Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba zázračně unikli z Osvětimi, aby podali svědectví o nacistických zvěrstvech. Ale svět jim odmítl uvěřit.
Režie: Ján Novák.

Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler. Dva vězni z Osvětimi, kterým byla přisouzena historická role utéct z koncentráku a podat světu svědectví o zvěrstvech páchaných v nacistických továrnách na smrt. Pravděpodobnost, že se jejich záměr zdaří, byla mizivá, ale nakonec byli uprchlíci přece jenom úspěšní. Když se dostali do bezpečí židovské komunity v Žilině, jejich pocit, že mají vyhráno, brzy vyprchal. Pochopili, že ani tady nejsou mezi svými a že jim hrozí smrt téměř jako v Osvětimi. A tak se Vrba s Wetzlerem ocitají opět na začátku své mise. Nikdo jim nevěří a jejich zprávu nebere svět dostatečně vážně. Přitom hrají o čas. Je totiž zapotřebí zastavit plánované židovské transporty, které mají doručit do vyhlazovacího tábora tisíce Židů…

Napište nám