iVysílání

Socha Svobody

Socha Svobody

Zrodila se v Paříži v polovině devatenáctého století.
Maják osvětlující Nový svět, ztělesnění snu o svobodě.