Boj se zákeřným nádorem buněk kostní dřeně se podobá legendě o sv. Prokopovi. Obrovská vnitřní síla může pomoci i nemocným.
Režie a scénář: Rozálie Kohoutová.
Jak orat s čertem, život s mnohočetným myelomem

Mnohočetný myelom je vnímán jako druhá nejčastější hematologická malignita, přesto se řadí mezi vzácná onemocnění. Je stále řazen mezi nevyléčitelné nemoci, i když je s pomocí přicházejících léčebných režimů velmi dobře léčitelný. Median dožití se pohybuje okolo osmi let, nicméně v běžné praxi je doba dožití u každého pacienta vysoce individuální. Někteří lidé s myelomem žijí pouze krátkou dobu (1–2 roky), jiní se mohou dožít řady let (až 15 či 20 let kvalitního života). Lékaři – hematologové se shodují na tom, že jeden z předpokladů kvalitního života pacientů je přijetí nemoci a změna jejich životního stylu. Jednoduše řečeno – neulpívat v programu „proč právě já, to je nespravedlivé“, tedy nežít v hněvu a obavách, ale spíše se pokusit nastavit si vnitřní program „všechno zlé, může být k něčemu dobré“. Dále sledujeme příběhy hlavních postav v průběhu šesti měsíců. Zažíváme s nimi situace s rodinou, situace z běžného života, ale důležitou část dokumentu tvoří i situace spojené s průběhem nemoci – vyšetření, kontroly, zákroky apod. Pracujeme s osobními archivy (fotografie, popř. videa). Situace jsou propojené s rozhovory s jednotlivými odborníky. Hlavní postavy popisují svou minulost, jak nemoc přišla, jak se jim změnil život a jak se s tím vypořádali.

Napište nám