Ekonomika

Ekonomika

Hospodaření a finanční situace

Vybrané ukazatele hospodaření, výroční zprávy, rozpočet

Cestujte s Českou televizí

Výroční zprávy — Hospodaření a finanční situace — Vše o ČT — Česká televize

Hospodaření a finanční situace

Hospodaření a finanční situace

  • Vybrané ukazatele hospodaření, výroční zprávy, rozpočet

2010

Výroční zpráva o hospodaření České televize (1,12 MB)

Přílohy

Přílohy č. 1, 2, 4, 5 (XLS, 585 kB):
1. 1. Cash flow České televize za rok 2010
1. 2. Odvysílané pořady za rok 2010 dle programových typů
1. 3. Přehled výroby pořadů za rok 2010
2. 1. Hlavní ukazatele hospodaření České televize v roce 2010
2. 2. Plnění rozpočtu nákladů a výnosů za rok 2010 podle organizačních útvarů České televize
2. 3. Vyúčtování účtu České televize pro užití výnosu z reklamy za rok 2010
2. 4. Porovnání plnění nákladů a výnosů v letech 2009 a 2010
2. 5. Vývoj hlavních ukazatelů hospodaření v letech 2005–2010
4. 1. Přehled investičních výdajů České televize za rok 2010
5. 2. Vývoj počtu televizních přijímačů v letech 2005–2010
5. 3. Poplatníci osvobození od televizních poplatků – vývoj v letech 2005–2010
5. 4. Stav a vývoj počtu televizních přijímačů v roce 2010
5. 5. Úhrady televizních poplatků v roce 2010

Příloha č. 3 (PDF, 1,55 MB)
3. 1. Organizační struktura k 31. 12. 2010
5. 1. Grafické znázornění systému výběru televizních poplatků

Příloha č. 6. 1. Účetní výkazy České televize za rok 2010 (PDF, 3,02 MB)

Příloha č. 6. 2. Příloha k účetní závěrce (PDF, 11,6 MB)

Příloha č. 7. 1. Zpráva auditora k Výroční zprávě o hospodaření České televize (PDF, 1,21 MB)

Výroční zpráva o činnosti České televize (1,7 MB)

Přílohy

2009

Výroční zpráva o hospodaření České televize (762 kB)

Přílohy

Příloha č. 1 (XLS, 143 kB):
1.1 Cash flow České televize za rok 2009
1.2 Odvysílané pořady za rok 2009 dle programových typů
1.3 Přehled výroby pořadů za rok 2009

Příloha č. 2 (XLS, 273 kB)
2.1 Hlavní ukazatele hospodaření České televize v roce 2009
2.2 Plnění rozpočtu nákladů a výnosů za rok 2009 podle organizačních útvarů ČT
2.4 Porovnání plnění nákladů a výnosů v letech 2008 – 2009
2.5 Vývoj hlavních ukazatelů hospodaření v letech 2004 – 2009

Příloha č. 2 (PDF, 152 kB)
2.3 Vyúčtování účtu ČT pro užití výnosu z reklamy za rok 2009

Příloha č. 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2009 (PDF, 707 kB)

Příloha č. 4.1 Přehled investičních výdajů České televize za rok 2009 (XLS, 85 kB)

Příloha č. 5 (PDF, 138 kB)
5.1 Grafické znázornění systému výběru televizních poplatků

Příloha č. 5 (XLS, 115 kB)
5.2 Vývoj počtu televizních přijímačů v letech 2004 – 2009
5.3 Poplatníci osvobození od televizních poplatků – vývoj v letech 2004 – 2009
5.4 Stav a vývoj počtu televizních přijímačů v roce 2009
5.5 Úhrady televizních poplatků v roce 2009

Příloha č. 6.1 Účetní výkazy České televize za rok 2009 (PDF, 8 MB)

Příloha č. 6.2 Příloha k účetní závěrce (PDF, 2 MB)

Příloha č. 7.1 Zpráva auditora k Výroční zprávě o hospodaření ČT (PDF, 236 kB)

Výroční zpráva o činnosti České televize (2,8 MB)

Přílohy

2008

Výroční zpráva o hospodaření České televize (523 kB)

Přílohy

Příloha č. 1: (325 kB)
1. 1. Cash flow České televize (přehled o peněžních tocích) za rok 2008
1. 2. Odvysílané pořady za rok 2008 dle programových typů
1. 3. Přehled výroby pořadů za rok 2008
1. 3. Přehled výroby pořadů – nákladovost výroby podle žánrů ukončených v roce 2008
2. 1. Hlavní ukazatele hospodaření České televize v roce 2008
2. 2. Plnění rozpočtu nákladů a výnosů za rok 2008 podle organizačních útvarů České televize
2. 4. Porovnání plnění nákladů a výnosů v letech 2007 a 2008
2. 5. Vývoj hlavních ukazatelů hospodaření v letech 2003 – 2008
4. 1. Přehled investičních výdajů České televize za rok 2008
4. 1. Přehled investičních výdajů ČT v Praze za rok 2008
4. 1. Přehled investičních výdajů TS Brno za rok 2008
4. 1. Přehled investičních výdajů TS Ostrava za rok 2008
5. 2. Vývoj počtu televizních přijímačů v letech 2003 – 2008
5. 3. Poplatníci osvobození od televizních poplatků – vývoj v letech 2003 – 2008
5. 4. Stav a vývoj počtu televizních přijímačů v roce 2008
5. 5. Úhrady televizních poplatků v roce 2008

Příloha č. 2: (353 kB)
2. 3. Vyúčtování účtu České televize pro užití výnosů z reklam za rok 2008
3. 1. Organizační struktura k 31. 12. 2008
5. 1. Grafické znázornění systému výběru televizních poplatků

Výroční zpráva o činnosti České televize (4,73 MB)

Přílohy

2007

Výroční zpráva o hospodaření České televize (437 kB)

Přílohy

Příloha č. 1: (196 kB)
1. 1. Hlavní ukazatele hospodaření České televize v roce 2007
1. 2. Plnění rozpočtu nákladů a výnosů za rok 2007 podle organizačních útvarů České televize
1. 3. Porovnání plnění nákladů a výnosů v letech 2006 a 2007
1. 4. Vývoj hlavních ukazatelů hospodaření v letech 2002 – 2007
3. 2. Vývoj počtu televizních přijímačů v letech 2002 – 2007
3. 3. Poplatníci osvobození od televizních poplatků – vývoj v letech 2002 – 2007
3. 4. Stav a vývoj evidovaných televizních přijímačů za rok 2007
3. 5. Úhrady televizních poplatků za rok 2007

Příloha č. 2: (2,78 MB)
1. 5. Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2007
2. 1. Organizační struktura k 31. 12. 2007
3. 1. Grafické znázornění systému výběru televizních poplatků v roce 2007
4. 1. Účetní výkazy České televize za rok 2007
4. 2. Příloha k účetní závěrce
5. 1. Zpráva auditora pro radu České televize

Výroční zpráva o činnosti České televize (1,10 MB)

Přílohy

2005

Výroční zpráva o hospodaření České televize (349 kB)

Přílohy

Výroční zpráva o činnosti České televize (512 kB)

Přílohy

Vysílací schéma ČT 2005 (157 kB)

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1997

Elektronickou podobu publikací zpřístupňujeme ke stažení ve formátu PDF, pro který potřebujete mít nainstalovaný prohlížeč Acrobat Reader. Stáhnout si ho můžete zdarma na této adrese.