Jak probíhala první návštěva 14. tibetského dalajlamy v Praze?
Óm

V unikátním příspěvku Davida Ondříčka z překotného období vyjadřuje dalajláma nadšení z toho, že ještě před několika měsíci nebylo naší zemi možné vůbec navštívit. Připomíná, že 20. století bylo spíše obdobím utrpení. Až nyní očekává svět změny. Lidé by se ale měli soustředit na vnitřní, mentální vývoj, aby se zvedla kvalita člověka a laskavost jeho srdce. Oceňuje náš boj za svobodu skrze nenásilí. Mluví o důležitosti míru nejen ve smyslu absence války, ale i stavu, kde nechybí soucit, láska a odpuštění. Ryzí bratrství. Tomu pak říká spiritualita. Provázející Václav Havel zase s humorem dodává, že se ještě nikdy nesetkal s žádným dalajlámou, žádným Tibeťanem ani držitelem Nobelovy ceny. A proč název snímku Óm? Všechny znaky a formy vesmíru (tedy i našeho světa) vzešly podle tradic z této jedné jediné posvátné slabiky, prvotní vibrace vesmíru.

Napište nám