iVysílání

Mariinské divadlo II

Mariinské divadlo II

Galapředstavení z Mariinského divadla II. pod
taktovkou uměleckého ředitele Valerije Gergieva.