Slavnostní předávání ocenění mimořádným osobnostem a počinům českého umění.

Historie Cen Ministerstva kultury se začala psát v roce 1995, kdy Ministerstvo kultury ČR zřídilo jako ocenění pro mimořádné literární počiny Státní cenu za literaturu a Státní cenu za překladatelské dílo. Státní cenou za literaturu tehdy Ministerstvo kultury současně navázalo na stejnocenná prvorepubliková ocenění, která byla poprvé udělena v roce 1920. Postupem času se rozrostl seznam oborů, jejichž osobnosti a díla jsou každoročně oceňovány. V současnosti předává ministr kultury na návrh odborných komisí Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění, architektury a kinematografie a audiovize. Slavnostní ceremoniál se letos již po několikáté uskuteční na Nové scéně, na které kromě oborových souborů Národního divadla působí také legendární Laterna magika. A právě soubor Laterny magiky pod vedením Radima Vizváryho se letos postaral o umělecký program slavnostního předávání.

Napište nám