Náboženské pořady

Všechny pořady

 • B
 • Bohoslužba z Velehradu
  Přímý přenos slavnostní mše k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Režie J. Varvařovský
 • Bohoslužba z Velehradu
  Přímý přenos slavnostní mše k svátku svatých Cyrila a Metoděje
 • Bohoslužba z Velehradu
  Přímý přenos slavnostní mše k svátku svatých Cyrila a Metoděje. Režie J. Varvařovský
 • Bohoslužba za členy hasičských sborů
  Přímý přenos mše sloužené u příležitosti Dne hasičstva z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Celebruje pražský arcibiskup Dominik Duka. Režie J. Rásocha
 • Bohoslužba za Karla IV.
  Přímý přenos zádušní mše z kaple sv. Kříže na hradě Karlštejně. Režie J. Nosek
 • Bohoslužba za mír
  Přímý přenos mše u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války s připomínkou válečných obětí ze svatovítské katedrály v Praze
 • Bohoslužba za sdělovací prostředky
  Přímý přenos slavnostní mše k 60. výročí ČST z katedrály sv. Víta v Praze. Celebruje kardinál Dominik Duka. Režie J. Nosek
 • Bohoslužba za zemřelé
  Přímý přenos katolické mše z kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích

 • C
 • Cestou čtvrtého krále P
  XX. světový den mládeže a setkání poutníků s papežem Benediktem XVI.. Režie J. Heller
 • Cesty víry P
  100 let od narození Štěpána kardinála Trochty
  147 dnů kardinála Vlka
  Ad limina apostolorum
  Andělské tóny
  Bangladéšská ohlédnutí
  Benediktini na Broumovsku
  Cesta budhistického mnicha
  Varhanice na telefon
  Maharalův institut
  Zasvěcení
  Obdarování
  Jak jsem se stal Čechem a nepřestal být Polákem
  Archandělské klíče
  My pravdu nemáme, pravda má nás
  Češi z jiného času
  Potomci rabi Šmelkeho
  Tři generace
  Letmý pohled
  Dobrá zpráva Miloslava Fialy
  Ostrov svatých
  Alexander Fried a zázraky
  Prorock
  Půjdem spolu do Betléma
  Hraběnka
  Řád
  Dvorní dáma
  Dcera legionáře
  Rodná víra
  Rodina
  Pod křídly Anděla
  On je přítel
  Templáři
  Fakulta
  Když Krišna dovolí
  Velikonoční příběh
  Poselství
  Český západ
  Uvěřili jsme v lásku
  Po stopách sv. Kláry
  Je dobré, že jsme zde
  Na
 • Cyril a Metoděj - Mikulčice 2013 P
  Záznam slavnostního komponovaného večera u příležitosti oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Režie P. Soukup

 • Č
 • Česká mše vánoční v Římě P
  Poetické vánoční zastavení - Věčné město a české Vánoce. Režie J. Nosek a P. Raus

 • D
 • Domácí štěstí
  Půvabné časy podle Ivy Hüttnerové, tentokrát s vůní léčivých i jiných bylinek (2002)
 • Dominik Duka - 70 let
  Rok pražským arcibiskupem
 • Dominik Duka kardinálem P
  Přímý přenos slavnostní mše, kterou bude v bazilice sv. Petra v Římě sloužit papež Benedikt XVI. spolu s 22 novými kardinály
 • Dominikáni - řád bratří kazatelů P
  Řád bratří kazatelů je tématem nejnovějšího dokumentu Otakáro Maria Schmidta a Jany Kristiny Studničkové. Navazuje na řadu divácky úspěšných filmů s tématikou katolických řádů a svatých, vyznačujících se důrazem na stylově vytříbenou obraznost
 • Dům strach P
  Dokument z fragmentů poezie a dopisů básníka Jana Zahradníčka. Režie P. Baran

 • E
 • Ekumenická bohoslužba
  Přímý přenos z kostela svatého Vavřince na Petříně. Režie J. Brichcín
 • Ekumenická bohoslužba
  Přímý přenos z chrámu J. A. Komenského v Brně
 • Ekumenická bohoslužba za naši zem a lidi postižené povodněmi
  Mimořádný přímý přenos z kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
 • Ekumenická bohoslužba za oběti totality
  Přímý přenos z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Režie J. Rásocha
 • Ekumenická bohoslužba za oběti totality
  Přímý přenos modlitby křesťanských církví za oběti totalitních režimů z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
 • Ekumenická bohoslužba za postižené terorismem
  Přímý přenos ze Svatovítské katedrály v Praze. Setkání křesťanů a lidí dobré vůle, zasažených v srdci teroristickými útoky v USA.

 • F
 • Forum 2000 - Setkání světových náboženství
  Přímý přenos z katedrály sv. Víta s projevem Václava Havla.

 • H
 • Hrabě Zinzendorf - síla přesvědčení P
  Příběh muže, pro kterého misie znamenala víc než šlechtický titul. Režie L. Hlavsa

 • I
 • Inaugurační mše papeže Františka
  Přímý přenos pontifikální mše svaté z Říma spojené s obřadem uvedení nového papeže do úřadu
 • Intronizace nového pražského arcibiskupa
  Přímý přenos z katedrály sv. Víta.
 • Irská velikonoční mše
  Přímý přenos z nejznámějšího poutního místa Glendalough.

 • J
 • Jáhnové, služba pro 3. tisíciletí P
  Dokument o mužích z České republiky a Francie představuje jáhenskou službu, která spojuje duchovní povolání s nejobyčejnějším životem všedního dne. Připravili M. Růžička, J. Nosek a J. Florian
 • Jak jsem potkal Izrael P
  Daniel Herman vypráví o svém vztahu k zemi, ze které vzešli jeho předkové. Režie P. Raus
 • Jeroným Pražský – 600 let P
  Křesťanský magazín
  Slavnostní bohoslužba k 600. výročí mučednické smrti Jeronýma Pražského

 • K
 • Kámen, smrt a hudba P
  O lidech, kteří v Čechách, na Moravě i ve Francii vrací život zničeným poutním místům. Režie M. Růžička
 • Kardinál Josef Beran P
  Trpké životní osudy pražského arcibiskupa jehož 120. výročí narození si připomněla Česká republika i svět 29.12.2008. Připravili: M. Pavlata, O. Selucký a M. Růžička
 • Karel IV. – 700 let
  Bohoslužba za vlast u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.
 • Křesťanský magazín P
  Jak se točily Řecké pašije
  Putování po svaté zemi
  Křesťanský magazín
 • Křížová cesta P
  Dílo Karla Stádníka jako inspirace zamyšlení kardinála Miloslava Vlka nad utrpením a smrtí Ježíše Krista. Režie V. Hájek
 • Křížová cesta očima žen
  O životě a díle tří českých výtvarnic Arany Mertlové, Renaty Štolbové a Bedřišky Znojemské (1997). Připravily J. Semschová a L. Arnautová
 • Křížové cesty P
  Přemožení smrti
  O naději v beznaději
  Život jako cesta

 • L
 • Legenda o princezně Anežce
  Literárně dramatický pořad o mládí svaté Anežky Přemyslovny (1991). Režie R. Tesáček
 • Lurdy - pramen naděje
  Již 150 let uzdravuje pramen zázračně léčivé vody ty, kteří k němu míří v naději z celého světa. Slavnostní bohoslužba z proslulého poutního místa.

 • M
 • Meditace P
  O víře, lásce a naději. Režie S. Kabošová
 • Mene Tekel
  Přímý přenos ekumenické bohoslužby za oběti totalitních režimů z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Režie J. Rásocha
 • Mezinárodní den Romů
  Cesty víry
  Cikánská misie
 • Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 1982
  J.Brahms:Symfonie č.3 F dur,op.90
 • Mezinárodní pouť smíření
  Přímý přenos slavnostní bohoslužby z baziliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích k 60. výročí ukončení II. světové války
 • Misie - Až na kraj světa s jezuity P
  Dokumentární snímek zabývající se fenoménem misionářství na příkladu jezuitského řádu a jeho historického působení v Jižní Americe (2013). Režie O. M. Schmidt a J. Studničková
 • Mistr Jan Hus - † 600 let P
  Bohoslužba k uctění mučednické smrti mistra Jana Husa
  Křesťanský magazín
 • Modlitba studentů P
  Setkání vysokoškolských studentů 10 evropských měst pod záštitou papeže Jana Pavla II. prostřednictvím telemostu
 [ 7 - B ]  [ Bo - Modli ]  [ Modli - Novor ]  [ Novor - S ]další blok záznamů poslední stránka