Filmová adaptace romantické pohádky Julia Zeyera.
Režie: Petr Weigl. Scénář: Josef Topol, Petr Weigl. Hrají: Magda Vášáryová, Jan Tříska, Vladimír Ráž, Jiří Adamíra a další.
Radúz a Mahulena

Melodramatická pohádka o Radúzovi a Mahuleně vychází z autorské dílny básníka Julia Zeyera a skladatele Josefa Suka a našla v roce 1970 své mistrovské filmové zpracování v poetické režii Petra Weigla. Režisér vytvořil pohádkový film s Magdou Vášáryovou a Janem Třískou v hlavních rolích s hudbou Josefa Suka a v úpravě dialogů Josefa Topola, který adaptoval stejnojmennou divadelní hru Julia Zeyera z roku 1896. Klasický pohádkový příběh vypráví o strastiplné pouti dvou mladých lidí, prince Radúze a princezny Mahuleny ze dvou sousedních znepřátelených podtatranských království, kteří musí při své lásce překonávat nejrůznější nástrahy, protivenství, čáry a kouzla.

Prozaik, dramatik a básník Julius Zeyer (1841–1901) čerpal náměty z dávné historie, mytologie, bájí a pověstí, a to nejen českých, ale i evropských – především starogermánských, románských a slovanských.

Skladatel, houslista a pedagog Josef Suk (1874–1935) byl žákem a zetěm Antonína Dvořáka. Jeho hudba se vyznačuje lyričností, byl představitelem pozdního romantismu a přechodu k moderně 20. století. Stěžejním dílem jeho rané tvorby je scénická hudba k Zeyerově dramatické pohádce Radúz a Mahulena (1898), na její motivy složil pro koncertní provádění čtyřvětou suitu Pohádka (1899) a ta se stala podkladem pro filmové zpracování z roku 1970.

Na filmu se dále podílela velká řada uměleckých osobností té doby.

Úpravcem Zeyerova textu byl básník a dramatik Josef Topol (1935–2015), který zaujal svými dramaty v Divadle za branou již v 60. letech minulého století, v době normalizace byl zakázaným autorem. Jeho syn Filip byl hudebníkem, syn Jáchym je významným literátem. Dirigentem použité nahrávky byl Libor Pešek (1933–2022).

Filmový, televizní a divadelní režisér Petr Weigl (1939–2018) proslul jako režijní experimentátor a tvůrce nekonvenčních hudebních a operních děl s osobitou mírou stylizace. Pro své zpracování filmové pohádky Radúz a Mahulena si vybral do titulních rolí výrazné představitele československé herecké generace 60. let 20. stol, Jana Třísku (1936–2017) a Magdu Vášáryovou (nar. 26. 8. 1948).

Napište nám