iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 6. 2008
16:35 na ČT2

1 2 3 4 5

95 hlasů
10951
zhlédnutí

Světci a svědci

Divotvůrce Serafim Sarovský

Pravoslavný asketa a prorok, uzdravovatel nemocných

13 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Světci a svědci - Divotvůrce Serafim Sarovský

 • 00:00:17 Mohl žít v bohatství, ale vybral si
  chudobu, poustevnický život
 • 00:00:20 a nejpřísnější formy askeze.
 • 00:00:22 Čtyřikrát měl zemřít,
  ale smrt nad ním neměla žádnou moc.
 • 00:00:26 Vyhýbal se poctám a slávě,
  ale Bůh ho proslavil tak,
 • 00:00:29 že k němu dodnes směřují
  miliony poutníků.
 • 00:00:39 Svatý Serafim Sarovský je výjimečný
  především tím,
 • 00:00:44 že oslovil obrovské množství lidí
  po celém světě.
 • 00:00:47 Není to světec, který je světcem
  ruské církve nebo světcem
 • 00:00:51 nějakého století.
 • 00:00:53 On skutečně oslovuje a oslovil
  miliony lidí na celém světě.
 • 00:01:01 Epocha, ve které žil sv. Serafim
  Sarovský, byla obdobím konce
 • 00:01:05 18. a začátku 19. století.
 • 00:01:12 Byla dobou racionalizace,
  osvícenectví a vědy.
 • 00:01:15 A z tohoto důvodu máme bohaté
  množství dokumentů, matričních
 • 00:01:20 záznamů a jiných dokladů
  o jeho životě a působení.
 • 00:01:27 Zachoval se nám dokonce i jeho
  skutečný portrét a rukopisy.
 • 00:01:30 Svatý Serafim, vlastním jménem
  Prochor Mochin, se narodil v Kursku
 • 00:01:35 v bohaté rodině, která vlastnila
  několik cihelen.
 • 00:01:38 Bylo mu 6 let, když otec zemřel.
 • 00:01:42 Během mládí sv. Serafima Sarovského
  došlo k několika neobyčejným
 • 00:01:46 událostem, které jej dále
  motivovaly na jeho duchovní cestě.
 • 00:01:52 Maminka Agáta převzala vedení
  podniku a pokračovala ve stavbě
 • 00:01:56 katedrálního chrámu v Kursku.
 • 00:01:58 V r. 1761 byl chrám
  již téměř hotov.
 • 00:02:02 S malým Prochorem vyšla do zvonice,
  odkud se otvíral nádherný výhled.
 • 00:02:06 Jenže ještě chybělo zábradlí.
 • 00:02:08 Agáta v hrůzném očekávání
  seběhla dolů.
 • 00:02:11 Podle veškerých zákonitostí
  měl být mrtvý nebo přinejmenším
 • 00:02:15 těžce zraněný, celoživotně
  invalidní, nic se mu nestalo.
 • 00:02:22 Život svatého Serafima Sarovského
  byl velice přímočarý.
 • 00:02:25 On jakoby už od samého počátku,
  od mládí šel po cestě,
 • 00:02:28 po které potom kráčel
  celý svůj život.
 • 00:02:33 Ve 13 letech vážně onemocněl,
  nehýbal se, umíral.
 • 00:02:37 Už se s ním v podstatě loučili,
  jeho rodina už považovala
 • 00:02:42 jeho stav za beznadějný.
 • 00:02:43 Nedomnívala se, že je možné doufat
  ještě v jakékoli uzdravení.
 • 00:02:47 V té chvíli se mu zjevila přesvatá
  Bohorodička, která mu naznačila,
 • 00:02:52 že bude zázračným způsobem vyléčen.
 • 00:02:55 Na paschu, na paschální svátky
  dochází k tomu božímu řízení,
 • 00:03:00 že městem jde procesí se zázračnou
  ikonou přesvaté Bohorodice.
 • 00:03:06 Procesí je překvapeno prudkým
  deštěm, nejbližší úkryt je ve dvoře
 • 00:03:13 rodiny Mochinů.
 • 00:03:20 Procesí se tam ukryje, ta ikona
  jakoby sama přijde za tím mladým
 • 00:03:24 Prochorem a dochází tam
  k zázračnému uzdravení.
 • 00:03:29 A tak se dospívající Prochor
  jednoznačně rozhoduje -
 • 00:03:32 světskou kariéru vymění
  za život v askezi.
 • 00:03:36 Konflikt té kariéry a té rodiny
  v naší společnosti pociťujeme
 • 00:03:40 velmi bolestně.
 • 00:03:41 Tam na jedné straně vidíme maminku,
  která je podnikatelka,
 • 00:03:46 jak bychom dnes řekli, a zároveň
  je hluboce zbožná a vychovává syna,
 • 00:03:53 který se později stane světcem,
  tedy mnichem.
 • 00:03:56 Tedy vlastně rezignuje
  na světskou kariéru.
 • 00:03:59 Samotná matka mu požehnala
  na cestu do kláštera.
 • 00:04:02 Požehnala mu dokonce měděným
  křížem, který potom svatý nosil
 • 00:04:06 celý život na své hrudi.
 • 00:04:11 V r. 1778 odchází do sarovského
  kláštera a o 3 roky později
 • 00:04:16 opět smrtelně onemocněl.
  Tehdy neléčitelnou vodnatelností.
 • 00:04:23 Otcové z monastýru mu chtěli pomoci
  tím, že zavolají světského lékaře,
 • 00:04:27 ale on velmi sveřepě odmítal
  takovou pomoc.
 • 00:04:31 Nehledal pomoc od světské vědy,
  ale zdůrazňoval,
 • 00:04:35 že jedinou pomocí a jediným
  léčitelem všech nemocí
 • 00:04:40 je pan Ježíš Kristus.
 • 00:04:44 Měl zjevení přesvaté Bohorodice,
  která se mu zjevila s apoštoly
 • 00:04:47 Petrem a Janem, a která se dotkla
  jeho beder svým žezlem.
 • 00:04:53 A podle podání, které se nám
  zachovalo, mu tímto žezlem
 • 00:04:58 způsobila v bederní oblasti důlek,
  kterým veškerá ta přebytečná voda
 • 00:05:05 z toho organismu vyšla.
 • 00:05:09 Na místě, kde tedy došlo k tomuto
  legendárnímu zázračnému vyléčení,
 • 00:05:13 byl později postaven chrám
  a nemocnice,
 • 00:05:15 které tam stojí dodnes.
 • 00:05:19 Přesvatá Bohorodice se mu
  samozřejmě zjevovala
 • 00:05:21 především ve zlomových okamžicích
  jeho života.
 • 00:05:24 Různé prameny hovoří
  o různém počtu zjevení.
 • 00:05:26 Hovoří se o 12 zjeveních
  přesvaté Bohorodice.
 • 00:05:30 Kromě zjevení přesvaté Bohorodice
  měl ještě jako diakon v sarovském
 • 00:05:35 monastýru při svaté liturgii
  na Velký čtvrtek zjevení dokonce
 • 00:05:41 i samotného Krista.
 • 00:05:43 Tato zjevení jsou vždycky
  vzácná a pravoslavná církev je
 • 00:05:46 k těmto zjevením vždy zdrženlivá.
 • 00:05:49 A naopak v literatuře máme
  celou řadu jiných zmínek
 • 00:05:53 o falešných zjeveních.
 • 00:05:56 Ale v případě ctihodného Serafima
  Sarovského skutečně ta zjevení
 • 00:05:59 jsou velmi dobře doložena.
 • 00:06:02 Prakticky nikdy se nevyskytl
  v církvi nějaký závažnější hlas,
 • 00:06:06 který by ta zjevení zpochybňoval.
 • 00:06:10 Jako železokováři, tak já jsem
  sám sebe odevzdal do rukou Božích.
 • 00:06:16 2. září 1793 byl vysvěcen na kněze
  a o rok později odchází z monastýru
 • 00:06:23 několik kilometrů do lesní pustiny,
  aby zde vedl poustevnický život.
 • 00:06:29 Usadil se zhruba 5 verstv
  od základního kláštera v poustevně,
 • 00:06:33 která se nacházela nedaleko
  říčky Sarovky.
 • 00:06:37 A tam byl celý týden sám
  na modlitbách a do kláštera
 • 00:06:42 se vracel pouze na neděle
  a na svátky, aby se účastnil
 • 00:06:46 bohoslužeb a přijímal svatosti.
 • 00:06:51 On si bral u svaté liturgie, poté,
  co přijímal, jen nejnutnější věci
 • 00:06:56 na celý týden do té své poustevny.
 • 00:07:01 Tam jeho jediným společenstvím byla
  lesní zvířata,
 • 00:07:05 která k němu chodila.
 • 00:07:07 Byla samozřejmě krotká, protože
  zvířata vycítí svatost člověka.
 • 00:07:12 Včetně medvěda všechna lesní
  zvířata za ním chodila
 • 00:07:16 a on se s nimi dělil o jídlo.
 • 00:07:19 Jak sám říkal, půst nespočívá
  jenom v prostém hladovění,
 • 00:07:24 ale spočívá především v tom,
  že se člověk rozdělí s potřebným.
 • 00:07:31 Postupně ovšem svá asketická
  cvičení stále zesiloval.
 • 00:07:35 Prošel si v podstatě všemi
  základními typy tradiční
 • 00:07:38 křesťanské askeze.
 • 00:07:40 Počínaje tedy poustevnickým
  způsobem života přes spiritismus,
 • 00:07:46 který znamenal dlouhodobý pobyt
  na nějakém určitém místě
 • 00:07:52 v modlitbě bez pohybu.
 • 00:07:57 Je o něm např. známo,
  že 1000 dní a 1000 nocí strávil
 • 00:08:01 v kleče na kameni v lese
  na modlitbě s rukama pozvednutýma
 • 00:08:06 k nebi, s modlitbou: "Buď milostiv
  mně, hříšnému."
 • 00:08:10 Což je tedy asketický zápas,
  který si asi těžko dnes dokážeme
 • 00:08:14 představit, protože když si zkusíte
  si kleknout na kámen třeba
 • 00:08:20 na půl hodiny a chvíli na něm
  klečet, a ještě u toho třeba
 • 00:08:25 pozvednout ruce, tak samozřejmě
  zjistíte, že po té půl hodině
 • 00:08:28 už to nemůžete vydržet.
 • 00:08:30 Bolí vás celé tělo, nejen kolena,
  a musíte toho nechat.
 • 00:08:38 Dále pokračoval ve svých
  asketických cvičeních mlčením.
 • 00:08:43 Měl určité období, zhruba pětileté,
  kdy prakticky s nikým nehovořil,
 • 00:08:49 kdy se vyhýbal styku s lidmi,
  stále se věnoval modlitbě.
 • 00:08:53 To osamění mělo sloužit
  k prohloubení jeho styku s Bohem.
 • 00:08:56 A završil svůj asketický život
  zcela uzavřením se do izolace,
 • 00:09:02 ze které zhruba po dobu 5 let
  vůbec nevycházel.
 • 00:09:08 Dosáhl takové modlitby,
  že se skutečně v něm modlilo
 • 00:09:11 jeho srdce, že ta modlitba
  byla neustálá.
 • 00:09:15 Potom u svatého Serafima Sarovského
  došlo k takovým duchovním darům,
 • 00:09:20 jako zření táborského světla,
  zjevení, dar proroctví,
 • 00:09:25 dar uzdravování...
 • 00:09:27 Hlavním darem Ducha svatého,
  který svatý Serafim Sarovský měl,
 • 00:09:31 byl dar starectví.
 • 00:09:33 Starectví je především dar znalosti
  lidských srdcí, rozeznávat v nich
 • 00:09:38 dobré a zlé, pěstoval dobro
  v člověku a vést jej
 • 00:09:42 na cestu ke spáse.
 • 00:09:46 Vynikal laskavostí a každého vítal
  velikonočním pozdravem:
 • 00:09:49 Christos voskrese.
 • 00:09:54 Přicházely za ním tisíce poutníků.
 • 00:09:58 Asi bychom nejspíš čekali,
  že život v osamění bude zároveň
 • 00:10:02 životem v klidu a pokoji.
  Ale nebylo tomu tak.
 • 00:10:06 Jednoho dne, když si na své
  poustevně v lese připravoval dříví,
 • 00:10:11 tak byl přepaden 3 vesničany,
  kteří se domnívali,
 • 00:10:15 že má pravděpodobně nějaké
  cennosti.
 • 00:10:19 On měl v ruce sekeru, protože
  pracoval právě se dřevem,
 • 00:10:23 ale tu sekeru nepoužil
  na svou obranu.
 • 00:10:25 Ta jeho odevzdanost do boží vůle
  a důvěra v pravdu evangelia
 • 00:10:31 byla tak silná, že se nebránil.
 • 00:10:35 Následkem tohoto střetnutí
  bylo jeho velice drastické zranění.
 • 00:10:41 Z posledních zbytků sil se dostal
  do monastýru, kde otcové zavolali
 • 00:10:46 lékaře, který konstatoval,
  že mu není možno
 • 00:10:49 žádným způsobem pomoci.
 • 00:10:52 Utrpěl mj. frakturu lebeční kosti,
  vážné poranění páteře,
 • 00:10:56 po kterém zůstal už doživotně
  shrbený.
 • 00:11:00 Útočníkům odpustil a oni se
  obrátili.
 • 00:11:03 Ale opět skrze přesvatou Bohorodici
  svatý Serafim byl uzdraven.
 • 00:11:11 A nejenže došlo k tomu tělesnému
  uzdravení svatého Serafima,
 • 00:11:15 ale skrze tu jeho obrovskou víru
  a odevzdanost do boží vůle došlo
 • 00:11:19 i k uzdravení duchovnímu.
 • 00:11:22 Svatý Serafim Sarovský je také znám
  svými proroctvími a vizemi,
 • 00:11:26 kterých bylo velké množství
  a které zaznamenali
 • 00:11:28 jeho současníci.
 • 00:11:30 Je celá řada případů jeho
  proroctví, která se později
 • 00:11:34 naplnila.
 • 00:11:36 Řada proroctví Serafima Sarovského
  se týkala samotného Ruska.
 • 00:11:40 Jsou to svědectví, která se týkají
  třeba zániku monarchického zřízení
 • 00:11:46 v Rusku, pádu ruské monarchie
  jako poslední světské záštity
 • 00:11:51 pravoslaví ve světě.
 • 00:11:56 Ale především se snažil varovat
  před hrůzami, které podle jeho
 • 00:11:59 proroctví mají Rusko očekávat.
 • 00:12:03 V Rusku by se měla prolévat
  křesťanská krev,
 • 00:12:06 ale po velkém utrpení se Bůh
  nad Ruskem smiluje a křesťanství
 • 00:12:11 se do této země znovu vrátí.
 • 00:12:17 Jsou to svědectví,
  která se týkají posledních časů.
 • 00:12:20 Předpověděl, že dokonce i
  hierarchové církve, kteří by měli
 • 00:12:23 být sloupy církve a měli by dbát
  o její čistotu, ztratí víru
 • 00:12:28 v Kristovo vzkříšení,
  v podstatu křesťanské víry.
 • 00:12:55 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2008

Související