O věcech mezi nebem a zemí

Peter Tavel se ve svém Svátečním slovu zamýšlí nad věcmi mezi „nebem a zemí“. Vychází při tom z osobních zkušeností získaných při plavbě Indickým oceánem. Před nějakým časem se po něm totiž plavil na stoleté plachetnici. Plavba byla součástí výzkumu, ve kterém se zkoumal vliv izolace a zátěžové situace na psychiku člověka. Po třídenním bezvětří na otevřeném moři v posádce stoupalo napětí. Kapitán lodi přišel za Peterem a řekl: „Ty jsi ten mnich z kláštera, že? Prosím tě, pomodli se, abychom měli vítr.“ Peterovi bylo trochu proti srsti modlit se za takto podřadnou věc, nakonec ale odešel do kajuty a odsloužil mši svatou. Asi za hodinu přišel takový vítr, že loď letěla po hladině jako tryskáč… A proč o tomto příběhu mluví Peter Tavel ve svém Svátečním slovu? Protože v dnešní hodnotové a trochu chaotické době člověk hledá orientaci. Náboženské denominace a filosofické proudy nabízejí hodnotové systémy, podle kterých může člověk uspořádat svůj život. Mnohá naše rozhodnutí jsou řízená pragmatismem. Udržet si ideál někdy vyžaduje nadlidský výkon. A děkan Tavel na základě své životní zkušenosti tvrdí, že aktivitu někdy přebere Bůh. Promluví tak jasně a mocně, že to s člověkem zatřese…

Peter Tavel

Klikněte pro větší obrázek Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Egýd Tavel se narodil 7. září 1966 v Trebišově. Je slovenský římskokatolický kněz, člen dominikánského řádu, psycholog a psychoterapeut, působící v České republice a v Rakousku. Od roku 1999 působí na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého a od 14. září 2014 je jejím děkanem.

O věcech mezi nebem a zemí

Před časem jsem se plavil šest týdnů na širém oceánu. Plavba byla součástí výzkumu v našem institutu sociálního zdraví OUSHI v Olomouci. Navazovala na výzkum, který byl proveden v Rusku, kdy 6 mužů v uzavřeném prostoru simulovalo let na Mars. Zkoumaly se různé determinanty, jako jsou izolace, odolnost, různé druhy komunikace, reakce na zátěž apod.

Naše plavba byla kontrolní skupina k výzkumu, který se dělal v Rusku. Součástí každodenního života bylo, že kapitán mluvil o tom, jaké bude počasí, jaké budou vlny a jakou poplujeme rychlostí. Samozřejmě proto, že jsme byli úplně závislí na větru.

Asi ve 2/3 plavby měli najednou bezvětří a kapitán řekl: „Teď 6 hodin budeme bez větru a po 6 hodinách zase bude vítr a poplujeme dále.“ Přešlo 6 hodin a my jsme stáli na místě dál. Tak jsme se začali koupat, byla odlehčená atmosféra, chytali jsme ryby. Využili jsme toho, že nám je dobře, že se loď nehoupá a my můžeme být trochu v klidu. Přišlo ráno, probudili jsme se a bylo bezvětří. A tak jsme stáli tři dny. Z té odlehčené, hravé nálady najednou byla dusná. Kapitán nám už nic neříkal. Sám si nedovedl vysvětlit, že podle 3 navigačních systémů jsme měli plout, a my jsme stáli na místě.

Třetího dne večer za mnou přišel kapitán a řekl mi: „Ty jsi z toho kláštera, že? Ty jsi mnich. Víš co? Pomodli se za vítr,“ procedil skrz zuby. Vnitřně jsem se trochu vzbouřil. Rozhodně se za vítr modlit nebudu. Moje víra není taková, že se pomodlím a Bůh splní mé přání. Na světě je mnoho jiných důležitějších věcí, za které je třeba se modlit, než je vítr na moři.

Postupně jsem začal uvažovat a pohrával jsem si s touto myšlenkou. A tak jsem si říkal: „Co když tito lidé na lodi potřebují zažít dotyk Boha, nějaký zázrak?“ Šel jsem do kajuty a odsloužil jsem mši svatou, kterou jsem sloužíval každý den. Ale v tomto případě jsem se modlil za vítr. Prosil jsem Boha, aby foukalo. Asi za hodinu jsem zažil něco, co mi způsobilo mrazení v zádech. Přišel vítr tak silný, že jsme pluli rychlostí 9 uzlů za hodinu. Normálně jsme pluli rychlostí 4, max. 6 uzlů za hodinu. Ale tu noc se loď tak rozběhla, že jsme pluli velmi rychle.

Proč to všechno říkám? Dnešní svět je hodnotově nejistý. Nabízejí se nám různé filosofické směry, náboženství. A není to lehké. Často se řídíme pragmatismem nebo žijeme ze dne na den. A já si říkám na základě vlastní zkušenosti, a nejen této jediné, že občas aktivitu převezme Bůh a do života nám vstoupí tak, že to námi zatřese.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2015
 ZJ ST HD