Podatelna

Podatelna

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů do České televize

Podatelna Praha

Česká televize,
Na Hřebenech II 1132/4,
140 70 Praha 4

Telefonní spojení: 261 133 102

Úřední hodiny:

Pondělí – Čtvrtek 7:30 – 17:00
Pátek 7:30 – 16:00

Podatelna Brno

Televizní Studio Brno,
Trnkova 117,
628 00 Brno

Telefonní spojení: 516 609 310

Úřední hodiny:

Pondělí – Pátek 7:00 – 15:30

Podatelna Ostrava

Televizní Studio Ostrava,
Dvořákova 18,
728 20 Ostrava

Telefonní spojení: 556 448 406

Úřední hodiny:

Pondělí – Pátek 6:30 – 15:00

Podání v digitální podobě

Podání v digitální podobě je možné uskutečnit prostřednictvím datové schránky, zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny a na přenosném technickém nosiči na pracovištích podatelny uvedených výše.

 • Datovou schránkou: weeab8c
 • Elektronickou poštou: epodatelna@ceskatelevize.cz

Úřední dokument zaslaný na adresu elektronické podatelny epodatelna@ceskatelevize.cz musí splňovat tyto základní podmínky: Identifikace odesílatele včetně uvedení poštovní adresy odesílatele přímo v textu podání, čitelný dokument, odlišení textu podání od případných příloh. Je-li to možné, uveďte, pro kterou součást ČT je podání určeno.

 • Elektronická adresa podatelny slouží pouze pro příjem podání úředního charakteru. Jiná než úřední podání zasílejte na elektronickou adresu Diváckého centra: info@ceskatelevize.cz

Základní podmínky pro podání doručená na přenosném technickém nosiči

Přijímaným přenosným technickým nosičem dat s dokumenty v digitální podobě je CD, DVD a USB flash disk. Přenosný technický nosič lze doručit osobně nebo prostřednictvím poštovních a doručovacích služeb na podatelnu na výše uvedené adresy. Na jednom přenosném technickém nosiči může být předáno pouze jedno elektronické podání. Předaný přenosný technický nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání v podatelně.

Základní podmínky pro podání doručená na přenosném technickém nosiči

Přijímaným přenosným technickým nosičem dat s dokumenty v digitální podobě je CD, DVD a USB flash disk. Přenosný technický nosič lze doručit osobně nebo prostřednictvím poštovních a doručovacích služeb na podatelnu na výše uvedené adresy. Na jednom přenosném technickém nosiči může být předáno pouze jedno elektronické podání. Předaný přenosný technický nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání v podatelně.

Přípustné formáty datových zpráv

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF, verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A, ISO 19005,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC nebo DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • XLS/XLSX,
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948,
 • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný,
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

Dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172,
 • GIF.

Zvukové dokumenty:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
 • WAV, PCM

Maximální velikost jedné datové zprávy včetně přílohy: 100 MB.

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním, a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami.

Doručení elektronického podání datové zprávy prostřednictvím datové schránky a zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny je odesílateli automaticky potvrzeno, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance ČT, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena a identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou. Pokud potvrzení doručení datové zprávy odesílateli nedojde, zpráva nebyla doručena. Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání.

Datová zpráva, u které bude zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu, nebude zpracovávána. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu nebo chybného datového formátu.