Zábavná a poučná soutěžní hra o české historii. Dnes ze středověké Kutné Hory (1993). Uvádí Marek Eben. Dále účinkují: K. Kovaříková, H. Růžičková, J. Kanyza, L. Lipský, L. Kostelka a další. Režie A. Vomáčka

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

V soutěžním cyklu budeme postupně navštěvovat hradní a zámecká sídla v jednotlivých koutech naší země. O jejich bohaté minulosti se dozvíme nejen díky otázkám připraveným pro soutěžící, ale také prostřednictvím historických epizod v podání předních herců. Dnes zavítáme do středověkého horního města Kutná Hora, jemuž do dnešních dnů dominuje monumentální katedrála svaté Barbory. Jeho zákoutími nás budou kromě moderátora Marka Ebena provázet i Helena Růžičková, Jan Kanyza či Lubomír Lipský. Díky nim se setkáme se zdejší hostinskou Dorou, dobře obeznámenou se zdejšími legendami, a s kontroverzním renesančním měšťanem Mikulášem Dačickým z Heslova.

Kutná Hora se od třináctého do sedmnáctého století řadila svým významem a bohatstvím, především díky těžbě stříbra, hned za Prahu. Jak velkou část celoevropské produkce stříbra představovala kutnohorská těžba v období největšího rozmachu koncem 13. století?

Bohatství kutnohorských dolů bylo základem královské moci českých panovníků. Například velkolepé stavby, které byly postaveny za vlády Lucemburků ve 14. století, by bez finančních prostředků z výnosů Kutné Hory vznikly jen stěží. Největší porcí přispívala svými výsledky šachta pojmenovaná po zvířeti s nevalnou pověstí, víte, jaké zvíře to bylo?

Pregéři v Kutné Hoře nejprve razili takzvané denáry (z latinského dena, denarius), které začátkem 13. století nechal Přemysl Otakar I. nahradit plíškovitými brakteáty. Ražba denáru však pokračovala ještě po staletí na území Uher, kde jejich výrobu ukončila až Marie Terezie. Denár se poprvé začal používat jako platidlo na území římské republiky. V kterém století?

Těžba v Kutné Hoře zažila i těžké časy. Za vlády Vladislava Jagellonského místní správci značně rozkrádali mince určené pro krále, což vedlo k Vladislavově nařízení zvýšení těžby, načež se havíři vzbouřili. Povstání bylo neúspěšné, roku 1496 bylo deset vůdců bouřících se havířů v Poděbradech popraveno. Deset jich bylo z toho důvodu, že tehdejší zákony neumožňovaly popravu většího počtu lidí na jednom místě. Který z českých spisovatelů se věnoval tomuto aktu v díle Krvavý soud aneb kutnohorští havíři?

Roku 1409 byl v Kutné Hoře Václavem IV. vydán dekret kutnohorský. Kolik hlasů získal na jeho základě český národ při rozhodování na pražské univerzitě?

Stopáž39 minut
Rok výroby 1994
 ST 4:3
ŽánrZábava