Františkánský apokryf o psech

Budu vám vyprávět jeden příběh agendu apokryf. Příběh ze života Františka z Assisi. Vypráví se, že jednou, když sv. František šel s bratrem Lvem, možná přímo z Gubbia, onoho města, kde obrátil lidužravého vlka pouhým požehnáním, dáním znamení pokoje, že tehdy potkali psa, starého, opuštěného, špinavého, toulavého psa. Sv. František mu také požehnal a řekl: "Bratře pse, jak jsi blažený, jak musíš chválit našeho Pána, že ti dal krásný chladivý čenich, kterým můžeš tišit tresty, kterým můžeš zhasit i žár pekla." "Ó bratře Lve," řekl sv. František: "Jak bych byl rád, kdyby všichni menší bratři byli jako psi a zvláště jako tento pes." "A to ti povídám, bratře Lve," řekl zase sv. František, "že mi bylo dáno vidět pozoruhodnou věc, o které píší evangelia. Mohl jsem nahlédnout do pekla a tu jsem viděl onoho bohatce, o kterém evangelia píší, jak v něm úpí. Viděl jsem onoho bohatce, který každý den hodoval a u jeho dveří ležel žebrák Lazar. A psi k bohatcovi přicházeli a lízali jeho rány.

Ale zemřel bohatec a byl pohřben v pekle a zemřel Lazar a byl v lůně Abrahámově. V pekle bohatec trpěl strašlivě, naříkal a plakal. Z pekla se ozýval pláč a skřípění zubů. Jistě bratře Lve víš, že bohatec v pekle strašně úpěl a dovolával se alespoň kapky studené vody, ale propast mezi nebem a peklem byla příliš veliká a nikdo ji nemohl překročit. V lůně Abrahámově byli všichni blažení a byli tam i psi bohatcovi, kteří kdysi olizovali vředy Lazarovi. Byli tam mnozí od východu a západu, které bys nečekal a psi zoufale běhali okolo. Dívali se dolů na strašlivou spečenou tvář bohatcovu, která praskla žárem. Psi žalostně skučeli, kdy uviděli utrpení svého pána a tu jeden z nich skočil do pekelné propasti a jal se olizovat hroznou trpící tvář bohatcovu. A to ti povídám, bratře Lve, že tehdy se za psem objevil náš Pán, pohladil ho a řekl mu: Jak se mi podobáš. A pes olízl ránu v jeho boku, rána se zacelila a žár pekla pohasl."

Tolik stará legenda. Snad je v ní příliš důvěry v nekonečné milosrdenství, snad příliš důvěry v oddané psí oči. Je-li třeba současnému světu, jak se říká, velkého soucitu, světců a i mystiků, tak i věřím, že i těch, kteří mají chladivý krásný psí čenich.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2018
 P ZJ ST HD