Těžké diagnózy přinášejí těžká rozhodnutí. Tři příběhy, za kterými stojí tři silné ženy – matky a jejich vzájemná inspirace a pomoc.
Režie: Filip Křivánek.
Dítě na palubě

V roce 2007 uvedla v Praze svůj autobiografický dokumentární film Mein Kleines Kind německá režisérka a porodní asistentka Katja Baumgarten. Film vypráví o hlavní protagonistce a současně autorce filmu, která se ve 21. týdnu těhotenství dozvídá o vážném genetickém poškození svého očekávaného dítěte. Toto genetické poškození bylo neslučitelné se životem. Baumgarten je tak konfrontována s rozhodnutím pro či proti interrupci. Rozhoduje se dítě donosit a porodit v nejbližším kruhu své rodiny. Malý Martin umírá ihned po narození. Diskuzi k filmu tlumočila překladatelka Martina Dbalá, která netušila, že ji o několik let potká stejný osud. Během těhotenství se dozvídá, že její dítě trpí vrozenou vývojovou vadou anencefalií, která je taktéž letální. Martina Dbalá okamžitě vzpomíná na film Katji Baumgarten a vidí před sebou jednu z možných cest. Nakonec se rozhoduje interrupci nepodstoupit. Její dítě umírá přirozenou cestou při porodu v nemocnici U Apolináře. Anna Duchková se svým manželem čeká páté dítě. Během prenatálních vyšetření se však ukazuje, že Florián trpí kombinací genetických vad, které mu neumožňují život mimo tělo matky. Anna společně s manželem zvažuje interrupci. Po přečtení textu Martiny Dbalé v novinách se rozhodne Martinu kontaktovat a poprosí ji o společné setkání, na kterém by mohly společně sdílet takto těžkou situaci. Navzdory lékařským prognózám se Anna Duchková rozhoduje Floriána porodit. Po mnoha kritických operacích se Floriánův stav stabilizoval a v rodině Duchkových žije už více než čtyři a půl roku. Dokumentární film vyobrazuje složité postavení rodičů v takto mezních situacích. Je však nutné dodat, že všechny tři protagonistky se rozhodovaly na základě vědomí, že je takto problematické těhotenství neohrožuje na životě.

Napište nám