iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 12. 2011
07:00 na ČT1

1 2 3 4 5

158 hlasů
117136
zhlédnutí

Rozloučení s prezidentem Václavem Havlem

Mimořádné pořady ČT24: Rozloučení s prezidentem Václavem Havlem

240 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Rozloučení s prezidentem Václavem Havlem

 • 00:00:13 Desátá hodina, to je ten čas,
 • 00:00:15 kdy bylo řečeno,
 • 00:00:21 že smuteční průvod z kasáren
 • 00:00:25 směrem k Pražskému hradu odjede.
 • 00:00:28 Každou chvíli se dá očekávat,
 • 00:00:32 že šestispřeží vraníků vyjede
 • 00:00:38 a poveze ostatky prezidenta
  Václava Havla.
 • 00:00:40 Právě se tak děje.
 • 00:00:45 Prezidentova rakev je zahalena
  státní vlajkou.
 • 00:01:22 Vidíme kolem lafety děla,
 • 00:01:27 čestnou jednotku Hradní stráže
 • 00:01:30 a vepředu prapory.
 • 00:01:39 Nejen historické, ale i novodobé.
 • 00:02:03 Vidíme nejbližší pozůstalé.
 • 00:02:05 Manželku Dagmar,
 • 00:02:09 bratra Ivana Havla,
 • 00:02:12 rovněž s manželkou Dagmar.
 • 00:02:22 Jsou zde doslova tisíce lidí,
 • 00:02:28 kteří se přišli rozloučit
  s prezidentem Václavem Havlem.
 • 00:03:19 I vizuelně tento záběr připomíná
  tolikrát zmiňovaný pohřeb
 • 00:03:23 T. G. Masaryka, vojáci kolem lafety
 • 00:03:26 a zbraně otočené směrem k zemi.
 • 00:04:35 Všimněte si, že lafeta,
 • 00:04:41 na které je vezena rakev s ostatky
  Václava Havla,
 • 00:04:44 sice má místo pro kočího,
 • 00:04:46 ale není osedlána
 • 00:04:54 Na této lafetě je to čestné místo
  pouze pro bývalého
 • 00:05:00 nejvyššího armádního velitele,
  prezidenta Václava Havla.
 • 00:05:11 Lafeta je vlastně vedena šesticí
  starokladrubských koní
 • 00:05:14 osedlaných vojáky hradní stráže.
 • 00:06:37 Smuteční průvod se pomalu blíží
 • 00:06:45 přes Hradčanské náměstí
  ke vstupu do Pražského hradu.
 • 00:06:49 Viděli jsme, že ostatky prezidenta
  Václava Havla
 • 00:06:55 doprovázejí i současní nejvyšší
  ústavní činitelé České republiky.
 • 00:11:39 Smuteční průvod s ostatky
  prezidenta Václava Havla
 • 00:11:45 právě teď vjíždí naposledy
  do brány Pražského hradu
 • 00:11:49 a Hradčanským náměstím zní potlesk.
 • 00:13:42 Po ploše Hradčanského náměstí
  pochodují vojáci
 • 00:13:46 různých posádek Armády České
  republiky.
 • 00:13:51 Hradčanským náměstím stále zní
  potlesk
 • 00:13:58 a ozývá se i cinkání klíčů,
  ozvěna roku 1989.
 • 00:15:36 Za několik minut
  ve Vladislavském sále
 • 00:15:39 začne smuteční obřad.
 • 00:15:45 S projevem vystoupí prezident
  Václav Klaus.
 • 00:15:49 V tuto chvíli na Hradčanském
  náměstí stále zní
 • 00:15:54 skandovaný potlesk tisíců
  shromážděných.
 • 00:20:49 Jak sami vidíte,
 • 00:20:52 špalírem vojáků hradní stráže
 • 00:20:57 teď rakev s ostatky prezidenta
  Václava Havla
 • 00:21:03 je přinášena už na 3. hradní
  nádvoří.
 • 00:21:11 Před rakví jsou neseny věnce.
 • 00:21:14 Věnec prezidenta republiky
 • 00:21:19 a věnce nejbližších rodinných
  příslušníků,
 • 00:21:24 manželky Dagmar, dcery Dagmar
  Havlové Niny
 • 00:21:28 a také bratra Ivana Havla
  s rodinou.
 • 00:26:12 Ve Vladislavském sále jsou
  připraveni další vysocí
 • 00:26:15 ústavní činitelé, politici,
 • 00:26:22 aby se poklonili památce prezidenta
  Václava Havla,
 • 00:26:29 kterého řada z nich zažila
  v aktivní politice.
 • 00:26:39 Tou hlavní součástí toho,
 • 00:26:44 co se bude odehrávat
  ve Vladislavském sále,
 • 00:26:48 bude projev současné hlavy státu
  Václava Klause.
 • 00:26:55 Dá se očekávat, že rakev s ostatky
  prezidenta Václava Havla
 • 00:27:00 bude uložena na připravený katafalk
  každým okamžikem.
 • 00:35:22 Vážená paní Dagmar Havlová,
 • 00:35:25 vážení vysocí ústavní činitelé,
 • 00:35:29 vážení členové diplomatického sboru,
 • 00:35:31 dámy a pánové.
 • 00:35:38 Sešli jsme se na tomto vskutku
  historickém místě,
 • 00:35:43 abychom se poklonili památce
  Václava Havla,
 • 00:35:49 který nás v neděli 18. prosince
 • 00:35:53 po dlouhé a těžké nemoci,
 • 00:35:57 přesto však zcela nečekaně opustil.
 • 00:36:03 Sešli jsme se ve Vladislavském sále
  Pražského hradu,
 • 00:36:12 kde byl téměř přesně před 22 lety
  zvolen a inaugurován prezidentem.
 • 00:36:15 V naší zemi není vhodnější místo,
 • 00:36:18 kde bychom se měli setkat,
 • 00:36:21 abychom se s ním rozloučili.
 • 00:36:22 Sešli jsme se,
 • 00:36:26 abychom si připomněli odkaz
 • 00:36:29 posledního československého,
 • 00:36:37 prvního českého a především prvního
  demokratického prezidenta republiky,
 • 00:36:48 který do této funkce nastoupil
  po dlouhých 40 letech komunismu.
 • 00:36:53 S jeho jménem navždy bude spojena
  naše sametová revoluce
 • 00:36:57 i éra obnovy svobody a demokracie.
 • 00:36:59 Sešli jsme se,
 • 00:37:05 abychom si připomněli život a dílo
  státníka,
 • 00:37:10 který byl natolik světově uznávanou
  osobností,
 • 00:37:16 že se stal symbolem boje
  za demokracii a lidská práva.
 • 00:37:25 Člověka, který se jako nikdo jiný
  zasloužil o mezinárodní postavení,
 • 00:37:31 prestiž a autoritu České republiky
  ve světě.
 • 00:37:34 Sešli jsme se,
 • 00:37:38 abychom si připomněli Václava Havla
  člověka,
 • 00:37:41 člověka statečného,
 • 00:37:44 člověka pevných názorů
 • 00:37:46 a životních postojů,
 • 00:37:51 které odvážně a vytrvale prosazoval.
 • 00:37:58 Člověka, který se za své názory
  nebál nést i osobní oběti.
 • 00:38:05 Jeho život odráží a vyjadřuje
 • 00:38:10 velkou část onoho tak složitého
 • 00:38:13 a problematického 20. století.
 • 00:38:19 Válku, poválečné období,
 • 00:38:23 poúnorový nástup komunismu,
 • 00:38:26 uvolnění 60. let,
 • 00:38:31 normalizaci, pád komunismu,
 • 00:38:38 rozpad federace, budování nové
  demokracie
 • 00:38:43 i zařazování se do evropských
  integračních struktur.
 • 00:38:48 To vše je promítnuto v jeho životě.
 • 00:38:53 Václav Havel byl výraznou
 • 00:38:55 a složitou osobností,
 • 00:39:02 která se vzpírá jakémukoliv
  snadnému a jednoznačnému zařazení
 • 00:39:05 a povrchnímu hodnocení.
 • 00:39:12 Komunistický stát ho kvůli jeho
  rodinnému původu pokádal
 • 00:39:16 za nepřítele v podstatě automaticky.
 • 00:39:19 Znemožnil mu studovat
 • 00:39:22 a dal mu životní zkušenost,
 • 00:39:27 která z něho v 60. letech
 • 00:39:34 spolu s jeho mimořádným uměleckým
  talentem vytvořila dramatika
 • 00:39:42 odhalujícího absurditu
  a vyprázdněnost totalitního režimu.
 • 00:39:45 Perzekuce, které nastoupily
 • 00:39:48 po potlačení pražského jara,
 • 00:39:53 vedly k jeho statečnému občanskému
  protestu,
 • 00:40:00 kolem něhož postupně vznikla
  Charta 77 a disidentské hnutí.
 • 00:40:08 Komunistické věznění a pronásledo-
  vání z něho udělaly symbol
 • 00:40:11 odporu proti totalitě
 • 00:40:16 a předurčily ho pro jeho klíčovou
  roli -
 • 00:40:21 vůdce listopadové revoluce.
 • 00:40:24 Odtud po pádu komunismu vedla
 • 00:40:27 přímá cesta do funkce hlavy státu.
 • 00:40:35 Václav Havel se stal symbolem
  zahájených změn
 • 00:40:39 a lidé si do něj projektovali
  své naděje.
 • 00:40:46 Významnou roli sehrál i svými
  konkrétními kroky,
 • 00:40:52 ve kterých vědomě a rozhodně
  podpořil ty z nás,
 • 00:41:01 kteří v roce 1989 neviděli
  jen druhý rok 1968
 • 00:41:07 a jen druhý pokus o socialismus
  s lidskou tváří.
 • 00:41:10 Neméně významnou roli sehrál
 • 00:41:15 při obnově mezinárodního postavení
  naší země
 • 00:41:23 a při jejím začleňování
  do institucí svobodného světa,
 • 00:41:29 především do NATO
  a Evropské unie.
 • 00:41:36 Byl přesvědčeným zastáncem
  a obhájcme hodnot humanity,
 • 00:41:39 demokracie a lidských práv
 • 00:41:46 a těžce nesl jejich nerespektování
  některými diktátorskými režimy
 • 00:41:49 současného světa.
 • 00:41:53 Stal se mimořádně váženou
 • 00:41:57 a respektovanou osobností,
 • 00:42:00 již bylo nasloucháno
 • 00:42:04 a jejíž hlas měl význam a váhu.
 • 00:42:08 Jeho názory, skutky a gesta
 • 00:42:15 vyvolávaly diskusi, polemiku
  a pozornost
 • 00:42:17 a uváděly věci do pohybu.
 • 00:42:20 Uměl vzbuzovat sympatie,
 • 00:42:23 nacházet spojence a podporu
 • 00:42:30 pro své názory i pro svou politiku
  jak doma, tak v zahraničí.
 • 00:42:37 Dokázal svou vlast zviditelnit
  a reprezentovat.
 • 00:42:43 Teprve s odstupem času budeme mít
  opravdovou možnost
 • 00:42:50 zhodnotit celek jeho přínosu
  a jeho odkazu.
 • 00:42:55 Jako spisovatel a dramatik věřil
 • 00:43:00 síle slova měnit svět
 • 00:43:03 a neváhal své slovo otevřeně
 • 00:43:10 a ostře použít, považoval-li to
  za nezbytné.
 • 00:43:17 Je samozřejmé, že ne ve všech svých
  představách a iniciativách uspěl
 • 00:43:22 a že ne vždy se naše země či
  světové dění se vyvíjely
 • 00:43:25 podle jeho představ a záměrů.
 • 00:43:28 Některé z nich neskončily úspěchem.
 • 00:43:36 Je možné, že se tak jako každý z
  nás v lecčems i mýlil.
 • 00:43:40 I to je přirozenou součástí života
  velkých osobností.
 • 00:43:47 V posledních dnech opakovaně
  zaznívá názor,
 • 00:43:55 že jeho úmrtím končí jedna kapitola
  historie naší země.
 • 00:43:58 Přál bych si,
 • 00:44:00 aby tomu tak nebylo.
 • 00:44:05 Boj o svobodu a demokracii
 • 00:44:13 i diskuse o hodnotách naší
  společnosti a jejím směřování,
 • 00:44:19 které za několik posledních
  desetiletí tak výrazně ovlivnil,
 • 00:44:22 nekončí. Přál bych si,
 • 00:44:28 aby se všichni, jimž není lhostejná
  budoucnost naší země,
 • 00:44:35 dokázali za svůj názor a přesvědče-
  ní angažovat se stejnou odvahou
 • 00:44:41 a odhodláním, jak to činil
  Václav Havel.
 • 00:44:49 Je třeba pokračovat v jeho úsilí
 • 00:44:53 o to, aby slova měla smysl,
 • 00:44:59 aby slovo odpovědnost nebylo
  prázdným pojmem,
 • 00:45:02 aby se obrana svobody občanů znovu
  stala
 • 00:45:05 zásadním politickým tématem.
 • 00:45:10 Ze všech těchto důvodů bych si přál,
 • 00:45:13 aby éra zahájená listopadem 1989
 • 00:45:18 a spojená se jménem Václava Havla
  neskončila.
 • 00:45:24 Myslím, že by si to Václav Havel
  přál také.
 • 00:45:28 Vážená paní Havlová,
 • 00:45:33 vážené dámy, vážení pánové,
 • 00:45:38 Václav Havel, prezident, politik,
 • 00:45:46 intelektuál, umělec, člověk zemřel.
 • 00:45:51 Jeho dílo, jeho myšlenky,
 • 00:45:57 jeho odkaz a jeho příklad s námi
  zůstávají.
 • 00:46:00 Je na nás všech,
 • 00:46:04 abychom v nich hledali poučení
  a inspiraci,
 • 00:46:08 abychom se s nimi uměli vyrovnávat
 • 00:46:15 a využít je jak pro sebe samé,
  tak pro celou naši zemi
 • 00:46:18 a její budoucnost.
 • 00:46:20 Děkuji vám za pozornost.
 • 00:46:46 STÁTNÍ HYMNA
 • 00:57:07 Jsme svědky zakončení smutečního
  setkání
 • 00:57:12 ve Vladislavském sále Pražského
  hradu
 • 00:57:17 Vladislavský sál s rakví prezidenta
  Václava Havla
 • 00:57:21 se asi za 2 hodiny otevře
  veřejnosti.
 • 00:57:25 Lidé budou moci do tohoto sálu
  vstupovat
 • 00:57:31 a přicházet minimálně do osmé
  hodiny večerní dnes
 • 00:57:35 a ostatky prezidenta Václava Havla
 • 00:57:40 budou ve Vladislavském sále také
  ve čtvrtek,
 • 00:57:47 kdy bude sál otevřen veřejnosti
  od osmé hodiny ranní
 • 00:57:49 do osmé hodiny večerní.
 • 00:57:54 Stále sledujete desítky a stovky
  smutečních hostí,
 • 00:58:02 kteří přicházejí, aby se poklonili
  rakvi s ostatky prezidenta Havla.
 • 00:58:08 Na záběrech jste viděli
  představitele církevního života,
 • 00:58:14 kardinála a emeritního pražského
  arcibiskupa M. Vlka,
 • 00:58:19 současného pražského arcibiskupa
  Dominika Duku,
 • 00:58:25 nejvyšší ústavní činitele
  v čele s prezidentem
 • 00:58:31 Václavem Klausem a chotí Livií,
 • 00:58:33 premiéra Petra Nečase,
 • 00:58:39 předsedu Senátu Parlamentu ČR
  Milana Štěcha,
 • 00:58:48 předsedu Ústavního soudu
  P. Rychetského,
 • 00:58:52 P. Sobotku, P. Pitharta.
 • 00:58:58 Pozvaní smuteční hosté se tedy
 • 00:59:03 poklánějí a vzdávají hold.
 • 00:59:08 P. Gazdík, předseda poslaneckého
  klubu TOP 09.
 • 00:59:15 Teď vidíte pražského primátora
  Bohuslava Svobodu.
 • 00:59:19 Ještě několik desítek minut
 • 00:59:24 se uskuteční tato oficiální část
 • 00:59:32 a pak přesně od tohoto okamžiku
 • 00:59:37 za dvě hodiny Vladislavský sál bude
  otevřen veřejnosti.
 • 00:59:39 A to po oba dva dny,
 • 00:59:43 tedy dnes odpoledne do 20. hodiny
 • 00:59:53 a ve čtvrtek od osmi od rána
  do osmé hodiny večerní.
 • 01:00:00 Předpokládáme, že jak v Pražské
  křižovatce,
 • 01:00:20 tak ve Vladislavském sále bude
  zájem veřejnosti mnohem větší,
 • 01:00:31 tak ve Vladislavském sále bude
  zájem veřejnosti mnohem větší,
 • 01:00:36 než se předpokládá.
 • 01:00:44 Sledovali jsme rozloučení
  s Václavem Havlem.
 • 01:00:59 Mně osobně možná malinko rušil
  potlesk,
 • 01:01:01 který se tu a tam ozýval.
 • 01:01:05 To na pohřeb nepatří.
 • 01:01:09 Vím, že V. Havel byl specifickou
  osobností,
 • 01:01:14 ale byl také divadelním umělcem,
 • 01:01:20 tak ten potlesk zapadá do jeho
  jedinečnosti.
 • 01:01:26 Slyšeli jsme potlesk i po odeznění
  státní hymny
 • 01:01:29 ve Vladislavském sále.
 • 01:01:37 Byl to potlesk, který přicházel
  z Hradčanského náměstí.
 • 01:01:50 Hradčanské náměstí zůstává zaplněné.
 • 01:01:52 Byl to potlesk lidí,
 • 01:01:55 kteří přišli na Hradčanské náměstí.
 • 01:02:00 Smuteční hosté ve Vladislavském
  sále netleskali.
 • 01:02:04 Je to svým způsobem netradiční?
 • 01:02:08 Vidíme archivní záběry,
 • 01:02:16 jak projížděla rakev s ostatky
  Václava Havla
 • 01:02:21 po Hradčanském náměstí, že lidé
  také tleskali?
 • 01:02:26 Vše bylo perfektně zorganizováno,
  připraveno.
 • 01:02:29 Vše klapalo na minutu
 • 01:02:32 a mělo to velmi důstojný průběh.
 • 01:02:36 Nebývá obvyklé, aby se během pohřbů
  tleskalo,
 • 01:02:39 ale beru to jako projev úcty
 • 01:02:47 vůči V. Havlovi, potlesk zazněl
  dnes několikrát.
 • 01:02:56 Není to protokolárně správné,
 • 01:03:03 ale beru to jako projev úcty
  vůči V. Havlovi.
 • 01:03:07 Myslím si, že on by to ocenil.
 • 01:03:14 Na Hradčanském náměstí máme
  Jakuba Železného.
 • 01:03:28 Tady už se lidé pomalu rozcházejí.
 • 01:03:31 Většina z nich se rozptýlila
 • 01:03:33 do okolí Pražského hradu
 • 01:03:39 a budou chtít se ještě poklonit
  památce V. Havla.
 • 01:03:48 Rakev s jeho ostatky bude vystavena
  ve Vladislavském sále.
 • 01:03:56 Člověka potlesk na první pohled
  zarazí.
 • 01:03:59 To asi k pohřbu nepatří.
 • 01:04:03 Sledovat to v televizi je něco
  jiného
 • 01:04:12 než vidět šestispřeží nádherných
  starokladrubáků,
 • 01:04:15 celý průvod byl velmi důstojný
 • 01:04:18 a takový, jaký má být.
 • 01:04:21 Ten potlesk k tomu patřil.
 • 01:04:26 Lidé začali tleskat a nikomu to
  nepřišlo nepatřičné.
 • 01:04:31 Neprotokolární věci člověka
  napadnou.
 • 01:04:38 Když přijel poprvé do Prahy
  B. Clinton,
 • 01:04:42 tak za mnou začala hrát hudba
  hradní stráže,
 • 01:04:47 ale V. Havel ho zatahal za rukáv
 • 01:04:53 a řekl mu, Bille, pojď se podívat
  tady vedle.
 • 01:04:57 Snad šli pozdravit skupinku
  amerických turistů.
 • 01:05:06 Ochranka z toho nebyla zrovna
  nadšená, ale byl to úžasný moment.
 • 01:05:12 Vzpomínka na rok 1996,
 • 01:05:15 kdy tady vzadu na prvním nádvoří
 • 01:05:20 v prostoru byla vystavena rakev
 • 01:05:23 s ostatky Olgy Havlové.
 • 01:05:28 Bylo řečeno, že Hrad bude uzavřen,
 • 01:05:32 ale ještě dlouho zde stál špalír
  lidí,
 • 01:05:36 takže brány Hradu zůstaly otevřené,
 • 01:05:43 aby se lidé mohli poklonit památce
  první dámy O. Havloé.
 • 01:05:47 Atmosféra tady byla velmi tísnivá,
 • 01:05:53 smuteční, ale taková, která by se
  Václavu Havlovi líbila.
 • 01:05:57 Přišli sem lidé všech věkových
  kategorií.
 • 01:06:02 Byli tady i Slováci a mladí lidé.
 • 01:06:10 Jsou tady lidé, kteří nezažili
  revoluci
 • 01:06:18 a V. Havla jako disidenta.
 • 01:06:24 Byl tady věkový mix všech možných
  věkových skupin.
 • 01:06:30 Ti všichni se přišli poklonit
  památce V. Havla.
 • 01:06:36 Na všechny smuteční průvod velmi
  zapůsobil.
 • 01:06:41 Potlesk byl součástí spontaneity.
 • 01:07:15 Skryté titulky:
  Věra Kotlínová

Související