Jana Šulcová v televizním zpracování francouzské pohádky v básnickém přepisu F. Hrubína.
Režie: Antonín Moskalyk. Scénář: Ota Hofman. Hrají: Jana Šulcová, Jiří Klem, Bedřich Prokoš, Jana Drbohlavová a další.
Kráska a zvíře

Do cyklu Pohádka pro pamětníky jsme dnes připravili poetický příběh, který napsal František Hrubín na starofrancouzské motivy, o tom, že každá milující bytost má moc učinit krásným a milým toho, koho miluje.

Dílo bylo již několikrát zfilmováno a vždy v poněkud odlišné podobě. My vám dnes nabízíme televizní zpracování této básnické hry z roku 1971, které zmírňuje pohádkovost a zdůrazňuje milostný charakter poměru obou titulních představitelů hry a posouvá těžiště příběhu spíše k divákovi dospělému.

Kráska a zvíře je dílo zvláštního osudu. Jedná se o poslední práci, kterou Hrubín dokončil a která se před jeho zraky dostala na veřejnost. Tento text, který byl původně určený jedinému divadlu, přírodní scéně s otáčivým hledištěm v parku krumlovského zámku, se stal součástí české klasické dramatické tvorby. Námět je dávno známý a řešení tohoto námětu – třebaže do staré francouzské pohádky vložil Hrubín kus svého neopakovatelného vidění světa – působí velice kouzelně. Naplnění došla pravda a spravedlnost, skutečná krása byla vykoupena skutečnou láskou.

Televizní podobu, kterou vám dnes nabízíme, vtiskl dílu režisér Antonín Moskalyk, který do hlavních rolí obsadil Janu Šulcovou a Jiřího Klema.

Napište nám