Novinky

Programové zásady Déčka — Filozofie a zásady — Déčko pro rodiče — Česká televize

Déčko má své programové zásady. Jeho vedení je definovalo na základě své filozofie, Kodexu České televize, principů Dětské televizní charty (BBC), dlouholetých zkušeností tvůrců a dramaturgů dětské tvorby a také doporučení odborníků.

 1. Sedm programových pilířů

  Dětský kanál České televize je multižánrová a plnoformátová televize pro děti. Její program se opírá o sedm programových pilířů: zábavné vzdělávání, hranou tvorbu, animovanou tvorbu, magazíny, zábavní a soutěžní pořady, publicistiku a zpravodajství a také sportovní pořady. Déčko dbá na nejvyšší možnou kvalitu pořadů z hlediska uměleckého provedení.

 2. Zábavné vzdělávání

  Vzdělávání dětí patří k jedné z klíčových úloh veřejnoprávní dětské stanice. Už samotný Kodex ČT ale poukazuje na to, že předpokladem vzdělávací úlohy pořadu je nejprve děti zaujmout. Cílem zábavně-vzdělávacích i jiných pořadů je proto děti v prvé řadě zaujmout a získat jejich pozornost a v druhé řadě jim zprostředkovávat nové poznatky.

 3. Bezpečný obsah

  Jedním z hlavních parametrů Déčka je jeho bezpečnost. Déčko proto nedává ve svém programu prostor vulgaritě, samoúčelnému násilí ani jiným nepřiměřeným scénám a námětům. Déčko vybírá nejkvalitnější pořady, které byly vytvořeny přímo pro děti, které je nezatěžují, ale naopak rozvíjejí. Obsahově bezpečný je také dětský web. Nejsou na něm reklamy ani neprověřené odkazy. Svým obsahem a náměty naopak přispívá k bezpečnému pohybu dětí na internetu.

 4. Věková přiměřenost

  Program dětského kanálu je uzpůsobený dvěma věkovým skupinám dětí, mladším dětem ve věku od 4 let a dětem starším ve věku od 8 let.

 5. Předvídatelnost a dostupnost

  Dětský kanál České televize vysílá v pravidelných programových oknech, jež umožňují dětem i rodičům snadnou orientaci ve vysílání a výběr vhodných pořadů. Jednotlivé pořady vysílá v časech podle denního rytmu menších a starších dětí.

 6. Kultivované vyjadřování

  V pořadech vlastní tvorby i při dabovaných pořadech ze zahraničí dbá ČT :D na kultivované vyjadřování a mluvu. K dětem mluví jazykem, který je pro ně srozumitelný. Zohledňuje přitom pokyny Ústavu pro jazyk český, a to také v případě obecné, civilní češtiny, kterou používá například v dětských zprávách.

 7. Výchovná role

  V souladu s Kodexem ČT se Déčko stará o to, aby dětem ukazovalo hodnoty slušnosti a vzdělanosti. Jak požaduje Kodex České televize, nápady a náměty rozvíjí Déčko u dětí také smysl pro činorodost a pracovitost, jakož i úctu k životnímu prostředí. Cílem je také zprostředkovávat dětem pestrost české kultury a jazyka. Úkolem je i budování povědomí o cizích kulturách a podpora národnostní a etnické tolerance.

 8. Podpora původní tvorby

  Česká televize podporuje vysokou míru rozvoje původní tvorby pro děti a mládež a dbá na nejvyšší kvalitu pořadů z hlediska uměleckého provedení. Navazuje přitom na bohatou tradici původní české tvorby pro děti, reaguje na současné trendy filmové tvorby pro děti a mládež a podporuje rozvoj nových formátů.

 9. Výběr zahraniční tvorby

  Česká televize vybírá pro ČT :D nejlepší pořady také ze zahraničí. Zvláštní pozornost pak věnuje pořadům veřejnoprávních televizí a pořadům, které mají přesah k zábavnému vzdělávání.

 10. Aktivita a tvořivost

  Cílem Déčka je podporovat vlastní aktivity a činorodost dětí. Nabízí proto pořady, které děti informují o zajímavých akcích či dětem zprostředkovávají zážitky z různých zájmových činností. Podněcuje je tak k výtvarné činnosti či sportu. Cílem je tedy vést děti k aktivnímu způsobu života.

 11. Mediální výchova

  Úkolem Déčka je podporovat v dětech vnímání přiměřenosti času, který tráví u televizních obrazovek. Program proto dělí na bloky vysílání pro menší a starší děti a v pořadech samotných děti inspiruje k vlastní činorodosti. Na svém webu a svými aktivitami podporuje také povědomí o bezpečném chování na internetu.

 12. Informace z pohledu dětí a pro děti

  Taková je každodenní zpravodajská relace pro děti Zprávičky, která vzniká ve zpravodajství České televize. Základem jsou zprávy z domova, ze zahraničí, ze sportu a počasí. Zprávičky jsou určené starším dětem. Menší děti by se na ně měly dívat nejlépe s rodiči, které jim mohou vysílaný obsah pomoci lépe pochopit.

 13. Zapojení dětí, rodičů a odborníků

  Déčko spolupracuje na svém vysílání s odborníky a rodiči. Dětem a rodičům nabízí možnost reagovat na vysílání, obrátit se na tvůrce s dotazy či podávat náměty. Zpětnou vazbu získávají tvůrci Déčka také od dětí samotných. Program a aktivity konzultují pravidelně s odborníky na výchovu a péči o děti, stejně jako i s autory a znalci dětské tvorby.

 14. Propojení televize a webu

  Dětský televizní program má svoji podobu také na internetu, a to na speciálních webových stránkách www.decko.cz. Web nabízí informace k pořadům, pořady ke zhlédnutí, hry a možnost interaktivní komunikace s tvůrci.

 15. Vysílání bez reklam

  Cílem Déčka není komerční profit, ale kvalitní dětský obsah. Déčko proto nevysílá spotovou reklamu ani product placement. ČT :D ale nedopustí uvádění takového obsahu, který by mohl nepříznivě působit na vývoj dětí či v dětech cíleně vyvolávat pocity méněcennosti, jestliže nezískají propagované zboží či službu.