Neznámý příběh pražského židovského lékaře Bertholda Epsteina donuceného čelit nelidské volbě tváří v tvář Josefu Mengelemu.
Režie a scénář: Jan Rousek.
Lékař ve službách anděla smrti

Ve chvíli, kdy se Berthold Epstein v Praze věnuje lékařské praxi, výzkumu plicních chorob, vede dětskou kliniku a přednáší na univerzitě, v Německu stoupá kariéra jiného lékaře. Josef Mengele těží z posedlosti rasovou čistotou a nacistickou eugenikou. Vstupuje do NSDAP a SS a vzhlíží k prof. Otmarovi von Veschuerovi, genetikovi Institutu pro dědičnost, biologii a rasovou čistotu. Berthold Epstein v tu chvíli ještě nemůže tušit, jak osudově se jejich životy protnou a jak nelidské volbě bude vystaven. V roce 1939 Epstein přichází o profesuru i možnost vykonávat svou profesi, renomovanému lékaři ale přicházejí nabídky pokračovat v práci v Norsku a Švédsku. Zdá se, že židovskému osudu unikne. Mengele nastupuje do jednotky Waffen-SS Viking a je odvelen na ruskou frontu. Při pohledu na velké dějiny odrážející se v životech jejich aktérů se lze jen stěží ubránit otázkám, co by se stalo, kdyby se malé dílčí události odehrály jinak. Kdyby nebyl Mengele zraněn, kdyby nebyl prohlášen za nezpůsobilého další služby, kdyby ho jeho mentor Veschuer nedoporučil jako lékaře do tábora Osvětim-Březinka, kterou viděl jako jednu velkou lidskou laboratoř. Kdyby byl židovský lékař zvolil později neutrální Švédsko, a nikoli Norsko, které bylo roku 1942 obsazeno nacisty.

Napište nám