Kde jsem:

Složky, služby a formáty televizního vysílání

Složky, služby a formáty televizního vysílání
Probuď Déčko!

Slovníček pojmů

AC-3

Audio Coding 3

Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.

ATRAC

Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.

Obrazový formát 16 : 9 — Obraz — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

 • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

Přestože většinu pořadů vysílá Česká televize v obrazovém formátu 4 : 3, množí se v poslední době i pořady vysílané v obrazovém formátu s poměrem stran 16 : 9. Celá řada pracovišť a zařízení České televize byla pro výrobu v tomto formátu již v předstihu připravena. V tomto článku se chceme pokusit najít odpověď na nejčastěji se opakující dotazy související s obrazovým formátem 16 : 9.

Co je to tedy formát 16 : 9?

Signál skutečného formátu 16 : 9 má z technického hlediska naprosto stejné parametry, jako formát 4 : 3. To znamená vertikálně stejný počet řádků (625, z toho aktivních 576) a stejnou dobu trvání jednoho řádku (64 μs z toho aktivních 52 μs). Rozdíl je v cílovém zobrazovači – signál 16 : 9 totiž vyžaduje televizor, který má poměr stran právě 16 : 9. Pak je výsledný obrázek v horizontálním i vertikálním směru nedeformovaný. Co se však stane, připojíme-li tento signál k běžnému televizoru 4 : 3? V horizontálním směru dojde ke zkomprimování obrazu a výsledek je zřejmý z následujícího obrázku, kdy původní kružnice je deformovaná do elipsy postavené „na výšku“:

Signál 16 : 9 na televizoru 16 : 9
Signál 16 : 9 na televizoru 16 : 9
Signál 16 : 9 na televizoru 16 : 9
Signál 16 : 9
na televizoru 4 : 3

Jinak řečeno, elektronový paprsek v horizontálním směru urazí za stejný čas (52 μs) u televizoru s obrazovkou s poměrem stran 16 : 9 přibližně 1,33× delší dráhu, než u televizoru s obrazovkou s poměrem stran 4 : 3. Pokud tedy chceme pořad natočený ve formátu 16 : 9 odvysílat tak, aby byl pro diváky vlastnící televizor s obrazovkou s poměrem stran 4 : 3 nedeformovaný (tj. většina dnešních diváků), musíme ho upravit zařízením pro převod obrazových formátů, tzv. aspect ratio convertorem.

Převod signálu 16 : 9 na 4 : 3

Tento převod lze provést v zásadě trojím způsobem:

 1. oříznutím okrajů
  Oříznutí okrajů
  Oříznutí okrajů

  Šedivá plocha reprezentuje stínítko obrazovky 4 : 3, žlutá plocha reprezentuje část obrazu, o kterou divák nenávratně přichází. Divák tak má možnost sledovat jen 75 % původní plochy obrazu.

 2. vytvořením obrazového formátu letterbox (výsledný obraz má podobu dopisní obálky s černými pruhy nad a pod aktivní částí obrazu)
  Formát letterbox
  Formát letterbox

  Celá plocha tohoto obrázku reprezentuje stínítko obrazovky 4 : 3, šedá plocha aktivní část obrazu, černé pruhy nad a pod touto aktivní částí nevyužitou část obrazovky. V tomto případě divák využívá jen 75 % stínítka obrazovky.

 3. Některé aspect ratio convertory umožňují i kompromisní řešení, kdy ořízneme menší část obrazu, než v případě 1 a zároveň vytvoříme užší černé pruhy nad a pod aktivní částí obrazu, než v případě 2. Tento kompromisní formát se někdy označuje také poměrem stran 14 : 9 a populární je zejména ve Velké Británii.

Převod signálu 4 : 3 na 16 : 9

Obdobná situace by nastala, pokud bychom chtěli signál 4 : 3 upravit pro televizor s poměrem stran stínítka 16 : 9. Pokud bychom signál 4 : 3 připojili k televizoru 16 : 9 dostali bychom tento obraz:

Signál 4 : 3 na televizoru 4 : 3
Signál 4 : 3
na televizoru 4 : 3
Signál 4 : 3 na televizoru 16 : 9
Signál 4 : 3 na televizoru 16 : 9

Obraz je protažený v horizontálním směru. Tato deformace je vlivem neinformovanosti některých prodavačů často pozorovatelná v obchodech s televizory s obrazovkami s poměrem stran 16 : 9. Všechny tyto televizory jsou ale obvodově řešeny tak, že dokáží obraz 4 : 3 upravit, aby k deformaci nedocházelo. Opět samozřejmě za ztráty určité části obrazu, nebo vytvořením černých pruhů po stranách obrazovky.

 1. Převod oříznutím okrajů
  Převod oříznutím okrajů
  Převod oříznutím okrajů

  Žlutou barvou je opět vyznačena část obrazu, o kterou divák přichází, šedou je znázorněno stínítko obrazovky. Divák opět vidí jen 75 % původní části obrazu.

 2. Převod vytvořením obrazového formátu s postranními pruhy
  Převod vytvořením obrazového formátu s postranními pruhy
  Převod vytvořením obrazového
  formátu s postranními pruhy

  Celý obrázek reprezentuje stínítko obrazovky, šedou je znázorněna aktivní část obrazovky, černě nevyužitá část obrazovky. Opět se využívá jen 75 % stínítka.

 3. I v tomto případě je u některých moderních televizorů možné kompromisní řešení mezi případy 1 a 2, kdy si divák může podle vysílaného programu nastavit v podstatě libovolnou velikost obrazu a tím i libovolný poměr mezi zobrazenou částí obrazu a částí, kterou nebude vidět.

Z uvedeného je mimo jiné zřejmé:

Nesmíme si plést signál 16 : 9 (na televizoru 4 : 3 je horizontálně deformovaný) se signálem letterbox, jenž může mít obecně jakýkoliv poměr stran aktivní části obrazu (např. i 16 : 9). Formát letterbox není na televizoru 4 : 3 horizontálně deformovaný.

Zcela samostatnou kapitolou je úprava poměru stran filmových širokoúhlých formátů, které mají poměr stran výrazně větší než 16 : 9 (= 1,78 : 1), např. 2,6 : 1, 2,66 : 1, 2,55 : 1, 2,35 : 1,... Zde je třeba volit velice citlivě kompromis, mezi oříznutím obrazu a formátem letterbox. Ze studií EBU plyne, že divák mnohem hůře snáší formát letterbox, než určitou ztrátu části obrazu na okrajích. Na druhou stranu necitlivý ořez okrajů může zcela znehodnotit umělecký záměr autora díla. Obecně by mělo platit, že při úpravě filmových formátů pro obrazovky 4 : 3 je vhodné volit formát letterbox s poměrem stran aktivní části obrazu 16 : 9 tak, aby majitelé televizorů 16 : 9 mohli optimálně využít svou obrazovku a zároveň aby majitelé obou typů televizorů nepřicházeli na krajích o příliš velkou část obrazu.