iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 6. 2007
18:00 na ČT2

1 2 3 4 5

29 hlasů
2321
zhlédnutí

Folklorní magazín

Festivaly Senioři a Setkání lidových muzik

21 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Folklorní magazín

 • 00:00:10 Setkání cimbálových muzik
  Valašského království.
 • 00:00:14 Redyk, nebo-li tradiční,
  jarní vyhánění ovcí na pastviny.
 • 00:00:19 Jana Juřicová
  a její něžný krajkový svět.
 • 00:00:28 ZPĚV
 • 00:00:29 Cimbalista na svůj cimbál,
  ten dycky z husta pere,
 • 00:00:33 dyž si chlapci dobře plaťá,
  on sa enem usměje.
 • 00:00:37 Praví svým kamarádúm,
  Dávám vám takú radu,
 • 00:00:41 dyž vám chlapci dobře plaťá,
  hrajte jen bez ohledu.
 • 00:00:48 Tož, dobrý den,
  všeckým mojim poddaným.
 • 00:00:51 Tož, vám přikazuju do tohoto roku,
  ať trošku pohnete,
 • 00:00:56 ať sa máme dobře
  v tej naší valašskej zemi.
 • 00:01:01 Zdraví vás královna.
 • 00:01:03 ZPĚV
 • 00:01:08 Nasela si žitečka,
  pro synečka z Lidečka,
 • 00:01:13 nasela si žitečka,
  pro synečka z Lidečka.
 • 00:01:19 Ach, Bože, Bože,
  jak je nám tu při vínečku dobře,
 • 00:01:24 ach, Bože, Bože,
  jak je nám tu při vínečku dobře.
 • 00:01:31 Mezinárodní hudební festival
  Setkání cimbálových muzik
 • 00:01:35 Valašského království.
 • 00:01:37 To je pro mě velikánská hra,
  do níž se s chutí zapojili všichni,
 • 00:01:41 kteří přijíždí do Frenštátu
  za dobrou muzikou.
 • 00:01:44 Jsou to lidé se smyslem pro humor.
 • 00:01:47 Lidé, kteří se rádi baví
  a rádi opečovávají tradici.
 • 00:01:52 Lidé se setkávají prostřednictvím
  muziky z celého Karpatského oblouku.
 • 00:01:57 To je Těšínské Slezsko, Polsko,
  Slovensko a Valašsko.
 • 00:02:04 Když u toho nikdy nechybí
  valašská královna matka,
 • 00:02:08 která se svých poddaných zeptá,
  zda se slušně chovají,
 • 00:02:11 zda už podojili krávy,
  zda milují své krásné protějšky,
 • 00:02:15 aby se rodili malí Valášci,
  tak už té báječné atmosféře
 • 00:02:20 nechybí vůbec nic.
 • 00:02:27 Valašské království má ve světě
  opravdu velký zvuk.
 • 00:02:39 Mnozí máme valašské pasy
  a konzulát je v Austrálii, v Sydney
 • 00:02:45 a valašská vlajka visí v Himalájích.
 • 00:02:48 Dokonce jsme ji předloni přivezli
  do Japonska na EXPO do Aichi.
 • 00:02:53 Valaši jako pastevci kdysi
  v Beskydech pásali stáda ovcí,
 • 00:02:59 hospodařili tady.
 • 00:03:01 Měli své představené,
  valašské vojvody,
 • 00:03:03 kteří po 200 let bydleli v obci
  Kozlovice.
 • 00:03:07 Byli z rodu Krpců a Žáčků.
 • 00:03:09 Kapela i soubor jsou jejich potomky.
 • 00:03:13 Snažíme se uvádět do světa
  jejich nejlepší odkaz.
 • 00:03:17 ZPĚV
 • 00:03:19 Ptáci už zpívajú
  na tej naší stráni,
 • 00:03:27 Vstávaj, milá, vstávaj,
  chystaj už snídání.
 • 00:03:38 Festival vznikl v r. 2000,
  kdy jsem pozval
 • 00:03:41 cimbálové muziky Valašska,
  aby se sešly, pobavily a poznaly.
 • 00:03:45 Aby zjistily svou úroveň
  vzhledem k ostatním muzikám.
 • 00:03:49 Od té doby pořádáme
  hudební festival.
 • 00:03:54 Letos je to už 8. ročník.
 • 00:03:59 Přál bych si,
  aby byl festival stále kvalitnější.
 • 00:04:04 Chci tady pozvat muziku,
  Karpatskou louku z Rumunska
 • 00:04:10 a pak z Podkarpatské Rusi.
 • 00:04:13 Chci, aby tu byl zastoupen
  celý Karpatský oblouk.
 • 00:04:17 ZPĚV
 • 00:04:18 Ach, Bože, Bože,
  jak je nám tu při vínečku dobře,
 • 00:04:22 ach, Bože, Bože,
  jak je nám tu při vínečku dobře.
 • 00:04:39 Moderní hotely už netáhnou.
 • 00:04:41 Turisté chtějí
  nezapomenutelné zážitky.
 • 00:04:44 Proto starostové obcí
  východního Slovácka vytipovali
 • 00:04:47 v každé obci roubenku,
  kterou nabídnou k ubytování.
 • 00:04:50 Turisté tak budou moc prožít
  atmosféru časů dávno minulých.
 • 00:05:03 Mikulovský židovský spolek
  představil veřejnosti poprvé
 • 00:05:06 historický kočár.
 • 00:05:07 Je jedním z mála zachovalých kusů
  u nás.
 • 00:05:10 Mikulov ho získal
  na dlouhodobou zápůjčku
 • 00:05:13 ze slovenské Senice.
 • 00:05:22 Zámek v Lednici prošel
  v průběhu 10 let rekonstrukcí
 • 00:05:25 interiérů.
 • 00:05:26 Restaurátoři otevřeli léta uzavřené
  první patro
 • 00:05:29 a na zámku vznikla galerie.
 • 00:05:31 Kompletní rekonstrukce skleníku
  stála 44 mil. Kč.
 • 00:05:35 Ještě zbývají fasády zámku,
  které jsou finančně i technologicky
 • 00:05:40 velice náročné.
 • 00:05:44 Snad se v nejbližší době
  do nich pustíme,
 • 00:05:47 protože už máme všechno nachystáno.
 • 00:05:50 Pracuje se i na obnově parku,
  kde se začaly vysazovat nové stromy.
 • 00:05:54 Část starých stromů zničily
  v minulosti povodně a vichřice.
 • 00:06:09 Redyk, tj. starý pastevecký zvyk
  z Valašska, ze starých Karpat.
 • 00:06:14 "Redykat? znamená
  "shánět něco dohromady?.
 • 00:06:18 Je to spojeno s 1. výhonem ovcí
  na salaši na Valašsku,
 • 00:06:23 které se konaly většinou
  koncem května
 • 00:06:26 na svátky sv. Ducha.
 • 00:06:28 Obce, vesnice, usedlosti
  se domluvily a najaly si baču.
 • 00:06:32 Ten se jim staral o ovečky
  během celé pastevní sezony.
 • 00:06:36 Od května do 1. mrazíků,
  tedy do konce října.
 • 00:06:40 Redyk je zvykoslovný program,
  který muzeum pořádá 1x za 2 roky.
 • 00:06:44 Jedná se o prezentaci zvykosloví
  v podobě různých řemesel,
 • 00:06:49 které se vážou na velký redyk,
  či pastevectví vůbec.
 • 00:06:52 Tzn. výroba tvarohu, příprava jídel
  z ovčího mléka, z brynzy, žinčice,
 • 00:06:59 syrovátky.
 • 00:07:01 Také příprava
  různých součástí oděvu.
 • 00:07:04 Ať je to čepice,
  pokrývka hlavy zvaná hubáň,
 • 00:07:08 nebo taška korčák.
 • 00:07:11 Tady předvádíme nejstarší techniky,
  které tady na Valašsku, v Beskydech
 • 00:07:20 i na Těšínsku přetrvaly od pravěku
  až do 1. poloviny 20. st.
 • 00:07:28 Jedná se o zpracování kůry
  a stromové houby,
 • 00:07:33 troudnatce kopytovitého,
  kterému se lidově říká choroš
 • 00:07:38 a tady na Valašsku hubáň.
 • 00:07:42 To jsou dřevěné kabelky,
  které využívali pastýři,
 • 00:07:47 bačové na salaších.
 • 00:07:49 Sbírali do nich různé lesní plodiny,
  maliny, borůvky.
 • 00:07:56 My návštěvníkům dáváme okoštovat
  sýr, tvaroh a oškvarkové pagáčky.
 • 00:08:04 Ty zadělávám syrovátkou,
  která právě vytekla z tvarohu,
 • 00:08:10 který jsme dělali.
 • 00:08:12 Recepty mám většinou po stařence,
  protože jsme žili postaru.
 • 00:08:18 Právě oškvarkové pagáčky jsme
  mívali v zimě třeba k večeři.
 • 00:08:24 K tomu čaj s rumem a mlékem,
  a to jsme mohly i my děti.
 • 00:08:30 A to bylo dobré!
 • 00:08:32 Dneska to nebude na prácu!
  Chvilka klidu.
 • 00:08:34 To nám byl čert dlužný,
  ještě aby nás tu tak chytili!
 • 00:08:37 Pojďte honem pryč!
 • 00:08:38 Každý rok při kácení máje
  byla příležitost se sejít
 • 00:08:44 se sousedy a přáteli,
  chlapci se sešli s děvčaty.
 • 00:08:48 Kvůli děvčatům
  se to vlastně celé dělalo.
 • 00:08:56 Květen je měsíc lásky,
  proto to bylo poutavé vyvrcholení
 • 00:09:00 jarního času.
 • 00:09:02 ZPĚV
 • 00:09:05 Vzkázal mně syneček,
  že už mňa nechce,
 • 00:09:09 vzkázal mně syneček,
  že už mňa nechce.
 • 00:09:17 Folklorní soubor jsme si letos
  pozvali opět ze Slovenska.
 • 00:09:21 Na Slovensku jsou tyhle zvyky
  totiž stále živé.
 • 00:09:26 Na slovenské části Beskyd,
  Oravě, Kysuci,
 • 00:09:36 domorodci, kteří tam ještě žijí,
  zvyky udržují i v současnosti.
 • 00:09:39 Chovají ovce,
  zpracovávají tradičním způsobem
 • 00:09:42 mléko i vlnu.
 • 00:09:44 Od toho se odvíjí i prezentační
  náplň folklorních souborů.
 • 00:09:50 Dnes to byl dětský folklorní soubor
  z Čadce,
 • 00:09:54 který se jmenuje Kelčová.
 • 00:10:07 Pastevectví tady mělo
  bohatou tradici.
 • 00:10:11 V současnosti se ozývají hlasy
  o jeho navrácení a obnovu.
 • 00:10:15 To už se děje
  v určitých oblastech Beskyd.
 • 00:10:18 Navrací se zpět ovečky.
 • 00:10:22 Ne jen ty původní, valašky,
  které chováme v muzeu,
 • 00:10:25 ale jsou to už plemena masná,
  nebo kombinovaná,
 • 00:10:28 nebo přímo na vlnu,
  tedy merinového typu.
 • 00:10:31 Záleží na hospodáři,
  zda bude dodržovat zvykosloví,
 • 00:10:35 obřadné, magické prvky, tradice.
 • 00:10:39 Zda bude obkuřovat ovečky,
  aby si zajistil hojnost vlny,
 • 00:10:43 jehňat, žinčice, sýru.
 • 00:10:46 Hojnost všeho,
  co by měla ovce hospodáři dávat.
 • 00:10:52 Nebo zda hospodář půjde
  cestou komerční,
 • 00:10:55 které by se Valašsko nemělo bránit.
 • 00:10:58 Jde totiž hodně do popředí
  tzv. eko-agroturistika.
 • 00:11:01 V ní se všechny tyto hlavní prvky:
  zvykosloví, chovatelství, tradice
 • 00:11:07 a ochutnávky,
  dají skloubit
 • 00:11:09 a poskytnout návštěvníkům.
 • 00:11:11 My se budeme držet
  té naší muzejní tradice
 • 00:11:15 a poskytovat to v rámci
  naší programové nabídky.
 • 00:11:18 Co se děje v okolí,
  to nám není lhostejné.
 • 00:11:21 Nemusí se to udržovat ze 100 %.
 • 00:11:24 Ale budeme rádi,
  když to bude v regionu přežívat.
 • 00:11:29 Léto je plné
  různých folklorních akcí.
 • 00:11:38 Kromě mezinárodních folklorních
  festivalů ve Frýdku-Místku, v Plzni
 • 00:11:44 a v Lázních Bělohrad,
  vás zveme na největší folklorní
 • 00:11:48 svátek u nás.
  A to na 62. ročník festivalu
 • 00:11:51 ve Strážnici.
 • 00:11:53 Pozvat vás chceme ale i do Brna
  a na Čermenské slavnosti.
 • 00:12:49 S výšivkou jsem vyrůstala odmalička,
  protože moje mamka vždycky vyšívala.
 • 00:13:01 Když jsme chodili na návštěvu
  ke stařence,
 • 00:13:04 tak stařenka taky.
 • 00:13:06 U nás to bylo v rodině.
 • 00:13:09 Když jsme se potkali
  na nějaké rodinné sešlosti,
 • 00:13:13 tak se o ničem jiném nemluvilo,
  než co máme vyšité nového,
 • 00:13:17 na čem zrovna děláme.
 • 00:13:19 Možná že to je v genech.
  Nevím.
 • 00:13:24 Dědí se to z matky na dceru.
 • 00:13:29 I já jsem začala uvažovat o vyšívání,
  ale to bylo mnohem později.
 • 00:13:48 Základy jsem nezískala od mamky.
 • 00:13:52 Když mě to opravdu začalo zajímat,
  tak mamka zrovna nevyšívala.
 • 00:13:58 První vyšívání jsem si zkoušela
  u stařenky.
 • 00:14:07 Jednou mi řekla,
  ať si přenesu rám,
 • 00:14:09 že budeme spolu vyšívat.
 • 00:14:11 To byly mé 1. pokusy,
  byly dost pozdě.
 • 00:14:15 Dnešní děvčata,
  která se chtějí něco naučit,
 • 00:14:18 začínají mnohem dřív.
 • 00:14:20 I když jsem to měla v rodině,
  vždycky jsem se tomu bránila.
 • 00:14:25 Říkala jsem:
  ?Ani Boha nebudu vyšívat,
 • 00:14:27 protože vím, co je to za dřinu.?
 • 00:14:35 Oči jsou bolavé, prsty rozpíchané,
  hrbatá záda a bolavé nohy.
 • 00:14:43 V rodině slyšíte, co vás bolí.
  Záda, nohy.
 • 00:14:49 Stařenka mi říkala,
  že to mám v ruce, tak to mám dělat.
 • 00:14:53 Prý by byla škoda,
  kdybych to nedělala.
 • 00:14:56 Tak jsem vzala rám
  a párkrát navštívila stařenku.
 • 00:15:01 Začala jsem s obyčejným kapesníčkem.
 • 00:15:14 Pak jsem to na nějaký rok odložila.
 • 00:15:20 Začala jsem se tím pořádně zabývat,
  až když stařenky nebylo.
 • 00:15:26 Ale k zuberské výšivce
  jsem se dostala až později.
 • 00:15:32 A k rožnovské výšivce,
  která byla starší a náročnější,
 • 00:15:37 jsem se dostala z vyloženého zájmu.
 • 00:15:43 Měla jsem možnost nahlídnout
  do depozitářů
 • 00:15:46 Rožnovského muzea v přírodě.
 • 00:15:49 Rožnovská výšivka je tak pracná,
  že už ji nikdo nedokázal
 • 00:15:54 v Zubří použít.
 • 00:15:57 Proto zuberská výšivka,
  která se dnes praktikuje,
 • 00:16:01 je pokračováním původní výšivky,
  která tu byla dříve.
 • 00:16:08 Ukážu vám památku po své stařence.
  Mám to zabalené v hadérce.
 • 00:16:18 Jsou to vyšívané rukávce,
  které si stařenka vyšívala
 • 00:16:22 na svou vlastní svatbu.
 • 00:16:24 Stařenka si dala opravdu záležet,
  třeba s pavoučky,
 • 00:16:29 které jsou v těch zubech.
 • 00:16:32 V každé výplni pavoučka je
  použitý jiný pavouček.
 • 00:16:37 To svědčí o tom,
  kolik pavoučků dřív vyšívačky uměly.
 • 00:16:43 Dnes zvládnou 1-4 pavoučky,
  tady je každý jiný.
 • 00:16:53 Nejzajímavější je na tom to,
  že postup pavoučka znám,
 • 00:16:59 ale dnes není takový materiál,
  abych to mohlo vyšít.
 • 00:17:03 Je tu tak velmi jemná nit,
  že kdybych použila obyčejnou nit,
 • 00:17:09 tak pavouček nejde vůbec vidět.
 • 00:17:14 Tehdy byly materiály zcela jiné,
  daleko kvalitnější.
 • 00:17:18 Dnes je technicky nemožné
  vyšít to v takové kvalitě.
 • 00:17:29 Tady v šuplíku mám výšivky,
  které jsem si dovezla ze Zubří.
 • 00:17:36 Byly vystaveny v Petrohradě.
 • 00:17:42 Inspirovala jsem se zuberskými zuby
  a kombinovala je se sítkem.
 • 00:17:49 Dávala jsem k tomu rozmarýnek.
  Celkově mi výšivka trvala
 • 00:17:55 asi 110 hodin.
 • 00:18:02 Tady mám vzor,
  který se mi velmi líbí.
 • 00:18:05 Říkám mu chánovická hvězda.
 • 00:18:08 Je to má 2. výšivka,
  není to originál.
 • 00:18:12 Ten visí v Chánovicích,
  kde je expozice nositelů tradice.
 • 00:18:21 Věnovala jsem ji expozici.
 • 00:18:25 A protože se mi velmi líbila,
  tak jsem si ji vyšila ještě jednou.
 • 00:18:31 Dceři se to velice líbilo
  a chtěla by to pro sebe.
 • 00:18:35 Mám to nachystané tedy pro dceru.
 • 00:18:37 To je typický zuberský vzor,
  takové zuby šila moje stařenka.
 • 00:18:44 Říkám tomu rožnovská,
  která se distancuje od Zubří,
 • 00:18:48 což ale vůbec není pravda.
 • 00:18:50 Tahle výšivka tady skutečně byla.
 • 00:18:52 Vypovídá o tom mnoho výšivek,
  které jsou v rožnovském depozitáři.
 • 00:18:58 Jsou to krásné
  a velmi pracné výšivky.
 • 00:19:03 Kdyby to dnes chtěl někdo vyšívat
  a prodávat,
 • 00:19:07 nemá šanci,
  aby mu za to někdo zaplatil.
 • 00:19:10 Jsou na tom hodiny a hodiny práce.
 • 00:19:13 Dají se ale vybrat jen motivy.
 • 00:19:16 Výšivka opravdu stojí zato,
  aby se alespoň v drobnější formě
 • 00:19:21 vyšívala, a tak zachovala.
 • 00:19:24 Je to zkrátka moc krásné na to,
  abychom to nechali ležet
 • 00:19:28 někde v muzeu.
 • 00:19:30 Nehromadím výšivky do šuplíku.
 • 00:19:33 Vždycky jsem je mohla prodávat,
  vždy do ně byl zájem.
 • 00:19:38 Teď si dopřávám tu radost,
  že si je v šuplíku hromadím.
 • 00:19:42 Nic mě netlačí
  a schovávám si je na svou výstavu.
 • 00:19:48 Ráda bych připravila souhrn
  všech výšivek,
 • 00:19:53 které máme doma jako rodina.
 • 00:19:55 Od mé stařenky, maminky a mé.
 • 00:19:58 Snad i dceru přinutím,
  aby vzala rám do ruky
 • 00:20:01 a pokračovala v tom,
  co se naučila.
 • 00:20:04 Tady je napsáno,
  že vzor na dečku byl poprvé vyšit
 • 00:20:08 na výstavu v Paříži r. 1919.
 • 00:20:11 Návrh: Šobrová Marie.
 • 00:20:16 Já tu mám originál dečky
  od Marie Šobrové.
 • 00:20:26 Této výšivky si cením asi nejvíce.
 • 00:20:32 Manžel je rád,
  že mám takovou práci.
 • 00:20:36 Ví, že mě uspokojuje.
  Má ode mě pokoj, moc ho nestíhám.
 • 00:20:48 Je to především koníček.
 • 00:20:51 Abych to mohla dělat
  v takové kvalitě,
 • 00:20:54 v jaké to dělám,
  nemohu se tím živit.
 • 00:20:59 A manžel vždycky říká,
  že je sponzor lidové kultury,
 • 00:21:03 že by si ho měli považovat.
 • 00:21:05 Jen škoda,
  že si to nemůže odečíst z daní.
 • 00:21:12 Ze studnice lidových pranostik
  jsme pro vás dnes vybrali:
 • 00:21:25 Skryté titulky: Kristina Staškivová,
  Česká televize, 2007

Související