Co všechno na sebe prozradili občané v anketách a na veřejných fórech v šedesátých letech a v klíčových okamžicích roku 1968 a roku 1989.

Zatímco Sokrates tvrdil: „Vím, že nic nevím,“ vládne mnohdy v naší společnosti názor, že naopak víme všechno a můžeme do všeho mluvit. Stává se tak ve vypjatých okamžicích, kdy se národ vzepne k podpisovým akcím, mítinkům na veřejných fórech a anketách ve sdělovacích prostředcích. Protože nám technika už umožňuje zaznamenávat, a v televizních archivech uchovávat i nalézat lecjaká prohlášení, nabízí se srovnání veleaktuální. Jaro 1968 a jeho naděje, hrozby Moskvy a následná okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. V archivu České televize jsou tyto nálady, názory i akce zaznamenány v řadě výpovědí, často velmi emotivních, na něž naváže obdobná proměnlivá nálada první poloviny roku 1989. Porovnávat s odstupem dvaceti let je zajímavé dodnes.

Napište nám