Na život a na smrt. V bojové vřavě na vlastní kůži.
Režie: Pavel Jirásek. Scénář: Pavel Bělina, Jan Plachý. Účinkují: Jan Grundman, Lukáš Rieger a Jana Radoušová.

Bitevní pole je připravovaný třináctidílný dokumentární cyklus o historicky nejvýznamnějších bitvách České národní historie. Tým z Tvůrčí producentské skupiny Patricka Diviše vsadil na propracovanou 3D grafiku znázorňující manévry vojevůdců a pohyby jednotek. Divák se tak snadno zorientuje na rozhlehlém bojišti širokém několik kilometrů. Nechybí podrobné vysvětlení bojové taktiky, detailní popis historických ručních zbraní, využití dělostřelectva nebo jízdy na koních. Klíčová je také role průvodce pořadu, který není pouhým moderátorem, ale „zástupcem diváka“. Prožívá za něj jednotlivé situace bitvy, vyčerpávající pochody v nepohodlné uniformě a botách, ovládání zbraní i pohyb mezi jezdci na koních uhánějících tryskem.

Pilotní díl do detailu rozebírá Bitvu u Kolína, klíčové střetnutí pruského Krále Fridricha II. a rakouského polního maršála Leopolda Dauna. V této bitvě se v červnu 1757 rozhodovalo o osudu Českých zemí, které díky vítězství Rakušanů nadále zůstaly součástí monarchie.

Napište nám