10 minut
Vltava, naše řeka

4/10 Dát hlavu za Blata

Obsah dílu

Blata jsou rovinaté části jižních Čech, kde nepropustné jílovité podloží dalo vzniknout močálovité krajině, která musela být kousek po kousku vyrvána zdejší krajině. Tvrdá práce a vrozená jihočeská zadumanost zde dala vzniknout pozoruhodné lidové kultuře selského baroka. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Stopáž11 minut
Další díl
5/10 Magie Píseckých hor

Přehled dílů

10 dostupných
Stopáž9 minut

1/10 Kde Vltava je Hluboká

V prvním díle vstupuje za městečkem Hluboká řeka do kamenitého kaňonu, který opouští až těsně před Prahou. Protéká zde málo známou krajinou starých obor, mohylových polí a pravěkých hradišť. Syrovost tohoto chudého kraje je však projasněna pohádkovou architekturou selského baroka. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

5. 1. 2022 na ČT2
Stopáž10 minut

2/10 Město na soutoku

Na soutoku Vltavy a Malše na staré cestě na jih k Dunaji a na sever do Saska vzniklo město dvou světů – šumavských vorařů a lodníků i jihočeských zemědělců. Vytvořilo pozoruhodnou kulturu, která je díky blízkosti Podunají, odkud sem přicházela sůl i umělci krásného slohu, odlišná nejenom od Prahy, ale také od zbytku Čech. Budějovice jsou hlavním městem „Jihočeského království“. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

12. 1. 2022 na ČT2
Stopáž9 minut

3/10 Duše Jižních Čech

Duše jižních Čech vznikla spojením protikladů – tvrdých venkovských palic, které si můžeme představit jako palcát v ruce Jana Žižky, ale i líbeznosti jihočeských madon a mírné zadumanosti místních písní. Jihočeská duše je tak bohatá, protože se pohybuje mezi extrémem násilí i extrémem svatosti, zatímco na většině Čech bez větších vznětů jen tak osciluje kolem středu, kolem normálního života. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

19. 1. 2022 na ČT2
Stopáž10 minut

4/10 Dát hlavu za Blata

Blata jsou rovinaté části jižních Čech, kde nepropustné jílovité podloží dalo vzniknout močálovité krajině, která musela být kousek po kousku vyrvána zdejší krajině. Tvrdá práce a vrozená jihočeská zadumanost zde dala vzniknout pozoruhodné lidové kultuře selského baroka. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

26. 1. 2022 na ČT2
Stopáž11 minut

5/10 Magie Píseckých hor

Písek je šťastné město, které leží pod horami, možná jenom kopci, kdysi plnými zlata a drahokamů. Na vrcholu Mehelníku v Píseckých horách nalézáme pravěkou skalní svatyni, ale místa, kde byla již dávných dob vzdávána úcta světu, který nás přesahuje, objevíme pomalu v každé druhé vsi. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

2. 2. 2022 na ČT2
Stopáž12 minut

6/10 Rudolfov - stříbrný pruh jižních Čech

České Budějovice bývaly a to nejméně jedno století kupodivu i významným hornickým městem. V délce necelých dvaceti kilometrů se táhne pruh stříbronosných výskytů a ložisek, který začíná severně od přemyslovských Doudleb, přes poutní místo na Dobré Vodě se táhne k Rudolfovu, odtud do kdysi pověstných lázní na Libníči a končí pod posvátným, mohylami pokrytým vrchem Vávra nad Jelmem. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

9. 2. 2022 na ČT2
Stopáž11 minut

7/10 Tajemství hradů

Tento díl nás zavede do krajiny kaplí, hradů, hradišť a lesních samot. Ukáže nám drobná kouzla a zákoutí ležící na rozhraní jižních a středních Čech, míst odkud svoji inspiraci čerpal Mikoláš Aleš a další tvůrci české národní identity konce 19. století. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

16. 2. 2022 na ČT2
Stopáž10 minut

8/10 Ve znamení delfína

Významná obchodní cesta od Lince a z Podunají vedla již od pravěku, kdy se po ní dopravovala alpská měď a sůl, kolem Ševětína na Bukovsko a dál pod Blaníkem na Kouřimsko. Kromě archeologických památek po sobě zanechala i jedinečný soubor tak kvalitních fresek, jaké bychom i v Praze hledali jen stěží. Odskočíme si odtud i do Bošilce, v jehož kostele velryba spolkla proroka Jonáše. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

23. 2. 2022 na ČT2
Stopáž11 minut

9/10 Svatý Ostrov

Nad soutokem Vltavy a Sázavy stávalo město, jehož náměstí bylo tak velké jako v Českých Budějovicích. Město Sekanka nad svatým ostrovem, kde byl založen jeden z prvních českých klášterů, však zaniklo dřív, než si stačilo postavit kamenné hradby. Těžba zlata brzy skončila, klášter zničili husité a krajinu si opět vzal les. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

2. 3. 2022 na ČT2
Stopáž11 minut

10/10 Ve Svatojánských proudech

9. 3. 2022 na ČT2

Napište nám