Tradiční hody na Vrbici a vaření trnek tak, jak to dělávaly naše babičky, v magazínu pro milovníky lidové kultury (2012)

Hody na Vrbici

Vrbice v okrese Břeclav, v národopisné oblasti Hanáckého Slovácka, je jednou z nejmalebnějších vesnic regionu, a to zásluhou své polohy na návrší vystupující z roviny a skupiny vinných sklepů v prstenci obklopující obec. Jsme „v kraji beze stínu“, jak nazval tuto oblast spisovatel Jan Herben, rodák z nedalekých Brumovic.

Hody na Vrbici probíhají po dobu tří dnů. V neděli se program hodů sestává z průvodu krojovaných a vítání chasy ze sousedních vesnic pod májí na tzv. sóle, kruhovém parketu v areálu za obecním úřadem. Zhruba od 15 hodin následuje hodová muzika do pozdních nočních hodin. V pondělí dopoledne vyhrává v areálu vinných sklepů tzv. Sklepanka – dechovka složená z různých místních muzikantů. Většina sklepů je otevřena a probíhají ochutnávky vína. Odpoledne opětovně krojovaný průvod a večerní muzika.

V úterý po polední opět krojový průvod a zhruba od 17 hodin „zavádka“. Zavádka je tanec typický právě pro oblast Hanáckého Slovácka, v jiných oblastech se netancuje. Nejobecnějším principem je rituální zavedení – od toho zavádka – tanečnic do tance. Kdysi bývaly zavedeny všechny tanečnice, dnes již tomu tak není a své tanečnice zavádějí pouze dva stárci a sklepník.

Tanec je doprovázen zpěvem mužáků, tedy ženaté mužské populace, vždy kolem třiceti až padesáti mužů. Zavádková píseň obsahuje několik opakujících se tradičních slok, ale kromě nich jsou zpívány i aktuální texty, vtipně prezentující funkcionáře hodů – stárky a sklepníka a jejich partnerky. Zavádka, skládaná zpravidla někým z místních, mívá až sedmdesát slok a tancuje se celé úterní odpoledne, zhruba do 20 hodin.

V průběhu zavádky na okraji „sóla“ probíhá „vyplácení stárek“. Členové obecního zastupitelstva licitují prostupně s prvním a druhým stárkem a se sklepníkem o poplatku za dívčí partnerku – stárku. Dochází ke smlouvání, až se zastupitelstvo se stárkem dopoledne na ceně a „obchod“ je uzavřen. Po skončení zavádky se vyhlašuje sólo „osákům“. Osáci – vosy, v kontextu zvyku místní děti – mají možnost si na hodech naposledy zatancovat, po jejich sóle následuje totiž přestávka, kdy se jde domů na večeři, a děti se uloží k spánku, zatímco dospělí si jdou užít závěrečnou muziku letošních hodů.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 ST
ŽánrMagazín