iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 1. 2008
19:45 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
3402
zhlédnutí

Neznámí hrdinové

Sestry Nebeské, dcery kulacké

Patřily mezi venkovské ženy, které se nedaly zlomit, přestože je komunistický režim po roce 1948 začal krutě pronásledovat tak jako tisíce jiných „kulaků“.

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Neznámí hrdinové

 • 00:00:03 Nacházíme se u pomníku,
  který vytvořil akademický sochař
 • 00:00:07 Jiří Pleštěk. Je to pomník,
  který je věnován všem obětem
 • 00:00:11 násilné kolektivizace
  v Československu,
 • 00:00:15 která byla provedena na pokyn KSČ
  v 50. letech.
 • 00:00:20 Počet obětí kolektivizace se nedá
  dodnes přesně určit.
 • 00:00:25 Řádově šlo o desetitisíce
  ztracených životů,
 • 00:00:29 řada lidí byla vyhnána ze svých
  statků, tisíce skončily ve vězení,
 • 00:00:35 někteří odešli do exilu,
  jiní skončili
 • 00:00:40 v pomocných technických praporech
  a někteří také v táborech
 • 00:00:43 nucených prací.
 • 00:01:16 Toto je můj rodný dům.
 • 00:01:18 Narodila jsem se v rodině
  Marie a Václava Nebeských,
 • 00:01:23 sedláků, kteří byli později
  komunisty označeni za kulaky.
 • 00:01:27 Pamatuji se ze svého dětství
  na rok 1946, kdy byly volby
 • 00:01:32 a kdy komunisté slibovali,
  že nikoho nebudou nutit
 • 00:01:37 do kolchozu a že v Československu
  žádné kolchozy nebudou.
 • 00:01:41 A slibovali hory doly,
  aby je lidé volili.
 • 00:01:44 Ovšem po roce 1948 se jejich
  taktika úplně změnila
 • 00:01:50 a začali nutit lidi napřed
  nenásilně na schůzích
 • 00:01:56 a přemlouvat je, aby vstoupili
  do JZD a hospodařili společně.
 • 00:02:03 Po únoru 1948 jsme byli označeni
  za kulaky a postupně se snažil
 • 00:02:12 jak okres, tak i vládní
  představenstvo o to,
 • 00:02:20 aby nám znemožňovali život
  různými příkazy a předpisy dodávek,
 • 00:02:29 protože pro zemědělce,
  kteří měli nad 50 ha,
 • 00:02:38 byly podstatně vyšší předpisy
  dodávek z hektaru než těch,
 • 00:02:45 kteří měli třeba do 20 ha.
 • 00:02:49 Dodávky byly předepsané,
  i to mléko a maso v takové výši,
 • 00:02:54 že to nebylo splnitelné.
 • 00:02:56 Spousta lidí udělalo i to,
  že to nakoupili na volném trhu
 • 00:03:01 a odevzdali to jako výtěžek
  ze svého hospodářství.
 • 00:03:06 To naši nehodlali dělat,
  protože měli 4 děti,
 • 00:03:11 takže si nemohli toto dovolit.
 • 00:03:16 Takže prostě nesplnili dodávky
  do Vánoc 1949.
 • 00:03:21 Tatínek pořád říkal:
  "Já se nenechám zavřít,
 • 00:03:26 musím mít všechno v pořádku.?
 • 00:03:28 Takže nás, jakmile jsme se objevili
  doma, dostali jsme přidělenou práci
 • 00:03:33 a museli dělat, co bylo potřeba.
 • 00:03:36 Na Štědrý den si vzpomínám,
  že bratr ještě zaorával hnůj
 • 00:03:42 na poli, my jsme se snažily
  dát dopořádku obytný dům,
 • 00:03:46 takže se čistily okna.
 • 00:03:49 A teď se šeřilo
  a najednou se něco dělo,
 • 00:03:51 někdo přišel.
 • 00:03:53 A ten, kdo přišel,
  tak to byla právě ta komise.
 • 00:03:58 Přišli přímo k těm hodinám.
 • 00:04:00 Tady na stodole byly hodiny,
  rozvodná deska
 • 00:04:03 a tam to vypnuli.
 • 00:04:06 Neřekli nic, otevřeli si to,
  my jsme na ně koukali z okna,
 • 00:04:10 co je to za lidi,
  přišli, otevřeli si skříňku
 • 00:04:15 a tam něco dělali.
 • 00:04:19 Pak jsme se dozvěděli,
  že nám vypínají proud,
 • 00:04:23 protože jsme nesplnili povinnosti
  ke státu, tak stát nemá povinnost
 • 00:04:27 nám dodávat proud.
 • 00:04:28 Protože těch 40 kusů dobytka
  bylo závislých na tom,
 • 00:04:31 že se napáječky napájely
  pomoci elektrické pumpy,
 • 00:04:37 koně také podobně,
  tak to bylo nemyslitelné,
 • 00:04:41 abychom se dále o toto starali.
 • 00:04:44 Potom na Boží hod ohlásil
  obecní rozhlas,
 • 00:04:48 že se na náš statek uvaluje
  národní správa a jmenovali lidi,
 • 00:04:53 kteří jsou povinni obstarat
  dobytek a jít pracovat
 • 00:04:58 na tento statek, protože mysleli,
  že se z něj stane jádro
 • 00:05:02 budoucího JZD.
 • 00:05:10 Tatínka odvezli na Štěpána,
  když se vracel z kostela,
 • 00:05:14 cestou ho zastihli a odvezli
  do Holic do vězení.
 • 00:05:18 Chystali proti němu nějaký
  monstr proces s tím,
 • 00:05:21 že ho chtěli označit jako sabotéra
  hospodářských dodávek,
 • 00:05:27 ale když sem přivezli komisi,
  která obhlédla celé hospodářství,
 • 00:05:32 tak museli konstatovat,
  že je to jedno z nejlépe vedených
 • 00:05:36 hospodářství na okrese.
 • 00:05:38 Takže ho odsoudili potom
  jen jako neplniče dodávek
 • 00:05:42 a ne jako sabotéra.
 • 00:05:45 Tábory nucených prací
  byly zakládány hlavně proto,
 • 00:05:49 aby režim získal levnou
  pracovní sílu.
 • 00:05:53 I proto, aby ty tábory byly
  naplněny velice rychle,
 • 00:05:57 tak docházelo k tomu,
  že tam byli posíláni lidé bez soudů
 • 00:06:01 a byl to velmi častý případ.
 • 00:06:03 Většinou tam končili nejstarší
  synové sedláků
 • 00:06:06 nebo někdy také sedláci sami,
  pokud byli mladší.
 • 00:06:10 Většinou to bylo spojeno
  s nějakou osobní mstou,
 • 00:06:14 s vyřizováním účtů.
 • 00:06:16 Souviselo to také se snahou
  oslabit hospodářství,
 • 00:06:20 aby ten nejstarší z rodiny,
  který vlastně držel to hospodářství
 • 00:06:24 nad vodou, odešel a daleko spíše
  se uvolnily ty vazby
 • 00:06:28 a rodina vzdala boj a vstoupila
  třeba do JZD nebo odešla do města
 • 00:06:34 a prodala svůj majetek.
 • 00:06:38 Mezi svátky, tzn. po Štěpánu
  k nám přišla nějaká komise
 • 00:06:42 a chtěla sepisovat majetek.
 • 00:06:44 Nešli sepisovat ven
  hospodářské zařízení, stroje atd.,
 • 00:06:49 ale stále měli zájem o soupis
  osobního majetku.
 • 00:06:53 Třeba se ptali na šperky,
  na povlečení.
 • 00:06:58 A další den přišli znova.
 • 00:07:01 Maminka se jim snažila ubránit,
  ale bylo to pořád takové ostřejší,
 • 00:07:07 takže jsme si říkali,
  jak by to tady s nimi vydržela,
 • 00:07:10 až odjedeme do školy do Hradce?
 • 00:07:15 I když nám ten proud pustili,
  tak nám zakázali používat elektřinu
 • 00:07:21 z normální sítě, takže svítit
  jsme si večer mohli svíčkami
 • 00:07:26 a nesměli jsme si zapnout
  žádnou elektriku,
 • 00:07:33 protože oni nás hlídali.
 • 00:07:35 Chodil vždy ráno od 4 hodin
  kolem obytné budovy ten pan Bosák
 • 00:07:42 a hlídal, jestli někde nesvítíme.
 • 00:07:49 Pak zase na večer.
 • 00:07:52 Přes den si odběhl domů
  a zase večer od 4 hodin
 • 00:07:56 nás sledoval. Prostě nebylo možné
  skutečně použít elektřinu.
 • 00:08:01 Takže jsem říkala, že při tom
  se nedá studovat a soustředit se.
 • 00:08:08 Mezitím zase přišla
  nějaká ta kontrola.
 • 00:08:14 Takže jsme se po rodinné radě
  usnesli, že požádáme o odstěhování.
 • 00:08:19 Byl volný domek, který měl sloužit
  jako vejminek pro dědečka a babičku
 • 00:08:25 a maminka se tedy snažila
  s nimi domluvit.
 • 00:08:30 Trvalo to několik dní,
  než se soudruzi poradili.
 • 00:08:34 A den před Silvestrem nám dovolili
  se odstěhovat.
 • 00:08:38 Netušili, že my se hned
  na Silvestra sebereme
 • 00:08:42 a budeme se stěhovat.
 • 00:08:44 Takže v poledne na Silvestra
  přijeli a divili se,
 • 00:08:48 že se stěhujeme.
 • 00:08:49 Samozřejmě, že jsme si nesměli
  půjčit koně ze stáje,
 • 00:08:53 který by nám to na povozu převezl.
 • 00:08:56 Bratři sehnali od kamaráda
  valník a půjčili koně.
 • 00:09:02 Něco jsme převáželi tak,
  něco tlačili nebo přenášeli.
 • 00:09:06 Prostě byl to bojový Silvestr 1949.
 • 00:09:13 Pokladník v kampeličce
  nám tajně vydal peníze,
 • 00:09:18 které jsme tam měli zablokované
  za období za všechnu úrodu
 • 00:09:24 z celého roku.
 • 00:09:27 Tím jsme získali dost velkou
  částku, kterou jsme mohli zaplatit
 • 00:09:34 výplatu lidem, kteří u nás
  celý podzim pomáhali.
 • 00:09:39 A zároveň zbylo poměrně dost
  peněz i pro nás.
 • 00:09:46 Takže z toho jsme, a díky ještě
  maminčinu příjmu, vyšli.
 • 00:10:01 Maminka v té době měla
  plnou hlavu starostí,
 • 00:10:05 neměla vůbec čas se poddávat
  emocím, protože věděla,
 • 00:10:08 že budeme postiženy i my ve škole,
  měla starosti s tím,
 • 00:10:13 jak se tady zabydlet.
 • 00:10:14 Musela tam pracovat jak krmička
  vepřů, takže vůbec neměla čas
 • 00:10:20 na to přemýšlet, jestli je smutná
  nebo veselá.
 • 00:10:25 Musela brát situaci takovou,
  jaká byla.
 • 00:10:28 A ona to byla žena praktická
  a realistická,
 • 00:10:31 hned si obstarala kozu,
  takže jsme tu měli své mlíko.
 • 00:10:36 A chodila třeba zase pomáhat
  jedné tetě do Bíště po práci,
 • 00:10:41 kterou udělala u těch vepřů.
 • 00:10:45 Tak přes den chodila pomáhat tam
  a zase dostávala od sousedů
 • 00:10:50 potraviny, takže jsme
  nějak přežili.
 • 00:10:54 Tehdy byl ještě přeci
  potravinový systém,
 • 00:10:58 lístky na potraviny.
 • 00:11:00 Tatínek se vrátil v dubnu 1950
  a nastoupil jako kočí
 • 00:11:05 na svém statku.
 • 00:11:07 Potřeboval se občas také
  vykoupat, tak se dovolil
 • 00:11:13 národního správce,
  jestli si může přestěhovat
 • 00:11:17 vanu z koupelny sem.
 • 00:11:19 Ten mu to dovolil a pak to najednou
  někdo žaloval,
 • 00:11:23 že si Nebeskej ukradl vanu.
 • 00:11:26 Tak přišli estébáci a chtěli ho
  znovu zavřít za to, že ukradl vanu.
 • 00:11:33 A on řekl, že se dovoloval
  národního správce.
 • 00:11:38 Ten to zapřel, byly z toho
  nějaké dost dlouhé nepříjemnosti,
 • 00:11:42 ale urovnalo se to.
 • 00:11:43 Tatínek byl ovšem takový
  trošku hrdý člověk
 • 00:11:47 a vždycky si někde ulevil
  a říkal: "Co mi vlastně udělali?
 • 00:11:52 Vždyť já se teď mám lépe,
  než jsem se měl,
 • 00:11:55 to jsem dřel od rána do večera
  a teď si odpracuji svých 8 hodin.?
 • 00:12:00 A to je strašně dopalovalo.
 • 00:12:02 Takže potom v létě 1950 přišli
  a ohlásili, že ho musí poslat
 • 00:12:07 na převýchovu do tábora
  nucených prací,
 • 00:12:11 takže v létě 1950 tatínka odvezli
  nejdříve do Pardubic
 • 00:12:15 a potom do tábora Příbram-Vojna.
 • 00:12:18 Tam byl až do Vánoc.
  Pak se vrátil.
 • 00:12:22 To už nenastoupil na statku,
  ale jezdil do Semtína.
 • 00:12:29 Politické procesy,
  ve kterých byli odsuzováni kulaci,
 • 00:12:33 byly často konstruovány
  jako divadelní hry.
 • 00:12:36 Přenášely se často místním
  rozhlasem, v sálech zasedalo
 • 00:12:40 vybrané publikum, byli tam nahnaní
  lidé často z té vesnice,
 • 00:12:46 odkud pocházel ten sedlák.
 • 00:12:49 Ty procesy měly podle směrnic
  a příkazu ministerstva
 • 00:12:54 národní bezpečnosti,
  případně min. spravedlnosti
 • 00:12:58 přímo zastrašovat sedláckou vrstvu
  a přinutit je k tomu,
 • 00:13:03 aby vzdali boj proti kolektivizaci,
  aby se podrobili
 • 00:13:08 a vstoupili do JZD.
 • 00:13:18 Po Křížkách zodpovídá se
  před soudem lidu bývalý statkář
 • 00:13:22 z Hynkova na Třebíčsku
  Bohumil Královský
 • 00:13:25 z trestného činu sabotáže,
  podvodů a zneužití
 • 00:13:28 lidového družstva.
 • 00:13:30 Největší obžalobou
  jeho vykořisťovatelských metod
 • 00:13:33 jsou slova svědkyně Kejnovské.
 • 00:13:36 -Kdepak, ten nás chtěl využít.
  -Využít?
 • 00:13:39 Kdybychom tak hospodařili stále,
  tak bychom byli
 • 00:13:42 za chvíli pod drnem.
 • 00:13:44 -To je pravda.
  -Byli jsme udření jak psi.
 • 00:13:47 Když se díváte dneska a hodnotíte
  celý svůj život, kdo myslíte,
 • 00:13:51 že to je, že se o vás stará,
  aby vás vytáhl z té bídy,
 • 00:13:55 z té mučírny, ve které jste žila
  celý svůj život? Těžká otázka?
 • 00:14:00 Já vám to povím. Dělnická třída,
  která se uchopila moci
 • 00:14:06 a dovedla se vypořádat s takovými
  vydřiduchy, jako je Královský
 • 00:14:13 a jemu podobní.
 • 00:14:17 Myslím si, že celé toto obtěžování
  naší rodiny bylo motivováno tím,
 • 00:14:22 že se nedařilo přes všechny
  agitace přesvědčit lidi,
 • 00:14:28 aby vstupovali do JZD.
 • 00:14:30 Oni si mysleli, že když nám
  znárodnili statek,
 • 00:14:34 že se stane jádrem budoucího JDZ.
 • 00:14:37 A když se pořád nic nedělo,
  tak asi dostávali pokyny
 • 00:14:42 z vyšších míst, museli si vymýšlet
  všelijaké akce,
 • 00:14:47 aby lidi zastrašili a přiměli je
  k tzv. dobrovolnému vstupu do JZD.
 • 00:14:52 Tady ve Chvojenci nikdo nechtěl
  do JZD vstupovat,
 • 00:14:56 protože jim nevěřili.
 • 00:14:58 Tady byli lidé přesvědčeni,
  že jim bude lépe,
 • 00:15:03 když budou hospodařit soukromně
  a těšili se na to,
 • 00:15:06 že tento režim nemůže
  dlouho trvat.
 • 00:15:09 Jenže potom, když přišly
  maďarské události v roce 1956,
 • 00:15:13 tak ti lidé už ztratili naději,
  že by to mohlo brzy skončit
 • 00:15:17 a to šikanování rolníků
  bylo tak neúnosné, že to vzdali.
 • 00:15:26 Mezi nejtvrdší postihy patřilo
  vystěhování z usedlostí.
 • 00:15:31 Postihlo to asi 2000 rodin.
 • 00:15:34 Některé prameny hovoří dokonce
  o dvojnásobném počtu.
 • 00:15:37 Nejtvrdší vlna kolektivizace
  byla od 1951 do 1954.
 • 00:15:41 A potom od roku 1955 do 1960.
 • 00:15:46 Vlna kolektivizace zcela proměnila
  venkov, dala mu úplně jiný ráz,
 • 00:15:51 zničila tradice, které se budovaly
  po staletí a znamenala
 • 00:15:55 úplně novou etapu venkova.
 • 00:15:59 V roce 1951 už nás obtěžovali
  s tím, že máme nadměrný byt
 • 00:16:03 a chtěli nám sem někoho
  z vesnice přistěhovat.
 • 00:16:07 Proti tomu se různě maminka
  odvolávala jako majitelka domku,
 • 00:16:12 ale všechno bylo marné.
 • 00:16:14 Takže pak v lednu 1952 jsme dostali
  příkaz, že se máme přestěhovat
 • 00:16:19 do Komárova do statku
  nějakých Půlpánových.
 • 00:16:24 Maminka se opět odvolala
  a místo odpovědi z krajského výboru
 • 00:16:31 dostali z okresního národního
  výboru tento přípis:
 • 00:16:37 "Svým jednáním projevil jste
  zjevné nepřátelství
 • 00:16:41 k lidově-demokratickému zřízení.
 • 00:16:44 Pro neplnění povinností
  vám uložených byl jste potrestán
 • 00:16:47 rozsudkem okresního soudu
  v Holicích ze dne 23. 2. 1950
 • 00:16:52 k trestu odnětí svobody 2 měsíců
  a peněžité pokutě 20.000 Kčs.
 • 00:16:57 Na podkladu výše uvedených opatření
  jsou zde dány nutné předpoklady
 • 00:17:01 k vyklizení všech vašich
  nemovitostí ve Chvojenci
 • 00:17:05 a určení pracoviště.
 • 00:17:06 V důsledku toho bylo rozhodnuto
  udělat výše uvedeno.
 • 00:17:10 Tzn. přestěhovat se ve lhůtě
  3 dnů do náhradního bytu,
 • 00:17:14 který po dohodě s ONV v Bílině
  vám bude přidělen na jejich okrese.
 • 00:17:19 Případnému odvolání odnímá se
  odkladný účinek
 • 00:17:23 z důvodu veřejného zájmu.?
 • 00:17:25 Čili veškerá odvolání
  byla marná.
 • 00:17:28 A ještě jsme dostali další přípis.
 • 00:17:31 "ONV doplňuje svůj výměr
  ze dne 24. 3. 1952 ve smyslu,
 • 00:17:37 že se zakazuje současně vám,
  vaší manželce Anně,
 • 00:17:42 dětem Josefu, Františku, Marii,
  Václavě pobyt v obvodu
 • 00:17:46 zdejšího správního okresu
  až do odvolání.?
 • 00:17:51 Sestra přijela z Prahy a snažila se
  získat podpisy všech vesničanů
 • 00:17:55 proti přestěhování rodiny z vesnice
  do okresu Bílina.
 • 00:17:59 Objela celou vesnici, každý,
  kdo byl doma, jí podepsal protest,
 • 00:18:04 ale když jsme ukázali tento papír
  nějaké té komisi,
 • 00:18:10 která to nařídila, tak řekla,
  že jsme měli velký vliv na vesnici.
 • 00:18:15 To je vidět prý z toho podpisového
  archu a tím spíše vás musíme
 • 00:18:20 odsud vystěhovat, protože jste se
  nesnažili o socializaci vesnice,
 • 00:18:25 ničím jste nepřispěli
  a nepůsobili na obyvatele,
 • 00:18:29 aby vstoupili do JDZ.
 • 00:18:33 Likvidace kulaků jednoznačně
  souvisela s tím, že příslušníci
 • 00:18:37 selského stavu většinou patřili
  k respektovaným osobám
 • 00:18:41 ve vesnickém společenství.
 • 00:18:43 Často se jednalo o lidi,
  kteří pocházeli z rodů,
 • 00:18:47 které žily na té vesnici staletí,
  měly velký respekt.
 • 00:18:52 Stávali se takovými potenciálními
  vůdci venkovského společenství.
 • 00:18:58 Z toho titulu se také často
  stavěli na odpor zakládání JZD,
 • 00:19:03 těch nucených.
 • 00:19:05 A právě snaha zlikvidovat osoby,
  které poslouchalo
 • 00:19:10 to venkovské společenství,
  to byl bezpochyby jeden z důvodů,
 • 00:19:15 proč vypukla ta radikální fáze
  kolektivizace v roce 1951.
 • 00:19:22 Maminka na stěhování do Bíliny
  napsala takové vzpomínky, cituji:
 • 00:19:30 "Stěhování do Bíliny a loučení
  s dětmi bylo velmi smutné.
 • 00:19:37 Cítila jsem, že by nás děti
  ještě velmi potřebovaly,
 • 00:19:42 ale nevěděla jsem,
  do jakého prostředí nás nastěhují.
 • 00:19:47 Počasí bylo velmi nepříjemné.
 • 00:19:50 Chvílemi poletoval sníh s deštěm,
  nepříjemný vítr.
 • 00:19:54 Seděli jsme s manželem vzadu
  na otevřeném náklaďáku,
 • 00:19:59 z plachty jen cáry větrem
  poletovaly a sotva přikrývaly
 • 00:20:03 kusy nábytku a nás již docela nic.?
 • 00:20:08 Ta cesta se protáhla
  až do pozdního odpoledne,
 • 00:20:11 protože do Bíliny je to poměrně
  daleko.
 • 00:20:14 Třeba taková příhoda, v kopci,
  když jeli k Milešovu,
 • 00:20:18 tak spadl nějaký balík s peřinami
  a tatínek pro něj musel běžet,
 • 00:20:23 celý upocený se s ním vrátil.
 • 00:20:25 Oni tam nezacouvali zpátky,
  nechali ho to táhnout do kopce.
 • 00:20:30 Prostě vzpomínky našich
  na to stěhování jsou krušné.
 • 00:20:35 Ubytování v Bílině
  bylo velmi ubohé,
 • 00:20:38 byly to 2 místnosti v takovém
  typickém selském dvoře velkopanském
 • 00:20:43 a třeba 3 rodiny dohromady
  tam měly 1 sociální zařízení,
 • 00:20:49 koupelna tam nebyla vůbec,
  jen prádelna, záchod.
 • 00:20:53 A pod okny tekla řeka Bílina,
  která byla v té době
 • 00:20:58 velmi znečištěná tím,
  co vypouštěli ze Stalinových závodů
 • 00:21:02 v Záluží, takže ten pach
  přímo pronikal do bytu.
 • 00:21:08 Naši byli zaměstnaní
  na státním statku.
 • 00:21:13 Maminka jako dojička krav,
  tatínek dělal v různých dílnách.
 • 00:21:19 Třeba v truhlářské dílně apod.
 • 00:21:23 Byli tam vázáni povinností
  zůstat na svém pracovišti.
 • 00:21:28 Tenkrát nikdo nemohl odejít
  z pracoviště, když mu nerozvázal
 • 00:21:33 zaměstnavatel pracovní poměr.
 • 00:21:37 Takže naši se později několikrát
  snažili odtamtud dostat,
 • 00:21:43 ale podařilo se jim to
  až v roce 1956.
 • 00:21:49 Naši dostali nabídku,
  že mohou pracovat
 • 00:21:54 ve Vlčicích u Trutnova,
  a to pro ně bylo blíže k domovu,
 • 00:21:58 takže nabídku brali velmi rádi.
 • 00:22:01 A kromě toho ve Vlčicích dostali
  samostatný domek.
 • 00:22:06 Byl tam totiž výzkumný ústav
  živočišné výroby.
 • 00:22:10 Tatínek tam pak pracoval
  jako kočí u koní
 • 00:22:13 a maminka při odchovu malých
  selátek si tam vydělala
 • 00:22:19 poměrně slušné peníze.
 • 00:22:21 A když nastoupil prezident
  Novotný a za jeho éry
 • 00:22:27 byl vydán příkaz, že žádný bývalý
  kulak nesmí pracovat
 • 00:22:31 ve výzkumném ústavu,
  dostali naši výpověď,
 • 00:22:35 takže se zase museli snažit
  sehnat práci.
 • 00:22:39 A to dostali i výpověď z bytu,
  takže si hledali místo bydlení.
 • 00:22:45 Ale díky tomu, že si tam vydělali
  dost slušné peníze,
 • 00:22:50 tak mohli koupit malý domek
  na okraji Liberce.
 • 00:22:56 Celá řada osob neunesla to,
  že jim byl zabaven majetek,
 • 00:23:00 že se vystěhovali, že museli třeba
  odejít úplně pryč z vesnice
 • 00:23:03 nebo že jejich syn skončil
  ve vězení, a sáhli si na život.
 • 00:23:08 Jsou dokumentovány případy,
  kdy zase někteří sahali
 • 00:23:12 ke zbraním a neváhali zastřelit
  i některé funkcionáře KSČ.
 • 00:23:17 Celá ta vlna lidských tragédií
  pokračovala až do 60. let.
 • 00:23:23 Jen v těch věznicích a lágrech
  představovali příslušníci
 • 00:23:29 selského stavu poměrně velké
  procento lidí.
 • 00:23:33 Bývalí političtí vězni na ně
  vzpomínají s velkou úctou.
 • 00:23:37 Většinou se jednalo o osoby,
  které dokázaly si získat respekt
 • 00:23:43 a většinou šlo o lidi,
  ke kterým měli ostatní
 • 00:23:47 političtí vězni velkou důvěru.
 • 00:23:51 Když vzpomínám na své rodiče,
  tak z dnešního pohledu se zdá,
 • 00:23:55 že to bylo něco mimořádného,
  ale tehdy to pro ně
 • 00:24:00 byla samozřejmost,
  že děti jsou budoucnost
 • 00:24:03 a bude-li se dobře dařit dětem,
  tak oni budou spokojení.
 • 00:24:06 Takže maminka vždy měla
  jen jednu slabost.
 • 00:24:09 Říkaly to sousedky,
  že vaše slabost jsou vaše děti.
 • 00:24:14 Když vám pohrozí, že děti nebudou
  moci studovat, tak vy povolíte.
 • 00:24:21 Také vždycky, když soudruzi
  přišli o Vánocích něco sepisovat
 • 00:24:27 a na maminku spustili,
  tak říkali:
 • 00:24:30 "Nebeská, pamatujte, že máte děti.?
  A to byl jejich hlavní argument.
 • 00:24:37 Takže maminka se nám snažila
  obstarat všechno,
 • 00:24:43 co jsme potřebovali,
  protože věděla,
 • 00:24:47 že nám nic dalšího nemůže dát,
  všechen majetek byl pryč.
 • 00:24:54 Maminka to nikdy neříkala,
  ale všichni jsme to cítili,
 • 00:24:59 že by pro nás krev cedila.
 • 00:25:05 Otec měl spíše takovou
  tu svou hrdost.
 • 00:25:08 Musel dokázat, že se nedá zlomit
  a všechno to přežije.
 • 00:25:14 Takže i touto pevností
  nám dodával bojovnost,
 • 00:25:20 že jsme se nepoddávali smutkům
  a sebelitování.
 • 00:25:25 My jsme prostě bojovali.
 • 00:25:47 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2008

Související