Možnosti uplatnění

Nabízíme široké spektrum profesí napříč různými odvětvími.

Zpravodajství a sport

Tvůrčí pozice

Řemeslo a umění

Informační technologie

Digitální služby

Odborné a administrativní pozice

Televizní studio Brno

Televizní studio Ostrava