iVysílání

Odysseus

Odysseus

Meneláovo vojsko se vylodilo. Télemachos se ujímá velení
a povolává do zbraně ty, kteří jsou ochotni bránit svou zem.