9 minut
Vltava, naše řeka

1/10 Kde Vltava je Hluboká

Obsah dílu

V prvním díle vstupuje za městečkem Hluboká řeka do kamenitého kaňonu, který opouští až těsně před Prahou. Protéká zde málo známou krajinou starých obor, mohylových polí a pravěkých hradišť. Syrovost tohoto chudého kraje je však projasněna pohádkovou architekturou selského baroka. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Stopáž10 minut
Další díl
2/10 Město na soutoku

Přehled dílů

10 dostupných
Stopáž9 minut

1/10 Kde Vltava je Hluboká

V prvním díle vstupuje za městečkem Hluboká řeka do kamenitého kaňonu, který opouští až těsně před Prahou. Protéká zde málo známou krajinou starých obor, mohylových polí a pravěkých hradišť. Syrovost tohoto chudého kraje je však projasněna pohádkovou architekturou selského baroka. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

5. 1. 2022 na ČT2
Stopáž10 minut

2/10 Město na soutoku

Na soutoku Vltavy a Malše na staré cestě na jih k Dunaji a na sever do Saska vzniklo město dvou světů – šumavských vorařů a lodníků i jihočeských zemědělců. Vytvořilo pozoruhodnou kulturu, která je díky blízkosti Podunají, odkud sem přicházela sůl i umělci krásného slohu, odlišná nejenom od Prahy, ale také od zbytku Čech. Budějovice jsou hlavním městem „Jihočeského království“. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

12. 1. 2022 na ČT2
Stopáž9 minut

3/10 Duše Jižních Čech

Duše jižních Čech vznikla spojením protikladů – tvrdých venkovských palic, které si můžeme představit jako palcát v ruce Jana Žižky, ale i líbeznosti jihočeských madon a mírné zadumanosti místních písní. Jihočeská duše je tak bohatá, protože se pohybuje mezi extrémem násilí i extrémem svatosti, zatímco na většině Čech bez větších vznětů jen tak osciluje kolem středu, kolem normálního života. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

19. 1. 2022 na ČT2
Stopáž10 minut

4/10 Dát hlavu za Blata

Blata jsou rovinaté části jižních Čech, kde nepropustné jílovité podloží dalo vzniknout močálovité krajině, která musela být kousek po kousku vyrvána zdejší krajině. Tvrdá práce a vrozená jihočeská zadumanost zde dala vzniknout pozoruhodné lidové kultuře selského baroka. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

26. 1. 2022 na ČT2
Stopáž11 minut

5/10 Magie Píseckých hor

Písek je šťastné město, které leží pod horami, možná jenom kopci, kdysi plnými zlata a drahokamů. Na vrcholu Mehelníku v Píseckých horách nalézáme pravěkou skalní svatyni, ale místa, kde byla již dávných dob vzdávána úcta světu, který nás přesahuje, objevíme pomalu v každé druhé vsi. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

2. 2. 2022 na ČT2
Stopáž12 minut

6/10 Rudolfov - stříbrný pruh jižních Čech

České Budějovice bývaly a to nejméně jedno století kupodivu i významným hornickým městem. V délce necelých dvaceti kilometrů se táhne pruh stříbronosných výskytů a ložisek, který začíná severně od přemyslovských Doudleb, přes poutní místo na Dobré Vodě se táhne k Rudolfovu, odtud do kdysi pověstných lázní na Libníči a končí pod posvátným, mohylami pokrytým vrchem Vávra nad Jelmem. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

9. 2. 2022 na ČT2
Stopáž11 minut

7/10 Tajemství hradů

Tento díl nás zavede do krajiny kaplí, hradů, hradišť a lesních samot. Ukáže nám drobná kouzla a zákoutí ležící na rozhraní jižních a středních Čech, míst odkud svoji inspiraci čerpal Mikoláš Aleš a další tvůrci české národní identity konce 19. století. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

16. 2. 2022 na ČT2
Stopáž10 minut

8/10 Ve znamení delfína

Významná obchodní cesta od Lince a z Podunají vedla již od pravěku, kdy se po ní dopravovala alpská měď a sůl, kolem Ševětína na Bukovsko a dál pod Blaníkem na Kouřimsko. Kromě archeologických památek po sobě zanechala i jedinečný soubor tak kvalitních fresek, jaké bychom i v Praze hledali jen stěží. Odskočíme si odtud i do Bošilce, v jehož kostele velryba spolkla proroka Jonáše. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

23. 2. 2022 na ČT2
Stopáž11 minut

9/10 Svatý Ostrov

Nad soutokem Vltavy a Sázavy stávalo město, jehož náměstí bylo tak velké jako v Českých Budějovicích. Město Sekanka nad svatým ostrovem, kde byl založen jeden z prvních českých klášterů, však zaniklo dřív, než si stačilo postavit kamenné hradby. Těžba zlata brzy skončila, klášter zničili husité a krajinu si opět vzal les. V cyklu byly použity mapy vytvořené na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

2. 3. 2022 na ČT2
Stopáž11 minut

10/10 Ve Svatojánských proudech

9. 3. 2022 na ČT2

Napište nám