Propagandistický pořad věnovaný mezinárodnímu roku míru.

Komponovaný pořad věnující se otázce světového míru a boje za mír. Tzv. mírová ideologie hrála v době komunistického režimu zásadní roli ve formování socialistické společnosti a legitimizace režimu.

Napište nám