Dokument o životě politického aktivisty a obhájce lidských práv

Pavel Wonka byl v ustavičném konfliktu s komunistickým režimem, který vedl až k jeho nejasnostmi opředené smrti v královéhradecké věznici před 30 lety. Za kritiku systému byl třikrát potrestán vězením. Jeho nejvýraznějším přečinem byla nezávislá kandidatura ve volbách roku 1986, která byla v souladu se zákonem, ale režim se k ní postavil jako k nebezpečné provokaci. Odhalování legalizovaného bezpráví se stalo hlavním předmětem Wonkova disidentského boje, který usilovně vedl i z vězeňské cely. Tam jako oběť šikany a surového týrání naplno poznal, že lidská práva jsou v socialistickém zřízení jen prázdnými slovy. Nelidské zacházení a snad vědomé zanedbání lékařské péče byly pravděpodobnou příčinou úmrtí Pavla Wonky při výkonu trestu. Jeho pohřbu se v květnu roku 1988 zúčastnilo 2000 lidí, především signatářů Charty 77, ale také zástupců zahraničních velvyslanectví a západoněmecké televize. Kvůli protestům mezinárodních organizací na ochranu lidských práv se stal případ Pavla Wonky mementem, které rezonovalo v zahraničním povědomí.

Režisér Jiří Mudra natočil tři roky po těchto událostech dokumentární snímek pozoruhodně nezatížený vypjatým popřevratovým účtováním s minulým režimem. S překvapivou názorovou objektivitou a střízlivou optikou nahlíží komplikovanou osobnost Pavla Wonky a zkoumá bez ukvapených závěrů dosud zcela nevyjasněné okolnosti jeho úmrtí.

Napište nám