iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 5. 2010
21:10 na ČT1

1 2 3 4 5

145 hlasů
140394
zhlédnutí

Všechnopárty

Milena Vostřáková — Kamila Moučková — Alexandr Hemala

42 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Všechnopárty

 • 00:00:35 Dobrý večer, dobrý večer,
  vážení televizní diváci.
 • 00:00:39 Společně s diváky se vám hlásíme
  z pražského divadla Semafor.
 • 00:00:44 To, že my jsme tady v divadle
  a zároveň u vás v televizi
 • 00:00:48 zdůrazňuju záměrně,
 • 00:00:49 protože právě televize,
  jako fenomén,
 • 00:00:51 je naším dnešním tématem.
 • 00:00:54 Všichni 3 dnešní hosté jsou to,
  čemu se říká televizní tváře.
 • 00:00:59 A každému z nich
  vlastně ta televize
 • 00:01:02 v určitém čase určila životní osud.
 • 00:01:05 Dneska je televize
  rozšířený fenomén.
 • 00:01:07 Plní nejrůznější funkce, já nevím,
  vzdělávací
 • 00:01:11 a někdy i docela nečekaný!
 • 00:01:13 To jsem se dověděl
  a docela mě to překvapilo.
 • 00:01:15 Nějakej televizní reportér,
  investigativec,
 • 00:01:18 šel točit nějaký reportáže
  někam do věznice.
 • 00:01:21 Dělal tam ty rozhovory,
  točil s těma vězněma.
 • 00:01:23 A taky se toho jednoho vězně
  zeptal:
 • 00:01:26 Umožňujou vám tady taky
  dívat se na televizi?
 • 00:01:29 Ten vězeň říkal, jo, na televizi
  se díváme jen ve dne.
 • 00:01:32 A potom večer jsme zamčený
  v těch našich temných celách.
 • 00:01:35 Ten reportér říkal,
 • 00:01:36 to je ale hezký, že koukáte
  na televizi aspoň ve dne.
 • 00:01:39 Ten říkal: Jak hezký?!
  To je součást trestu!
 • 00:01:44 Pátral jsem, kterými programy
  jsou vězňové trestáni nejvíc.
 • 00:01:49 To jsem se už nedověděl,
  tak jsem si říkal,
 • 00:01:51 třeba existuje Všechnopárty
  2 roky nepodmíněně!
 • 00:01:54 To jsem si tak jako říkal!
 • 00:01:57 Ale říkám, ta televize plní
  spoustu věcí výchovných třeba!
 • 00:02:00 Ale ani tam se to tak
  100%ně nedaří!
 • 00:02:02 Někdy se to vymkne!
  I ta výchovná složka televize.
 • 00:02:06 To mně zase říkal 1 kamarád,
 • 00:02:08 že svojí 8miletý dcerušky
  se zeptal,
 • 00:02:10 co by chtěla k narozeninám.
 • 00:02:12 A holčička řekla, tampón!
 • 00:02:15 On byl zaraženej, říkal,
  tampón? A ty víš, co to je?
 • 00:02:18 Holčička říkala, nevím,
  ale v televizi říkali,
 • 00:02:19 že se na tom dobře jezdí na kole,
  dobře plave, hraje tenis!
 • 00:02:32 Nejsledovanější disciplínou,
  to bylo vždycky a je to i dneska,
 • 00:02:35 je televizní zpravodajství.
 • 00:02:36 Tak jako v jinejch pořadech
  to může být uvolněnější
 • 00:02:40 a prominou se tam
  ty různý přebrepty,
 • 00:02:42 víte, politický zpravodajství,
  tam je to přísně sledovaný!
 • 00:02:45 Tam nic takovýho možný není!
  Vidíte, přesto se občas stane!
 • 00:02:50 Nedávno proběhlo klasický
  hlášení zpráv,
 • 00:02:54 nějaký hlasatel hlásil zprávy.
 • 00:02:56 A to jste určitě taky viděli,
  že taková horká aktualita,
 • 00:02:59 se během toho zpravodajství
 • 00:03:01 tomu hlasateli položí papír
  na stůl
 • 00:03:03 a on to přečte
  jako horkou aktualitu.
 • 00:03:05 A to se taky stalo,
 • 00:03:06 on přečet ty zprávy,
  který měl připravený,
 • 00:03:09 přišel někdo, položil mu papír
  na stůl, on vzal ten papír a říkal:
 • 00:03:12 Teď tady mám horkou aktualitu!
 • 00:03:14 A přečetl:
  Mezi zubama ti zůstalo kus špenátu.
 • 00:03:28 Přátelé, dovolte, abych přivítal
  1. hosta.
 • 00:03:31 Paní Kamila Moučková!
 • 00:03:48 Kamilo, ale já musím divákům říct,
  ale vy nejste háklivá...
 • 00:03:51 Já nejsem háklivá vůbec!
 • 00:03:53 Televize, jestli si dobře pamatuju,
  u nás začala vysílat v r. 53.
 • 00:03:58 A já myslím, že už 3 r. poté
 • 00:04:01 vy už jste se na tý obrazovce
  objevila!
 • 00:04:03 Čili 3 r. po vzniku televize!
 • 00:04:05 To jste se objevila na tý úplně,
  to byly ty prťavý obrazovčičky?
 • 00:04:08 -Prťavý.
  -A jak jste se k tomu dostala?
 • 00:04:11 Jste dělala konkurz?
  Tenkrát asi ne.
 • 00:04:13 No, já jsem snad ani nedělala
  konkurz. Já jsem přišla z rozhlasu.
 • 00:04:17 -Vy jste hlásila v rádiu předtím.
  -Já jsem byla od 52. r. v rádiu.
 • 00:04:21 Jako zpravodajská hlasatelka.
 • 00:04:24 A potom, protože do televize
 • 00:04:25 přišli do zpravodajství
  novináři z rozhlasu,
 • 00:04:30 tak mě lanařili, samozřejmě sebou.
 • 00:04:33 Takže ta 1. vlna
  šla asi z toho rádia tenkrát!
 • 00:04:35 Ano. Ano.
 • 00:04:37 Helejte se, já jsem nastoupil
  do televize pozdějc než vy, teda.
 • 00:04:42 V r. 63. Tak to nebylo zase
  o tolik pozdějc. Mně bylo 18 let.
 • 00:04:47 -A tenkrát...
  -Nevytahujte se tady!
 • 00:04:53 Kolik mu mám říct, že mně bylo,
  když on tvrdí, že mu bylo 18?
 • 00:04:57 Já jsem se neptal na věk!
 • 00:04:59 Ty letopočty,
  to ať si každej spočítá sám!
 • 00:05:02 To ještě nevíte,
  na co se chci zeptat!
 • 00:05:04 Tenkrát, mně bylo 18!
 • 00:05:05 Vy jste byla už tenkrát
  zářivá televizní hvězda!
 • 00:05:07 -Ano!
  -To byl pojem! Kamila Moučková!
 • 00:05:10 Když jsem vás na chodbě viděl,
  když jsem táhnul ty krabice,
 • 00:05:12 tak jsem se tak klaněl, jako,
  vy jste si mě ani...
 • 00:05:15 Ale tenkrát se říkalo,
  to byly asi pomluvy, se říkalo:
 • 00:05:18 Ona ta Moučková,
  ona vypadá v tý televizi seriózně,
 • 00:05:21 ale ona si pro nějaký
  to ostřejší slovíčko
 • 00:05:23 nejde moc daleko.
 • 00:05:24 -To byly pomluvy, že jo?
  -Ne.
 • 00:05:26 Že byste...
 • 00:05:27 Nebyly. Protože já jsem byla
  jediná ženská daleko široko.
 • 00:05:31 My jsme to dělali,
  ty začátky byly neuvěřitelný,
 • 00:05:34 na koleně, asi ve 12 lidech,
  celý zpravodajství.
 • 00:05:37 A byla jsem mladá pěkná holka,
 • 00:05:40 každej kdo přišel,
  tak to na mě zkoušel.
 • 00:05:42 To nestačilo je poslat do prčic.
 • 00:05:47 Potom, když už jsem si namluvila
  Richarda Honzoviče,
 • 00:05:49 kterýho jsem přetáhla z rozhlasu...
 • 00:05:51 Vy jste chodila s Honzovičem?
 • 00:05:54 To byl můj milovanej parťák
  celej život!
 • 00:05:56 Jako partner anebo jako...
  Chodila jste s ním?
 • 00:06:01 -Ne do práce!
  -Do práce jsem s ním chodila!
 • 00:06:05 -Řekla jste "chodila"!
  -Ne, ne!
 • 00:06:09 Teď už to můžete! Tak co?
  Kamilo, co jsme si, to jsme si!
 • 00:06:15 Na mou duši, ne.
 • 00:06:17 Vy to teď zafírujete!
  Chodila jste s Honzovičem!
 • 00:06:19 On měl krásnej hlas, vy taky!
 • 00:06:20 Vy, když jste někde promluvili
  najednou, to se bouraly zdi! Co?
 • 00:06:24 Ne. Ale on vždycky říkal:
 • 00:06:25 Na ni to nezkoušejte.
  Ona je monogamní.
 • 00:06:28 Vždycky všecky vodstrčil.
  Říkal, na Kamču to nezkoušejte.
 • 00:06:31 Jak, že to na vás zkoušeli?
  V tý televizi? Nebo na ulici?
 • 00:06:35 -Šli po vás, chlapi!
  -Zas to nebylo až tak.
 • 00:06:39 Hvězda! Jedna z prvních
  televizních hvězd jste byla!
 • 00:06:42 Jste přehnaně skromná,
  nebo už si to nepamatujete.
 • 00:06:46 Spíš to druhý.
 • 00:06:52 Já myslím, že většinou
  veřejnost ví,
 • 00:06:55 že ten váš osud
  byl opravdu složitej.
 • 00:06:57 Že potom v r. 68 jste musela
  nuceně z tý obrazovky zmizet.
 • 00:07:04 -Na 21 let.
  -Na 21 let.
 • 00:07:07 To jste si asi nemyslela tenkrát,
  že to bude tak dlouho.
 • 00:07:09 Ne!
 • 00:07:10 Kolik jste tak tipovala?
  Tak 2 roky?
 • 00:07:12 My jsme si nejdřív říkali,
  to jim vydrží tak rok, 2.
 • 00:07:15 A pak už to začalo bejt hodně zlý.
 • 00:07:18 -A co jste dělala?
  -Myla jsem schody.
 • 00:07:22 Prodávala jsem kafe
 • 00:07:23 v Komorním divadle
  v Hybernský ulici, hercům,
 • 00:07:27 v uzavřeným klubu.
 • 00:07:28 Nesměla jsem na veřejnost,
  coby zločinec.
 • 00:07:31 Co jsem ještě dělala?
  Lepila jsem pytlíky.
 • 00:07:33 Já myslel, že pytlíky se lepěj
  jen v kriminále.
 • 00:07:36 Doma! Doma!
 • 00:07:39 To je taková 50 kg role těžká,
  igelitu.
 • 00:07:42 Je to takovej středověkej
  maslostroj.
 • 00:07:45 Tam šlapete
  a tím se roztaví ten drát.
 • 00:07:50 A teď tu 50 kg roli, když je nová,
  takhle táhnete
 • 00:07:53 a na určitý míry to pře...
  přeříznete tím drátem.
 • 00:08:00 Vy jste se bála to slovo říct!
 • 00:08:04 -To jste si ten stroj pořídila?
  -To mi půjčili.
 • 00:08:08 Taková firma pro nějaký invalidy,
  nebo to. Náhodou.
 • 00:08:13 Já už jsem nevěděla
  ze zoufalství co.
 • 00:08:15 -Kolik jste měla od 1 pytlíku?
  -Já už nevím.
 • 00:08:19 Vím, že jsem si mohla vydělat
  asi 820 korun měsíčně.
 • 00:08:23 A já jsem tu normu splnila
  za tejden. A pak co se mnou?
 • 00:08:26 Ty 3 neděle. Já celej život,
  která má vrtuli u zadku!
 • 00:08:30 Já neumím sedět v klidu!
  Já potřebuju pracovat.
 • 00:08:33 Nebyla to žádná sranda.
 • 00:08:36 Ale pak jste vařila v divadle kafe,
  jste říkala?
 • 00:08:39 -Ze začátku!
  -Ti herci vás museli znát!
 • 00:08:42 -Jak se k vám chovali?
  -Fantasticky.
 • 00:08:44 Vašek Voska, kterej třeba je
  absolutně nejmíň šikovnej člověk,
 • 00:08:49 kterýho v životě znám, miláček,
  tak ten vždycky v sobotu,
 • 00:08:51 když byly 2 představení, volal Evě,
  svý ženě, říkal:
 • 00:08:54 Já tady musím zůstat,
  já musím Kamče pomoct s nádobím.
 • 00:08:58 Umejt. Všecko rozbil. Samozřejmě.
  Ale byl skvělej. Ota Sklenčka!
 • 00:09:02 Takhle se mu klepaly ruce
  už do 40!
 • 00:09:05 Já říkám, prosím tě,
  jdi od toho dřezu!
 • 00:09:08 Ať mám do čeho nalejvat
  hercům kafe a pivo!
 • 00:09:12 Všichni se k vám tak hezky chovali?
 • 00:09:14 Ale no ne! Takoví 1, 2 lidi
  tam byli takoví...
 • 00:09:18 Ale, víte, řeknu vám 1 věc.
 • 00:09:20 Šmejdi zůstanou šmejdi,
  ať je jakákoliv doba.
 • 00:09:24 Ať je zlá nebo dobrá!
 • 00:09:25 A ty vy jste hned poznala,
  takže s nima jste moc...
 • 00:09:27 Ale jinak byli fantastický!
 • 00:09:29 I šmejdům jste ale kafe dělala, ne?
 • 00:09:31 -Taky.
  -Jo?
 • 00:09:32 No jistě, ale nerada.
  Spíš bych to...
 • 00:09:36 Bryndu nějakou spíš!
 • 00:09:38 Spíš bych jim to přes ten pult
  ráda házela!
 • 00:09:42 Já samozřejmě nechci rozebírat,
  ta doba byla složitá atd.
 • 00:09:47 Ale já vám řeknu, co mně osobně
  nejde do hlavy.
 • 00:09:50 Už tenkrát jsem to nepochopil.
 • 00:09:51 Jak vy jste se tak mohla
 • 00:09:53 diametrálně v názorech rozejít
  se svým vlastním tatínkem?
 • 00:09:57 Kterej byl přeci
  přesvědčenej komunista!
 • 00:10:01 Že to ve vás nevypěstoval!
 • 00:10:03 Někde jsem si přečet, že dokonce
  jste měla krásný zážitek,
 • 00:10:07 že vás na svých kolenou
  houpal Klement Gottwald!
 • 00:10:09 Mě houpat Gottwald,
  tak už budu gottwaldovec do smrti!
 • 00:10:15 Tak houpal nebo nehoupal?
  Nebo to je zase nějaká ideová...
 • 00:10:18 On, když přespával v Ostravě,
  můj tatínek dělal noviny,
 • 00:10:22 komunistickej deník v Ostravě,
  on tam jezdil,
 • 00:10:25 neměli prachy ty komunisti tenkrát!
 • 00:10:27 Byli chudý! Ne jak potom teda!
  Tak u nás spávali tak různě.
 • 00:10:33 Gottwald u vás spával?
 • 00:10:35 Já jsem dokonce měla 1 fotku
  a dlouho jsem ji opatrovala.
 • 00:10:38 Jak mě jako malou holku
  takhle na kolenou drží ten Klement.
 • 00:10:42 -Jo!
  -To jste měla dlouho schovaný? Jo?
 • 00:10:45 No, byly chvíle,
  kdy jste to mohla vytáhnout!
 • 00:10:58 Já bych se nežinýroval zase!
 • 00:10:59 Čili, váš tatínek byl ortodoxní,
  přesvědčenej komunista
 • 00:11:03 a ve vás se mu to nepodařilo
  nějak vypěstovat?
 • 00:11:05 Nepodařilo. A dokonce
  pak to dopadlo tak,
 • 00:11:08 že jsem ve 40 letech,
 • 00:11:10 oproti vám, mně bylo 40 v 68.
 • 00:11:13 Tak jsem dostala 2 přes hubu,
  poprvé v životě od tatínka,
 • 00:11:17 že jsem dubčekovec!
 • 00:11:19 Když jsem mu šla v květnu
  takhle gratulovat
 • 00:11:21 s flaškou a kytkou k narozeninám!
 • 00:11:23 Dal mi 2 facky a ať vypadnu
 • 00:11:25 a ať už se nikdy
  přes ten rodinnej práh nevracím.
 • 00:11:29 Takže jsme spolu 10 let
  vůbec nemluvili.
 • 00:11:31 10 let! A došlo potom
  k nějakýmu usmíření?
 • 00:11:34 Pochopil o co šlo?
 • 00:11:35 On už potom byl takovej,
  že tesknil a senilní.
 • 00:11:38 To byl neobyčejně vzdělanej pán.
 • 00:11:40 Já dodnes si nedovedu představit,
  jak on k tomu úrazu přišel.
 • 00:11:47 On zakládal
  na Českomoravský vysočině partaj!
 • 00:11:51 Já musím říct, že vlastně
  váš tatínek se jmenoval Nový.
 • 00:11:54 -Takže vy jste za svobodna Nová?
  -Ano. Kamila Nová.
 • 00:11:58 Ale už vás znají jako Moučkovou.
  To jste vyvdala to jméno Moučková?
 • 00:12:02 Moučková jsem vyfasovala
  sňatkem s dr. Moučkou.
 • 00:12:08 Já jsem si myslel, že možná
 • 00:12:09 něco s tím hercem
  Jaroslavem Moučkou?
 • 00:12:11 Ne! Vůbec! To je náhoda!
  To je shoda jmen!
 • 00:12:15 Ježíšmarjá! Nedávejte mně ještě...
 • 00:12:17 Komunistickýho tatínka
  a ještě komunistickýho Moučku!
 • 00:12:21 To už teda opravdu!
 • 00:12:27 A v době, kdy jste byla nucená
  lepit pytlíky,
 • 00:12:30 furt jste byla s Moučkou?
 • 00:12:33 -V tom 68., myslíte?
  -No.
 • 00:12:35 Ne, to jsem byla se Zahajským.
 • 00:12:38 Aha.
 • 00:12:41 Od 62. jsem byla asi 31 let
  se Zahajským.
 • 00:12:45 Ten taky se,
  když už jste ho zmínil,
 • 00:12:47 zachoval naprosto fantasticky,
 • 00:12:49 protože těch 21 let
  mě opravdu podržel.
 • 00:12:52 Byl báječnej.
 • 00:12:54 Prosím vás, já si tady teď udělám
  trošku to...
 • 00:12:57 Já jsem právě dopsala životopis.
 • 00:12:59 Vyjde teď 12. května
  ten životopis můj.
 • 00:13:02 A myslím si, všichni známí,
  co to četli,
 • 00:13:05 tak říkaj, že to bude bomba.
 • 00:13:06 Protože já jsem zatím nikdy
  o svým soukromí nemluvila.
 • 00:13:10 Až teďka! V tom životopise.
 • 00:13:12 Vlastík Ježek říká, hele, babo!
  Kdy už chceš teda přiznat barvu?!
 • 00:13:17 Dyť je ti tolik kolik ti je!
  Tak na co čekáš?
 • 00:13:20 Já jsem opravdu spokojená,
  stará ženská.
 • 00:13:22 Já jsem se trošku bála,
 • 00:13:25 až přestanu dělat
  tu Svobodnou Evropu,
 • 00:13:27 to rádio a ty Barvy života,
 • 00:13:29 co jsem dělala ten pořad
  pro seniory v televizi,
 • 00:13:33 že se zblázním, že si umřu,
  jak říkám.
 • 00:13:36 A já nevím, kam dřív skočit!
 • 00:13:38 -Máte toho dost!
  -Je to bezvadný!
 • 00:13:40 Čí to byl nápad?
 • 00:13:42 Vám svěřili moderování
  pořadu pro seniory Barvy života.
 • 00:13:46 Ne, to jsem si vymyslela já!
 • 00:13:48 Já jsem si to vymyslela,
  protože já jsem předtím byla,
 • 00:13:51 jeden čas, jedno volební období
  zastupitelkou na Praze 1.
 • 00:13:58 V rámci toho jsem oddávala
  na Staroměstské radnici.
 • 00:14:01 A tam potom,
 • 00:14:03 že bydlím 60 let snad
  nebo 58 v jednom baráku,
 • 00:14:08 stejným, velkým,
  kde bydlej starý lidi,
 • 00:14:11 tak ty chodili a říkali,
  paní Moučková, prosím vás,
 • 00:14:13 kam mám jít, když si chci zažádat
  o předčasnej důchod?
 • 00:14:17 Mám platit támhle u doktora
  tohle nebo tohle?
 • 00:14:20 A já jsem si říkala, hergot,
  ty lidi potřebujou pomoc!
 • 00:14:24 Potřebujou radu.
 • 00:14:26 Tak vy jste si to vymyslela,
  tak já to nemůžu 2 x kritizovat,
 • 00:14:29 ale já jsem si kolikrát říkal,
  proč zrovna pořad pro seniory
 • 00:14:32 musí moderovat,
  s odpuštěním, senior?!
 • 00:14:35 Proč to nedělá třeba někdo,
  komu je 20?
 • 00:14:37 A vás bych tipoval na Medúzu!
 • 00:14:44 Ty kontrasty trošku vyniknou!
 • 00:14:47 Pro mladý já bych to dal vám!
  Nový šlágry a hitparády.
 • 00:14:51 To by byl pěknej guláš!
  To je blbost!
 • 00:14:54 Proč?
 • 00:14:55 Já si myslím, že když jsem sama
  senior,
 • 00:14:57 že těm seniorům rozumím daleko víc,
 • 00:14:59 než třeba mladá holka
  by jim rozuměla.
 • 00:15:02 Dělá to kromě vás někdo mladší?
 • 00:15:04 Teď to dělá Vladimír Čech,
  podle mýho názoru velice dobře.
 • 00:15:08 -Ale žádnej pionýr to není!
  -No!
 • 00:15:12 Je to taky starší člověk.
 • 00:15:13 Je tam nějakej věkovej limit,
  kdy už člověk může moderovat...
 • 00:15:19 Je tam nějaká spodní hranice?
  Kdy tam už ho pustíte mezi sebe?
 • 00:15:23 No ne, ale mě už, nás tam nepustili
  s tou Olinkou Čuříkovou,
 • 00:15:26 že jsme starý!
 • 00:15:28 Najednou, tak začali zdvořile,
  já už jsem to zažila...
 • 00:15:31 -Vy už to neděláte?
  -Ne!
 • 00:15:33 -Já myslel, že pořád to děláte.
  -Já jsem v životě nepucovala kliky!
 • 00:15:37 Já budu ve 82 pucovat kliky
  u pana ředitele?
 • 00:15:41 Ne, oni se usnesli, že jsme starý
  s tou Olinkou Čuříkovou,
 • 00:15:44 tak jsme odpochodovaly.
 • 00:15:46 Víte co, já jsem tak zvyklá
  na vyhazovy, na hodinový! V 68!
 • 00:15:55 Já jsem trénovaná, Karle!
 • 00:15:57 Ale tak, stejská se vám
  po tom moderování?
 • 00:16:02 Zamoderujete si třeba doma
  u zrcadla nebo jen tak?
 • 00:16:06 Nemoderuju!
 • 00:16:07 -Nemoderujete?
  -Ne!
 • 00:16:09 Myslela jsem si,
  myslely jsme si obě,
 • 00:16:12 že jsme to mohly ještě
  nějakou chvilku dělat.
 • 00:16:14 Ale prostě, oni usoudili,
  my jsme tedy odpochodovaly a konec.
 • 00:16:19 Ale já opravdu,
  já si vůbec nestěžuju.
 • 00:16:21 Já opravdu jsem, znovu opakuju,
  spokojená, stará ženská.
 • 00:16:25 Teď jsem napsala takovuhle bichli.
 • 00:16:27 Jezdím za seniorama si
  do domovů důchodců na besedy.
 • 00:16:32 Já jsem začala i jezdit do škol,
  ale to kvůli 68. roku,
 • 00:16:36 protože oni se to ty děti
  neučej ve školách.
 • 00:16:39 A já si myslím,
  že by to měly vědět, co se stalo.
 • 00:16:41 Pro budoucnost.
 • 00:16:44 Nejdřív jsem nechtěla.
 • 00:16:45 Jsem říkala, Jéžíš,
  co oni budou říkat,
 • 00:16:47 co ta baba nám tady začne vykládat
  za blbosti?
 • 00:16:50 A oni opravdu naslouchají,
  jsou bezvadný.
 • 00:16:54 Vždycky kolem mě udělají
  vosí hnízdo,
 • 00:16:56 vždycky, když přestanu povídat
  a ptají se.
 • 00:17:00 Jsou hrozně fajn, ty mladý.
 • 00:17:01 Takže to není pravda,
 • 00:17:03 že ta mladá generace
  je úplně nějak mimo.
 • 00:17:05 Je to jako v každý době.
 • 00:17:08 Samozřejmě, že vždycky se někde
  neurodí trošku něco.
 • 00:17:13 Tak to vidíte! Tím, že pořady
  pro seniory pravidelně nesleduju,
 • 00:17:16 takže mně uniklo, že v televizi
  už neděláte nic.
 • 00:17:20 V televizi se neobjevujete vůbec?
  By se dalo říct?
 • 00:17:23 Dá se říct, že 3 roky
  už se neobjevuju vůbec.
 • 00:17:27 Kromě Všechnopárty!
 • 00:17:28 Já jsem tím pádem chtěl říct,
 • 00:17:30 že jsem rád, že jste se tím pádem
  dneska znovu divákům objevila!
 • 00:17:33 Děkuju! Kamila Moučková!
 • 00:17:46 Přátelé, naším dalším hostem
 • 00:17:49 je rovněž jednoznačně známá
  televizní tvář!
 • 00:17:53 Dlouholetá tzv.
  denní televizní hlasatelka.
 • 00:17:57 Milena Vostřáková!
 • 00:18:12 Já jsem to musel trošku rozlišit.
 • 00:18:13 Protože Kamila Moučková
  hlásila zprávy
 • 00:18:18 a vy jste byla,
  řek jsem to dobře?
 • 00:18:19 -Denní hlasatelka.
  -Ano, udělal jste správně.
 • 00:18:22 Vy jste nastoupila až po Kamile.
 • 00:18:26 Ano já jsem udělala konkurz
  v r. 1957.
 • 00:18:31 -Vy jste dělala konkurz?
  -Já už jsem dělala konkurz!
 • 00:18:34 Ale to vy jste asi ještě
  chodil v dupačkách, ne?
 • 00:18:37 -Ne? 57.
  -I punčocháče jsem nosil.
 • 00:18:45 Čili vy jste šla na konkurz!
  Vidíte, Kamila, ta tam šla rovnou!
 • 00:18:48 Já jsem šla na konkurz.
 • 00:18:49 -Hodně vás tam bylo?
  -Strašně!
 • 00:18:52 Opravdu nepřeháním, já myslím,
  že tam bylo asi tak 300 dívek.
 • 00:18:56 Protože to byla nová profese!
  To bylo úžasný!
 • 00:18:59 Všechny slečny tenkrát chtěly být
  buď letuškami,
 • 00:19:02 protože se nikam člověk nedostal,
  nebo televizními hlasatelkami.
 • 00:19:07 No a já se vychlubím!
  Já jsem byla vybraná jediná!
 • 00:19:11 Jediná z toho konkurzu?
 • 00:19:12 Čili vy jste byla
  1. denní hlasatelka!
 • 00:19:14 Ne, ne, ne! Byly jsme 3.
 • 00:19:17 Byla Heda Čechová,
  Kamila Mou..., pardon!
 • 00:19:21 Jarmila Šusterová a já.
 • 00:19:24 -Vy jste byly ta 1. várka.
  -Ano, ta 1. várka. Přesně.
 • 00:19:27 -Ale to byly dřevní doby.
  -Dřevní doby!
 • 00:19:31 Já když přijdu na Kavčí hory,
 • 00:19:33 nemůžu uvěřit,
  jak jsme tenkrát začínali!
 • 00:19:38 Kamilo, vzpomínáš?
 • 00:19:39 To byl ve Vladislavově ulici
  1 velký sál
 • 00:19:45 a odtamtud se vysílalo
  úplně všechno!
 • 00:19:47 V jednom koutě
  byly Televizní noviny,
 • 00:19:49 v 2. koutě Nedělní chvilka poezie.
 • 00:19:52 Já si vzpomínám, že jsme jednou
  vysílali Knížete Igora,
 • 00:19:55 kde bylo 150 účinkujících,
  pár koní,
 • 00:19:59 Televizní noviny, hlasatelka,
  všichni jsme se tam vešli.
 • 00:20:01 Pár koní!
 • 00:20:05 -Prolejzalo to někdy?
  -Ano!
 • 00:20:07 Třeba to bylo tak, že skončilo,
 • 00:20:10 já nevím, hra Othello,
  zatmívačka a režisér křiknul,
 • 00:20:15 Desdemona z postele!
  Vostřáková do postele!
 • 00:20:18 Já jsem si sedla,
 • 00:20:19 během té zatmívačky
  jsme se vystřídaly.
 • 00:20:22 Vy jste hlásila třeba
  z postele taky?
 • 00:20:24 -No ano! Teď to říkám!
  -Že jste byla braná jenom takhle?
 • 00:20:27 Samozřejmě!
 • 00:20:28 A vy jste odhlásila to,
  co bylo předtím!
 • 00:20:30 -Ano, odhlásila jsem co bylo.
  -A do toho se ozvalo třeba: íhááá!
 • 00:20:37 Ale ty kobyly už odvedli mezitím.
 • 00:20:40 Ale vzpomínám si,
 • 00:20:41 že tenkrát jsem dostala
  odněkud zvenku blůzu.
 • 00:20:45 Krásnou halenku, byla taková bílá
  s černým proužkem.
 • 00:20:50 Zapínala se ke krku na veliké
  černé ozdobné knoflíky.
 • 00:20:54 -Pamatuješ si na to?
  -Ano.
 • 00:20:56 Vy si pamatujete na její blůzu!
 • 00:21:00 Já jsem totiž skončila
  Televizní noviny
 • 00:21:02 a ona nastupovala ohlásit pořad!
 • 00:21:04 A já jsem najednou koukla
  na ten monitor, říkám,
 • 00:21:07 Ježíšikriste, Milena je nahá,
  jen v podprsence!
 • 00:21:13 -Kamila to řekla za mě.
  -Takže vám vzala...
 • 00:21:15 Teď jste jí vzala pointu!
 • 00:21:19 Na tohle si pamatujete!
 • 00:21:20 Že jste chodila s Honzovičem
  si nepamatujete!
 • 00:21:24 A blůzu Vostřákový si pamatujete!
 • 00:21:35 Kamila má pravdu,
 • 00:21:36 protože ta kamera
  tu blůzu úplně smazala.
 • 00:21:40 Takže já jsem řekla asi větu a půl
  a ta kamera zhasla.
 • 00:21:45 Tak my jsme se vyděsili
  v tom studiu, co se stalo.
 • 00:21:49 Ale už běželi všichni z režie
  a říkali, Mileno,
 • 00:21:54 ty jsi se objevila na obrazovkách
  v podprsence,
 • 00:21:57 v průhledné podprsence
  a s černými ozdobnými knoflíky!
 • 00:22:04 Takže zatímco na obrazovkách
  byl titulek:
 • 00:22:07 Omluvte poruchu ve vysílání,
  tak mě převlékli.
 • 00:22:11 Tam byla na tom vysílání
  ještě 1 žena.
 • 00:22:14 Jak vidíte z přiloženého obrázku,
  jsem malá drobná,
 • 00:22:17 ta dívka byla 2metrová,
  korpulentní!
 • 00:22:19 Ale měla šaty! Tak jsme byli rádi,
 • 00:22:21 že mám v čem odvysílat
  celý ten zbytek večera,
 • 00:22:25 který byl před námi!
 • 00:22:26 Zase si vemte, že vy, hlasatelky,
  jste tenkrát určovaly tu módu!
 • 00:22:29 Ano!
 • 00:22:30 Si představte ty baby,
  který vás viděly!
 • 00:22:32 Táto, kup mi taky 1 podprsenku
  jenom s knoflíkama!
 • 00:22:36 Jako to má ta Milena!
 • 00:22:39 Ty lítaly po Darexu,
  nebo jak se ty krámy jmenovaly!
 • 00:22:42 -To je pravda.
  -Vostřákovku chceme!
 • 00:22:44 Dejte nám podprsenku Vostřákovka!
 • 00:22:48 Je to pravda, protože se opravdu
  podle nás oblékaly a česaly
 • 00:22:53 a byly jsme takové...
 • 00:22:54 Ano, je to tak.
 • 00:22:55 A vám to určoval kdo?
  Vy jste měly nějaký...
 • 00:22:56 Teď jsou vizážistky.
 • 00:22:58 No, ale musím říct,
  že nám dávali šít šaty
 • 00:23:02 a měly jsme samozřejmě
  maskérku, platili nám kadeřníka.
 • 00:23:07 Ale to oblečení myslím!
  Šili přímo na vás?
 • 00:23:10 Ano, ano. V předních salonech.
  To tedy musím říct, že...
 • 00:23:15 Vy jste v tý době, tak Kamila
  už si na nic nevzpomněla,
 • 00:23:21 těch ctitelů jste musela mít hodně.
 • 00:23:24 Vybavujete si to určitě.
  Chodily vám psaníčka.
 • 00:23:28 Kamila to skromně přešla.
  Ale opravdu, tak chodily.
 • 00:23:32 Psaníčka chodily.
 • 00:23:34 Za všechny ty psaníčka řeknu 1.
 • 00:23:36 Ten pořad není nafukovací,
  já to zkrátím.
 • 00:23:39 Na tohleto je času naopak dost!
 • 00:23:42 Já jsem vám měla 1 ctitele,
 • 00:23:44 který mně psal rok a půl
  denodenně expres.
 • 00:23:47 Vždycky to strašně spěchalo.
  Láska - páska. No prostě vyznání.
 • 00:23:52 Expresní psaní?
  Aby to přišlo rychle!
 • 00:23:55 To by nebylo zajímavý,
  takových chodilo dost.
 • 00:23:58 Ale z každého toho dopisu
  vypadlo 10 korun.
 • 00:24:04 Představte si, on mi posílal,
  asi měl pocit, že si mě vydržuje!
 • 00:24:08 Já nevím!
 • 00:24:10 A to trvalo rok a půl a vždycky
  tam bylo jen jméno Vsetín.
 • 00:24:16 A já jsem to neměla komu
  posílat zpátky.
 • 00:24:19 Tak potom jsme si zařídili
  takovou pokladničku
 • 00:24:21 a pak jsme měli velkej mejdan.
 • 00:24:23 A některý ty desetikoruny
  mám ještě schovaný.
 • 00:24:26 A on potom jednou mi napsal:
 • 00:24:28 Promiňte, že vám posílám 5 korun.
  Já teďko pracuju jen na 1 směnu.
 • 00:24:45 A pak se na mě vykašlal!
  Už pak nic neposlal!
 • 00:24:48 -Nikdy jste se s ním nepotkala?
  -Ne, ne.
 • 00:24:50 Vy jste v tý době už byla vdaná?
 • 00:24:52 Že jste mu neodpovídala,
  nereagovala jste.
 • 00:24:56 Počkejte, já jsem vlastně
 • 00:24:57 si toho 1. manžela
  namluvila v televizi.
 • 00:25:01 -Já se ráda vdávám!
  -To je váš koníček!
 • 00:25:09 Teď jsem zažertovala.
  Já jsem jen 2 x vdaná.
 • 00:25:12 Poprvé jsem ovdověla.
 • 00:25:13 Tak, abych to přivedla
  na správnou míru.
 • 00:25:16 Takže, já když jsem dělala
  ten konkurz,
 • 00:25:17 tak tam byl taky můj muž,
  byl režisér.
 • 00:25:20 -Budoucí muž!
  -Budoucí muž.
 • 00:25:22 A asi si mě tam vylíd,
 • 00:25:24 protože jsme se velmi krátce
  po tom konkurzu potkali na chodbě.
 • 00:25:28 A on říkal, já připravuju
  takový přehled pořadů týdenní.
 • 00:25:33 A chtěl bych, aby to bylo
  zase jinak, než se to dělá.
 • 00:25:36 A tak bych si představoval,
  že by tam byl kouzelník
 • 00:25:39 a ty programy tahal z klobouku.
 • 00:25:43 Chtěla byste to konferovat?
  Kdo by nechtěl! Že jo!
 • 00:25:47 To vás hezky balil! To musím říct!
 • 00:25:49 Že vás utáh na nějakej
  specielní pořad!
 • 00:25:51 No a já jsem, musím říct,
  všecko zkazila.
 • 00:25:55 Protože, já jsem byla zvyklá,
  já tam byla pár týdnů,
 • 00:25:58 jen na tu 1 kameru!
 • 00:25:59 A najednou tam byly 3 kamery!
 • 00:26:01 Takže já jsem buď k tý kameře
  stála zády,
 • 00:26:04 nebo jsem mluvila
  úplně na 2. stranu.
 • 00:26:06 -No prostě hrozný!
  -Ale on vám to odpouštěl!
 • 00:26:08 No jo, ale taky chudák
  za to dostal.
 • 00:26:10 Ale já myslím, že tohle neštěstí
  nás spojilo
 • 00:26:13 a tak jsme spolu začli chodit.
 • 00:26:15 A on potom za 2 měsíce říkal,
 • 00:26:17 mohli bychom spolu jet do Tater
  na dovolenou, já tam mám kamaráda.
 • 00:26:22 No tak, to se mi líbilo.
 • 00:26:24 Vám se líbilo, že tam má kamaráda?
 • 00:26:26 Ne, že pojedu do Tater!
 • 00:26:28 A přišla jsem domů a tatínek říkal,
  no tak to nepadá v úvahu!
 • 00:26:35 O 9 let starší, rozvedenej,
  režisér, to by se mu hodilo!
 • 00:26:40 Nic takovýho!
 • 00:26:41 Tatínkovi vadilo,
  že je o 9 let starší?
 • 00:26:44 -Ano. Tenkrát se to nenosilo.
  -Dneska by měl žít!
 • 00:26:49 Tak já jsem zase přišla na to rande
 • 00:26:51 a říkala jsem,
  víš, oni mě rodiče nepustí.
 • 00:26:53 A víte, nikdy to nezapomenu,
 • 00:26:55 šli jsme kolem Slovanského domu
  a on řekl:
 • 00:26:58 Tak to nevadí,
  tak se do tý doby vezmem.
 • 00:27:02 Tak já jsem přišla domů
  a řekla jsem, no tak my se vezmem.
 • 00:27:06 A rodiče se lekli
  a chvilku se radili a pak řekli:
 • 00:27:09 Tak radši s ním jeď.
 • 00:27:13 -Zkousli těch 9 let! Co?
  -Ano, zkousli to.
 • 00:27:16 A pak jsme spolu chodili 4 roky
 • 00:27:19 a řekli jsme si, že bychom spolu
  chtěli mít dítě a vzali jsme se.
 • 00:27:23 Krásná romantická,
  ryze televizní láska.
 • 00:27:29 Byla mezi váma, hlasatelkama,
  nějaká konkurence?
 • 00:27:32 -Jako myslím, řevnivost nějaká?
  -A víte, že je zvláštní...
 • 00:27:35 Nebo jste byly takovej
  ten kolektiv...
 • 00:27:37 Byly jsme opravdu kolektiv,
  který drží při sobě.
 • 00:27:39 To víte, že sem tam něco bylo.
  To zas jako bych přeháněla.
 • 00:27:44 Ale myslím si,
  že jsme se měly rády.
 • 00:27:46 A víte, tenkrát,
  ono vždycky, když něco začíná,
 • 00:27:50 všichni mají snahu,
  aby to bylo co nejlepší.
 • 00:27:52 My jsme si přály.
 • 00:27:54 Já, když jsem pak přišla
  do rádia v r. 1993
 • 00:27:59 a to rádio začínalo,
  tak to byla ta samá situace.
 • 00:28:03 Prostě jsme chtěli,
  aby to bylo úžasný a dobrý!
 • 00:28:06 Asi jste tu profesi
  nějakým způsobem milovaly!
 • 00:28:08 No samozřejmě!
  Ráda na to vzpomínám!
 • 00:28:12 Já vám řeknu, proč to říkám!
 • 00:28:13 Protože na křesle,
  na kterým právě sedíte,
 • 00:28:15 před nějakým časem seděla
  vaše bývalá kolegyně
 • 00:28:18 Jaroslava Panýrková
 • 00:28:19 a ta se mně tady přiznala,
  v tomhletom křesle,
 • 00:28:22 že ona zas tu práci tý hlasatelky
  2 x ráda neměla!
 • 00:28:25 To mě překvapilo.
 • 00:28:26 Já jsem to neviděla,
  ale když to takhle říkáte,
 • 00:28:28 tak asi ona chtěla říct,
  že taky moderovala
 • 00:28:32 a nejen byla před tou kamerou.
 • 00:28:35 -Dělala více věcí.
  -Redaktorskou práci.
 • 00:28:37 Ale to my jsme dělaly taky.
 • 00:28:39 Já jsem např. mimo televizi
  uváděla
 • 00:28:42 Filmové festivaly
  v Karlových Varech.
 • 00:28:44 Protože to vyplynulo z té práce.
 • 00:28:47 A i v té televizi jsem dělala
  spoustu besed.
 • 00:28:50 Já jsem třeba dělala rozhovor
  s Frantou Šťastným,
 • 00:28:55 s Emilem Zátopkem,
  s Martinem Fričem.
 • 00:28:59 -Nebylo to jen to odhlašování.
  -Ne, ne, ne.
 • 00:29:04 Ty texty jste si tenkrát
  mohly nějak upravovat?
 • 00:29:06 -Kdepak! To bylo dané!
  -Přesně napsaný dopředu!
 • 00:29:09 -Naučit zpaměti!
  -Všecko zpaměti.
 • 00:29:10 -Nebylo čtecí zařízení.
  -Nebylo! Kdepak!
 • 00:29:13 -Zpaměti!
  -Ano, zpaměti!
 • 00:29:14 A já už jsem vám měla
  tak vypěstovanou paměť,
 • 00:29:17 že mně stačilo si jednou přečíst
  tu půlstránku
 • 00:29:21 a já jsem byla schopná
  ji z fleku říct.
 • 00:29:24 Ani jednou jste to nezvorala?
 • 00:29:26 To víte, že asi párkrát
  jsem to zvorala.
 • 00:29:28 Ale lidi nás měli tak rádi!
  Všechno nám odpustili!
 • 00:29:31 Ale chci říct, že kdybyste se mě
  na to zeptal třeba za půl hod.,
 • 00:29:34 tak už jsem to nevěděla.
 • 00:29:37 Dobře, ale tak je vidět,
  já nejsem profesionální lichotník,
 • 00:29:41 ale jste ve skvělý kondici,
  jak fyzický, vidím, že i psychický.
 • 00:29:46 Takže jste asi to moderování
  nepověsila na hřebík.
 • 00:29:49 Určitě.
 • 00:29:50 Čemu se věnujete z hlediska
  téhle profese?
 • 00:29:52 Tak já jsem pak
  zároveň s tou televizí
 • 00:29:56 jsem se vrátila do rádia,
  do soukromého rádia.
 • 00:30:01 Pak jsem dostala nabídku
  Český rozhlas 2 - Praha,
 • 00:30:04 tak tam jsem taky nějakou dobu,
 • 00:30:06 moderuju, už sporadicky,
  nicméně stále.
 • 00:30:09 A vydáváme kalendář s recepty
  a ještě máme takový pořad,
 • 00:30:14 Saskia Burešová,
  Mařenka Tomsová a já,
 • 00:30:17 jmenuje se to Hlasatelky v akci,
 • 00:30:20 je to komponovaný pořad,
  je to zájezdový.
 • 00:30:23 -Jezdíte po republice?
  -Jezdíme a myslím, že se to líbí.
 • 00:30:26 Chodí lidi a smějou se.
  Myslím, že jsou spokojení.
 • 00:30:30 Tak to je dobrá zpráva!
  Děkuju. Milena Vostřáková!
 • 00:30:45 Naším dalším hostem je rovněž
  známá televizní tvář,
 • 00:30:48 ale je to muž!
 • 00:30:50 Alexander Hemala!
 • 00:31:03 Sašo, já mám pocit,
 • 00:31:04 že dlouhou dobu tady bylo
  to hlasatelství, výsada ženskejch!
 • 00:31:09 Pletu se?
  Tys byl 1. chlap, kterej hlásil?
 • 00:31:13 Ne, ne! 1. byl Miloš Frýba!
  Takovej blonďák.
 • 00:31:19 To byl Miloš Frýba,
 • 00:31:20 já jsem nastoupil
  asi až 3, 4 roky po něm.
 • 00:31:23 Ale ty jsi nastoupil
  jako velmi mladej.
 • 00:31:25 Já se na to samozřejmě pamatuju.
 • 00:31:27 -Kolik ti bylo?
  -Opravdu málo. Asi 20 let.
 • 00:31:31 Jako zajíc!
  Jak tě přijaly ty ženský?
 • 00:31:35 Koukal jsem jako Puk ze začátku!
  Byla to taková situace...
 • 00:31:41 Paní Dvořáčková tam byla,
  takový krásný dámy.
 • 00:31:44 -Kromě Frýby samý ženský!
  -Kromě Frýby samý ženský.
 • 00:31:47 -To jsi věděl do čeho jdeš, ne?
  -Tak asi jo.
 • 00:31:50 Jak asi?
 • 00:31:51 Já jsem chodil do školy,
  to je zajímavý,
 • 00:31:52 já jsem chodil na střední
  ekonomickou školu
 • 00:31:55 a byl jsem sám kluk ve třídě.
 • 00:31:57 40 holek. Tak já jsem tak nějak
  byl zvyklej.
 • 00:32:00 -Na ten babinec!
  -Na ten babinec zvyklej.
 • 00:32:03 Tak mi to ani tak nepřišlo.
 • 00:32:04 -Proto sis to vybral?
  -Já nevím.
 • 00:32:07 -Furt se ženskejma jsi byl.
  -Tenkrát mě tam přihlásila máma.
 • 00:32:09 Protože já jsem nastoupil
 • 00:32:11 do podniku zahraničního obchodu
  Motokov.
 • 00:32:13 A tam mě ta práce, ve chvíli,
  kdy jsem otevřel dveře,
 • 00:32:16 tak jsem věděl,
  že tam nemůžu vydržet.
 • 00:32:18 To byla taková práce
  nemastná, neslaná, nezajímavá.
 • 00:32:22 -Nic akčního to nebylo.
  -A maminka...
 • 00:32:24 A maminka věděla,
  že nějak trpím tam jako zvíře,
 • 00:32:27 tak poslala takovou
  vyretušovanou fotografii,
 • 00:32:29 aby mě neodmítli hned v úvodu.
 • 00:32:32 A probíhalo to,
  jak tady Milenka vzpomínala.
 • 00:32:34 Takový ty konkurzy a tak.
  Vybrali mě.
 • 00:32:36 Vím, že jsem poprvé sloužil
  v r. 73 na Mikuláše,
 • 00:32:39 což byl od nich nádhernej dárek.
 • 00:32:42 Mě posadili do toho studia,
  teď se rozsvítila ta červená.
 • 00:32:45 Ze mě šla jen horká pára,
  já koukal, ten režisér, pan Laňka,
 • 00:32:50 ten pochopil záhy,
  že ze mě nic nevypadne,
 • 00:32:53 tak to stáhnul.
 • 00:32:55 A děti říkaly, hele, čert!
 • 00:32:59 Já jsem se měnil! Z čerta v anděla,
  v Mikuláše!
 • 00:33:03 Neuvěřitelnej pro mě!
 • 00:33:04 Takže tam dal nějakej diák,
  vlítnul tam a říkal,
 • 00:33:07 člověče, co blbneš,
  tady nejsme kvůli tobě!
 • 00:33:09 Tady musíme odvysílat Večerníček,
  Televizní noviny!
 • 00:33:11 Vytáhni ty desky, přečti to!
  Přiznej, že jseš úplnej vůl!
 • 00:33:17 Kde objevila maminka v tobě
  ty sklony?
 • 00:33:20 Ale my jsme se v tom
  trošičku pohybovali,
 • 00:33:23 to ty možná ani nevíš,
 • 00:33:24 ale tvůj táta, můj táta,
  byli kolegové.
 • 00:33:26 Byli dokonce kamarádi,
  jsem zjistil, na starý kolena.
 • 00:33:29 Můj táta hrával
  v Městských divadlech pražských
 • 00:33:32 a tenkrát, když mě tam
  máma přihlásila,
 • 00:33:36 tak ten táta na mě neměl nervy!
 • 00:33:38 Já si pamatuju, že jsem říkal,
 • 00:33:41 tak mně pojď to trošku
  aspoň vysvětlit.
 • 00:33:43 Ty dikce a tohle.
 • 00:33:44 A vždycky praštil s tím a říkal,
  ježíšmarjá, ten je blbej!
 • 00:33:47 To není možný, aby to byl můj syn!
  A utekl!
 • 00:33:50 A jednou tam přišel Boba Švarc,
  to je takovej, dělal dabing,
 • 00:33:55 Boba měl nádhernej hlas.
 • 00:33:57 Říkal, mladej, co tady děláš?
 • 00:33:59 A já říkám, já jsem se přihlásil
  na ten konkurz, tak to zkouším.
 • 00:34:02 Počkej, ukaž! Tam byla nějaká věta,
  říkal:
 • 00:34:04 To musíš říct:
  "Láďa přišel domů pěšky!"
 • 00:34:08 A šel pryč! Tím to skončilo.
 • 00:34:11 A kdykoli, to je 40 let,
 • 00:34:13 kdykoli se s tím Bobou potkám,
  tak on mě poplácá a říká:
 • 00:34:15 No, ale skvěle jsem tě připravil!
 • 00:34:24 Už máme takovej kolorit,
  to takhle vždycky musí proběhnout.
 • 00:34:30 Říkám, jasně, Bobo, jedinečný.
 • 00:34:33 Samozřejmě, v době,
  kdy ty jsi nastoupil do televize,
 • 00:34:35 to už jsme tady
  s Milenou probírali,
 • 00:34:37 to byla jiná televize,
  technicky, vším!
 • 00:34:40 Jak na ty časy vzpomínáš?
 • 00:34:41 To byly opravdu dřevní doby,
  kdy se to dělalo všecko na koleně.
 • 00:34:46 Taky se stala spousta věcí!
 • 00:34:48 Samozřejmě. Ale tady,
  jak jsem poslouchal vzadu Milenku,
 • 00:34:52 ta to tak krásně řekla,
  jakej jsme k tomu měli vztah.
 • 00:34:55 Ale mně se vždycky strašně líbilo
  jezdit na natáčení.
 • 00:34:59 To byl zážitek.
 • 00:35:00 Protože dneska,
  když se jede na natáčení,
 • 00:35:03 tak je to strašnej kalup!
 • 00:35:04 Vlastně jde o vteřiny,
  o minuty, čas!
 • 00:35:07 Dneska, kdyby se jelo
  natáčet do Ostravy,
 • 00:35:09 ráno se jede,
  přes den se to natočí,
 • 00:35:10 v noci se vrátí.
 • 00:35:11 Není co řešit.
 • 00:35:13 Tenkrát se jelo den předtím.
  Taky, ono se jelo!
 • 00:35:17 Jestli si ještě pamatuješ,
  to byl půlený robur.
 • 00:35:20 -Samozřejmě, pamatuju!
  -To byl dvoutakt východoněmecký!
 • 00:35:23 Tam teda soudruzi z NDR
  neudělali chybu!
 • 00:35:27 To byl zázrak techniky!
 • 00:35:30 Půlka seděli lidi
  a půlka ty světla!
 • 00:35:32 Tak, tak! To se to tam mlátilo!
 • 00:35:35 Když to jelo z kopce,
  tak jsme s cyklistama závodili.
 • 00:35:41 Na rovince to začalo kašlat
 • 00:35:43 a do kopce už to mělo
  astmatický záchvat.
 • 00:35:46 To už traktory nás předjížděly!
 • 00:35:48 Ale nádherný bylo to,
  jak tam tenkrát nikdo nespěchal!
 • 00:35:51 To, co se dneska zvládne za 1 den,
  tak to byl víkend,
 • 00:35:56 od kterýho jsem si tolik sliboval!
 • 00:35:59 -Řidiči, byla samostatná kapitola!
  -Ty byli úžasný!
 • 00:36:02 Já jsem nastoupil do televize
  jako asistent produkce.
 • 00:36:05 Čili na ty exteriéry
  tím půleným roburem
 • 00:36:07 jsem jezdil taky!
 • 00:36:09 Připomněl jsi mi jen 1 jedinou věc!
  Kralický Sněžník!
 • 00:36:11 To je nějaká hora! Exteriér,
  tam jsme natáčeli, vraceli jsme se!
 • 00:36:16 Byla tam nějaká oslava,
  trošku se popilo.
 • 00:36:19 A ten řidič jel, v noci jsme se
  vraceli do Prahy
 • 00:36:22 a stojíme na šraňkách, já nevím,
  už půl hodiny.
 • 00:36:27 Tak to víš, všem to bylo
  víceméně jedno.
 • 00:36:29 A když už jsme stáli 3 hod.
  na šraňkách...
 • 00:36:34 Se začali ošívat.
 • 00:36:36 Tak někdo z tý osádky
  řek tomu řidičovi,
 • 00:36:39 já nevím jak se jmenoval,
  Pacička se mu říkalo.
 • 00:36:40 Pacičko, proč tady stojíme?
  On říkal, stojíme na šraňkách!
 • 00:36:43 Tak ten vystoupil, aby to domluvil
  s tím nádražákem.
 • 00:36:46 To byl tirák a svítily mu
  jen ty koncový světla!
 • 00:36:51 A on za ním stál! Řidič chrápal
  a my za ním čekali, až se to...
 • 00:37:03 -Dodnes jste tam mohli bejt!
  -No jasně!
 • 00:37:06 Říkám, dřevní doby.
 • 00:37:08 Ale ty jsi, shodou okolností,
  to musím tady zdůraznit, Sašo,
 • 00:37:11 když už jsme tady zmiňovali
  takovou věc,
 • 00:37:14 že vlastně denní hlasatelky
  i hlasatelé jednoho dne skončili,
 • 00:37:18 ta profese zmizela,
 • 00:37:20 ty jsi byl, myslím, poslední,
  kdo odhlásil a zhasnul!
 • 00:37:25 A strčil klíč pod rohožku.
 • 00:37:27 -Opravdu?
  -No, opravdu.
 • 00:37:29 -Jak to bylo? Co to bylo?
  -To byl Silvestr. Silvestr 2005.
 • 00:37:34 A v r. 2006 už jsme vlastně nebyli.
 • 00:37:37 Takže na Silvestra jsem měl
  poslední službu,
 • 00:37:40 protože jsem byl
  nejdéle sloužící hlasatel v Čechách
 • 00:37:43 a tím pádem
  i poslední hlasatel v Čechách.
 • 00:37:46 Tak mně tam napsali tu službu,
  takže já jsem se vlastně,
 • 00:37:49 to už byly zase doby,
  kdy se to všechno předtáčelo.
 • 00:37:52 Takže já jsem si to v 8 hod.
  předtočil, ty vstupy.
 • 00:37:56 -To už jste měli čtecáky!
  -Byly čtecáky. 2005.
 • 00:38:05 A teď jen si vzpomínám,
 • 00:38:08 že jsem se teda rozloučil
  za tuhle profesi
 • 00:38:11 a šel jsem, zhasnul jsem tam,
  klíč a odešel jsem středem.
 • 00:38:16 No, tak se to stalo.
 • 00:38:17 -Byl jsi dojatej?
  -No, dojatej.
 • 00:38:21 Milenka mně to potvrdí,
 • 00:38:22 že my jsme měli nádhernou místnost,
  prosklenou, kterou jsi se díval,
 • 00:38:27 Vyšehrad, Vltava, Hradčana,
  všechno!
 • 00:38:31 A tam, když bylo krásný počasí,
  tak byl i Říp vidět.
 • 00:38:35 Tak to si vždycky pamatuju,
  že tam jsem se vždycky rád...
 • 00:38:38 Po tom výhledu se mně stýská!
 • 00:38:41 Čili tahleta práce pro tebe,
 • 00:38:43 tím ukončením tý profese
  těch hlasatelů, asi neskončila.
 • 00:38:46 Čili, věnuješ se teď
  tomu moderování?
 • 00:38:49 Co děláš?
 • 00:38:50 Zůstal jsem na 1/2 úvazku
  jako režisér toho denního vysílání.
 • 00:38:53 Mě tam tak jako nechali,
 • 00:38:54 takže já tam občas
  do tý televize docházím.
 • 00:38:58 A co režíruješ?
  Já nevím, že se režíruje den!
 • 00:39:02 Všechno se musí zrežírovat!
 • 00:39:04 Naším úkolem je vlastně
 • 00:39:06 udržet to vysílání
  v těch mantinelech.
 • 00:39:09 Aby to odpovídalo časově.
 • 00:39:10 -Natáhne se tenis!
  -To je nejhorší! No jistě!
 • 00:39:15 Protože nevíš, jestli skončí
  za 2 hod. nebo za 8 hod.!
 • 00:39:18 Davis cup, to nikdo nechce!
 • 00:39:20 Jak hrál Štěpánek!
  Jak to hrál dlouho s tím Chorvatem?
 • 00:39:22 5, 6 hodin!
 • 00:39:24 -Tak je to taky nervák ale!
  -Trošku.
 • 00:39:26 Máš to zapotřebí ve svým věku?
 • 00:39:29 Tak je člověk zvyklý,
 • 00:39:30 tak ten adrenalin trošku
  k tomu životu patří.
 • 00:39:34 Já jsem se už tady u dam zmiňoval,
  u tebe se taky musím.
 • 00:39:37 -Tys byl miláčkem těch ženskejch!
  -Ale, prosím tě!
 • 00:39:41 Ale je stále!
 • 00:39:43 Mě to dokonce zajímalo tak dalece,
 • 00:39:45 že jsem na internetu zjistil,
  že máš svůj fanklub.
 • 00:39:48 A máš tam zaregistrovanejch
  12 fanynek! Přísahám!
 • 00:40:00 -12!
  -Kdo to dneska má?
 • 00:40:02 Co do počtu...
 • 00:40:04 -Jaký je průměrný věk?
  -To nevím.
 • 00:40:07 Jenom ti řeknu, někdo to sleduje,
  co do počtu,
 • 00:40:11 je udělanej žebříček,
  co do počtu fanynek
 • 00:40:14 a ty jseš s 12 fanynkama
  na 1563. místě!
 • 00:40:21 -To je přeci hezký!
  -To je paráda!
 • 00:40:23 To víš, že mě ťuklo,
  kolik jich mám já! 34!
 • 00:40:34 Já jsem 1315.!
 • 00:40:37 Musím nějaký tetičky vybudit!
 • 00:40:39 -A tys to ani nevěděl?
  -To jsem nevěděl!
 • 00:40:42 Děti mně občas hlásí,
  že někde něco o mně viděli.
 • 00:40:46 Ale to je hezký! Ještě 1 dopis
  na dokumentaci toho,
 • 00:40:49 co ti ti lidi píšou!
 • 00:40:52 Když třeba zareagujou na tu práci.
  Přece jen trošku bylo vidět.
 • 00:40:56 A 1 spokojená divačka mi napsala,
 • 00:40:57 to si pamatuju,
  protože to bylo opravdu hezký.
 • 00:41:00 Mi napsala: Vážený pane Hemalo,
  až někdy pojedete kolem,
 • 00:41:04 bydlím v Újezdě na Vysočině,
  tak se u mne stavte na kefír!
 • 00:41:08 Doufám, že se po něm nepo...,
  jako já z vašich pořadů!
 • 00:41:16 Saša Hemala!
 • 00:41:28 Přátelé, to je pro dnešek všechno!
  Já vám děkuju za pozornost.
 • 00:41:32 A jsem rád a věřím,
  že i vy jste rádi,
 • 00:41:35 že jsme si dneska připomněli
  tyhlety slavné a nebojím se říct,
 • 00:41:39 legendární televizní tváře!
 • 00:41:42 Mějte se hezky a na shledanou!
 • 00:41:44 Skryté titulky
  Eva Svobodová

Související