Zábavná a poučná soutěžní hra o české historii. Dnes z Břevnovského kláštera (1993). Uvádí Marek Eben. Dále účinkují: K. Kovaříková, V. Galatíková, P. Soukup, K. Rychnovská a další. Režie A. Vomáčka

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

V soutěžním cyklu budeme postupně navštěvovat hradní a zámecká sídla v jednotlivých koutech naší země. O jejich bohaté minulosti se dozvíme nejen díky otázkám připraveným pro soutěžící, ale také prostřednictvím historických epizod v podání předních herců. Dnes navštívíme Břevnovský klášter, nejstarší mužský konvent u nás založený řádem benediktinů již v 10. století. Jeho prostory nás budou kromě moderátora Marka Ebena provázet i Věra Galatíková, Pavel Soukup či Kateřina Rychnovská. Díky nim se v klášterním areálu setkáme například s matkou abatyší Mladou od svatého Jiří a se studentkou archeologie, jež se snaží získat zápočet od přísného profesora.

Břevnovský klášter patří mezi hlavní poutní místa Evropy. Oficiální statut Arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty mu přiřknul papež. U studánky při pramenu řeky Brusnice jej založili kníže Boleslav II. a biskup Vojtěch. V kterém roce?

S benediktinským klášterem v Praze-Břevnově je spojena i nemalá část života opata Jana Anastáze Opaska, který byl v roce 1949, po násilném uzavření klášterů komunistickým režimem, ve vykonstruovaném procesu odsouzen na doživotí. O jedenáct let později dostal milost. Opasek byl známý též pod pseudonymem?

Marek Eben se také tázal, jaká část kláštera nese označení refektorium. Jde o společnou jídelnu. Víte, k čemu sloužila místnost zvaná minuce?

Uvnitř baziliky sv. Markéty předvedlo několik benediktinů liturgický zpěv, takzvaný Gregoriánský chorál. Jde o jednohlasý latinský zpěv bez doprovodu nástrojů. Jeho původní forma se dochovala bez výrazných změn až dodnes. Za zakladatele chorálu je považován papež Řehoř I. Veliký. Víte, do jakého století se datuje vznik Gregoriánského chorálu?

Hierarchie obyvatel kláštera byla odedávna striktně strukturovaná, v čele stál opat, zatímco na opačném konci byl takzvaný novic – člen kláštera, který zatím nesložil řeholní slib. Jakou funkci vykonával komoří?

Stopáž40 minut
Rok výroby 1994
 ST 4:3
ŽánrZábava