Propagandistický pořad věnující se práci československých pohraničníků.

Propagandistický pořad věnující se práci československých pohraničníků. Ústředním tématem pořadu je snaha ideologických diverzních center v zahraničí dopravit do Československa zakázanou literaturu, časopisy a různé protisocialistické letáky.

Napište nám