iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 6. 2011
17:55 na ČT2

1 2 3 4 5

14 hlasů
19534
zhlédnutí

Tisíc let české myslivosti

Angličtí ohaři — Obora Sedlice

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Tisíc let české myslivosti

 • 00:00:44 Plemenem, které na výstavách budí
  obdiv svým vzhledem a elegancí,
 • 00:00:49 jsou angličtí ohaři.
 • 00:00:51 Patří mezi ně angličtí setři,
  v současné době nejpočetnější,
 • 00:00:56 dále krátkosrstí pointři,
 • 00:00:58 kteří bývají obrazně nazýváni
  "plnokrevníky" mezi ohaři,
 • 00:01:02 potom o něco pomalejší,
  tmaví, dlouhosrstí gordon setři
 • 00:01:08 a také velmi oblíbení a líbiví
  irští setři.
 • 00:01:12 Nejméně známý a poměrně vzácný
  je irský červenobílý setr.
 • 00:01:18 Uznávaným znalcem tohoto plemene
  je doktor Čestmír Šrámek.
 • 00:01:24 I když jsem od roku 1970 členem
  klubu chovatelů anglických ohařů
 • 00:01:28 a v něm byla řada nestorů
  a znalců těchto plemen,
 • 00:01:34 tak nikdy nepadla zmínka o tom,
 • 00:01:36 že by na světě existoval
  červenobílý irský setr.
 • 00:01:41 Že z červenobílého setra
 • 00:01:42 byl vyšlechtěn mnohem rozšířenější
  červený irský setr,
 • 00:01:46 to byl známý fakt,
 • 00:01:48 ale původní červenobílou varietu
  považovali kynologové za zaniklou.
 • 00:01:56 Čestmír Šrámek chová ohaře
  nepřetržitě čtyři desítky let.
 • 00:01:59 Cvičil a předváděl
 • 00:02:00 a později také hodnotil
  jako rozhodčí
 • 00:02:03 všechna plemena anglických ohařů.
 • 00:02:07 Kynologie ho přivedla
  i k myslivosti,
 • 00:02:10 protože jedině při výkonu práva
  myslivosti
 • 00:02:13 je možné plně využít
  vlohy loveckých plemen.
 • 00:02:18 V roce 1992 překvapila
  nejen doktora Šrámka
 • 00:02:21 zpráva o vítězství červenobílého
  irského setra na výstavě v Anglii.
 • 00:02:29 Jakmile vyhrál červenobílý irský
  setr Cruftovu výstavu v Anglii,
 • 00:02:34 tak pochopitelně občané
  Spojených států amerických,
 • 00:02:38 kteří mají původ v Irsku,
  ale i Japonci, Kanaďané,
 • 00:02:41 začal obrovský výprodej těchto psů
  do celého světa.
 • 00:02:47 Mně se podařilo přivézt ze Skotska
  chovného psa
 • 00:02:50 a z Dublinu z Irska 2 chovné feny
  za poměrně vysoké ceny,
 • 00:02:55 takže na základě těchto importů
  jsme postavili chov u nás.
 • 00:03:02 Od prvního vrhu v polovině 90. let
 • 00:03:04 bylo u nás zapsáno
  asi 260 červenobílých setrů,
 • 00:03:08 narozených nebo importovaných.
 • 00:03:11 Počet chovných fen i psů
  je nízký i v Evropě.
 • 00:03:15 Většina chovatelů se navíc zabývá
  chovem výstavních psů,
 • 00:03:19 kteří jsou sice krásní,
  ale ztrácejí pracovní kvality.
 • 00:03:25 Čestmír Šrámek upozorňuje,
 • 00:03:26 že pro vylepšení českého chovu
  by bylo třeba dovézt
 • 00:03:29 jednoho nebo dva nepříbuzné psy
  z pracovních chovů.
 • 00:03:36 Situace dneska v Evropě
  je poměrně komplikovaná v tom,
 • 00:03:40 že existují pouze 3 chovy pracovní,
 • 00:03:43 jeden je v Irsku, jeden je
  ve Skotsku, jeden je ve Francii,
 • 00:03:46 jinak všechno tady u nás po Evropě
  a v Německu,
 • 00:03:49 to jsou linie výstavní.
 • 00:03:52 Byl jsem už od samého počátku
  Iry vyzýván,
 • 00:03:55 jednak abychom nekupovali
  v České republice
 • 00:03:58 psy z výstavních linií z Anglie,
  že nejsou dobří,
 • 00:04:02 a v druhé straně nám bylo
  doporučováno,
 • 00:04:05 abychom použili k zušlechtění
  červenobílého irského setra
 • 00:04:09 červené irské setry, kteří mají
  výborné pracovní vlastnosti.
 • 00:04:18 Tomuto kroku zřejmě nebude možné
  se vyhnout,
 • 00:04:20 protože nepříbuzní jedinci
  jsou v úzké chovné základně vzácní.
 • 00:04:27 Psi s výbornými pracovními
  předpoklady
 • 00:04:29 se ale i mezi červenými setry
  musejí pečlivě hledat.
 • 00:04:34 Priority dnešních chovatelů
  jsou mnohdy jiné,
 • 00:04:37 a pro chov používají psy,
 • 00:04:38 které by staří kynologové
  a myslivci z chovu vyřadili.
 • 00:04:45 Ke šlechtění jak u psů,
 • 00:04:47 to jsou malá zvířata,
  domácí kočky, psi,
 • 00:04:50 ale zejména u velkých hospodářských
  zvířat,
 • 00:04:52 se používá příbuzenská plemenitba.
 • 00:04:55 Cílem je upevnit žádoucí vlastnosti
  a vlohy,
 • 00:05:00 to znamená zvýšit homozygotnost.
 • 00:05:02 Bohužel tady je potřeba si uvědomit
  jednu zásadu, první a poslední Đ
 • 00:05:07 při příbuzenské plemenitbě,
  při šlechtění,
 • 00:05:09 se musí provádět důsledný výběr,
  selekce,
 • 00:05:13 to znamená, že z plemenitby
  se musí vyřazovat jedinci
 • 00:05:17 pro další plemenitbu nevhodní.
 • 00:05:20 Pes je zvíře, na které má řada lidí
  citovou vazbu,
 • 00:05:24 to znamená, pokud tito psi
  nesou vadu,
 • 00:05:28 ať je to nervová soustava, že jsou
  nervově labilní, že jsou bázliví,
 • 00:05:32 že mají světlé oko,
  že mají lysivost,
 • 00:05:34 že mají dysplazii kyčelních kloubů,
  že mají epileptické záchvaty,
 • 00:05:39 samozřejmě lidé se snaží maskovat
  tyto vady, zatajovat je,
 • 00:05:45 a tyto jedince používají
  nadále k chovu.
 • 00:05:48 A tím, že se nedělá důsledná
  selekce,
 • 00:05:51 pochopitelně tyto vady
  se rozšiřují.
 • 00:05:54 Já když si vzpomenu 50 let zpátky
  na svého otce,
 • 00:05:58 děda nebo jeho vrstevníky,
 • 00:06:01 dělali opravdu nemilosrdnou
  selekci,
 • 00:06:04 kdy oni si nechávali na dvoře psy,
 • 00:06:07 kteří splňovali jejich požadavky
  hlavně na výkon,
 • 00:06:10 protože exteriér byl
  až na druhém místě.
 • 00:06:16 Irský červenobílý setr
  je lovecký pes,
 • 00:06:20 který by měl v ideálním případě
  sám vědět,
 • 00:06:23 jak se v poli nebo na louce chovat.
 • 00:06:31 Začali jsme hledáním a první půli
  hledání děláme po větru,
 • 00:06:35 kdy ta fena se točí proti větru
  tak, aby si pro něj šla.
 • 00:06:39 Není potřeba pískat, ovládat,
  tohle má vrozený Đ
 • 00:06:41 systematický hledání a rychlost,
  vytrvalost.
 • 00:06:47 Je to plemeno, které si hlídá pána.
 • 00:06:50 Pokud jsem cvičil pointry,
  gordon setry, irské červené setry,
 • 00:06:55 vždycky jsem musel hlídat je,
 • 00:06:58 ale tento pes, toto plemeno,
  si zásadně hlídá svého pána.
 • 00:07:06 Já už jsem odchoval řadu vrhů.
  Znám chovatele.
 • 00:07:10 Každý mi potvrdil, že mu nikdy ten
  pes neutekl, že se mu neztratil.
 • 00:07:16 A nestalo se, že by musel někde
  hodinu, dvě čekat,
 • 00:07:19 anebo že by přišel bez psa.
 • 00:07:21 To je opravdu pes,
  který je vázán na pána
 • 00:07:25 a snaží se s ním lovit
  a udržuje s ním neustálý kontakt.
 • 00:07:29 Jsou to psi vhodní pro práci
  samozřejmě do pole,
 • 00:07:32 jsou to psi do vody, a jsou to psi,
  kteří pracují i v lese,
 • 00:07:36 protože už 2 setři byli předvedeni
  úspěšně na všestranných zkouškách.
 • 00:07:41 Já nemám rád slovo drezér.
 • 00:07:43 Nemám rád slovo
  ten neumí cvičit, ten nic neumí.
 • 00:07:47 To není pravda! Ten pes by měl
  správně mít všechno od pánaboha.
 • 00:07:52 Já ho výcvikem mohu jenom
  ovlivňovat, mohu ho upevňovat,
 • 00:07:56 ale abych já ho všechno musel
  naučit, do slova a do písmene,
 • 00:08:00 tak si musím uvědomit, že to jeho
  potomstvo bude stejně hloupý,
 • 00:08:05 tak, jako jsou jeho rodiče.
 • 00:08:11 Já mám teda jednoho psa
  a dvě feny chovné.
 • 00:08:14 Ten pes měl vrozený aport
  perfektní,
 • 00:08:17 takže jsme ho v podstatě
  téměř nemuseli cvičit.
 • 00:08:20 Když jsme byli na honu,
 • 00:08:22 tak nebyl problém vlastně prohledat
  jakýkoliv terén.
 • 00:08:25 Nebyl problém přinést aportem
  cokoliv Đ zajíce, bažanta, lišku,
 • 00:08:31 takže co se týká tady té všestranné
  práce,
 • 00:08:34 i když původem to plemeno
  není směřované k všestranné práci,
 • 00:08:38 tak si myslím, že vlastně z té
  skupiny těch anglických ohařů
 • 00:08:41 je nejvíc vhodné.
 • 00:08:44 Ta mladší chovná fena vlastně
  včera složila zkoušky vloh
 • 00:08:48 s limitníma známkama v I.ceně.
 • 00:08:50 Druhá fena, vlastně matka
  těch štěňat,
 • 00:08:54 tak ta má splněné zkoušky vloh
  a Memoriál Josefa Luxe,
 • 00:08:59 všechno v I. ceně,
  s téměř plným počtem bodů,
 • 00:09:03 plus co se týká výstavních ocenění,
 • 00:09:05 tak ta fena je český šampión,
  interšampión a grandšampión.
 • 00:09:11 Šestitýdenní štěňátka jsou jedno
  krásnější a roztomilejší než druhé.
 • 00:09:17 Na pohled idyla.
 • 00:09:21 Ale pro chovatele znamenají
  kromě radosti
 • 00:09:23 spoustu práce, starostí, výdajů
 • 00:09:26 a vždycky i trochu nejistoty,
  jak se vrh
 • 00:09:29 přes všechno plánování, výběr
  rodičů a veškerou péči vydaří.
 • 00:09:36 Mít dobrý chov loveckých psů,
  to je cílevědomá celoživotní práce.
 • 00:09:42 Někomu se to podaří záhy, záleží,
  jaký má člověk, já říkám, oko.
 • 00:09:47 Je potřeba si vybrat psy vhodné,
  studovat rodokmeny,
 • 00:09:51 odhadnout rodokmenovou hodnotu psů.
 • 00:09:54 Pochopitelně to, co vidím na psovi,
  to je pouze fenotypová hodnota,
 • 00:09:58 ale ta genotypová, která se dědí,
  ta je v rodokmenu,
 • 00:10:02 a ta se pozná až podle kvality
  potomstva.
 • 00:10:05 To, že si vyberu šampióna psa
 • 00:10:07 a připustím ho na šampióna fenu
  neznamená,
 • 00:10:09 že potomstvo bude kvalitní.
 • 00:10:13 Výběr štěněte není jednoduchá věc.
 • 00:10:17 Kdo chce psa jen pro sebe,
  pro radost,
 • 00:10:19 ať už na práci nebo jen pro krásu,
 • 00:10:22 vybere si jedno štěně,
  které mu padne do oka.
 • 00:10:26 Kdo chce budovat kvalitní chov,
  musí uvažovat jinak.
 • 00:10:33 Pokud někdo chce něco dokázat
  ve psech,
 • 00:10:35 pokud si potrpí na úspěchu,
  já říkám: "Chceš si vzít štěně?
 • 00:10:40 Vezmi si minimálně dvě,
  nejlépe tři."
 • 00:10:42 Dneska už u nás jsou chovatelé,
 • 00:10:44 kteří to poznali
  a nechávají si celý vrh.
 • 00:10:48 Pokud si někdo ode mě vezme štěně,
  já mu řeknu:
 • 00:10:51 "Přijď za rok, pak teprve ti řeknu,
  jaký sis vybral štěně."
 • 00:10:55 Na osmi, devíti, desetitýdenním
  štěněti se dá poznat akorát,
 • 00:10:59 že pes má obě varlata a jinak,
  jestli bude mít skus nůžkový,
 • 00:11:05 jestli bude plnochrupý,
  jestli se nebude bát rány,
 • 00:11:08 jestli nebude bázlivý,
  nebude se bát bouřky,
 • 00:11:10 jestli bude mít typické vrozené
  vlastnosti,
 • 00:11:13 to se dozvíte až za rok.
 • 00:11:15 Beatrice! Brice!
 • 00:11:18 Mami, tak si je necháme...
 • 00:11:20 -Všechny!
  -Všechny.
 • 00:11:22 Ty štěňata, to je takový
  splněný jeden ze snů,
 • 00:11:25 kterých s manželem máme
  opravdu hodně,
 • 00:11:28 a vlastně je to obrovské úsilí
  v podstatě sedmileté práce,
 • 00:11:34 kdy se se psy jezdilo na zkoušky,
  na výstavy,
 • 00:11:38 člověk monitoroval vlastně
  prostředí
 • 00:11:41 nejenom v České republice,
  ale v podstatě v celé Evropě,
 • 00:11:44 aby se naučil orientovat,
 • 00:11:46 aby věděl, co která linie nese,
  znamená,
 • 00:11:50 a vlastně je to opravdu
  splněný sen, jak už jsem řekla.
 • 00:11:57 Já bych chtěl apelovat
  na všechny chovatele psů,
 • 00:11:59 aby se věnovali kvalitě.
 • 00:12:02 Je potřeba od té kvantity ustoupit
  a věnovat se kvalitě,
 • 00:12:06 a chov stavět na kvalitních psech.
 • 00:12:11 Kynologie se stává obrovským
  molochem. Já říkám, je to průmysl.
 • 00:12:15 Pochopitelně ovládá ho ekonomika.
 • 00:12:18 Vstupy jsou dneska čím dál
  tím vyšší,
 • 00:12:21 protože musí se jezdit na výcvik
  psů do pole, do lesa, do vody,
 • 00:12:26 jezdí se po výstavách
  a ceny pohonných hmot se zvyšují.
 • 00:12:31 Je pravdou, že lidé počítají
 • 00:12:34 a řada jich chce, aby to,
  co do toho vloží, se jim vrátilo.
 • 00:12:39 Nezastírám, že jsou chovatelé,
  kteří dělají kynologii pro peníze,
 • 00:12:44 ale je faktem, že je řada lidí,
 • 00:12:46 kteří mají cit a respektují
  duši psa.
 • 00:12:50 Nedělají to proto, aby si zvyšovali
  svoje ego,
 • 00:12:53 dělají to proto, aby ukázali,
  že jednak umí předvádět psy,
 • 00:12:58 že umějí vychovat dobrého psa.
 • 00:13:01 A můžu vám říct, že mezi kynology
  mám řadu dobrých přátel,
 • 00:13:05 dobrých lidí, kteří se snaží
  dodržovat myslivecké tradice.
 • 00:13:10 Já si myslím, že naše myslivecká
  kynologie má dobrou perspektivu,
 • 00:13:15 že ta tradice, která zde byla
  nastoupena našimi předky
 • 00:13:19 už někdy po vzniku České republiky,
  že bude přetrvávat i nadále.
 • 00:13:26 Pro anglické ohaře,
  které dnes chová mnoho nemyslivců,
 • 00:13:30 by podle doktora Šrámka
  měli kynologové hledat příležitost
 • 00:13:33 k prezentaci
  jejich pracovních vloh.
 • 00:13:38 Na pouhé předvádění na výstavách
 • 00:13:40 je jedinečných loveckých
  plemen škoda.
 • 00:13:56 Barokní oboru Sedlice
  v jižních Čechách
 • 00:13:59 obklopuje kamenná zeď
 • 00:14:00 stará asi 270 let
  a dlouhá víc než 6 kilometrů.
 • 00:14:10 V oboře známé díky krásným původním
  porostům lip, habrů, buků a dubů
 • 00:14:16 a také díky úspěšnému chovu
  kapitálních medailových kňourů
 • 00:14:20 pracuje oborník Jindřich Brožovský.
 • 00:14:27 Tady v oboře už jsem 10 let
  a za těch 10 let si myslím,
 • 00:14:32 že tu oboru už mám projitou
  dost dobře,
 • 00:14:37 ale přesto se mi tady objevujou
  zákoutí a místa,
 • 00:14:40 kde teda ta historie na nás dejchá
  plnýma douškama,
 • 00:14:46 protože z tý historie nejen
  že se z ní musíme poučit,
 • 00:14:49 ale můžeme z ní i čerpat.
 • 00:14:52 No a ti naši předkové nám tady
  zanechali velký dědictví,
 • 00:14:55 jen je třeba se ho naučit číst
  a dobře se v něm vyznat.
 • 00:15:02 Obora s rozlohou 255 hektarů
  ve tvaru podlouhlého šestiúhelníka
 • 00:15:08 přetrvala v držení
  několika majitelů
 • 00:15:11 z 30. let 18. století až dodnes.
 • 00:15:17 V geometrickém středu obory,
  v místě zvaném Hvězda,
 • 00:15:20 se sbíhá 8 alejí,
 • 00:15:23 které dělí oboru na výseče
  označené písmeny.
 • 00:15:33 Široké aleje barokní stavby
 • 00:15:35 umožňují dlouhé průhledy
  směrem k rohům šestiúhelníku.
 • 00:15:43 Samozřejmě, že to místo tady mělo
  využití jak lovecký,
 • 00:15:46 to znamená, že těma širokejma
  přehlednejma alejema
 • 00:15:48 měli přehled o tom,
  kam která zvěř právě přechází,
 • 00:15:54 nebo kde se která zvěř nachází,
 • 00:15:57 ale mělo to i význam
  pro lesnickou část,
 • 00:16:02 protože v historických pramenech
  jsme našli zmínky o tom,
 • 00:16:05 že vždycky tu jednu výseč
  měli oplocenou
 • 00:16:09 a tam v podstatě provedli
  obnovu porostů.
 • 00:16:13 A v momentě, kdy věděli, že těm
  porostům už ta zvěř neublíží,
 • 00:16:17 tak přendali jeden plot
 • 00:16:19 a mohli pokračovat v obnově porostu
  v další části.
 • 00:16:26 Možná i proto se nám tady zachovaly
  právě cenný starý listnatý porosty,
 • 00:16:31 nebo i dubový porosty, který teda
  jsou na dnešní poměry nádherný
 • 00:16:38 a v hospodářským lese nevídaný.
 • 00:16:41 Ten les má úplně jinej charakter.
 • 00:16:44 Samozřejmě, že se tady ty stromy
  nechávají do delšího věku.
 • 00:16:47 Pěstujou se tady rozvolněný
  listnaný porosty.
 • 00:16:50 Tady u nás máme část obory
  jako přírodní rezervaci,
 • 00:16:55 kde teda jsou starý lipový stromy
  vysoký kvality.
 • 00:17:01 Ta historie tady je vidět
  úplně všude.
 • 00:17:06 Přímo v oboře se mohou návštěvníci
  podívat do myslivecké síně,
 • 00:17:10 která dokumentuje způsob
  hospodaření v oboře
 • 00:17:14 od založení až po současnost.
 • 00:17:18 Někoho zaujmou trofeje
  a lovecké výjevy,
 • 00:17:21 někoho názorná ukázka zvěře,
  která byla v oboře chována.
 • 00:17:29 Z éry Lobkowitzů máme poměrně
  dost záznamů o tom,
 • 00:17:32 co se tady v oboře dělo, čili víme,
 • 00:17:35 že hlavní zvěří v oboře
  byla zvěř vysoká,
 • 00:17:39 okrajově zvěř srnčí a jsou tady
  teda zmínky i o zvěři černé,
 • 00:17:44 ale tehdy to nebyl takovej cílenej
  chov černý zvěře, jako dnes,
 • 00:17:49 trofejová kvalita se tehdy
  nehledala.
 • 00:17:55 Na silné trofeje se soustředil
  až obnovený chov černé zvěře
 • 00:17:59 na začátku 70. let
  minulého století.
 • 00:18:05 Tehdy byl položen základ
 • 00:18:07 dnešního velmi kvalitního chovu
  kapitálních kňourů,
 • 00:18:11 kterými je Sedlická obora známá.
 • 00:18:14 Určitě důležitý bylo to,
  že se povedla sem dostat zvěř,
 • 00:18:18 která má svoji genetickou kvalitu,
 • 00:18:22 a pak je to o tom,
  že ta péče probíhá,
 • 00:18:26 já vždycky říkám 365 dní v roce,
 • 00:18:29 kdy hlavní složkou potravy
  pro ty divočáky je ječmen.
 • 00:18:35 A pak je strašně důležitý
  právě průběrný odstřel
 • 00:18:40 a udržení poměru pohlaví
  a věkový struktury tak,
 • 00:18:46 aby to teda vycházelo do těch,
  řeknu, našich podmínek,
 • 00:18:51 nebo do toho, co si představujeme.
 • 00:18:54 A tím, že jsme obora, tak neříkám,
  že je to úplně jednoduchý,
 • 00:18:58 ale více méně mám pocit, že se nám
  to daří dostat do toho stavu,
 • 00:19:02 kterej teda chceme.
 • 00:19:08 Takové kňoury, jací přicházejí
  na krmeliště v Sedlické oboře,
 • 00:19:12 někteří myslivci neviděli
  za celý život.
 • 00:19:30 Ten styl chovu černý zvěře tady
  u nás v oboře je odlišnej od toho,
 • 00:19:35 co se děje dneska ve volnosti,
 • 00:19:38 protože tady u nás skutečně je to
  skoro bych řekl úplně naruby.
 • 00:19:44 Už jenom tím, že začnu že poměr
  pohlaví je tady nastavenej
 • 00:19:48 ve prospěch kňourů, čili zhruba
  na 1 bachyni vychází 3 kňouři.
 • 00:19:54 No a největší redukce skutečně
  proběhne ve fázi selete,
 • 00:20:00 kdy už v loňčákovi je odstřel
  více méně výjimečnej
 • 00:20:06 a jakmile se to prase dožije 3 let,
 • 00:20:11 tak má jistotu, že pokud se nestane
  nějaká událost při chrutí,
 • 00:20:17 že by se kňouři dobili tak,
 • 00:20:20 že musí dojít třeba k sanitárnímu
  odstřelu, nebo případně k úhynu,
 • 00:20:24 že se ten kňour dožije svý zralosti
  trofejový,
 • 00:20:28 a to je někde zhruba kolem 8 let.
 • 00:20:31 Mohutní kňouři vyrostli ze selat,
  která měla dobrou fyzickou kondici,
 • 00:20:36 správný typ postavy
  a dostatečnou velikost.
 • 00:20:40 Regulace chovu
  je na personálu obory,
 • 00:20:44 trofejové kusy loví hosté.
 • 00:20:49 Běžnej roční odstřel je, řeknu,
 • 00:20:51 zhruba průměrně 10 trofejovejch
  kňourů,
 • 00:20:55 kdy dlouhodobě máme vyzkoumáno,
  že všichni ti kňouři jsou medailoví
 • 00:21:02 a zhruba polovina jich dosahuje
  na medaili zlatou.
 • 00:21:08 Kolem 35 procent sedlických kňourů
  je hodnoceno stříbrnou medailí
 • 00:21:12 a 20 procent dosáhne
  na medaili bronzovou.
 • 00:21:18 Lovci, kteří přijedou do Sedlické
  obory, dostanou loveckého průvodce,
 • 00:21:22 který pečlivě vybírá
  kus vhodný k odlovu.
 • 00:21:27 Lov kňourů v Sedlický oboře
  probíhá jinak,
 • 00:21:32 než lov divočáků ve volnosti.
 • 00:21:36 Ta zvěř tady u nás není úplně
  noční zvěří.
 • 00:21:40 Více méně funguje přes den.
 • 00:21:44 To znamená, že když se začne šeřit,
 • 00:21:47 tak my slézáme z posedu
  a jdeme pryč.
 • 00:21:51 Ne proto, že bysme nemohli
  toho kňoura střelit,
 • 00:21:54 ale proto, že bysme ho nemohli
  dobře obeznat a přečíst
 • 00:21:59 a mohli bysme udělat nějakej
  chovatelskej omyl,
 • 00:22:03 kterýmu se teda snažíme vyhnout.
 • 00:22:06 A když takhle toho kňoura
  máme obeznanýho,
 • 00:22:08 tak teprve dávám tomu hostovi
  pokyn,
 • 00:22:10 že támhleten kňour, to je náš
  kňour, kterej je osmiletej a starší
 • 00:22:15 a je trofejově zralej a dobrej.
  A můžeme střílet.
 • 00:22:24 Výjimečné trofeje tu mají lovci
  zaručené.
 • 00:22:27 Nejsilnější trofej byla zatím
  v Sedlické oboře
 • 00:22:30 ulovena v roce 2005.
 • 00:22:33 Dosáhla bodové hodnoty
  133,25 bodu CIC.
 • 00:22:39 Je to národní rekord.
 • 00:22:43 Samozřejmě, že jako oborník
  mám radost z toho,
 • 00:22:47 když v sezóně lovecké už střílím
  kňoury s hosty, který mají značku,
 • 00:22:56 a vím, že jako sele jsem ho měl
  v ruce a označkoval
 • 00:23:00 a vytipoval jsem ho,
 • 00:23:03 že teda do budoucna by to mohl bejt
  dobrej kňour,
 • 00:23:06 kterej dosáhne nějaký kvality.
 • 00:23:08 A pak, když mezinárodní komise
  ho ocení
 • 00:23:11 a vidím, že je to přes 130 bodů,
  tak říkám:
 • 00:23:14 "Tak jsme tehdy měli šťastnou ruku
  a udělali jsme dobře,
 • 00:23:18 že jsme to sele vybrali tak,
  jak jsme ho vybrali."
 • 00:23:25 Kmenový stav černé zvěře
  v Sedlicích je 100 kusů.
 • 00:23:29 I v oboře způsobí někdy tvrdé zimy
  vyšší úhyn selat,
 • 00:23:33 ale stačí mírné počasí
 • 00:23:35 a černá zvěř se dokáže
  velmi rychle zregenerovat.
 • 00:23:39 Není divu, že ve volnosti je těžké
  její stavy regulovat.
 • 00:23:45 Tady v oboře jsem 10 let
  a nastupoval jsem v roce 2001.
 • 00:23:49 Přebíral jsem oboru po mém
  předchůdci panu Vejmělkovi,
 • 00:23:55 kdy teda obora se pyšnila už tehdy
  velice kvalitním chovem černé zvěře
 • 00:24:01 a určitě i kvalitním chovem
  daňčí zvěře.
 • 00:24:07 A tam takovýhle věci jdou
  velice rychle zkazit
 • 00:24:11 a velice pomalu jdou, řeknu,
 • 00:24:17 navyšovat nebo udržovat
  v té vysoké kvalitě, v které jsou.
 • 00:24:23 Takže ten můj cíl,
  když jsem sem nastupoval, byl ten,
 • 00:24:25 abych ten chov tady nepokazil
  a pokud to jenom drobet půjde,
 • 00:24:30 aby ten chov zůstal v té kvalitě,
  v jaké je,
 • 00:24:33 nebo se maloučko zvyšoval.
 • 00:24:37 Takovýhle věci jsou během
  na dlouhou trať,
 • 00:24:40 není to otázka jednoho roku, dvou.
 • 00:24:43 Možná, že to není ani otázka
  těch 10 let, co tady teprve jsem.
 • 00:24:50 Obora Sedlice
  tu bude zanedlouho tři století.
 • 00:24:54 Mohutné duby mezi ostatním porostem
  dost možná pamatují dobu,
 • 00:24:58 kdy se zakládala.
 • 00:25:01 A kapitální kňouři působí,
 • 00:25:03 jako by přicházeli
  z ještě dávnějších časů.
 • 00:25:30 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2011

Související