O tom, jak vzniklo Staré Město pražské a jak se v průběhu staletí měnila jeho tvář. Vzpomínkový cyklus významného historika umění a důvěrného znalce zmizelé Prahy (1967). Režie M. Lang

Václav Vilém Štech patřil k nestorům naší kunsthistorie a v 60. letech získal i díky Československé televizi také statut na slovo vzatého pražského pamětníka, který dokázal jedinečně a se zápalem vyprávět o proměnách rodící se metropole. Byl jejich očitým svědkem a navíc se znal s řadou pozoruhodných osobností, které výrazně napomáhaly kulturnímu rozvoji a sebevědomí hlavního města republiky. V dnešním díle vzpomínkového cyklu si poslechneme profesorovo vyprávění o vývoji Starého města pražského, které vzniklo spojením různorodých osad na pravém břehu Vltavy. I po staletích je při procházce staroměstskými ulicemi patrné jejich původní rozložení. V pozdějších obdobích si některé části města uchovávaly specifický charakter i funkci. Nejpatrnější byla odlišnost Židovského města, jehož proměna po asanaci na přelomu 19. a 20. století přinesla jiný ráz, který se ovšem opět vymykal díky reprezentativní architektuře s pařížskou inspirací. S profesorem Štechem navštívíme řadu míst, které dokázal obratně zasadit do historického příběhu pražské čtvrti plného poutavých odboček – vydáme se do celního dvora Ungelt, na staroměstskou radniční věž či setrváme u Šalounova pomníku Mistra Jana Husa.

Stopáž23 minut
Rok výroby 1967
 ST HD čb 4:3