Filmová podoba úspěšného televizního seriálu

Film, jehož předlohou byly dva romány předního českého prozaika Jiřího Stránského („Zdivočelá země“ a „Aukce"), je vyprávěním o dramatickém osudu těch, kteří se brzy po skončení druhé světové války vrátili do českého pohraničí. Ne všichni přišli s nejčistšími úmysly. Hlavní hrdina, bývalý západní pilot Maděra si musí poradit nejen s vracejícími se Němci, ale především s kariéristy a zlatokopy hledajícími v pohraničí bezpracný a lehký život. V jeho úsilí mu pomáhá i parta sedmi mladých, po dobrodružství toužících kluků a přítel Kanda, pátrající po ukrytém archivu gestapa. Jejich život je ovlivněn nejen působením těchto různorodých a z velké většiny ničeho se neštítících lidí, ale i politicko -společenskými událostmi, které u nás na sklonku čtyřicátých a začátku padesátých let nastaly. Film vznikl na základě úspěšného televizního seriálu.

Spisovatel a scenárista Jiří Stránský zemřel ve středu 29. června ve věku 87 let. Pro Českou televizi napsal mnohé scénáře, vedle zmiňovaného seriálu a filmu také dramata Bumerang, Žabák a Uniforma, které se k seriálu tematicky vážou, a další tituly – Kousek nebe, Piknik, nejnověji Baladu o pilotovi. Etos jeho děl vycházel z vlastních zážitků politického vězně a jeho tvorba se tak stala jedním ze základních kamenů české dramatiky věnující se poválečnému období u nás v politických souvislostech a na podkladě individuálních osudů hrdinů.

Zdivočelá země na sociálních sítích

Napište nám