Rekonstruovaný zpravodajský šot z šedesátých let. Komentář namluven dle původního textu, podkresová hudba je z fonotéky ČT Brno ze stejné doby.

Gottwaldov žije v těchto dnech desátým celostátním festivalem filmů pro děti a mládež. Letošní jubilejní přehlídka je pouze národní, predikát mezinárodní přehlídky získaly Karlovy Vary. Gottwaldovské kino není jediným dějištěm přehlídky. Delegace tvůrců a hostů se účastní promítání a besed na školách celého okresu. Ve Fryštáku přivítaly děti zakladatelku našeho animovaného filmu, zasloužilou umělkyni Hermínu Týrlovou. Ta letos oslaví v plné tvůrčí práci 70leté životní jubileum. Ve fryštácké škole potom děti autorce namalovaly to, co je z jejích filmů nejvíce zaujalo. Byl to upřímný projev vděčnosti za celoživotní dílo, věnované především právě jim – dětským divákům.

Stopáž0 minut
Rok výroby 1970
 P HD čb