iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 2. 2013
17:27 na ČT24

1 2 3 4 5

13 hlasů
26521
zhlédnutí

Retro

Rok 1951

27 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Retro

 • 00:00:20 Dnes zavzpomínáme na události,
  které Čechoslováky
 • 00:00:24 traumatizovaly přes čtyřicet let.
  Jednak uzavření hranic,
 • 00:00:28 ale také sovětizace
  našeho zemědělství.
 • 00:00:31 Abychom ovšem neupadali
  pouze do depresí,
 • 00:00:34 budeme hovořit i o módě
  nových budovatelů socialismu,
 • 00:00:37 která rozhodně nebyla tak ponurá
  jako rok 1951,
 • 00:00:41 o kterém bude dnešní Retro.
 • 00:00:47 Dnes se ještě dozvíme,
  koho můžeme nazvat
 • 00:00:50 otcem železné opony
  na československých hranicích.
 • 00:00:54 Byl to právě Ludvík Hlavačka,
  který nechal zřídit
 • 00:00:57 elektrické zátarasy,
  elektrickou stěnu smrti
 • 00:01:02 a zřídit minová pole.
 • 00:01:05 Finská novinářka žijící
  téměř 70 let v Praze prozradí,
 • 00:01:09 jak si počátkem 50. let ušila
  kabelku z pánského klobouku.
 • 00:01:14 Tak jsem koupila
  největší černý pánský klobouk
 • 00:01:17 na Václavském náměstí u Čekana
 • 00:01:20 a udělala jsem si z toho
  večerní kabelku.
 • 00:01:23 A sovětské experimenty
  v našem zemědělství
 • 00:01:27 vyvrcholí rozdojením kozla.
 • 00:01:30 Víte,
  my jsme také rozdojili kozla.
 • 00:01:32 My jsme ho vlastně nerozdojovali,
  on nám začal dojit sám.
 • 00:01:39 Ještě v únoru roku 1948,
 • 00:01:41 tedy bezprostředně
  po komunistickém puči,
 • 00:01:44 byly československým občanům
  odebrány jejich cestovní doklady.
 • 00:01:48 K definitivnímu uzavření hranic
  ale ovšem došlo až po schválení
 • 00:01:52 zákona o Pohraniční stráži
  právě v roce 1951.
 • 00:01:57 Děkujeme vám, že vy v tyto dny
  svou bojovou ostražitostí
 • 00:02:03 zajišťujete klidnou práci,
  štěstí, mír všech pracujících.
 • 00:02:15 Hranice se začala uzavírat
  únorem 1948,
 • 00:02:19 protože tehdy byla zrušena platnost
  všech cestovních pasů.
 • 00:02:24 11. červenec 1951 je považován
  za významné datum
 • 00:02:32 v dějinách Pohraniční stráže
  a ochrany státní hranice vůbec,
 • 00:02:36 protože tehdy byl přijat zákon,
  který umožňoval přestavbu,
 • 00:02:40 přeměnu státní hranice do podoby,
 • 00:02:43 která zanechala svoje stopy
  až dodnes.
 • 00:02:51 Otcem československé železné opony
  je Ludvík Hlavačka,
 • 00:02:54 který zemřel
  před několika lety v Praze.
 • 00:02:56 Byl to člověk, který byl
  velmi brutální a velmi obávaný.
 • 00:03:00 Později se stal prvním velitelem
  Pohraniční stráže.
 • 00:03:03 Byl to právě Ludvík Hlavačka,
 • 00:03:07 který nechal zřídit
  elektrické zátarasy,
 • 00:03:12 elektrickou stěnu smrti
  a zřídit minová pole.
 • 00:03:21 Ve 14 hodin 57 minut přerazil
  vlak pravidelné linky
 • 00:03:26 Cheb - Aš závoru,
  a tak překročil státní hranici.
 • 00:03:30 V roce 1951 se odehrál velmi
  zajímavý příběh Vlaku svobody,
 • 00:03:35 což byl obyčejný rychlík,
  který unesla skupinka lidí,
 • 00:03:39 kteří se chtěli dostat na Západ,
  a prorazili železnou oponu
 • 00:03:45 do západoněmeckého Selbu
  a zůstali na Západě.
 • 00:03:49 Těch cestujících ve vlaku bylo
  sto deset.
 • 00:03:52 Čtyřiatřicet z těch sto deseti
  se rozhodlo zůstat.
 • 00:03:56 Byla to velká prohra
  pro komunistický režim.
 • 00:03:59 Pak začalo to přemlouvání,
  abyste tam zůstali, ne?
 • 00:04:02 Přemlouvali tam lidi,
  hodně takoví ti finančníci.
 • 00:04:04 Podle mého tam asi žádný nezůstal.
 • 00:04:07 Jenom ti,
  kteří připravili tu akci.
 • 00:04:09 Ano, to byla dvě auta.
 • 00:04:17 Překročení státní hranice stálo
  život do roku 1989 asi 300 lidí.
 • 00:04:22 Zhruba sto zemřelo
  v elektrických drátech.
 • 00:04:27 Nejsou to jenom ti mrtví,
  ale vedle tohoto čísla
 • 00:04:32 je obrovské množství těžce
  zraněných s trvalými následky.
 • 00:04:37 Za celou existenci železné opony
  na ní zahynulo kolem tisíce lidí.
 • 00:04:42 Ta čísla nejsou zcela
  ještě přesně zjištěna.
 • 00:04:47 Většina z nich,
  a to je, myslím, velmi zajímavé,
 • 00:04:52 byli pohraničníci,
  kolem šesti stovek.
 • 00:04:59 Tito soudruzi střežili
  státní hranice ve chvíli,
 • 00:05:03 kdy my jsme zasedli
  ke štědrovečerní večeři.
 • 00:05:06 A z nich celá jedna třetina,
  kolem dvou stovek, byly sebevraždy.
 • 00:05:13 To číslo, myslím,
  stojí velmi za pozornost,
 • 00:05:18 a to z toho důvodu, že
  pravděpodobně nám názorně ukazuje,
 • 00:05:23 jaké podmínky tam asi panovaly
 • 00:05:25 a pod jakým tlakem
  ti pohraničníci byli.
 • 00:05:32 Pohraniční stráž měla
  zhruba 20 000 příslušníků.
 • 00:05:36 Nebyli to jenom důstojníci,
  tedy vojáci z povolání,
 • 00:05:40 ale valná většina z 20 000 byli
  vojáci základní služby,
 • 00:05:45 kteří tam museli nastoupit,
  vykonat vojenskou základní službu.
 • 00:05:57 Střízlivý odhad všech,
  kteří odešli z Československa
 • 00:06:01 do zahraničí v letech 1948 až 1989,
  je asi sto tisíc,
 • 00:06:04 ale to číslo bude nepochybně
  mnohem větší.
 • 00:06:07 Problémem jsou 50. léta,
 • 00:06:09 kdy evidence obyvatel
  nebyla tak dokonalá.
 • 00:06:25 Lieko Zachovalová.
  Vy jste finská novinářka,
 • 00:06:28 která přijela do tehdejšího
  Československa v roce 1948,
 • 00:06:32 vlastně v době,
  kdy tehdy československým občanům
 • 00:06:37 byl odebrán pas
  a nemohli vycestovat do ciziny.
 • 00:06:41 Jak vy jste vlastně nahlíželi
  na ten fakt,
 • 00:06:45 že českoslovenští občané nemohli
  vůbec vycestovat za své hranice?
 • 00:06:50 Já jsem toto vůbec nevnímala
  ze začátku.
 • 00:06:57 Já jsem jela sem za svou láskou
  a takové věci mě vůbec nezajímaly.
 • 00:07:02 A vy jako Finka jste normálně
  mohla cestovat zpátky
 • 00:07:05 za hranice Československa?
 • 00:07:08 To určitě,
  dokud jsem byla finská občanka.
 • 00:07:13 Pak až mně nabídli české občanství
  a já jsem to vzala
 • 00:07:18 coby mladomanželka tady,
  já jsem si řekla,
 • 00:07:23 oni se urazí, když to neberu, tak
  pak teprve i pro mě spadla klec.
 • 00:07:31 Lieko, kdy vy jste se
  poprvé od roku 1948
 • 00:07:34 dostala zpátky do Finska?
 • 00:07:36 Někdy... Kdy to bylo?
 • 00:07:39 Asi v roce 1957 jsem tlumočila
  i panu prezidentu Novotnému,
 • 00:07:45 který měl finskou návštěvu,
  sice ne prezidenta,
 • 00:07:50 ale předsedu parlamentu.
  Pan prezident se ptal,
 • 00:07:55 aby řeč nestála:
  Jezdíte domů?
 • 00:08:00 Já jsem řekla: Nejezdím,
  protože to není tak jednoduché.
 • 00:08:05 V podstatě deset let jste se
  nemohla podívat...
 • 00:08:10 Nějak by se to zařídit dalo,
  pravil.
 • 00:08:14 Za nějakou dobu jsme se šestiletým
  synem a manželem jeli.
 • 00:08:20 Vaše maminka se mohla bez problémů
  dostat do Československa?
 • 00:08:24 Bohužel tenkrát vládla
  v Československu
 • 00:08:28 jakási špionomanie,
  takže matka měla velké potíže
 • 00:08:32 získat sem vízum, takže mnohokrát
  odložila svoji cestu,
 • 00:08:37 ale přece jen potom přijela
  a bylo to samozřejmě
 • 00:08:42 velmi vítané a velmi hezké,
  ale bez potíží to nebylo.
 • 00:08:51 Podle komunistické ideologie
  se zejména pak v 50. letech
 • 00:08:54 řídilo v životě pracujících
  téměř vše.
 • 00:08:57 Výjimkou nebyla ani móda,
 • 00:08:59 a tak se v následující reportáži
  podívejte na to,
 • 00:09:02 jak si nová moc představovala
  tehdejší módní průmysl.
 • 00:09:08 Z iniciativy Ústředního výboru
  Československého svazu mládeže
 • 00:09:12 uspořádal kolektiv zaměstnanců
  Textilní tvorby v pražské Lucerně
 • 00:09:16 přehlídku nových oděvů
  pro mládež.
 • 00:09:21 Pracovní plášť
  pro ženy v kancelářích.
 • 00:09:31 Praktický pánský letní oblek.
 • 00:09:34 Kalhoty a košile jsou
  ze stejného materiálu.
 • 00:09:43 Noví ideologové vymysleli,
  že nová československá móda
 • 00:09:47 musí být odtržena
  od módy světové.
 • 00:09:50 Jeden z takových obecných principů
  byl ten,
 • 00:09:55 že na novém oděvu nesmí být nic,
 • 00:09:57 co by souviselo
  s minulými společenskými útvary,
 • 00:10:00 ať to byl feudalismus
  nebo kapitalismus,
 • 00:10:03 což například vylučovalo kraječky,
  stužky a podobné věci.
 • 00:10:07 Ten nový oděv měl být
  přísně funkční, což znamená,
 • 00:10:11 sukně neměly být úzké, protože
  úzký oděv zamezuje ženám v pohybu.
 • 00:10:16 Neměly být ale používány například
  dekorativní sestavy knoflíků.
 • 00:10:21 To znamená, že i dvouřadové
  zapínání bylo zbytečné.
 • 00:10:26 Neměly se používat
  různé tvary límců,
 • 00:10:29 falešné kapsy, manžety
  a podobné ozdoby.
 • 00:10:32 Pochopitelně že byla obava, že
  takový oděv povede k uniformitě.
 • 00:10:36 A také vedl.
 • 00:10:38 Nejsou to jenom modely.
  Tyto obleky si už dnes
 • 00:10:42 každý kupuje
  v našich obchodních domech.
 • 00:10:49 Nechybí zde ani praktické
  pracovní oblečení.
 • 00:10:54 Dají se najít třeba na stránkách
  tehdy jediného módního časopisu
 • 00:10:59 články velice ostré ideologické
  od Jiřiny Spalové,
 • 00:11:04 které opravdu srší
  třídní nenávistí.
 • 00:11:08 Je pozoruhodné,
 • 00:11:10 že se třeba dají najít
  články i od Slávky Vondráčkové,
 • 00:11:15 která patřila k meziválečné
  levicové inteligenci,
 • 00:11:18 která v roce 1953
  uveřejnila článek:
 • 00:11:20 Problém celý - víc oceli.
 • 00:11:23 Pod tento název se schovala
  jakási reportáž
 • 00:11:28 o módních přehlídkách na Ostravsku.
  Ten název spočíval v tom,
 • 00:11:33 že když půjdou ženy pracovat
  i do těžkého průmyslu
 • 00:11:38 a vyrobí víc oceli, tak se vyrobí
  víc textilních strojů,
 • 00:11:42 a proto ženy budou moci chodit
  lépe oblékané.
 • 00:11:50 Existovala taková představa,
  že každé pracoviště má mít
 • 00:11:55 svůj specifický oděv,
  takže módní návrháři
 • 00:12:00 nebo lépe řečeno designéři
  byli opravdu nuceni odcházet
 • 00:12:05 například do zemědělských družstev,
  kde měli navrhnout
 • 00:12:09 odlišné pracovní zástěry pro ženy,
  které pracují například ve vepříně,
 • 00:12:14 pro ženy,
  které pracují v kravíně.
 • 00:12:21 V hlubokém dojetí a žalu
  přijaly ženy na celém světě zprávu
 • 00:12:25 o smrti největšího bojovníka
  za práva žen soudruha Stalina.
 • 00:12:38 Veliký problém byl oděv
  pro volný čas a oděv společenský,
 • 00:12:43 především oděv společenský,
  protože tam zase noví ideologové
 • 00:12:48 spatřovali nebezpečí,
  že právě tam se nejvíce může
 • 00:12:53 projevit měšťáctví
  a buržoazní myšlenky,
 • 00:12:56 tam se nejvíce může projevit to,
  co má kdo v peněžence,
 • 00:13:01 a hlavně že je to pro ženu
  oděv nedůstojný,
 • 00:13:06 protože v buržoazním státě
  přece žena je závislá
 • 00:13:10 na výhodném sňatku,
  a proto večer nosí
 • 00:13:13 dekoltované oděvy,
  aby muže sváděla
 • 00:13:16 a pro sebe získala dobré zázemí
  pro svůj budoucí život.
 • 00:13:25 Nová vláda komunistická
  hlásala rovnost
 • 00:13:28 a hlásala rovnost i v odívání,
  hlásala,
 • 00:13:33 že už nebudou ty dobře oblečené
  jakoby elity
 • 00:13:36 a vedle toho
  špatně oblečený pracující lid,
 • 00:13:39 ale oni byli první,
  kteří to porušili,
 • 00:13:43 protože oni nezrušili
  významné pražské salony,
 • 00:13:47 jako byl Rosenbaum, Podolská,
  Bárta,
 • 00:13:51 a sami se v nich začali
  hned oblékat.
 • 00:13:55 Klement Gottwald se začal oblékat
  u Bárty,
 • 00:13:58 paní Marta Gottwaldová u Podolské.
  Oni byli první, kteří pochopili,
 • 00:14:02 že kvalitní oděv je důležitý
  nejenom pro osobní pocit,
 • 00:14:07 ale především
  pro mocenskou reprezentaci.
 • 00:14:15 Přišlo vám, že komunistický režim,
  který v podstatě tu ideologii
 • 00:14:20 tehdy v 50. letech vkládal
  téměř do všeho,
 • 00:14:24 ji nevložil i natolik do oblečení,
  že by se ženy,
 • 00:14:28 které se oblékaly v Československu,
  oblékaly jinak než ženy ve Finsku?
 • 00:14:37 Bylo to znát.
 • 00:14:39 Já bych byla bývala poznala Češku
  kdekoliv na světě,
 • 00:14:43 protože ten výběr byl
  dost omezený, ale nechci říci,
 • 00:14:47 že by ta móda byla až ošklivá,
  to vůbec ne.
 • 00:14:56 Kdo měl porci kreativity v sobě,
  tak si pomohl sám.
 • 00:15:01 Já nevím,
  jestli jsem byla moc kreativní,
 • 00:15:05 ale například jsem potřebovala
  malou večerní kabelku,
 • 00:15:10 tak jsem si koupila
  největší černý pánský klobouk
 • 00:15:14 na Václavském náměstí u Čekana
  a udělala jsem si z toho
 • 00:15:18 večerní kabelku.
  Ta byla fakt pěkná.
 • 00:15:26 Československé zemědělství
  se v 50. letech začalo
 • 00:15:30 orientovat na Sovětský svaz
  a implementovala se
 • 00:15:34 sem metoda toho,
  co je sovětské,
 • 00:15:37 to je dobré
  pro československé zemědělství.
 • 00:15:41 Jak jste pohlížela
  třeba na tento fakt?
 • 00:15:44 Nějak to zemědělství bylo pro mě
  tak strašně jiné než ve Finsku.
 • 00:15:50 Například ta kráva,
  ta univerzální česká kráva,
 • 00:15:56 to je těžkotonážník,
  to je hrozně veliké zvíře.
 • 00:16:02 Finská kráva je hubenější?
 • 00:16:07 Já jsem viděla,
  že to používali na tah.
 • 00:16:10 Ve Finsku by nikdo nezapřáhl
  krávu před cokoliv.
 • 00:16:15 Fin by si spíš zapřáhl svou ženu,
  ale nikdy ne krávu.
 • 00:16:24 50. léta přinesla
  do československého zemědělství
 • 00:16:28 nejen kolektivizaci,
  ale řadu inovací,
 • 00:16:32 které se měly stát výkladní skříní
  socialistické společnosti.
 • 00:16:36 Ostatně podívejte se
  v další reportáži,
 • 00:16:39 jaké vědecké poznatky k nám tehdy
  sovětští soudruzi vozili.
 • 00:16:44 Jednotné zemědělské družstvo
  čtvrtého typu ve Veleni
 • 00:16:48 vítá dnes své učitele,
  nejpokrokovější zemědělce světa,
 • 00:16:53 sovětské kolchozníky.
 • 00:17:01 Vynikající mistři
  vysokých sklizní pomohou
 • 00:17:05 také našim družstevníkům
  zvýšit užitkovost a výnosy.
 • 00:17:10 Lysenko například razil myšlenku,
  pak se to říkalo populárněji
 • 00:17:18 poručíme větru, dešti,
  poručíme přírodě,
 • 00:17:23 upravíme si přírodu, neexistuje,
  že by nějaká vlastnost byla
 • 00:17:27 u plodin nebo hospodářských zvířat
  dána geneticky.
 • 00:17:32 Geny, to je nesmysl.
  Je to tak,
 • 00:17:35 že když budeme mít zvíře,
  poskytneme mu dobré podmínky,
 • 00:17:40 budeme tele dobře krmit,
  tak z něj vyroste výborná dojnice.
 • 00:17:44 To je částečně pravda samozřejmě.
  Ale on tvrdil,
 • 00:17:48 automaticky další potomci této
  krávy budou už výbornými dojnicemi,
 • 00:17:53 což je jednak nesmysl,
  protože můžete dobrou krávu
 • 00:17:57 krmit průměrně
  a potomstvo bude dobré,
 • 00:18:00 a mizernou krávu krmit, jak chcete,
  a potomstvo bude zase mizerné.
 • 00:18:05 Ale představte si tu zrůdnost,
  kterou to v sobě neslo.
 • 00:18:10 To totiž mohlo klidně dojít
  až tak,
 • 00:18:13 že by se třeba řeklo,
  že se děti seberou rodičům,
 • 00:18:16 dají se do nějakých ústavů,
  kde se z nich vychovají
 • 00:18:20 profesionální revolucionáři,
  komunisti,
 • 00:18:22 a jejich děti automaticky budou
  rozenými revolucionáři,
 • 00:18:26 což bylo naprosto zrůdné.
 • 00:18:36 Nejznámější takovou oblastí,
  kterou on rozpracoval,
 • 00:18:43 byla takzvaná jarovizace obilovin,
  ale i dalších plodin,
 • 00:18:47 kde využil už století
  známou záležitost,
 • 00:18:52 že když se nechá naklíčit obilí,
  pak se zmrazí nebo ochladí prudce,
 • 00:18:57 tak vydrží přes zimu,
  a když se pak zaseje,
 • 00:19:02 je možné ho urychlit,
  tak on vymyslel,
 • 00:19:06 že se bude sít dvakrát do roka.
  Samozřejmě to teoreticky funguje,
 • 00:19:11 ale v praxi se pak zjistí,
  že nikoliv stoprocentní nárůst
 • 00:19:16 výnosů,
  dokonce ani třicetiprocentní,
 • 00:19:19 když on pak revidoval ta čísla,
  která vytruboval veřejně do světa
 • 00:19:24 hlavně vůči stranickým činitelům,
  ale potom zjistil,
 • 00:19:28 že ani ten desetiprocentní
  přírůstek, což je tak běžné,
 • 00:19:32 se ukázalo,
  že je velmi problematický,
 • 00:19:35 a to z toho důvodu,
  že velká část zrní nevzešla.
 • 00:19:39 Milý pan Lysenko byl nesmírně
  neurvalý a odstranil z cesty
 • 00:19:43 všechny skutečné vědce.
  Akademik Vavilov,
 • 00:19:47 skutečný vědec a zakladatel
  genobanky, skončil v gulagu.
 • 00:19:52 Když jeho vědecké pokusy byly
  dány na ověření do kolchozu,
 • 00:19:58 tak samozřejmě kolchozníci
  měli strach, když to nevyjde,
 • 00:20:02 že budou nařčeni ze sabotáže,
  takže oni v dotaznících vyplňovali:
 • 00:20:06 Ano, osvědčilo se, výborné,
  perfektní, skvělé.
 • 00:20:15 Nikita Sergejevič Chruščov,
  kukuřičník, jak se mu říkalo,
 • 00:20:18 to byla jeho oblíbená plodina,
  tu zaváděl úplně všude.
 • 00:20:22 Když o ní mluvil s oblibou,
  tak se to týkalo
 • 00:20:26 nejenom Sovětského svazu,
  ale i všech jeho satelitů.
 • 00:20:30 Tady u nás se zaváděla kukuřice
  třeba do podhůří, do Podkrkonoší.
 • 00:20:35 Tam pochopitelně neměla šanci,
  aby se na ní něco urodilo.
 • 00:20:43 Znám jeden takový případ, kdy
  lidé byli velice znechuceni tím,
 • 00:20:48 co museli dělat,
  přebíráním sovětských zkušeností.
 • 00:20:53 Je tady z obce Hlízov,
  kde tamější předseda JZD odmítl
 • 00:20:58 pěstovat kukuřici,
  protože JZD Hlízov hospodařilo
 • 00:21:03 na velice úrodných
  zelinářských půdách
 • 00:21:07 a pěstovalo především zeleninu
  a vozilo ji i do zahraničí,
 • 00:21:11 takže bylo velice úspěšné.
 • 00:21:14 Už od druhé poloviny 50. let
  to bylo JZD velice prosperující.
 • 00:21:18 On si dovolil odmítnout
  pěstovat kukuřici,
 • 00:21:21 protože bude malý výnos,
  zatímco by tam mohl mít zelí,
 • 00:21:25 okurky a další plodiny,
  tak musel kukuřici
 • 00:21:28 a otevřeně se proti tomu vzepřel,
  načež přišla kontrola
 • 00:21:30 a zjistila nějaké
  bezvýznamné nesrovnalosti.
 • 00:21:34 On to odnesl dvěma lety vězení.
 • 00:21:44 Sovětský svaz nám i letos pomůže
  při ničení největšího škůdce
 • 00:21:47 úrody brambor,
  mandelinky bramborové,
 • 00:21:50 kterou loni záměrně rozšiřovali
  američtí imperialisté.
 • 00:21:54 Pak tam bylo dalších pár
  takových pavědců jako Lepešina,
 • 00:21:59 akademička, která původně byla
  uklízečka v laboratoři.
 • 00:22:05 Při mytí špinavého nádobí
  si všimla,
 • 00:22:08 že tam narostla nějaká plíseň.
  Usmyslela si,
 • 00:22:12 že plíseň a živé organismy rostou
  z nějaké neznámé substance,
 • 00:22:16 a ona celý život tu substanci
  až do své smrti hledala.
 • 00:22:23 Na pokusné stanici zemědělských
  výzkumných ústavů v Uhříněvsi
 • 00:22:28 provádí kolektiv vědeckých
  pracovníků odchov telat
 • 00:22:32 podle metody slavného sovětského
  zootechnika Steimana.
 • 00:22:39 To se týkalo studeného odchovu
  telat,
 • 00:22:42 ale třeba potom i prasat,
  pro telata je to nejtypičtější.
 • 00:22:45 To byla taková malá budka,
  kam vzali tele od mámy,
 • 00:22:49 šoupli ho ven do boudy,
  kde byl mráz.
 • 00:22:53 Ono to opravdu svým způsobem
  fungovalo.
 • 00:22:56 Bylo otužilé a tele po zdravotní
  stránce prospívalo.
 • 00:23:00 Nicméně lidé si to zjednodušovali,
  a tak místo aby se to tele
 • 00:23:04 mohlo proběhnout,
  místo aby ho pravidelně krmili,
 • 00:23:08 dávali mu tam teplé pití,
  tak ošetřovatelé,
 • 00:23:12 kteří byli znechuceni tím,
  že musí do JZD,
 • 00:23:16 na telata doslova kašlali
  a pak ten úhyn byl obrovský
 • 00:23:20 a ztráty veliké,
  takže se to minulo účinkem.
 • 00:23:24 Mnozí i z mladší generace
  si budou dodnes pamatovat třeba
 • 00:23:29 jméno soudružka Malinina
  a její kráva Poslušnice.
 • 00:23:35 Při návštěvě Jednotného
  zemědělského družstva
 • 00:23:38 ve Václavicích ukazuje vedoucí
  pěstitelské farmy
 • 00:23:41 kostromského skotu Malininova
  václavickým družstevnicím
 • 00:23:45 správnou masáž vemene
  před dojením.
 • 00:23:49 Samozřejmě každý sedlák,
  který měl někdy krávu
 • 00:23:52 nebo i kozu, tak ví,
  že ta masáž má svůj smysl,
 • 00:23:56 pokud trvá půl minuty, minutu.
 • 00:23:59 Soudružka Malinina vymyslela,
  že když budeme masírovat
 • 00:24:05 patnáct minut,
  že tím víc bude ta kráva dojit.
 • 00:24:09 Od minulého roku mění se
  rychle tvář tohoto kraje.
 • 00:24:14 Bažinaté louky mizí
  a mění se v úrodná rýžová pole.
 • 00:24:19 Nejmodernější sovětské stroje
  pomáhají družstevníkům
 • 00:24:24 budovat nová rýžoviště.
 • 00:24:29 Na samém pomezí Čech a Slovenska,
  na jižní Moravě,
 • 00:24:33 zkoušeli v 50. letech pěstování
  rýže na zatopených polích.
 • 00:24:36 Od toho se samozřejmě
  záhy ustoupilo,
 • 00:24:39 protože výnosy byly mizivé,
  nicméně lze to.
 • 00:24:43 Většinu lidí velice překvapí,
  že i u nás lze pěstovat rýži,
 • 00:24:47 ale když se spočítala ekonomika
  toho pěstování,
 • 00:24:51 tak se to samozřejmě nevyrovnalo
  výnosům z pěstování cukrovky,
 • 00:24:55 obilnin, případně zeleniny
 • 00:24:58 v jižních teplých oblastech
  našeho státu.
 • 00:25:01 Vaši jalovici je možno rozdojit
  a jsou schopni na to.
 • 00:25:07 Když jsem se učil v akademii
  Timirjazeva,
 • 00:25:10 dali jsme si za úkol
  rozdojit kozla.
 • 00:25:13 A během dvou měsíců jsme masáží
  vemene kozla rozdojili.
 • 00:25:19 Dává nám sklenici mléka denně.
 • 00:25:24 Vědec Moskalenko rozdojil kozla
  a s úsměvem tam tvrdil,
 • 00:25:29 jak kozel nadojí denně
  sklenici mléka.
 • 00:25:34 Víte,
  my jsme taky rozdojili kozla.
 • 00:25:37 My jsme ho ani nerozdojovali,
  on nám začal dojit sám,
 • 00:25:41 protože totiž koza, morče,
  jeden druh netopýra a člověk
 • 00:25:45 jsou čtyři živočišné druhy,
  u kterých zůstala zachována
 • 00:25:50 funkční mléčná žláza i u samců,
  i když je zakrnělá.
 • 00:25:55 A nějakou zřejmě metabolickou
  cestou se mu splašily hormony,
 • 00:26:00 struky mu narostly
  do značné velikosti
 • 00:26:04 a skutečně produkoval
  jakousi tekutinu,
 • 00:26:08 kterou bych se ovšem neodvážila
  nazvat mlékem.
 • 00:26:12 Určitě bych se jí nenapila.
 • 00:26:15 Takže my jsme pro pobavení návštěv
  ukazovali, jak dojíme kozla.
 • 00:26:20 A zase retro, tuším,
  že zrovna včera měl vyjít
 • 00:26:25 v českém jazyce překlad
  holandského vědce Paula de Vriese,
 • 00:26:30 který tento princip chce
  aplikovat u mužů,
 • 00:26:36 že by muži kojili své děti,
  a tím by mohli nastolit
 • 00:26:41 úplně nové vztahy, jako jsou
  mezi matkou a novorozenětem,
 • 00:26:46 takže by otcové mohli
  tímto způsobem získávat
 • 00:26:50 lepší vztahy se svými dětmi.
 • 00:26:52 Já nevím, jestli tomu mám věřit
  nebo ne.
 • 00:26:55 Přečetla jsem o tom dost.
 • 00:26:57 Jsem zvědava na českou verzi,
  ale i tohle je možné.
 • 00:27:11 Doufám,
  že se vám dnešní Retro
 • 00:27:13 trochu ponurejší
  o roce 1951 líbilo.
 • 00:27:16 Mějte se hezky
  a uvidíme se příští týden,
 • 00:27:19 to už ale v roce 1952.
 • 00:27:37 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2013

Související