Účinkují

 • Josef Kemr – děda Komárek
 • Zdeněk Svěrák – Lavička
 • Daniela Kolářová – Lavičková
 • Martin Hradílek – Petr
 • Marie Hradílková – Zuzana
 • Ladislav Smoljak – Radim Zvon
 • Naďa Urbánková – Marta Zvonová
 • Jan Tříska – Mudr. Houdek
 • František Řehák – Lorenc
 • Václav Trégl – Vondruška
 • Vlasta Jelínková – Vondrušková
 • Zdeněk Blažek – Hruška
 • Alois Liškutín – Kos
 • Oldřich Vlach – Kokeš
 • František Kovářík – Komárek st.
 • Míla Myslíková – Božena
 • Eugen Jegorov – hajný
 • Petr Brukner – prodavač
 • Miloslav Štibich – předseda JZD
 • Jan Waldmann – vesničan Šustr
 • Miloš Šustr – farář
 • Jaroslav Vozáb – notář Čestmír Grulich
 • Jiřina Lukešová

Tvůrci filmu