iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 3. 2008
16:35 na ČT2

1 2 3 4 5

30 hlasů
5214
zhlédnutí

Světci a svědci

Thomas More

Humanista a reformátor, který díky víře v posvátnost sňatku skončil na popravišti

13 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Světci a svědci - Thomas More

 • 00:00:14 Thomas More je považován
  za jednoho z největších vzdělanců
 • 00:00:17 1. poloviny 16. století.
 • 00:00:20 Byl soudcem, spisovatelem,
  poslancem anglického parlamentu
 • 00:00:24 i královským kancléřem.
 • 00:00:26 Na vrcholu své kariéry se ocitl
  před osudovou volbou:
 • 00:00:30 život, nebo svědomí.
  Vybral si svědomí.
 • 00:00:40 Po 15 měsících se T. Moreovi
  zdály schody na popraviště
 • 00:00:44 příliš strmé, proto se obrátil
  svým zdvořilým, lehce ironickým
 • 00:00:49 způsobem na velitele Toweru:
 • 00:00:52 Ach, pane, prosím vás, račte mi
  pomoci, abych se zdráv dostal
 • 00:00:56 nahoru, dolů už se dostanu sám.
 • 00:01:01 A když již položil hlavu na špalek,
  poprosil kata ještě o malé strpení.
 • 00:01:06 Odsunul své dlouhé vousy,
  které mu narostly ve vězení,
 • 00:01:10 a s úsměvem vysvětloval:
 • 00:01:13 Ty vousy se žádné velezrady
  nedopustily.
 • 00:01:21 Thomas More má takovou zvláštnost,
  když se podíváme do Encyklopedie
 • 00:01:27 světců, tak je tam napsáno:
  humanista a mučedník.
 • 00:01:30 Což je taková zvláštní kombinace.
 • 00:01:32 Ale ona vyjadřuje charakter
  té doby, do které se narodil
 • 00:01:35 a kdy také zemřel, to znamená
  přelom 15. a 16. století.
 • 00:01:42 Evropská společnost se nachází
  na přelomu mezi středověkem
 • 00:01:45 a novověkem. Rozpadá se feudální
  řád i systém církevních dogmat.
 • 00:01:50 Humanisté hlásají návrat k antice
  a zdůrazňují lidskou individualitu.
 • 00:02:01 Osobnost T. Mora má však také
  jinou polohu než světce
 • 00:02:04 a mučedníka. Je to člověk,
  který během celého svého života
 • 00:02:06 musel překonávat rozmanité
  překážky. Bojoval sám se sebou,
 • 00:02:10 se svým okolím, se svým otcem.
 • 00:02:13 Ve veřejném prostoru,
  a nakonec i na akademické půdě.
 • 00:02:17 V mládí byl T. More advokátem.
 • 00:02:21 Již tehdy proslul díky svému
  výraznému citu pro spravedlnost.
 • 00:02:28 Kdyby na jedné straně stál
  můj otec a na druhé ďábel
 • 00:02:34 a v jejich sporu byla ďáblova věc
  v pořádku, tak tedy ďáblovi
 • 00:02:39 dal bych za pravdu.
 • 00:02:42 Zbožnost T. Mora měla
  také sociální dimenzi.
 • 00:02:45 Přijímal do své domácnosti
  mnoho osiřelých dětí,
 • 00:02:51 v době hladomoru živil
  ze svých zásob chudé.
 • 00:02:56 Když jejich venkovský statek
  lehl popelem, tak nedovolil,
 • 00:03:00 aby lidé, kteří tam pracovali,
  byli propuštěni dříve,
 • 00:03:03 než si najdou náhradní práci.
 • 00:03:09 T. More vycházel z tradiční
  středověké zbožnosti.
 • 00:03:13 Ale kladl důraz na právo
  individuální cesty ke Kristu
 • 00:03:16 pro každého křesťana.
 • 00:03:21 Jak málo se pletu do svědomí
  druhých lidí, tak sám jsem si
 • 00:03:25 jistý, že moje svědomí patří
  jedině mně.
 • 00:03:28 A to poslední, co člověk může
  udělat pro svoji spásu, je,
 • 00:03:33 že je zajedno sám se sebou.
 • 00:03:37 Je to vlastní doba, když se
  podíváme na ty tehdejší osoby,
 • 00:03:41 je to Erasmus, je to T. More,
  je to Komenský - lidé,
 • 00:03:45 kteří měli velkou snahu spojit
  duchovní obsah se vzdělaností.
 • 00:03:51 Je to jedna z posledních epoch,
  kdy se domnívali,
 • 00:03:54 že něco takového je možné.
 • 00:03:57 Nebo že to je možné alespoň
  bez problémů.
 • 00:04:06 Ostrov Utopie má 54 měst,
  vesměs rozlehlých a velkolepých.
 • 00:04:11 Mluvou, mravy, zákony, zřízeními,
  polohou úplně schopní.
 • 00:04:15 Žádné město nehodlá rozšiřovat
  své území, protože občané jsou
 • 00:04:20 spíše vzdělavatelé půdy,
  ne jejich majitele.
 • 00:04:28 Je to spis, který vlastně dává
  celému žánru jméno.
 • 00:04:32 Místo, které neexistuje, a místo,
  které je ideálem spravedlivého
 • 00:04:35 uspořádání společnosti.
 • 00:04:37 Byl to zcela jistě bestseller,
  "Utopie? se dočkala mnoha vydání
 • 00:04:41 nejen v Anglii krátce za sebou,
  ale také v mnoha městech Evropy.
 • 00:04:49 Již vidíte, že není dovoleno
  zaháleti, že není chráněna
 • 00:04:53 nečinnost, není nevěstinců, pivnic,
  vináren, žádné příležitosti
 • 00:04:58 zkaziti se. Žádné nástrahy,
  žádných tajných shromáždění,
 • 00:05:04 ale oči všech jsou obrácené
  na každého.
 • 00:05:10 A každého nutí k obvyklé práci
  nebo čestnému odpočinku.
 • 00:05:15 "Utopie? bývá často rozličným
  způsobem interpretována.
 • 00:05:20 Někdy se nám možná zdá,
  že představuje společnost,
 • 00:05:24 která by nebyla příliš příjemná,
  ve které by život byl
 • 00:05:29 asi velmi tvrdý.
 • 00:05:32 Musíme si ale uvědomit,
  že sám T. More tvrdí,
 • 00:05:35 že ne všichni vtipnou nadsázku
  pochopí.
 • 00:05:39 Když tak v mysli rozbírám
  a obírám se všemi těmi státy,
 • 00:05:42 které jsou dnes v rozkvětu,
  tu pomoz mi Bůh, nenapadá mi
 • 00:05:46 nic jiného, než že se jedná
  o spiknutí boháčů,
 • 00:05:49 kteří pod jménem státu hledají
  pouze svůj prospěch.
 • 00:05:56 Thomas More se domníval,
  že kořenem všeho zla
 • 00:05:59 je soukromý majetek.
 • 00:06:01 Je to jeden z těch paradoxů,
  že snaha společnost uspořádat,
 • 00:06:04 naplánovat, řídit, vzít lidem
  konkrétní majetek, ovšem snaha
 • 00:06:09 do detailu o všem rozhodnout
  nakonec vedla do zkázy.
 • 00:06:17 Proti římskokatolické církvi
  vystupují i nová náboženská hnutí,
 • 00:06:21 která chtějí odstranit deformace
  v učení i praxi a hlásají návrat
 • 00:06:24 k původnímu textu bible.
 • 00:06:27 Humanisté cítí tuto nutnost
  oprav také, přesto se T. More
 • 00:06:32 důrazně staví za jednotu
  křesťanského světa.
 • 00:06:38 Jednou se obořil na mladého mnicha.
 • 00:06:42 Čemu hlava křesťanského světa
  vzdává čest svou podporou,
 • 00:06:46 to chcete vy, ubožácký mníšek,
  neučený a neznámý, z díry své malé
 • 00:06:51 cely, zneuctít svým utrhačským
  jazykem?!
 • 00:06:56 Thomas More vystupuje
  se svými polemickými spisy
 • 00:07:00 v letech 1523 - 1535.
 • 00:07:03 V nich vystupuje proti Martinu
  Lutherovi a dalším,
 • 00:07:07 obecně proti kacířství
  a na obranu římské církve.
 • 00:07:14 V zájmu čistoty víry
  dokázal být velmi tvrdý.
 • 00:07:17 Hájil jednotu tradiční církve.
 • 00:07:21 Třeba někdo se starou církví
  zavrhne i Krista!
 • 00:07:25 A jestli se náhodou nějaký
  takový lotr najde,
 • 00:07:29 nebude se mu při současném
  šíleném stavu společnosti
 • 00:07:31 nedostávat následovníků.
 • 00:07:41 Thomas More je blízkým
  spolupracovníkem anglického krále
 • 00:07:44 Jindřicha VIII.
 • 00:07:46 Král se však rozhodne rozvést
  se svou manželkou,
 • 00:07:49 která mu nedala dědice.
 • 00:07:51 Požádá papeže o souhlas.
  Ten odmítne.
 • 00:07:54 Od této chvíle se spouští osudový
  řetězec událostí.
 • 00:07:59 Jindřich odvolá kardinála Wolseyho
  z funkce kancléře a na toto místo
 • 00:08:03 jmenuje 1. laika v historii Anglie,
  humanistu Thomase Mora.
 • 00:08:12 Skutečnost, že More přijal
  tento úřad, nebyla vedena
 • 00:08:17 jeho touhou po moci,
  ale byla vedena přesvědčením,
 • 00:08:20 které formuluje také v "Utopii?,
  že jako intelektuál bude mít
 • 00:08:24 možnost, bude mít prostor
  ovlivňovat věci veřejné
 • 00:08:27 ku prospěchu celého společenství.
 • 00:08:31 Siru Thomasi Morovi věnoval král
  zvláštní přízeň.
 • 00:08:34 Bez ohlášení se dostavil
  do jeho domu, procházel se s ním
 • 00:08:37 po zahradě a přátelsky ho objímal
  okolo ramen. More však pravil:
 • 00:08:45 Na tom si nic nezakládám.
 • 00:08:47 Kdyby za moji hlavu mohl dostat
  třeba nějaký zámek ve Francii,
 • 00:08:51 klidně by mi ji dal setnout.
 • 00:08:57 On je vzdělanec, člověk,
  který za to, co si myslí,
 • 00:09:00 je ochoten položit život.
 • 00:09:03 Když tedy král chce dosáhnout
  vzniku anglikánské církve,
 • 00:09:08 ale čistě účelově,
  nikoli z přesvědčení,
 • 00:09:11 kvůli svému rozvodu, kvůli tomu,
  že mu papež nechce povolit
 • 00:09:14 další sňatek, tak T. More
  se postaví proti tomu.
 • 00:09:20 Vévoda z Norfolku jej varoval,
  nevole vládce znamená smrt.
 • 00:09:27 Jestli je to všechno, lorde,
  potom opravdu mezi vámi a mnou
 • 00:09:31 není jiný rozdíl, než že já zemřu
  dnes a vy až zítra.
 • 00:09:43 Thomas More odmítá uznat krále
  za hlavu církve, vzdává se úřadu
 • 00:09:47 kancléře a uchyluje se do ústraní.
  Mlčení mu není nic platné.
 • 00:09:53 Král jej nechá uvěznit
  a postavit před soud.
 • 00:09:58 Žádný zákon světa nemůže člověka
  potrestat jen proto,
 • 00:10:02 že se zdráhá mluvit.
 • 00:10:06 Ale porotcům stačil falešný svědek.
  Soud vynesl rozsudek smrti.
 • 00:10:12 Měl být vykonán zvlášť
  krutým způsobem.
 • 00:10:15 Části jeho těla měly být vystaveny
  na 4 branách města.
 • 00:10:18 Hlava na londýnském mostě.
 • 00:10:24 To, co tady zůstává živé
  z T. Mora, je to nadřazení,
 • 00:10:28 můžeme říct toho morálního principu
  nad politickou moc.
 • 00:10:33 Je to vlastně, vzdor jeho snaze
  plánovat lidský život,
 • 00:10:37 je nakonec spíše z osobního
  hlediska potvrzením toho,
 • 00:10:41 že přednost má ten jedinec.
 • 00:10:42 Jedinec, který se nakonec postaví
  proti moci, která když jde
 • 00:10:46 proti tomu, co je považováno
  za správné a morální,
 • 00:10:49 tak tato moc by měla ustoupit.
 • 00:10:51 Když neustoupí, dochází ke srážce
  a ten jedinec zahyne.
 • 00:10:57 Přál bych si, abych dokázal
  svou povahu ovládat stejně tak,
 • 00:11:00 jak lehce mluvím.
  Ale nedokážu ji zkrotit.
 • 00:11:04 Jsem už takový starý blázen.
 • 00:11:09 Thomas More mně osobně nebyl blízký
  tou snahou spojit duchovní s tím,
 • 00:11:15 co je racionální.
  To je problém dnešní doby.
 • 00:11:19 Došlo tady k tomu rozpadu,
  a duchovno bez rozumu je zdivočelé,
 • 00:11:23 a ten rozum bez toho duchovna
  je také zdivočelý.
 • 00:11:25 A tohle je vlastně úkol,
  o který se snaží po staletí
 • 00:11:29 západní civilizace, který se nedá
  zřejmě splnit stoprocentně.
 • 00:11:34 Ale kdyby se to povedlo alespoň
  z části, ten svět by vypadal jinak.
 • 00:11:39 Kdyby se to povedlo mně,
  tak bych vstoupil do dějin
 • 00:11:41 jako T. More.
  Mně se to asi nepovede,
 • 00:11:43 takže do dějin nevstoupím.
 • 00:11:46 Ale tento "tah na branku?
  tady zřejmě bude.
 • 00:11:49 Jednou se to někomu
  částečně podaří.
 • 00:11:53 Král rozsudek zmírnil.
 • 00:11:56 More měl být popraven
  zvláště krutým způsobem,
 • 00:11:59 ale dostalo se mu milosti.
 • 00:12:01 Poprava měla být vykonána
  "pouhým? setnutím hlavy.
 • 00:12:06 Všechno, co kdy o sobě řekl
  král Jindřich VIII.,
 • 00:12:09 je zapomenuto.
 • 00:12:12 Poslední slova T. Mora
  na popravčím lešení
 • 00:12:16 vešla do anglických dějin.
 • 00:12:21 Umírám ve víře a pro víru
  svaté katolické církve.
 • 00:12:26 Modlete se za mne
  na tomto světě
 • 00:12:28 a já se budu modlit
  za vás na onom světě.
 • 00:12:32 Modlete se za krále,
  aby mu Bůh ráčil dát dobré srdce.
 • 00:12:37 Umírám jako králův
  věrný služebník boží.
 • 00:12:58 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2008

Související