Po krizi (2001)

V rámci mimořádné schůze Poslanecké sněmovny 9. února 2001 proběhla veřejná slyšení navržených kandidátů na funkci prozatímního ředitele ČT, po nichž následovala tajná volba, z níž vyšel vítězně Jiří Balvín. Sněmovna zároveň usnesením zavázala prozatímního ředitele k sestavení vyrovnaného rozpočtu na rok 2001 a k provedení forenzního auditu hospodaření ČT do 90 dnů.

Prvním krokem prozatímního ředitele byl následující den podpis dohody o ukončení stávky (nemající ovšem formu přerušení práce) se zástupci odborů z České televize. Jiří Balvín konstituoval nové prozatímní vedení České televize a zaměřil se na základní stabilizaci činnosti České televize, což se brzy podařilo.

Již podle nového znění zákona o České televizi zvolila Poslanecká sněmovna nyní 15člennou Radu ČT. Na prvním jednání 30. května zvolila Rady svým předsedou Jana Mrzenu. Rada ve shodě se zákonem ustavila 21. června svůj nový poradní orgán pro ekonomické záležitosti ČT - pětičlennou Dozorčí komisi.

V květnu a červnu byly dokončeny forenzní audity ČT i Televizního studia Brno a Televizního studia Ostrava od roku 1992. Prozatímní ředitel přijal v červenci opatření, která z jejich zjištění vyplývala a v září pak ke zjištěním forenzního auditu přijala stanovisko Rada ČT. Forenzní audit nepřinesl překvapivá zásadní zjištění.

Rada ČT vyhlásila výběrové řízení na generálního ředitele ČT. V říjnu proběhla nejprve neveřejná, a potom veřejná slyšení přihlášených uchazečů, a 31. října skončilo výběrové řízení volbou Jiřího Balvína generálním ředitelem ČT. Jiří Balvín se této funkce ujal s platností od 15. listopadu 2001.