Duchovní Církve československé husitské o stoletém výročí založení národní církve

O stoletém výročí založení národní církve

Jubileum, 100. výročí, 100. výročí československé církve husitské. Při každé takové příležitosti máme možnost bilancovat. Co se povedlo, co se nepovedlo, co bylo dobré a co špatné a inspirovat se i pro budoucnost, abychom věděli, čeho dobrého se přidržet.

Ohlédneme-li se za úsilím našich otců, vidíme obrovskou touhu po svobodě. Po svobodě politické, národní, ale i náboženské. Svoboda politická se projevila v demokratizaci nového Československa. Svoboda národní potom v možnosti oficiálně hovořit česky. Svoboda náboženská začíná o Vánocích v r. 1919, kdy v několika kostelích po mnoha staletích opět zaznívá bohoslužba v češtině.

Čeština při bohoslužbách přinesla porozumění, ale díky němu vyvstala nová otázka, kterou si klademe my i dnes. Jak se má víra pojí se současným moderním vědeckým světem? A tak s touhou v ruce po svobodě se rodí i propast mezi vírou a vědou. A s ohledem na to je vyhlášena i svoboda svědomí.

O svědomí píše Mistr Jan Hus ve spisu Dcerka. Píše: někdo má svědomí příliš široké a tak si omluví všechno, co dělá. Jiný má svědomí příliš úzké a kacířuje se za všechno, co činí. Nalézt svědomí, které není ani příliš široké a ani příliš úzké, lze podle Mistra Jana Husa následováním Ježíše Krista. Následovat Krista to znamená, učíme se milovat druhého a dávat mu prostor, zastávat se slabších. Umenšujeme sebe, abychom tak nalézali druhého. Učíme se službě a pomoci.

Ne náhodou si Církev československá husitská zvolila ke svému stému výročí motto: 100 let služby Bohu a pomoci člověku. Našim otcům před 100 lety šlo o svobodu a o překonání propasti mezi vědou a vírou, ale zvláště usilovali o mravní a náboženskou obrodu jednotlivce i společnosti. K tomu je třeba vnitřního přerodu a také o překonání na Cyrila a Metoděje, na Mistra Jana Husa, českou reformaci, se přihlásila k náboženské a mravní obrodě celého Československa.

Úkol naplnit současné úsilí vědecké a snažení mravní duchem Kristovým je aktuální i dnes, podobně jako s heslem dokončit českou reformaci. Tento program oslovil 1 milion Čechoslováků, každého 15. občana, který se přihlásil v těchto letech k církvi československé. Dnes po období nacizmu a komunizmu, kdy církve byly zahnány do ghett, kdy nemohly veřejně působit, je církev československá husitská spolu s dalšími církvemi a s lidmi dobré vůle opět na cestě ve snaze přinést aktuálně onu dobrou zprávu každému člověku, k jeho vnitřnímu převodu, ale i celé společnosti. O možnosti znovunalezení sebe sama skrze moc přetvářející lásky, která nás vede ze smrti do života.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2020
 P ZJ ST HD