Kde jsem:

Děti a televize — Déčko pro rodiče — Česká televize

Déčko je nejsledovanější dětskou televizí v Česku. Její program sleduje v průměru 29,54 % dětí ve věku od 4 do 12 let. Oblíbenost Déčka je potěšující a současně zavazuje.

Vedle veřejnoprávnosti je dalším apelem na to, aby stanice dbala na kvalitu svého vysílání. Kvalitu definuje jako určující faktor ve své filozofii i programových zásadách.

Vedle kvality programu je snahou Déčka podporovat děti v jejich schopnosti rozumět médiím, tedy jejich mediální gramotnosti. Úkolem Déčka jako veřejnoprávního média je tedy nejen nabízet kvalitní obsah pro děti, a to v televizi i na webu, ale také děti učit s ním vhodně nakládat. Nejednoduchý úkol si Déčko rozdělilo do tří oblastí:

  1. Množství času, které děti věnují sledování televize či hraní her na webu.
  2. Schopnost dětí rozumět médiím a uvědomění, že televize nabízí jeden z možných obrazů skutečnosti.
  3. Uvědomělé a bezpečné chování dětí na internetu.

Přiměřené strávení času u obrazovek se snaží Déčko podporovat dvěma způsoby: Program dělí na kratší bloky a rytmicky v něm střídá pořady pro menší a starší děti. Děti tak učí vyhledat si konkrétní pořad, který chtějí sledovat. V pořadech samotných, zejména vlastních magazínech, pak ČT :D klade velký důraz na to, aby děti motivovala k vlastní aktivitě.

Dalším tématem mediální gramotnosti je bezpečnost internetu. Déčko dlouhodobě spolupracuje s odbornými institucemi, které se věnují různým oblastem rozvoje a vzdělávání dětí. Podporuje tak iniciativy, které se snaží zlepšovat povědomí dětí o tom, jak se chovat bezpečně na internetu. Už na samotném dětském webu www.decko.cz najdou děti pravidla a doporučení, jak nakládat se svými osobními údaji. Uvedené návody podávají tvůrci webu samozřejmě hravou a zábavnou formou. Tak, aby jim děti skutečně věnovaly pozornost, pochopily je a řídily se podle nich.