Britská filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války.

V létě 1940 se hitlerovské Německo, jež předtím obsadilo téměř celou Evropu, pokusilo o invazi do Británie. K jejímu úspěšnému provedení však bylo nejprve třeba ovládnout vzdušný prostor. Nad kanálem La Manche a jižním pobřežím Anglie svedla Luftwaffe pod vedením maršála Göringa leteckou bitvu s početně slabším Královským letectvem (RAF), která zuřila celých šestnáct týdnů. Právě tuto proslulou kapitolu z dějin druhé světové války, v níž Británie dokázala Hitlerovi odolat, se pokouší zrekonstruovat film Bitva o Británii režiséra Guye Hamiltona z roku 1969. Snímek usiluje o maximální objektivitu a kombinuje celkový pohled na bitvu s individuálními osudy několika přímých účastníků bojů. V konečném důsledku je však především holdem všem britským a spojeneckým letcům, mezi nimiž byla i řada Čechoslováků, díky jejichž nasazení a odvaze byly definitivně zmařeny nacistické plány na ovládnutí Británie.

Napište nám