nepřítele.
 • 00:10:33 To je případ i tzv. nožních vaků.
 • 00:10:36 Protože britští výsadkáři začali
  používat nožní vaky,
 • 00:10:40 aby měli možnost při seskoku mít
  rychle po ruce
 • 00:10:44 co nejvíc operačního materiálu,
  tak měli k nohám připevněn vak,
 • 00:10:48 který měl třeba 20-30 kg materiálu
  a před dopadem na zem ho spouštěli
 • 00:10:54 na lanku, takže nejdříve dopadl vak
  a po několika vteřinách
 • 00:10:59 přistál na zem i parašutista.
 • 00:11:05 Mnozí potom ztratili ty pytle tím,
  že při tom trhu se mu to utrhlo.
 • 00:11:12 Tak jsem přišel na to,
  že je to slabé a musí se to zesílit.
 • 00:11:17 Tak jsem dal dva a nebo tři
  na ten pytel, spojil na konci,
 • 00:11:23 protože to mělo pevnost 2400 kg.
 • 00:11:27 Potom bylo už všechno v pořádku.
 • 00:11:31 To byly takové moje výmysly,
  s kterými jsem začal v první chvíli.
 • 00:11:40 Gabčík a Kubiš
  byli od našeho praporu.
 • 00:11:44 2. rota, barák tak,
  3. rota, barák tak.
 • 00:11:48 A tam dělali výkon.
 • 00:11:50 My jsem se znali už z našeho tábora.
 • 00:11:54 Ale odtamtud už odjížděli společně
  na výcvik, na různé kurzy.
 • 00:12:03 -Forward! Forward! Forward!
  -Pojď si to zkusit sám, ty dudáku!
 • 00:12:09 Začalo to Skotskem,
  kde byl fyzický kurz, střelba,
 • 00:12:14 všelijaké dráhy, ukrývání.
 • 00:12:17 Ten trval tři týdny.
 • 00:12:21 A z toho kurzu se hned šlo
  do Winfrey, do Manchesteru,
 • 00:12:27 a udělaly se seskoky.
 • 00:12:36 Ten výcvik byl poměrně bezpečný,
  protože v Británii naši chlapci
 • 00:12:41 provedli přes 3000 seskoků
  při výcviku a jen v 1 případě
 • 00:12:46 došlo k tragédii,
  kdy v červenci 1942
 • 00:12:50 kapitán Karol Šeda
  při seskoku zahynul.
 • 00:12:55 Shodou okolností to bylo v době,
  kdy výcvikem procházel i Maděra.
 • 00:13:02 Jednou mi řekli: "Půjdeš na výcvik,
  máme pro tebe úkol," hotovo.
 • 00:13:08 A potom, jak jsem se dozvěděl,
  ten úkol byl dovézt
 • 00:13:12 a odevzdat Československu
  velkou část peněz na určitou adresu.
 • 00:13:18 Tak jsme byli urychleně posláni
  na výcvik do Manchesteru.
 • 00:13:25 Bylo špatné počasí.
 • 00:13:28 Už podle deformace padáku jsem
  viděl, že jsou velké poryvy.
 • 00:13:34 Vpravo byla doskoková plocha,
  nás to odválo ven z té plochy.
 • 00:13:40 Šeda dopadl na kamení a byl mrtvý.
 • 00:13:46 Já jsem se snažil s tím padákem
  řídit, protože tam byly samé stromy.
 • 00:13:54 A z vrchu ten košatý dub,
  o ty větve mě to ošvihalo,
 • 00:14:01 ale ta výstroj, která byla,
  mě zachránila,
 • 00:14:06 takže jsem nedopadl takovou
  rychlostí na zem,
 • 00:14:11 jak nás ta bouře s padákem,
  ten poryv, nás hnal.
 • 00:14:16 Takže jsem si jen porouchal páteř
  a otřes mozku jsem dostal.
 • 00:14:22 Takže mě odvezli do nemocnice
  do Manchesteru.
 • 00:14:27 Byl jsem tam asi měsíc
  a pořád mi vrtalo hlavou,
 • 00:14:31 že mám provést nějaký úkol.
 • 00:14:35 Tak jsem se pořád díval z okna,
  jestli fouká vítr,
 • 00:14:40 jestli mě na to pustí,
  jestli na to půdu.
 • 00:14:43 Takové jsem tam měl starosti.
 • 00:14:47 On totiž doufal, jako plno jeho
  kamarádů dobrovolných,
 • 00:14:52 že bude vysazen na území
  protektorátu.
 • 00:14:54 Ale při samotném parašutistickém
  výcviku již při 2. seskoku
 • 00:14:59 byl vážně zraněn a tím mu bylo
  znemožněno bojové nasazení.
 • 00:15:03 Proto se ocitl v týlové sekci
  skupiny D, a přesto chtěl být
 • 00:15:07 užitečný, a skutečně užitečným
  se stal.
 • 00:15:13 Začal jsem předstírat,
  že jsem zdravý.
 • 00:15:16 Když se mě ptali, jestli mě něco
  bolí, tak že nebolí.
 • 00:15:20 Konečně mě pak propustili,
  ale zdravý jsem nebyl.
 • 00:15:26 Ovšem ta zranění byla nepříjemná
  především proto,
 • 00:15:30 že zdržovala nasazení konkrétních
  výsadkářů v jejich činnosti.
 • 00:15:35 To je případ jednoho z Maděrových
  kolegů, Karla Svobody,
 • 00:15:40 který byl vybrán do výsadkové
  operace Anthropoid,
 • 00:15:44 jejímž úkolem bylo spáchat atentát
  na zastupujícího říšského protektora
 • 00:15:49 v Praze Reinharda Heydricha.
 • 00:15:51 Takže nakonec místo Svobody
  jel Slovák Gabčík.
 • 00:15:55 A se svým přítelem Janem Kubišem
  tak vstoupili výrazně do čs. dějin.
 • 00:16:03 Vojáci, byli jste vybráni k akci,
  která je nejvyšší metou
 • 00:16:06 všech vašich kamarádů ve výcviku.
 • 00:16:09 Očekávám, že budete stateční,
  věrní a poslušni rozkazů.
 • 00:16:15 Pamatujte, že vaše činy
  vejdou do dějin.
 • 00:16:19 -Nazdar!
  -Zdar!
 • 00:16:21 Měli jsme připravit další skupiny
  pro využití letounů.
 • 00:16:26 Z těch vycvičených skupin byly dvě,
  Silver A a Silver B.
 • 00:16:32 Silver A byla tříčlenná skupina,
  Silver B dvoučlenná skupina.
 • 00:16:40 Když odcházeli z kanceláře
  pro nás k letounu, tak říkali:
 • 00:16:46 "Starejte se o to,
  ať o nás doma vědí,"
 • 00:16:51 protože oni věděli, že životnost
  parašutisty v Československu
 • 00:16:57 je velmi krátká.
 • 00:17:00 Zprvu jsme ji odhadovali
  na 3 měsíce, pak 4, 5,
 • 00:17:05 a pak se říkalo,
  že i 6 měsíců může vydržet.
 • 00:17:10 Oni o tom věděli, že jdou na smrt,
  ale vypadalo to,
 • 00:17:15 že tomu nevěří, každý měl v hlavě
  svůj program, co tam bude dělat.
 • 00:17:22 Ale v podstatě věděli.
 • 00:17:24 A všechny skupiny, které jsem
  později doprovázel na letiště,
 • 00:17:29 měly stejné přání,
  aby národ na ně nezapomněl,
 • 00:17:33 aby byli uvedeni ve školních
  čítankách, a takové přání.
 • 00:18:33 Vladimír Maděra se dostal domů
  do vlasti také poměrně časně,
 • 00:18:38 protože na jaře 1945 se dostal
  se skupinou plukovníka Palečka
 • 00:18:42 do Košic, a s prezidentem Benešem
  později do Prahy.
 • 00:18:47 Začal působit na generálním štábu.
 • 00:18:50 Jenomže po tolika letech války
  také toužil po rodině, po civilu
 • 00:18:55 a po svobodě, a proto velice záhy
  demobilizoval a našel si práci
 • 00:19:01 národního správce ve Zlatých Horách
  jako správce textilní továrny.
 • 00:19:07 Zároveň však Tátovi parašutistů
  Palečkovi slíbil,
 • 00:19:11 že bude-li třeba,
  že se do armády zase vrátí.
 • 00:19:16 Ten slib jsem mu dal a dodržel ho.
 • 00:19:18 A jednoho dne mi přišla zpráva,
  dostal jsem ten den i telefonát:
 • 00:19:25 "Láďo, přijeď, co jsme si slíbili,
  splň."
 • 00:19:29 Abych mu pomohl vybudovat
  výsadkové vojsko,
 • 00:19:34 které měl za úkol zřídit.
 • 00:19:38 "A půjdeme systémem,
  jak jsme pracovali v Anglii."
 • 00:19:46 Maděra měl vliv na nasazení
  do výstroje tzv. kamufláží,
 • 00:19:51 různých maskovacích oděvů
  pro parašutisty.
 • 00:19:55 Maděra se podílel na zavedení kanad
  do výstroje našich výsadkářů.
 • 00:20:00 A zavedení červeného baretu,
  který je dnes už takřka
 • 00:20:05 po celém světě symbolem
  výsadkových vojsk.
 • 00:20:09 Ovšem to nejdůležitější,
  nejvýznamnější pro naši armádu,
 • 00:20:14 co Maděra po válce udělal, je to,
  že se stal tvůrcem
 • 00:20:19 prvního čs. vojenského padáku
  V11/47.
 • 00:20:23 Maděra sám ušil a vyzkoušel padák,
  který měl takový ten klasický
 • 00:20:29 kulatý vrchlíkový tvar s tím,
  že vycházel z britského padáku X,
 • 00:20:35 který naši parašutisté znali
  z 2. světové války.
 • 00:20:41 Nařídili jsme v technických
  podmínkách 10 výhozů
 • 00:20:45 na výzkumném ústavu z letounu,
  za různých letů.
 • 00:20:50 Každý ten shoz jsme dělali 2x.
 • 00:20:53 Přišla homologační komise
  a jako 11. seskok jsem navrhl,
 • 00:20:59 že provedu seskok 1. seskok
  z letadla s tím padákem.
 • 00:21:06 Tím bude homologovaný
  a může ho armáda používat
 • 00:21:10 a může se vyrábět.
 • 00:21:13 Tak tam jsem provedl
  ten homologační seskok.
 • 00:21:17 Dopadl dobře, že jsem jim ukázal
  řízení, manipulaci s tím,
 • 00:21:22 udělal jsem pěkný kotoul,
  zabalil padák, pogratulovali mi.
 • 00:21:27 A tak byl padák zaveden.
 • 00:21:32 "Sláva" Maděrova v poválečném
  čs. výsadkovém vojsku
 • 00:21:36 bohužel netrvala dlouho.
 • 00:21:39 V únoru 1948 se v naší zemi ujali
  vlády komunisté.
 • 00:21:44 Ti začali dělat čistky v armádě.
 • 00:21:47 Po zatčení a vyházení zbytku
  tzv. zápaďáků se tvrdě začalo
 • 00:21:53 přecházet
  na tzv. sovětské zkušenosti.
 • 00:21:56 V případě výsadkářů to znamenalo,
  že zmizely červené barety,
 • 00:22:01 že místo kanad začali výsadkáři
  nosit obyčejné holínky,
 • 00:22:07 které byly pro tyto účely výsadků
  velice nepraktické.
 • 00:22:11 A Maděrovy padáky nahradily
  sovětské padáky PD47.
 • 00:22:32 V určitém čase jsem poznal,
  že jsem špehovaný.
 • 00:22:37 Ať jsem se pohnul kamkoli,
  vždy byl za mnou nějaký fízl,
 • 00:22:42 dokonce ženský.
 • 00:22:43 Asi koukali, abych neutekl.
 • 00:22:47 V tom roce 1950 je zatčen
  a na 3 roky uvězněn i Maděra.
 • 00:22:54 Prvně mi vynadali,
  že jsme byli všichni cvičeni
 • 00:22:58 proti špionáži, proti komunistům,
  Sovětskému svazu a takové.
 • 00:23:05 Potom, když za měsíc přišli,
  že 12 bodů mají na mě,
 • 00:23:10 které mě přivedou na šibenici.
 • 00:23:13 Takže já jsem byl nakonec
  3 roky ve vazbě
 • 00:23:17 a nakonec zorganizovali nějaký soud
  a jen mi navalili
 • 00:23:25 takový trest za to všechno,
  aby kryli tu dobu,
 • 00:23:31 kdy jsem byl v té vazbě.
 • 00:23:36 A pustili mě.
 • 00:23:39 Po propuštění z vězení
  už mu nebyla umožněna
 • 00:23:43 ani činnost v armádě,
  ani činnost v oboru.
 • 00:23:46 Takže 15 let strávil
  v ostravských dolech.
 • 00:23:50 A po několika letech i komunistické
  vedení naší armády si uvědomilo,
 • 00:23:55 že je třeba, aby výsadkové jednotky
  udržovaly ve výzbroji a výstroji
 • 00:24:00 trend, který byl všeobecně používán.
 • 00:24:03 Proto se výsadkáři už na začátku
  60. let vraceli
 • 00:24:07 k mnoha věcem, které byly běžné
  v roce 1947,
 • 00:24:11 tzn. červené barety, maskovací
  oděvy, kanady a další věci.
 • 00:24:16 A nakonec se vrátili se ctí
  i k těm tradicím z 2. světové války,
 • 00:24:21 protože v kritickém období
  srpna 1968, kdy došlo k okupacím
 • 00:24:27 naší vlasti sovětskou armádou,
  tak právě výsadkové jednotky
 • 00:24:32 v Prostějově a Holešově se zachovaly
  se svými postoji tak,
 • 00:24:37 jak si to od nich zákony cti
  a chlapského sebevědomí žádaly.
 • 00:24:50 Proč to vlastně dělám?
 • 00:24:54 Dělám to pro historii
  a národní paměť,
 • 00:24:59 protože prožil jsem válku sám
  a viděl jsem ty osoby,
 • 00:25:08 které byly činné, které obětovaly
  svůj život pro to,
 • 00:25:16 abychom my nebo náš národ žil.
 • 00:25:23 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2011

Související