Souboj královen

Souboj královen

Alžběta I., Marie I. Tudorovna a Marie Stuartovna. Soupeřící královny a dramatické události, které formovaly Anglii a Skotsko 16. století.