Kde jsem:

Novinky

Filozofie Déčka — Filozofie a zásady — Déčko pro rodiče — Česká televize

Filozofií Déčka je připravovat pro děti bezpečný, žánrově pestrý, zábavně-naučný a dramaturgicky přehledný program.

Bezpečí a jistota

Déčko pečlivě prověřuje obsah i kvalitu pořadů, které vysílá. Podporuje spisovnou a obecnou češtinu, která zahrnuje aktuální trendy a rozšiřuje slovní zásobu dětí. Vyhýbá se nepřiměřeným vulgarismům či samoúčelnému násilí. V souladu s Kodexem České televize pěstuje mravní a estetické hodnoty dětí a podporuje rozumové poznání světa. Déčko vysílá bez reklam a placeného umísťování komerčních předmětů v pořadech (product placement). Bez reklamních sdělení je také dětský www.decko.cz.

Kvalita a pestrost

Déčko dbá na nejvyšší míru umělecké kvality dětské tvorby, její inspirativnost a nadčasovost. Využívá současných možností audiovizuální tvorby a kromě tradičních forem vyprávění dává prostor i novým a originálním formátům. Kvalitu programu podtrhuje žánrová pestrost, která zahrnuje celou škálu pořadů od animované a hrané tvorby přes zábavně-vzdělávací a lifestylové magazíny, skládaná pásma a cvičení až po publicistické a zpravodajské pořady. Déčko se tak opírá celkem o sedm programových pilířů.

Zábavné vzdělávání

Specifikem Déčka v porovnání s jinými dětskými televizemi je výrazné zastoupení zábavně-vzdělávacích pořadů, a to jak z vlastní, tak zahraniční produkce. Pořady mají za cíl děti zábavnou formou vzdělávat a inspirovat je k vlastním aktivitám. Vzdělávací role Déčka přitom není prvoplánová. Informace, poznatky a znalosti se snaží dětem předávat mimoděk, jako součást zábavního programu.

Přehledná dramaturgie

Potřebám dětí vychází vstříc časování jednotlivých pořadů v programu. Ten je každý den rozdělený do čtyř velkých bloků: startovací program v ranních hodinách, dopolední vysílání pro menší děti, odpočinkové a později zábavně-vzdělávací odpoledne střídavě pro menší a starší děti a oddychový večer pro všechny. Program Déčka je výsledkem spolupráce zkušených producentů, dramaturgů a autorů dětské tvorby České televize a konzultací s odborníky z oblasti medií, pedagogiky a psychologie.