iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 5. 2008
16:50 na ČT2

1 2 3 4 5

133 hlasů
16802
zhlédnutí

Tisíc let české myslivosti

Mistři vábiči — Rytíři z Lavičné — Hospodaření v Rožmberku

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Tisíc let české myslivosti

 • 00:00:40 Nedaleko novogotické perly
  jižních Čech, zámku Hluboká,
 • 00:00:44 stojí lovecký zámek Ohrada.
 • 00:00:48 Právě tam míří každý rok
  přátelé myslivosti a přírody
 • 00:00:51 na Národní myslivecké slavnosti.
 • 00:00:55 Setkávají se s loveckými kynology,
  sokolníky, trubači,
 • 00:00:58 ale především vábiči
 • 00:01:00 při Národní soutěži
  ve vábení jelenů.
 • 00:01:05 Pořadí soutěžících bylo vylosováno,
 • 00:01:07 řevnice, tritonky a další vábnice
  jsou připraveny.
 • 00:01:10 Soutěž může začít.
 • 00:01:36 Máme radost, že máme mnoho mladých.
 • 00:01:38 Ti mladí se chopili téhle
  staré, krásné tradice.
 • 00:01:42 Ta tradice dělá lov krásnější,
 • 00:01:44 protože chceme tu zvěř vytáhnout,
  chceme se na ni podívat,
 • 00:01:48 a tak posoudit, jaká je,
  jestli je chovná, odstřelová.
 • 00:01:52 A tuhle krásnou tradici tito
  mladí kluci,
 • 00:01:56 nástupci nás, starších,
  chtějí dále rozvíjet.
 • 00:02:05 Už odmalička mě tatínek brával
  do lesa na jelení říje,
 • 00:02:10 které jsou kolem toho 28. září,
  to je vlastně svátek jelenářů,
 • 00:02:13 na svatého Václava.
 • 00:02:15 Měl jsem možnost vidět
  pár těch jelenů,
 • 00:02:17 naposlouchat něco.
 • 00:02:19 Pak se taťka rozhodl,
  že mi koupí řevnici,
 • 00:02:22 protože když jsem si to
  tak sám zkoušel,
 • 00:02:25 tak mě zaslechl a říkal,
 • 00:02:27 že by to nemuselo být
  zas až tak špatné.
 • 00:02:29 Tu mi pořídil
  u pana doktora Fejfara,
 • 00:02:32 který dřív uváděl Národní soutěže
  ve vábení jelenů.
 • 00:02:37 A ten se nabídl, že mi dá nějaký
  ten základ
 • 00:02:40 a natáhl mě právě do této soutěže.
 • 00:02:43 Pak se mě ujal pan doktor Rudolf,
  který je teď hlavní můj učitel,
 • 00:02:49 nebo který mi asi nejvíc dal
  ze všeho,
 • 00:02:52 který mi strouhal rohy.
 • 00:03:01 Pochopitelně, znamená to
  trošku to ucho,
 • 00:03:05 aby člověk slyšel,
  jak ta zvěř troubí,
 • 00:03:07 hodně času, který když je člověk
  mlád, tak asi bývá,
 • 00:03:10 v těchto letech už ne,
 • 00:03:12 dobré plíce, dobré nohy
  a prostě za těmi jeleny běhat.
 • 00:03:18 A potom už není problém
  to odposlouchat
 • 00:03:20 a vyzkoušet si to doma,
  samozřejmě nanečisto
 • 00:03:23 a najít někoho, kdo ho to naučí.
 • 00:03:31 Já jsem měl to štěstí,
 • 00:03:32 že se mi podařilo zkontaktovat
  se žlutickou střední lesnickou,
 • 00:03:35 a tady všichni ti mladící,
  kteří tady jsou a dneska troubili,
 • 00:03:38 a stojí na těch předních
  postech,
 • 00:03:40 tak to jsou v podstatě moji žáci.
 • 00:03:42 Takže žáci - lepší učitele
  a to vždycky potěší.
 • 00:03:54 Takže díky, to byla další ukázka,
  prosím o přidělení bodů.
 • 00:04:00 Jednotlivé disciplíny se posuzují
  podle toho,
 • 00:04:02 co máme odkoukáno,
  jak to dělají jeleni v přírodě.
 • 00:04:05 Při každé akci, kterou ten jelen
  v přírodě dělá,
 • 00:04:11 tak se jinak projevuje hlasově,
  jinak troubí, jak my říkáme.
 • 00:04:16 Ten hledající jelen,
 • 00:04:17 tam musí být ta touha krásná,
  ta aooouuu... pakliže je to mladý
 • 00:04:21 a euuu - jestli je to starý jelen.
 • 00:04:25 U jelena u laní, jak my říkáme,
 • 00:04:26 to znamená ten jelen,
  který už tu tlupu zvěře má,
 • 00:04:31 tam zase je taková radost z toho,
 • 00:04:34 on vyjadřuje radost z toho,
  že ty laně má.
 • 00:04:37 Pak je tam sbíjí, jak my říkáme,
  to znamená, že je dává dohromady,
 • 00:04:43 pak odpovídá na výzvy ostatních
  jelenů, kteří by tam rádi přišli,
 • 00:04:47 tak je zase odhání tím svým hlasem.
 • 00:04:57 No a ten vítězný ryk,
  to je ta velikánská bojová výzva,
 • 00:05:00 kdy on dává najevo tu obrovskou
  radost, že vyhrál nad tím sokem.
 • 00:05:06 Ještě je tam to obrovské vzrušení
  třeba z toho souboje,
 • 00:05:09 který on podnikl.
 • 00:05:10 A to mrmlání, to líné troubení,
  jak my říkáme,
 • 00:05:13 to je to krásně odpočinkové.
 • 00:05:16 Ten jelen dává najevo
  tu svou radost z toho,
 • 00:05:19 že je v tom kališti,
 • 00:05:21 vzpomíná, nebo my si myslíme,
  že vzpomíná na to, co a jak je,
 • 00:05:25 v dálce zaslechne některé
  ty hlasy,
 • 00:05:28 takže jim tak vzdáleně
  jenom tlumeně odpoví
 • 00:05:31 a zase jenom odpočívá
  a přitom si mrmlá.
 • 00:05:41 Samozřejmě, na celé té praxi
  vábení je nejkrásnější to,
 • 00:05:45 že člověk může v lese tu zvěř
  najít, zkontaktovat se s ní
 • 00:05:48 a někdy na hodně blízko.
 • 00:05:53 Musím říct, že můj zážitek z toho,
 • 00:05:54 když jsem toho jelena dokázal
  vytáhnout z té klečoviny ven,
 • 00:05:57 byl asi daleko větší,
 • 00:05:59 než toho myslivce, který stiskl
  a jelena slovil.
 • 00:06:04 Takže je to v tom ho přelstít
  a dokázat, že jsem lepší,
 • 00:06:08 i když ti jeleni mají ty hlasy
 • 00:06:10 od přírody trošičku jinak stavěné,
  nežli my
 • 00:06:14 a používáme k tomu všechny
  ty vábničky možné,
 • 00:06:17 abychom je obelstili.
 • 00:06:18 Ale přeci jenom je to teda
  kus kumštu
 • 00:06:21 a je to radost,
  když to člověku jde.
 • 00:06:27 Aby bylo hodnocení zaručeně
  nestranné,
 • 00:06:30 posuzují rozhodčí jednotlivé
  výkony, aniž by věděli,
 • 00:06:33 který ze soutěžících
  je právě u mikrofonu.
 • 00:06:39 Nejlepší známkou je šestka.
 • 00:06:45 To je něco nádherného,
  jak tito kluci během tří, čtyř let
 • 00:06:48 pod určitým odborným vedením
  tohle zvládli
 • 00:06:52 a dnes se mohou rovnat
  s kýmkoli v Evropě,
 • 00:06:55 s lidmi, kteří už to déle provozují
  a mají větší zkušenosti.
 • 00:07:01 Tito kluci krásně imitují
  hlasy jelenů,
 • 00:07:04 otázka je, jak by to vypadalo
  potom v přírodě,
 • 00:07:09 kdy je konfrontace přímo se zvěří.
 • 00:07:11 Ale to už je to pravé vábení,
 • 00:07:13 kdežto tato soutěž
  je imitace hlasů.
 • 00:07:17 Samozřejmě jedna otázka je soutěž
  a druhá otázka pak je praxe v lese,
 • 00:07:25 kdy se na většinu těch disciplín,
  nebo co se troubí, musí zapomenout,
 • 00:07:28 protože kdybych zatroubil
  jako dneska tady na soutěži,
 • 00:07:31 tak by celý les ztichnul
 • 00:07:33 a jelen by se tam minimálně týden
  neukázal.
 • 00:07:37 Takže ta příroda a ta soutěž
  je úplně rozlišná věc.
 • 00:07:41 Soutěžící číslo 6 -
 • 00:07:44 Josef Kapras!
 • 00:07:48 Radost z vítězství prožil
  Josef Kapras mimo jiné
 • 00:07:50 na Mistrovství Evropy 2005.
 • 00:07:57 Jeho vítězný ryk se rozléhá
  i tady na zámku Ohrada.
 • 00:08:09 V těchto lesích můžete potkat
  "rytíře z LavičnéŞ.
 • 00:08:13 Jsou sice bez brnění,
  ale zbraně mají.
 • 00:08:17 Novinář a spisovatel
  Oldřich Koudelka
 • 00:08:19 tak ve své knížce nazval
  místní černou zvěř.
 • 00:08:25 Nepíše ovšem jen o myslivosti.
 • 00:08:27 Jak je vidět z titulů jeho knih,
  zájmů má mnohem více,
 • 00:08:31 ale příroda je jeho největší
  láskou.
 • 00:08:39 K přírodě ten prvopočáteční impuls
  bylo vlastně dětství
 • 00:08:44 v malinké, malohanácké vesničce
  Úsobrno,
 • 00:08:49 které jsem trávil u svého dědy,
 • 00:08:53 ve vesničce, která leží uprostřed
  překrásných
 • 00:08:56 a na naše poměry hlubokých lesů.
 • 00:09:00 Já jsem paradoxně přírodu
  začal vnímat přes stromy,
 • 00:09:05 já jsem dodnes milovníkem stromů,
  ať jsou kteréhokoli druhu,
 • 00:09:10 ale ten strom je pro mě synonymem
  života, synonymem přírody,
 • 00:09:18 synonymem vztahu člověka
  k těm krásám, které okolo nás jsou.
 • 00:09:26 Krása přírody snad musí
  inspirovat každého,
 • 00:09:30 kdo pro ni má otevřené srdce,
  kdo se umí dívat a vnímat.
 • 00:09:37 Jen někteří ale mají ten dar,
 • 00:09:40 že své pocity dovedou zachytit
  a sdělit ostatním,
 • 00:09:44 že dovedou poutavě vyprávět
  o svých zážitcích a setkáních.
 • 00:09:51 Myslivost je pro mě bez nadsázky
  životní filozofií.
 • 00:09:57 Myslivost samozřejmě
  neztotožňuji s lovem,
 • 00:10:00 protože je to mnohem širší pojem
 • 00:10:04 a není možné vnímat ho
  černobíle.
 • 00:10:10 Tady tento krmelec, toto zařízení,
 • 00:10:12 je pro mě místem, kam minimálně
  jednou v týdnu přicházím,
 • 00:10:19 vždycky se těším na tu procházku
  lesem
 • 00:10:21 a na ten krátký úvoz,
  kudy sem scházím,
 • 00:10:25 ať je zrovna náledí,
  nebo po kolena sněhu,
 • 00:10:28 nebo pálí sluníčko.
 • 00:10:30 Je to v podstatě jedno.
 • 00:10:32 Ale skutečně mám jakousi
  citovou vazbu k tomuto místu.
 • 00:10:35 Je to místo,
  kam chodí se mnou můj syn,
 • 00:10:38 kam ráda chodí moje manželka,
  kam často vedeme i své přátele.
 • 00:10:44 Ještě když ty stromy stály,
  tak tady bývávali sekáči.
 • 00:10:47 Já se často setkávám s otázkou,
  jak je to s tím mým lovem
 • 00:10:52 a jak lov se objevuje
  třeba v mém psaní.
 • 00:10:56 Kdo zná moje povídky,
  kdo zná moje literární etudy,
 • 00:11:00 tak ví, že já na papíře,
 • 00:11:05 nebo řekněme dneska samozřejmě
  v počítači, notebooku,
 • 00:11:09 lovím minimálně.
 • 00:11:13 Já nepovažuji lov
  za to nejpodstatnější,
 • 00:11:18 jak v myslivosti, tak samozřejmě
  v literární tvorbě.
 • 00:11:24 Já spíš píšu,
  a to nejen o té přírodě,
 • 00:11:26 o pocitových záležitostech,
 • 00:11:29 o tom maličkém,
  čím se mohu obohatit,
 • 00:11:36 když třeba sedím i na té kazatelně,
 • 00:11:37 sleduji ten prostor před sebou
  a vidím třeba záclonu mlhy,
 • 00:11:42 vidím traviny, třepotající se
  ve větru,
 • 00:11:46 vidím odlesk záře měsíce,
 • 00:11:51 jsou to takové impulsy,
  které najednou jsou tam,
 • 00:11:54 které najednou zarezonují
  v mém srdci a mysli,
 • 00:11:58 ony ho musí oslovit
  a pak musí přijít ta chvíle,
 • 00:12:01 kdy člověk usedá k té klávesnici
  a snaží se to popsat.
 • 00:12:06 V tu chvíli nemohu být nikým rušen
  a žiji možná den, někdy také týden,
 • 00:12:11 někdy také měsíc v jakémsi
  vzduchoprázdnu,
 • 00:12:15 jen s těmi pocity,
  jen s těmi chvilkami,
 • 00:12:17 které mě v tom lese oslovily.
 • 00:12:22 Západ plál v korunách borovic,
  které pozlatil ohněm starého zlata.
 • 00:12:29 Les zněl nedefinovatelným souzvukem
  doznívajícího dne.
 • 00:12:35 Vůně práchnivějícího dřeva
  značila cestu tichem a bezvětřím.
 • 00:12:42 Suchý dech lesa se chvěl jalovčím
 • 00:12:44 a probouzel spánek v srnčích
  ložnicích.
 • 00:12:49 Smrákání zažehlo v trávě
  světýlka svatojánských broučků.
 • 00:12:58 Samozřejmě je v tom kousek
  toho o tom lovení,
 • 00:13:02 ale určitě je tam víc poezie
  tak, jak on to cítí
 • 00:13:05 a není v tom jenom ten lov,
  v těch jeho povídkách.
 • 00:13:10 Víc píše o lese, víc do lesa chodí,
  víc se kochá přírodou, než střílí.
 • 00:13:16 Nakonec o tom mluví jeho trofeje,
  kdy on trofeje sbírá.
 • 00:13:23 Za to moře let, co dělá myslivost,
  jich má pár
 • 00:13:25 a hlavně o lese píše.
 • 00:13:28 Psát umí. Musí tomu přijít
  každý na chuť, té jeho literatuře,
 • 00:13:31 tak jako každému,
 • 00:13:33 každý má své oblíbené spisovatele
  a ty, které nečte.
 • 00:13:37 A já jsem si od Oldy zatím
  přečetl všechno.
 • 00:13:44 Tak tady tohle krásné místo,
  odkud se rozhlížím do kraje,
 • 00:13:49 se jmenuje Lavičná.
 • 00:13:52 A je to areál,
 • 00:13:54 kde ze zvěře se nejčastěji
  vyskytují divočáci, jelen sika,
 • 00:13:58 a také jedna z mých knih byla
  inspirovaná touto lokalitou,
 • 00:14:03 kterou nadmíru miluji
  a rád sem chodím.
 • 00:14:07 Ta knížka se jmenovala
  Černí Rytíři z Lavičné.
 • 00:14:10 O čem byla,
  to snad prozrazovat nemusím.
 • 00:14:14 Čtenáři nacházejí v jeho knihách
  různá témata.
 • 00:14:20 Vztah k rodišti a hluboké poznání
  Malé Hané
 • 00:14:23 z něj udělaly spisovatele,
  kterým se kdysi říkávalo písmáci.
 • 00:14:29 Jako oni přináší svědectví
  o osudech lidí z rodného kraje,
 • 00:14:34 o historických i současných
  zajímavostech,
 • 00:14:37 které by bylo škoda přehlédnout.
 • 00:14:42 Oldřich Koudelka stál také u zrodu
 • 00:14:44 Klubu autorů Českomoravské
  myslivecké jednoty
 • 00:14:47 a v současnosti je jeho předsedou.
 • 00:14:53 V oblasti myslivecké beletrie,
  myslivecké poezie,
 • 00:14:55 je na co navazovat
 • 00:14:58 a vedle stávajících přibližně
  pětatřiceti autorů
 • 00:15:03 máme vytipované
  i některé mladé talenty.
 • 00:15:07 Věříme, že to budou oni, kteří
  zase po nás převezmou tu štafetu,
 • 00:15:11 kterou třeba my jsme převzali
  z rukou těch mysliveckých bardů,
 • 00:15:17 jako byli Jaromír Tomeček,
 • 00:15:20 jako byl Vrba, Komárek
  a mnozí další.
 • 00:15:25 Myslím si, že vznikla řada
  vynikajících literárních děl,
 • 00:15:29 že vzniká řada vynikajících
  literárních děl
 • 00:15:33 a že se nemusíme bát o to,
 • 00:15:34 že by na našem trhu v příštích
  letech podobná díla chyběla.
 • 00:15:45 Je to ten pravý domov,
 • 00:15:47 místo, kde cítím, že nalézám
  tu svou podstatu bytí
 • 00:15:55 nejenom ve vztahu k lesu,
  ale vůbec k životu,
 • 00:15:59 kde se dobře pracuje,
  možná hůř někdy žije,
 • 00:16:04 ale přesto kraj,
  který bych nevyměnil,
 • 00:16:07 kde jsou kořeny,
  kde byl ten můj děda,
 • 00:16:11 který mě vodil po těch lesních
  cestách,
 • 00:16:14 ukazoval mi místa, kde jeho vodil
  táta, jeho děd,
 • 00:16:21 která mají své pomístní názvy,
 • 00:16:26 která jsou nějakým způsobem
  zajímavá,
 • 00:16:28 která se zapsala do historie
  tohoto kraje.
 • 00:16:32 Jeho milovaný strom na kraji lesa
  už brzy nasadí nové listí.
 • 00:16:37 Stromy a příroda budou pro myslivce
  a spisovatele Oldřicha Koudelku
 • 00:16:42 i nadále inspirací k jeho poetickým
  literárním etudám.
 • 00:16:54 V krásné, členité krajině
  blízko jihočeského Rožmberka
 • 00:16:57 bývalo kdysi panství Rožmberků
  a poté rodu Buquoyů.
 • 00:17:03 Za jejich časů se zemědělství,
  lesnictví i myslivost
 • 00:17:06 soustředily v rukou
  jediného hospodáře.
 • 00:17:11 Ti, kteří tu hospodaří dnes,
 • 00:17:12 jsou úspěšní proto,
  že se poučili z historie
 • 00:17:15 a navázali na zkušenost předků.
 • 00:17:20 Teď se nalézáme v našem království.
 • 00:17:21 To, co vidíme před námi,
  to je krásné vltavské údolí.
 • 00:17:28 Tady v té jižní části Pošumaví,
 • 00:17:30 které mě před patnácti lety
  hrozně uchvátilo,
 • 00:17:32 a proto jsem se tady vlastně
  octnul,
 • 00:17:35 právě na jihu a Českokrumlovsku,
  kde opravdu ta krajina je nádherná.
 • 00:17:41 Střídají se tady louky, pole, lesy,
  hluboké vltavské údolí
 • 00:17:45 a hlavně to bohatství zvěře.
 • 00:17:55 V honitbách kolem Rožmberka
  nad Vltavou
 • 00:17:57 žije v příznivých podmínkách
  jelení zvěř, mufloni, daňci, srnčí,
 • 00:18:02 ale také u nás neobvyklé
  stádo bizonů,
 • 00:18:06 kterým se tu dobře daří.
 • 00:18:18 Jejich chovu, ale i myslivosti
 • 00:18:20 se s velkou péčí věnuje
  lesní inženýr a myslivec
 • 00:18:23 Roman Urbanec.
 • 00:18:28 Hospodaříme jak v lese,
  tak na poli,
 • 00:18:31 a samozřejmě historicky víme,
  že ke všemu tomu patřila myslivost,
 • 00:18:35 takže tyto tři základní prvky
  jsme spojili v našem hospodaření
 • 00:18:39 a za patnáct let naší existence
  se jednoznačně ukázalo,
 • 00:18:42 že to je přínosné
  a že tudy rozhodně cesta vede.
 • 00:18:51 Ten vývoj je pozitivní,
 • 00:18:53 to znamená nedochází k zásadnímu
  úbytku zvěře,
 • 00:18:57 vystřelování některých druhů,
  anebo ochuzování ekosystému,
 • 00:19:01 to v žádném případě.
 • 00:19:03 Na druhou stranu nedochází
  ani k zásadním nárůstům zvěře,
 • 00:19:07 zejména spárkaté,
 • 00:19:08 tak, aby docházelo k enormním
  škodám na lesních porostech,
 • 00:19:12 nebo neúnosné zemědělské škody,
  to ne.
 • 00:19:15 Je to právě o tom kompromisu,
 • 00:19:17 který si může dovolit společnost -
  firma,
 • 00:19:21 která všechny tyto tří základní
  výrobní prvky v přírodě provozuje,
 • 00:19:27 samozřejmě při respektování
  všech ekologických vazeb,
 • 00:19:32 protože to by se tady v tom
  našem krásném příhraničí nedalo,
 • 00:19:38 kdybychom nemysleli na ekologii
  a ochranu přírody.
 • 00:19:44 Naší nosnou zvěří jsou divočáci.
 • 00:19:46 Černá zvěř tady u nás nachází
  ideální stávaniště,
 • 00:19:49 protože ta příroda jí tady přeje.
 • 00:19:52 Smíšený revír, protkané lesy
  s poli a loukami
 • 00:19:57 skýtají ideální prostředí
  pro tento druh zvěře
 • 00:20:03 a hlavně klid, který v našich
  honitbách panuje,
 • 00:20:06 jí zaručuje to, že se tady může
  de facto pastvit
 • 00:20:09 nejen v nočních hodinách,
  ale i přes den.
 • 00:20:13 Drží se na svých stávaništích
  a pokud má potravu, klid a kryt,
 • 00:20:16 tak nemigruje.
 • 00:20:20 Černá zvěř po sobě umí nechat
  na zemědělských pozemcích
 • 00:20:24 velké škody.
 • 00:20:26 Zodpovědnost za ně nesou
  podle zákona myslivci.
 • 00:20:29 Výše škod mnohdy ohrožuje
 • 00:20:31 samotnou existenci mysliveckých
  sdružení.
 • 00:20:33 Tady v Agrowaldu se škody způsobené
  divočáky řeší uvnitř společnosti.
 • 00:20:41 To je právě to pozitivum toho,
 • 00:20:42 že hospodaříme v té krajině
  komplexně.
 • 00:20:46 V tomto případě je to zejména
  kompromis
 • 00:20:49 mezi myslivostí a zemědělstvím,
 • 00:20:51 kdy za ta léta dozadu
  jsme se přesvědčili,
 • 00:20:54 kde asi máme tu zdravou míru
  početnosti divočáků,
 • 00:21:00 ty zvýšené stavy zvěře,
 • 00:21:03 ale zase takové, aby byly
  i pro to zemědělství únosné,
 • 00:21:07 umožňují potom výřady,
 • 00:21:09 kterých dosahujeme nejen na lovech
  individuálních,
 • 00:21:13 ale zejména na háňkách,
 • 00:21:16 a mají velký ohlas
  jak u zahraničních lovců,
 • 00:21:17 tak tuzemských,
 • 00:21:19 ať už v komerčním pojetí,
  nebo firemní reprezentace.
 • 00:21:25 Komerce myslivosti je do jisté míry
  v tom našem pojetí nutnost.
 • 00:21:31 Pokud my si nějakým způsobem
 • 00:21:33 chceme zabezpečit aspoň určitý
  zdroj příjmů,
 • 00:21:37 abychom celý provoz myslivosti
  a aktivit s tím spojených
 • 00:21:43 netáhli ve ztrátě,
 • 00:21:45 tak my na tom musíme alespoň
  z části vydělat.
 • 00:21:50 A to, jak na to vydělat,
  to je právě to kouzlo,
 • 00:21:53 že se musí zachovat
  stavy zvěře na takové úrovni,
 • 00:21:57 která umožní to opakovat
  každoročně.
 • 00:22:02 My už to opakujeme patnáct let,
 • 00:22:04 což svědčí o tom,
  že ten přístup je rozumný.
 • 00:22:08 Obzvlášť v myslivosti,
  víc než jinde platí to,
 • 00:22:12 že musí být jasná koncepce,
 • 00:22:14 jeden za to zodpovědný člověk,
  který ví, co chce a nepovolit.
 • 00:22:20 Nepovolit ze svých zásad.
 • 00:22:24 Když zahraniční lovec cinká
  eury nebo dolary,
 • 00:22:27 tak to nemůže mít takovou váhu,
 • 00:22:30 jako nějaké vnitřní zásady
  myslivecké, které máme,
 • 00:22:33 že se může střílet to a to,
 • 00:22:35 tak se prostě nic jiného
  nestřelí.
 • 00:22:37 A jestli na naháňce někteří hosté
  nerespektují naše pravidla,
 • 00:22:42 tak se naháňka v půlce ukončí
  a jedou domů.
 • 00:22:47 Myslivec - lovec, to není úplně
  to správné pojetí, plnit mrazák.
 • 00:22:54 Myslivec - chovatel se musí
  na přírodu a zvěř koukat komplexně
 • 00:22:59 a hlavně s cílem, že chce mít
  zdravou populaci zvěře,
 • 00:23:04 která je v té dané lokalitě
  žádoucí,
 • 00:23:09 je v přiměřených stavech
  a správně geneticky založená.
 • 00:23:19 Pokud pomineme kult trofejí,
 • 00:23:21 který si myslím,
  že už je překonaný,
 • 00:23:23 tak ji chováme pro radost
 • 00:23:27 a samozřejmě i pro to potěšení
  z případného odlovu,
 • 00:23:31 ale odlovu jako nezbytné
  regulace
 • 00:23:35 poté, co nám v přírodě chybí
  přirození predátoři,
 • 00:23:39 takže ten člověk prostě musí
  nastupovat.
 • 00:23:40 To je ten cíl, který asi my,
  správní myslivci,
 • 00:23:44 nebo doufejme, že se cítíme
  jako správní, si to přejeme
 • 00:23:49 a rozhodně není naším ideálem
  zabíjet nevinná zvířátka.
 • 00:24:00 V civilizované krajině je lidský
  zásah do stavů zvěře nezbytný.
 • 00:24:06 Příroda, kterou dnes člověk
  intenzivně využívá,
 • 00:24:09 už sama rovnováhu hledá jen těžce.
 • 00:24:13 Novodobí hospodáři na Rožmbersku
 • 00:24:16 dokázali promyšleně spojit
  hospodaření v lese i na poli
 • 00:24:19 s chovem zvěře tak,
 • 00:24:21 jak to bývalo běžné v této krajině
  za našich předků.
 • 00:24:29 Je to prostě umělá regulace,
 • 00:24:34 která do té přírody patří
  už řadu staletí
 • 00:24:37 a jiná cesta není,
 • 00:24:42 protože bez zvěře by byly
  ta krajina i život velmi smutné
 • 00:24:47 a jenom s přemnoženou zvěří,
 • 00:24:50 která by zničila polní
  a lesní kultury
 • 00:24:52 je to také nepředstavitelné.
 • 00:25:20 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2008

Související